Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

 

Mei 2020  

 1. Geplaatst 01 mei 2020: Een pagina over het graf te Kembang Kuning van de heer Gustaaf Rademaker, voorzien van enkele details en achtergronden. Ik hou me aanbevolen voor rectificaties.
 2. Geplaatst 01 mei 2020: Een pagina over de resident Johan Gerard Friedrich Riedel (zoon van de zendeling Riedel die in 1831 voet aan wal zette te Menado) en met ambtsgebied te Menado/Amboina, voorzien van diverse foto's van de families Tower, Riedel en de Paauw die aan elkaar verwant waren. Ook iets over zijn carriere.
 3. Geplaatst 02 mei en 03 mei 2020: Een tweetal pagina's over de familie Rijkee, de familie Lavell, de familie Petrus Blumberger en hun onderlinge aangetrouwd verwantschappen. Voorzien van foto's afkomstig uit het Krul Antiquariaat Photographs (waar ik enkele vraagtekens bij heb gezet) en wat achtergrond details. Te zien en te lezen op de pagina Familie Rijkee/Lavell/Petrus Blumberger deel 1 (met de nadruk op George Martinus Rijkee - landrechter) en de pagina deel 2 met de nadruk op broer Johan Willem Rijkee gehuwd met Mary Anna Petrus Blumberger en hun grootvader Georg Christiaan Lavell. 
 4. Geplaatst 04 mei 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Het graf van Vermeij - Loen.
 5. Geplaatst 04 mei 2020: Een pagina over de ritmeester cavalerie PIETER SORGDRAGER, zijn echtgenote Geertuida Maria DEBUS (en NIET DE BRES zoals sommige websites neerplonken)  en hun verbanden met - via een omweg - MULTATULI en fam. ABRAHAMSZ, mijn oudoom de notaris BOELEN te Magelang en een latere Nederlandse minister,, een prof.dr. Pharmacy P. Sorgdrager, een schrijver van het boek Kamperen met oom Nippon door D. Sorgdrager,  voorzien van foto's en feiten en wetenswaardigheden. Jaja, Friezen op Java, behalve in Nederland ;-) 
 6. Geplaatst 05 en 06 mei 2020: Een nieuwe hoofdgroep KRUL ANTIQUARIAAT PHOTOGRAPHS MET DAARONDER SUBPAGINA'S per familienaam. Uit de website van Krul Antiquariaat heb ik diverse foto's geplukt van personen en daar per familienaam een subpagina van gemaakt voorzien van wat feiten en wetenswaardigheden en enkele verbeteringen op de informatie die Krul verstrekt. De familie VALETON en de familie In'tVeld (Deze laatstgenoemde heeft familie bindingen met o.a. Von Schmidt auf Altenstadt en Pfeifer waar ik onder andere ook bindingen mee heb - en natuurlijk via over overopa Joseph Johannes vanwege het liedje van W.Sonneveld Poen poen poen poen.)
 7. Geplaatst 06 en 07 mei 2020: Vervolgpagina's op de hoofdgroep Krul Antiquariaat Photographs. Zie punt 6 hierboven. Het betreft de pagina MARINUS JOHANNES TIELE (Hoofdadministrateur Arendsburg tabaksplantage Sumatra) en de pagina PIETER HERMAN PRAGER waar ik zelf (via zijn oom gehuwd met een dochter van over overopa Joseph Johannes) aan gerelateerd ben. Voorzien van foto's en feiten/wetenswaardigheden.
 8. Geplaatst 8 mei 2020: Een vervolgpagina op de Hoofdgroep Krul Antiquariaat Photographs. Zie punt 6 hierboven. Het betreft de pagina Dr. J. Noordhoek Hegt en echtgenote Susanne Elvire Riedel en hun dochter Elvire Susanne . Voorzien van foto's en details. Zie tevens mijn reeds eerder geschreven pagina's SEMARANG SPECIAAL en de Resident RIEDEL te Menado. 
 9. Geplaatst 10 mei 2020: Een pagina als eerbetoon aan al die KNIL soldaten die om welke reden dan ook via de Pupillenschool het soldatenvak beoefenden. Op deze pagina iets over 2 broers  Johannes Wilhelmus Kroesen en Johannes Kroesen, die al heel jong in het Djatigesticht Batavia (Opvangtehuis wezen) terechtkwamen (waarschijnlijk door dood van hun vader en moeder hen niet kon grootbrengen) en op de leeftijd van respectievelijk 9 en 11 jaar naar de pupillenschool werden gebracht, alwaar zij tot soldaat werden opgeleid. De oudere broer sloeg zich door het leven heen en overleed te Den Haag en het jonger broertje overleed aan de koorts op 24-jarige leeftijd in het kampement Moeara Tewe te Midden Borneo. Eer en respect aan allen.
 10. Geplaatst 12 mei 2020: Een pagina over 2 neven von Schmidt auf Altenstadt, beiden in het KNIL gediend hebbend in navolging van enkele meer beroemde ooms van hen, beiden een adelijke titel geërfd maar toch gewoon werken voor de kost en op vrij jonge leeftijd al het leven verloren.Voorzien van details. 
