Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

BOROBUDUR - Jalan Medang Kamulan, Borobudur, DUSUN XII, kecamatan Borobudur, Kabupaten MAGELANG (JATENG 56553).

 

Met medewerking van een kennis van me, de heer AGA YURISTA P(AMBUYAN).  Ik verkreeg van hem de foto's van het graf en de foto's dragen zijn copyright. Met dank voor de mede- en samenwerking.

 

Ergens in de bossages langs deze genoemde weg Jalan Medang Kamulan ligt een stukje terrein (Kenayan) en op dat terrein liggen een paar graven, maar dit is niet de originele rustplaats van de begravenen, want deze rustplaats is een vervanging van hun originele rustplaats en waar die originele rustplaats was, lag onderaan de voet van de tempel. 

 

Ten tijde dat de researcher de begraafplaatsen noteerde waren er slechts nog deze 3 graven aanwezig. Op de nieuwe begraafplaats anno 2021 waren deze niet meer aanwezig, althans er waren her en der wat brokstukken op enkele graven van lokale personen na en het graf van de heer Lapré hieronder getoond.

Volgens De Nieuwe Courant 24 dec 1901 was de beheerder van de Pasangrahan van de Boroboedoer de heer Oppenheimer, een Galiciër volgens de krant. Ik heb verder geen research gedaan wie precies de heer Oppenheimer was en wie zijn zoon was. Overleden 1901 en oud 74 jaar dus geboren circa 1827/1828. In de RA1903 wordt gemeld dat overleden was de heer Augustus Oppenheimer te Magelang Kedoe.

Overl.adv van de heer G.L.N. (George Louis Nicolaas)  Britt. Volgens Bataviaasch Nieuwsblad van 9 sept 1933 was hij beheerder van de Boroboedoer. Vlgs adv gehuwd met mevr RÖDLICH. Vlgs de RA was haar naam RADLICH. Hij werd begraven op de oostelijke hoek van de Boroboedoer. (Bataviaasch Nieuwsblad 14 sept 1933 en hij was ook drager ereteken Atjeh 1901-1905 en Atjeh 1906-1910.

Volgens stamboek: Vader FERDINAND BRITT en moeder CATHARINA PERK. (Vader en grootvader waren officieren Ned.Leger.)

G.L.N. Britt huwde 2x. 1ste huwelijk met Henriette Theresia Scheffer en 2de huwelijk met Klara Wilhelmina Rödlich (Radlich??) en zij was voorheen gehuwd (weduwe) te Padang met K(C)arel Willem Neijs (1866-1917)

Mevr. Britt Scheffer werd oorlogsslachtoffer. Zie dossier OGS en zij ligt te Kalibanteng Semarang onder grafnaam van Riemsdijk-Scheffer.

 

Zijn tweede echtgenote mevr. Klara Wilhelmina Britt-Rödlich werd oorlogslachtoffer en zij overleed op 9 nov 1944 te kamp Struiswijk Batavia. Het OGS heeft haar een eregraf toegekend op het ereveld Kalibanteng te Semarang.

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/20911/klara-wilhelmina-britt-rodlich

Bij de geboortedatum van Klara Wilhelmina Rödlich plaats ik een NB, want in de dossiers van het OGS bij de NA staan 2 jaren geboekt als geboortejaar, namelijk 1873 alsmede 1874. Op bovengenoemde scan van Genicom wordt geboortejaar 1873 gehanteerd.

Bovengenoemde website noemt als geboorteplaats SOLO. Niet juist, dat moet zijn SOLOK Sumatra. (SOLO ligt Midden Java.)

Haar overlijdens datum vertoont - volgens dossier OGS in het NSA  - eveneens discrepancies.

Brief OGS d.d. 5 juni 1959: Verklaring dochter datum overlijden - juni of juli 1944 Struiswijk kamp.

Brief OGS 16 febr 1962: Overlijden 1944.

Brief OGS 11 juni 1958: Overlijden 9 nov 1944

 

Op de pagina http://www.imexbo.nl/fridolin-f-e-c-britt.html heb ik meer geschreven over deze familie BRITT en wel wegens het feit dat een nazaat opteerde voor het Indon. staatsburgerschap. Fridolin was een zoon van George Louis Nicolaas uit het huwelijk met mevr Britt-Scheffer.

 


 

Het is toch wat. De Borobudur een toeristische trekpleister en hoe weinig konden de bezoekers (en nog) bevroeden, dat aldaar vlakbij een stukje Ned.Indische historie te vinden was/is, namelijk onder andere het 

 

GRAF VAN G.B.M. LAPRÉ *1821 en + 1882 zoals vermeld op het graf. De woorden "Hier rust" staan er niet meer op.

 

 

Uit de Indische Navorscher. Zijn vader zou zijn geweest PIETER JACOBUS LEPRE/LAPRÉ gebr TEGAL circa 1761 en die in 1820 huwde met zijn moeder ALIDA BARENTINA HULSTHOFF. Volgens de INN pag 28 zou zijn vader op de huwelijksdatum ruim 68 jaar oud zijn, maar dat is een type fout en moet ruim 58 jaar oud zijn. (1820-1761 = 58/59 jaar).

Volgens B.v.TP uit de krant. 

 

 

Uit zijn eerste huwelijk met Elisabeth Johanna Jansen tenminste 6 kinderen. Zie overl. advertentie.

 

Een kleinzoon van G.B.M. Lapré was Charles Herman Theodorus Lapré en zijn graf is te zien op de pagina KEMBANG KUNING DIVERSEN III.

 

Extra info. Let wel:

Er was nog een ANDERE persoon geheten GUSTAVUS BOUT MORGENSTER LAPRÉ en die was geboren op 3 jan 1848 te Patjitan en zijn ouders waren JACOBUS WILLEM LAPRÉ en SUSANNA HELENA TRESSEL.(Gehuwd Madioen 19-9-1840). Militair KNIL en afgegaan Soerabaja 13 jan 1876. (Bron openarch.nl stamboeken.)

Er zijn een aantal websites hierdoor verward geraakt en zij hebben zo'n beetje het zaakje door elkaar gefrutseld. As maar gheef heluid. Zal wel, mij verder een biet, als ik zelf  maar geen incorrecte of misleidende zaken hier neerplonk.

 

Wilt u meer weten? Genoeg te vinden op het internet. Er is ook een website Lapré waar men het één ander uit de doeken doet.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top