Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Pontianak Jl Kartini
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het (voormalig prive) kerkhof te NGORO DJOMBANG.

Eens was het prive eigendom van de familie COENRAAD LAURENS COOLEN en nazaten en later werd het een algemene christelijke begraafplaats.

Gelegen ergens in de velden en slechts bereikbaar via een klein landweggetje, waar de google vieuw auto niet kon komen om foto's te maken, jammer. 

Bronnen vermeld op de scans.

Hieronder maar een paar foto's via Google om eventuele geinteresseerden te tonen waar het kerkhofje precies gesitueerd is.

 

Dan hieronder foto's van het kerkhof en van het graf van Coenraad Laurens Coolen met bronnen erbij vermeld.

(Op het net neemt men van elkaar de teksten over zonder erbij op te letten of het fout of goed is. As maar gheef heluid toch?)

 

Wie nu precies de heer Coenraad Laurens Coolen was, kan men tot in den treure op het net terugvinden. En in hoofdzaak is men het eens met de volgende hoofdpunten:

 

  1. Hij was landhuurder.
  2. Hij trachtte op zijn manier de lokale bevolking tot het Christendom te bekeren. (Sommige websites/geschriften verhalen dat hij zendeling was. NEEN, dat was hij niet. Het bekeren tot het christendom van de lokale bevolking was zijn eigen idee uit geloofsovertuigingen.)
  3. Hij was geboortig uit een realtie van  Russische officier gelegerd te Java en een prinses van het hof van Mataram (al dan wel of niet uit een wettige is onbekend).
  4. Hij was gehuwd maar zijn echtgenote verbleef apart te Soerabaya en Coolen zelf had "vrij spel" en talloos zijn de nazaten uit de relaties die hij had met de jonge dames uit de lokale bevolking. Niet na te gaan hoeveel en bij wie. Bij de konijnen af om het maar zo te zeggen.

Mijn vraagtekens wat betreft zijn ouders: Als hij een Russische vader gehad zou hebben, waarom zijn zijn voornamen en achternaam dan Nederlands.? ( De RA noteert hem als COENRAAD COOLEN, DAAR WAAR ZOWAT ELKE ANDERE BRON HEM NOEMT ALS COENRAAD LAURENS COOLEN) .

 

In de oude kranten 1892 is een 8-delig artikel geschreven en daartoe heb ik hieronder frangmenten van die serie geplaatst met de exacte bron erbij. In deze 8-delige serie kan men het hele hebben en houwen van Coenraad Laurens Coolen lezen.

 

 

Ik kom terug op zijn echtelijke relatie met zijn echtgenote mevr. Herweg te Soerabaya (en uit welker relatie ook kinderen uit voortkwamen.)

Op Peneleh te Soerabaya ligt het familie graf B452 waarin begraven liggen:

Maria Christiana Herweg, Charlotte Dorothea Volmerling, Maria Christiana Engela Volmerling en Engela Elizabeth Volmerling geboren Coolen. Ik heb zowat niets (behalve dat wat hieronder staat) over hen kunnen vinden in de mij beschikbare bronnen.

 

De overl.registratie van Coenraad Laurens Coolen overleden geregistreerd te Modjokerto waar destijds Djombang onder viel, op en te boek staand als Coenraad.

 

Één der nazaten van Coenraad Laurens Coolen, echter mij onbekend wie zijn moeder was..

 

 

Een overl adv. met namen van verwanten. Ik vermoed dat de wed van den Heuvel een zuster was van  Maria Christiana Coolen gebr. Herweg. De wed. Volmering geboren Coolen (onderaan de advertentie) moet dochter Engela Elisabeth zijn. (Zie scan BRP 11 hiervoor genoemd).

De wed. J, van den Heuvel geboren C.E. Herweg: J.  van den Heuvel was Jan die op 31-10-1832 te Soerabaya huwde met Christina Engella Herweg.(RA1833/220)....Overleden Joannes van den Heuvel te Soerabaya op  5-1-1853 (RA 1854/486)

 

Volgens kranten zijn 2 dames Herweg gehuwd met Carels en met Meelhuijsen. Dochters van een broer van de dames Herweg misschien?

Lodewijk Carels gescheiden van Christina Dororthea Herweg 4-3-1886 Soerabaya (RA1887/231). Gehuwd 16-8-1879 Soerabaya (RA1880). Voorvader van Lodewijk was Lodewijk Carels met VOC schip Alblasserdam 1793 en 1800 uit dienst en in Indié gebleven.

Adrianus Nicolaas Theodorus Meelhuijsen huwde Anna Fredrica Herweg 6-7-1861 te Soerabaya (RA1862/13). Volgens websites scheen Adrianus 3 relaties gehad te hebben. Hij was geboren 1828 en overleden 1908.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top