 11. Geplaatst 14 mei 2020: Een pagina met iets over Idzert Jacobus JOHAN, kleinzoon van Toontje Poland en Fientje en waar mijn familie ten Cate ook aan gerelateerd is. Voorzien van de trouwfoto van Idzert en Margot Döderlein de Win. Zij waren neef en nicht.
 12. Geplaatst 15 mei 2020: Een pagina over Sophie Galistan Buitenzorg, die als commies werkzaam was op het Planteninstiuut te Buitenzorg, dochter van Carapiet Galestin en mevr Tjoe Oeat Nio Nio. Sophie kende in haar latere leven veel tegenslagen zoals de internering van haar zelf en de dood van haar echtgenoot in oktober 1945 door Pemuda's te Buitenzorg. Voorzien van foto's en enkele details.
 13. Geplaatst 16 mei 2020: Een pagina Fam.Galistan te Cheribon in vervolg op de pagina Sophie Galistan Buitenzorg. Een en ander vorzien van wat uitleg, doch nog lang niet kompleet. Tevens een uitleg over de familie betrekkingen Galistan. Walkaar, Simon, Demetrius allen te Cheribon.
 14. Geplaatst 17 mei 2020: Een pagina over de moord op de suikerbaron Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier te Den Haag, gepleegd door een waanzinnige uitvinder (en zijn kornuit) die zijn financiële zin niet kreeg van de heer Eschauzier. Voorzien van wat foto's en details. 
 15. Geplaatst 18 mei 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever.  Het graf van Maria Hampar gehuwd met Sarkies en hun zoon. De familie Sarkies was bekend uit de hotel wereld. Lucas Martin Sarkies bijv. runde het Oranje Hotel te Surabaya tegenwoordig Mojopahit geheten.
 16. Geplaatst 19 mei 2020: Een pagina over mevr. Thörig - van Wijk en haar kinderen. Haar echtgenoot overleden in een Japans kamp, zelf ook in de kampen, dan de vrijheid en dan het "hartelijke welkom in Nederland in kamp Westerbork" begin jaren 1950 en toch uiteindelijk haar vrede gevonden naast onze Schepper. Voorzien van details en foto's.
 17. Geplaatst 21 mei 2020: Een pagina over Willem Christiaan Cramer, die 26 jaar (vanaf 1921) van zijn leven doorbracht in Nede. Indië en werkzaam was in diverse hotels waaronder het Oranjehotel te Surabaya en het Sarkies hotel te Surabaya. Enkele details en foto's op de pagina. Ik moet wel erbij zeggen dat de termijn 26 jaar onafgebroken (zoals vermeld in het stukje uit Moesson) niet strookt met de erin genoemde werkjaren en plaatsen. Eigen bewoordingen van Willem Christ.Cramer: Hij arriveerde 1921 in Indië en op 1 april 1946 van Tjimahi naar Nederland en ook nog in Tjimahi kamp 4 gezeten.
 18. Geplaatst 23 mei 2020: Een pagina Kerkhof Cilacap deel 7 met enkele graven maar weinig details hierover kunnen vinden. Helaas.
 19. Geplaatst 24 mei 2020: Aanvullende details op de pagina Peneleh Kerkhof deel 6 met betrekking tot het graf van JOHANNES EMDE. Een Vriend van God zoals hij werd genoemd. Door de Malangse kerkgenootschap werd zijn graf op 10 en 11 mei 1999 van het Peneleh Kerkhof te Surabaya verkast naar het SUKUN KERKHOF te Malang, waarvan enkele beelden van het nieuwe graf, maar wel geplaatst op de pagina Peneleh Kerkhof deel 6.
 20. Geplaatst 25 mei 2020: Een pagina Soekoen Malang Kerkhof deel 7 met de graven van de families PADBERG en KEMPFF uit Malang en enkele details toegevoegd. De foto's van de graven zijn gedateerd medio 2018.
 21. Geplaatst 26 mei 2020: Een pagina Soekoen Malang deel 8 met het graf van dr. Peter August Anton Frederik Eijken en details en een pagina Soekoen Malang deel 9 met de graven van mevr. Pattipeilohy-de Walick, mevr. Appel-Kivit en een onbekende. Weinig details.
 22. Geplaatst 27 mei 2020: Een pagina over het kerkhof Samarinda Ulu met het graf van mevr. Albertina Arnold geboren Pereira overleden 1977 en voorzien van foto's en details. Ter harer ere en respect.
 23. Geplaatst 28 mei 2020: Een pagina over het kerkhof Pontianak aan de Jl. Kartini met de focus op het monument gewijd aan een aantal militairen die verdronken tijdens een militaire oefening op de Kapuas rivier. Voorzien van wat foto's en summiere details.
 24. Geplaatst 31 mei 2020: Een pagina over het "vrijwel nieuwe" kerkhof UTARALAYA deel 1 te Jogya met iets over de graven van enkele familieleden Schoggers. Ik heb toestemming gekregen van het IGV om enkele foto's van hun publikatie hierover  te mogen gebruiken, welke gemaakt werden in april 2020 door een IGV lid de heer DirkJan Rozema. 

