Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt.....

Inmiddels is de 13de febr 2014 gepasseerd op de tijdbalk van onze aarde en de vlakbij gelegen reus Gunung Kelud ( op de foto) heeft zijn gram uitgespuugd en veel verwoest. As en grind bedekte bijna 3/4 van het eiland Java, waaronder ook dat deel zoals op bovenstaande foto te zien is..... Aan dit natuurgeweld heb ik iets gewijd en één en ander hierover is te lezen en te zien op de link naar het Indonesië actieforum.

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016.)

 

Eind maart 2012 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de laatste 2 maanden updates vinden en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.    

Juli 2020:

 

 1. Geplaatst 7 juli 2020: Een pagina over "Oma Minas". Mijn zus Miep had in de jaren midden 1950 een paviljoen gehuurd van oma Minas aan de Ketabang Boulevard en ik kwam wel 's langs op bezoek bij mijn zus en af en toe ook bij oma Minas. Tot voor zeer kort geleden (eind juni 2020 pas) wist ik niet wie precies oma Minas was. Dankzij Julfahye heb ik gevonden wie zij was. Zij was Aschen Minas en gehuwd op 17-jarige leeftijd met Carapiet Johannes Michael te Nor Jugha en het echtpaar vertrok later naar Soerabaya om er hun geluk en brood te vinden. Beiden liggen naast elkaar begraven op kembang Kuning. Op de pagina haar details en foto's.
 2. Geplaatst 7 juli 2020: Een vervolgpagina Oma Minas' kinderen voorzien van wat achtergrond informatie en foto's.
 3. Geplaatst 11 juli 2020: Een vervolgpagina Oma's Minas familie voorzien van wat achtergrond informatie en met de nadruk op zoon Max en zijn echtgenote Rosette Joanna Dolly Henriques de Granada.
 4. Geplaatst 12 juli 2020: Een pagina met graven van het oude kerkhof Jogja welke verkast zijn naar het nieuwere kerkhof Utaralaya. Het oude kerkhof is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor een vermaakcentrum. Deel 1. Voorwoord.
 5. Geplaatst 12 juli 2020: Zie punt 4 hierboven. Deel 2 met foto's en details fam. de Veer-Wilson en Wolff.
 6. Geplaatst 13 juli 2020: Zie punt 4 hierboven. Deel 3 met foto's en details fam. Resink-Willink. Zie ook de pagina http://www.imexbo.nl/jogja-ut-laya-igv-2.html 
 7. Geplaatst 13 juli 2020: Zie punt 4 hierboven. Deel 4 met foto's fam. Apfel en Mende
 8. Geplaatst 14 juli 2020: Zie punt 4 hierboven. Deel 5 met foto's fam. Schäfer en en extra aanvullende foto's graven fam. Schoggers. (Zie hiervoor ook de pagina http://www.imexbo.nl/jogja-ut-laya-igv-1.html
 9. Geplaatst 15 juli 2020: Een pagina over het graf te Kembang Kuning van Raymond Dubois St. Marc. Hij werd geboren te Grenoble in 1874, emigreerde met ouders naar Australie, huwde aldaar met Dora Ethel Wyatt c.a. 1900 en ging daarna met zijn echtgenote naar voormalig Nederlands Indië, werd vader van zoon Guy Noel Raymond en in 1933 overleed te Soerabaja.
 10. Geplaatst 16 juli 2020: Een pagina over het graf van mevr. Negalenia Eisma geboren La Gordt Dillié op kembang Kuning Surabaya. De foto heb ik verkregen van David Peters te Nieuw Zeeland die in 2018/2019 het kerhof afstruinde naar graven van onze Armeense familieden die daar rusten.
 11. Geplaatst 18 juli 2020: Een pagina over het kerkhof Kembang Kuning deel div. David Paters met foto's van graven van overledenen na de overdracht van Ned. Indië. De foto's zijn afkomstig van David Peters uit NZ die de foto's maakte tijdens zijn zoektocht naar graven van onze overleden Armeense familieleden aldaar en heeft als bijkomstigheid andere in het oog springende graven gefotografeerd, zoals Willem Boudewijn Engelbrecht Broers, Josef Kovanda en Jozeph Davids.
 12. VERWIJDERD 18 juli 2020: Diverse pagina's van mijn website omdat de pagina's niet meer bekeken worden en omdat ik anders ook teveel webspace eraan kwijt ben. Het zijn voornamelijk pagina's met foto's van het hedendaags Indonesia en daar zijn er op het internet al genoeg van te vinden.
 13. Geplaatst 20 juli 2020: Een pagina over het graf van mevr. Yvonne Mink te Kembang Kuning met details en achtergrond info en foto's van haar familieleden, welke ik via Find a Grave gedupliceerd heb van de uploads door de heer Doddy Permadi Soeriadinata (een van haar zonen.) Mevr. Yvonne Mink was gehuwd met wijlen de heer Syarief Soeriadinata een gedecoreerd kolonel van de militaire politie van adelijke afkomst. (Zijn grootvader was Patih).
 14. Geplaatst 21 juli 2020: Een vervolgpagina over mevr. Yvonne Mink en haar kinderen en voorvaderen Couzijn Deel 2. Zie ook item 13 hierboven.
 15. Geplaatst 22 juli 2020: Een pagina Kerkhof Peneleh graf ten Brinck en een pagina kerkhof Peneleh graf Engelhardt. Voorzien van details en foto's van de graven.
 16. Geplaatst 22 juli 2020: Een vervolgpagina van de serie graven Nieuweykenduyn Den Haag, door het I4E geplaatst en ook hier op mijn site. Zie de pagina Crompvoet-van Ginkel.
 17. Geplaatst 29 juli 2020: Een pagina over echtelijke ruzies wegens ontrouw en een poging tot moord door Petrus Matherus Nahapiet op zijn echtgenote Mary Elias in juli 1930 te Batavia met het verslag van de rechtbank.
 18. Geplaatst 31 juli 2020: Een vervolgpagina van het kerkhof Pemalang Widuri deel 2 met uitleg en achtergrond informatie over het monumentale graf van de heer Eugene Henry Burnaby Lautier, broer van de resident van Solo de heer Oscar Arend Burnaby Lautier.

 

Augustus 2020:  

 1. Geplaatst 01 aug 2020: In de serie Weduwe van Indië via het I4E het graf van de familie Pattiselanno Timmerman en een ietwat achtergrond details over de familie.
 2. Geplaatst 03 aug 2000: Een pagina met details over de familie Petrus te Buitenzorg en hun nazaten. Deze familie Petrus is verwant aan mijn familie Johannes Amirkhan. Zie verder ook de pagina Petrus Blumberger voor nadere details.

 

  

 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens.

Top