Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Pontianak Jl Kartini
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Deel 3 van het Joods kerkhof Kembang Kuning te Surabaya.

 

Met de nadruk op de familie SOLOMON en aanvullend fam. MUSSRY.

Bronnen: zoals genoemnd in deel 1 en deel 2.  

 

Hieronder het graf van mevrouw AZIZA  JACOB SOLOMON BAT AMMAN.

 

Haar kinderen, zoals gemerkt op de grafplaat hierboven.

Let wel: de naam van de echtgenoot komt achteraan de eigen geboortenaam. Dus NIET zoals in Nederland gebruikelijk is als voorbeeld: Tineke Groenlo geboren Pieterse maar Tineke Pieterse Groenlo.

 

  1. Toba Solomon gehuwd met de heer Jacob Silas Mussry, afkomstig uit Bagdad en via Singapore uiteindelijk in 1914 te Indië. Toba werd geboren 8-9-1895 te Aceh.
  2. Eliahu (Eliahoe) Solomon geboren Aceh op ????  Hij werd waarschijnlijk  vernoemd naar zijn neef Eliahoe, geboren 1885
  3. Flora Solomon gehuwd met Solomon Albert Kattan (Zie deel 2). Zij werd geboren 6 nov 1897 te Aceh.
  4. Simcha Solomon gehuwd met de heer Chacham. Zij werd geboren te Aceh op .....
  5. NIET op de plaat genoemd: Kind Jahoeda + 24-7-1895 te Aceh. Hij zal de eerst geborene geweest zijn.

  

Hieronder volgens de RA de gegevens van mevr. Aziza Grarji, dochter van Aaron Daniel Grarji en moeder Amam.

Hieronder de huwelijks gegevens van mevr. Aziza 

Dus als we alles op een rijtje zetten, dan heeft mevr. Aziza 3x een deels niet met elkaar in overeenstemming komende eigen familie achternaam.  (En haar voornaam wijkt ook af in sommige documenten.)

Echtgenoot Jacob Solomon overleed te Aceh op 23 jan 1899 en ligt aldaar begraven. Zie Aceh kerkhof afd. Joods.

 

Het huwelijk van haar dochter Toba Solomon met Jacob Silas Mussry.

 

Hieronder afbeeldingen van Toba Solomon en echtgenoot Jacob Silas Mussry.

 

Nazaten van Jacob Slias Mussry en echtgenote Toba Solomon.

Waaronder Charles die een grote rol speelde bij de vrijheidstrijd 1946 van Indonesia.

 

Nazaten uit een latere generatie.

 

Links op de foto onder is Irwan (Danny) Mussry, geboren Surabaya 15 nov 1962 en ook ooit filmproducer,  met zijn echtgenote Maia Estyanti (huwelijk 2018) en zij is kleindochter van Pres. Soekarno uit diens eerste huwelijk met mevr. Oestarie en ook bekende zangeres en TV-ster in Indonesia. Irwan was voorheen gehuwd met Tri Harunita, uit een voroaanstaande familie afkomstig.

Uit IndonesiaTatler.com de volgende quote:

Irwan Danny Mussry

Irwan Danny Mussry was born in Surabaya on November 15, 1962. He is an experienced businessman with international business work. Irwan D. Mussry is the President Director and CEO of Timerindo Perkasa International (Time International), a continuously expanding company that is the retail-rights holder of 40 exclusive international watch brands and other high-end lifestyle products. Time International also has exclusive boutiques at upper-class malls, showcasing brands like Chanel, Cartier, Fendi, Tory Burch and Tag Heuer.

 

Indien men interesse heeft in de familie Mussry, dan is er veel te vinden over deze familie. Gaat uw gang. Zie ook het Joods Historisch museum Ned. Indie.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, hun eeuwige vrede en rust hebben.

Top