 

Juni 2020 

 

 1. Geplaatst 01 juni 2020: Een pagina over het "vrijwel nieuwe" kerkhof UTARALAYA deel 2 te Jogya met iets over de graven van enkele familieleden Resink. Ik heb toestemming gekregen van het IGV om enkele foto's van hun publikatie hierover  te mogen gebruiken, welke gemaakt werden in april 2020 door een IGV lid de heer DirkJan Rozema.  
 2. Geplaatst 01 juni 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Een pagina over het familiegraf van de heer Louis D. Termijtelen en zijn echtgenote mevr. H. H. Termijtelen - van Leersum.
 3. Geplaatst 02 juni 2020: Een pagina over prof. Mr. Gertrudes Johan Resink, geboren 1911 Jogya en overleden 1997 Jakarta, in vervolg op de pagina Kerkhof Utaralaya deel 2 te Jogya, alwaar op de pagina de graven van zijn ouders te zien zijn. 
 4. Geplaatst 03 juni 2020: Een pagina over het eiland KAWALUSO ergens in de zee gesitueerd tussen Noord Celebes en de Filipijnen in. De bewoners ( een stuk of 700 maar of zoiets) zijn verstoken van zowat alles, maar de bevolking heeft een clip gemaakt waar men samen keroncong speelt op het kerkhof. Afwijkend van mijn serie artikelen over oude kerkhoven in Indonesïe heb ik wat beelden samengesteld aan de hand van hun clip. Geen details verder, aangezien ik totaal geen gegevens heb, maar de muziek die zij maken...... Uit het hart en zomaar uit het losse handje zonder ooit gehoord te hebben van een muziek academie of ziets.
 5. Geplaatst 04 juni 2020: Een pagina over het voormalioge privé kerkhof van de familie Coolen en tegenwoordig een TPU (Algemene christelijke) begraafplaats in de desa NGORO te Jombang Oost Java met het één of ander over de toenmalige landhuurder COENRAAD LAURENS COOLEN die aldaar begraven ligt. Hij staat in het algemeen bekend als zendeling hetgeen hij echter NIET was. Hij werd landhuurder en probeerde op zijn manier de bevolking van Ngoro en omstreken tot het christendom te bekeren. De stukken die over hem te vinden zijn, verhalen dat hij een zoon was van een Russische officier die een relatie had met een prinses van het rijk van Mataram. Een Russische officier? Met de Nederlandse achternaam Coolen?
 6. Geplaatst 06 juni 2020: Een pagina over de planter Johannes Theodorus Hamaker, die van honger omkwam in een interneringskamp en te Pandu Ereveld Bandung ligt te rusten. Een en ander voorzien van wat details en foto's.
 7. Geplaatst 07 juni 2020: Een pagina ter ere van de heer Herman Abraham Zilversmit, geboren, getogen, geinterneerd en overleden in Indië en later Indonesia. Hij overleed 1997 te Surabaya en ligt op het burger kerkhof Kembang Kuning met foto'svan zijn graf anno 2016.
 8. Geplaatst 08 juni 2020: Enkele nieuwe foto's van de graven van mevr Soetomo Bruring op Kembang Kuning en Dr. Soetomo op Bubutan Surabaya op de pagina Dokter Soetomo, een menslievend mens en nationale held van Indonesia.
 9. Geplaatst 10 juni 2020: Een pagina over en ter ere van MARTINUS LODEWIJK (TINO) KERDIJK, geboren en overleden te Surabaya, dirigent concertmeester met opleiding te Amsterdam 1954/1955 en leraar inspirator van vele bekende Indonesische zangers/zangeressen en musici. Hij ligt begraven op kembang Kuning.
