Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
Tanjungpinang Baltes
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Depok, het andere
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het prive kerkhofje van de familie F.O. MARSHALL Jr gelegen in de diepe buitencontreien van de desa METUK district BOYOLALI. 

 

De exacte lokatie van dit kerkhofje is niet bekend aangezien het een waarlijk buitenoord is en de Google View auto er ook niet kon komen.

Het kerkhofje ligt ook ingesloten tussen enkele dorpshuizen.

De foto is afkomstig van de lokale krant METUK.DESA.ID De krant zelf vermeldt ook bitter weinig over de exacte lokatie en wanneer de foto is gemaakt.

Ik heb dit graf hier op deze site geplaatst omdat mij bekend is, dat diverese geinteresseerden en nazaten bezig zijn om de familie MARSHALL kompleet te maken. Hopelijk hebben zij hier wat aan.

Men gelieve ook de Indische Navorschers erbij te betrekken en de register almanakken en even zelf verder na te pluizen, aangezien ik hier niet uitgebreid op de genealogie van de familie Marshall in ga.

Het plaatsen van dit graf is derhalve mijnerzijds puur service.

 

Het durpje Desa METUK met het toegangsbord en verder kwam de Google View auto niet. Ergens daar tussen de bomen en huizen ligt het prive  kerkhofje.

 

 

Hieronder een totaal opname van het kleine prive kerkhofje.

 

Van links naar rechts 3 graven, dan het opbaarbed van de overledene en dan rechts nog een graf en van dit graf heb ik hieronder een uitvergroting gemaakt.

Op de kopse kant van de graven van links naar rechts in elk geval een soort blok met kruizen. Het derde graf van loinks toont geen kruis of wat er ook op zat. Het graf rechts toont ook een zelfde blok echter voorzien van een Muslim herdenkingsplaat of iets dergelijks.

 

Tekst na uitvergroting:

HIER RUST DE GELIEFDE MOEDER / VAN / MIJNE KINDEREN / OVERLEDEN / TE ......... ... JUN (??) 190? / F.O. MARSHALL JR /

/ ster in cirkel /

EN MIJN TWEEDE LIEVE / DOCHTER / MARIETJE / OVERLEDEN 6 JAN 1922 (??) 

 

PM: Als inderdaad de overlijdensdatum van dochter Marietje 1922 was, dan moet zij in elk geval ouder dan 22 jaar geweest zijn, als tenminste de overlijdens datum van mevr. Marshall 190? is. Na correctie (Zie helemaal onderaan deze pagina)---Moeder overleed 1906 en Marietje 1922, dus dan moet Marietje ten minste vóór 1906 overleden zijn. Wellicht is moeder overleden wegens geboorte Marietje????)

De almanakken delen hierover niets mede, noch de oude kranten e.d.

 

Ter extra info heb ik hieronder een tweetal scans geplaatst, afkomstig uit de Ind.Nav. en de almanak.

Zou de hieronder genoemde Francis Ord Marshall geboren Boyolali 31 okt 1869 dezelfde zijn als F. Ord Marshall die de tekst ondertekende op het graf van zijn echtgenote en ook de vader is van Marietje?

 

Hieronder nummer 34 Maria is de tweede dochter van Francis Ord Marshall senior of zou zij dan Marietje zijn, volgens grafopschrift zijn tweede dochter? Volgens BRP4 heeft Francis Ord Marshall 5 kinderen, waarvan de oudste een dochter is (Fanny nummer 32), dan een zoon (Edward nummer 33) en dan nummer 34 Maria. Als dat zo is, dan zou Marietje ten tijde van overlijden dan oud geweest zijn circa 80 jaren ???? Wel toevallig allemaal n de heer Martens zat er ook al mee denk ik.

 

 

Eventuele geinteresseerden moge hun bevindingen eruit halen. Ik heb me er verder niet in verdiept.

 

Aanvulling 24 dec 2020 en verkregen via Boeroeng van het I4E, nadat ik de link naar deze pagina had geplaatst aldaar: Hiermede zijn een paar raadselen opgelost wat betreft de tekst van het graf en vervallen mijn voorgaande (foute) suggesties.

 

Moeder is overleden op 17 juli 1906 en Marietje is overleden 1 jan 1922.

Bron Boek IGV pag 130. Zie onder, te verkrijgen door geinteresserden bij het IGV en de screenshot is van het IGV.

 

Einde aanvulling.

 

 

In elk geval: moge de begravenen hun eeuwige vrede hebben.

Top