 10. Geplaatst 13 juni 2020: Een pagina over het graf van mevr. Jacqueline Amalia Vosmaer op Kembang Kuning. Zij was gehuwd met de ass.resident G.C.D. Neumann en scheidde van hem, ging een paar jaren naar Nederland en keerde terug naar Indië om aldaar te overlijden en begraven te worden. In Nederland had zij tenminste wel op 10 adressen gewoond te Amsterdam, Apeldoorn, Nijmegen, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen.
 11. Geplaatst 14 juni 2020: Een pagina over het graf van de heer Henri Leendert Sellier op Kembang Kuning met bronvermelding (familieleden) en tevens op de pagina een groot vraagtkeken. Volgens het NIOD is de heer H.L. Sellier op 2 maart 1942 als matroos gesneuveld en staat zijn naam op de Erelijst Gevallenen 1940-1945, daar waar op zijn graf staat vermeld dat hij op 22 maart 1963 te Surabaya is overleden. Op zijn vroegst zal ik circa half aug 2020 antwoorden krijgen van NIOD op mijn vragen medio juni 2020.
 12. Geplaatst 15 juni 2020: Een pagina over het graf van Albert Zorab op Nieuw Eykenduinen Den Haag, zoals geplaatst op Indisch4ever in de serie de Weduwe van Indië. Voorzien van aanvullende details uit Julfahye en wat kommentaar op I4E.
 13. Geplaatst 17 juni 2020: Een pagina over de familie graven LAZAR te Kembang Kuning en voorzien van wat details en achtergrond informatie.
 14. Geplaatst 18 juni 2020: Een pagina deel 2 Joods kerkhof gedeelte Kembang Kuning met de focus op de familie KATTAN, voorzien van wat foto's en achtergrond details en een enkel vraagteken mijnerzijds waar ik geen passende verklaring voor weet.
 15. Geplaatst 19 juni 2020: Een pagina deel 3 Joods kerkhof gedeelte Kembang Kuning met de focus op de familie Solomon, voorzien van wat foto's en achtergrond details en de uitleg over de relatie tot de familie KATTAN (zie item 14 hierboven) en de familie MUSSRY en deze laatste familie werd en is momenteel nog zeer bekend in Indonesia.
 16. Geplaatst 22 juni 2020: Een pagina over Ephrem Vardanian, geboren te Nor Jugha, naar voormalig Ned. Indie vertrokken en van daaruit naar Nederland en in 1965 naar de USA vertrokken. Een en ander voorzien van details en foto's. Hij was een kunstenaar schilder en in Nederland werd hij beschouwd als vreemdeling en oefende het vak uit van koeltechneut.
 17. Geplaatst 24 juni 2020: Een pagina deel 1 fam. Kamarzarian over de vermeende activiteiten tegen de Japanners in de oorlogsdagen waarij door collaborateurs werkzaamheden van een inwoner van Soerabaya dodelijke slachtoffers vielen, na behandeloing door de KenPeiTai. Éen en ander voorzien van details (niet over het proces in 1947 tegen de collaborateur, want dat is mijn zaak niet om er over te oordelen aangezien ik er niet bij was.)
 18. Geplaatst 26 juni 2020: Deel 2 fam Kamarzarian en vervolg van hierboven. 
 19. Geplaatst 29 juni 2020: Een soort vervolg op de pagina's zoals hierboven onder nummer 17 en 18. Het gaat over een mede speler uit het ASC team genaamd Tzolack Johannes, die in 1949 het ASC 1ste Hockeyteam versterkte. Tot en met 1954 was hij te traceren in de kranten.Daarna scheen hij naar naar Anaheim USA vertrokken te zijn alwaar hij ook overleed. Hij huwde Margriet Stalder in 1948 te Surabaja. Te zien en te lezen op de pagina KAMARZARIAN JOHANNES Deel 3.

 

 

 

  

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

Top