Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Pontianak Jl Kartini
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een pagina over een prive kerkhofje Boyolali destijds in eigendom van de familie VAN BRAAM.

Gebaseerd op berichten her en der op het internet van lokale media en of nazaten. 

 

PagIna geschreven ter ere en respect van mevr. MARIA FEDORA VAN BRAAM *1925+2017 en haar echtgenoot KAREL MOK *1909 +1970 (1973??). Zij liggen naast elkaar te rusten op het algemene katholieke kerkhof SIndurjan Purworejo(conform berichten van de familie).

 

Purworejo, Boyolali, Pekalongan, Haarlem, Hardenveld, Sobibor, Auschwitz, wat hebben zij met elkaar te maken?

 

Ik kwam onderstaand nieuws website tegen toen ik aan het surfen was en verbaasde me lichtelijk over de inhoud die de journalist had geschreven en met name stoorde ik me aan het feit, dat hij m.i. een ietwat klungelig schreef over de eigenaren van dit prive kerkhofje. Immers, als hij een klein beetje zijn best had gedaan, dan had hij een paar andere artikelen over Purworejo kunnen vinden in de lokale berichtgevingen (geschreven door dochter Elisa Mok) en welke betrekking hebben op dit kerkhofje en de families die er te maken mee hebben. Maar goed, we zijn niet allemaal eender.

https://news.okezone.com/read/2019/03/17/512/2031178/misteri-makam-orang-belanda-yang-kerap-diziarahi

Er staat o.a. het volgende in ( enkel een deel vertaald door mij): 

  • "In de kampung PRAMBAMAN (en men vermoedt dat de naam is afgeleid van een Nederlander destijd geheten VAN BRAM) is een prive kerkhofje met 4 graven: 2 volwassen en 2 kinderen liggen er. De lokatie is langs de kali Gedhe gelegen. Het kerkhofje wordt regelmatig schoongehouden door naburige bewoners en men weet niet wie er liggen: waren het handelaren of ambtenaren? Nazaten komen wel regelmatig langs uit Nederland om er bloemen te strooien. In december 2018 gebeurde dat voor het laatst. Maar er zijn ook nazaten uit Purworejo die wat regelmatiger langskomen en toevallig waren die voor het laatst ook in december 2018 langs gekomen doch op een andere dag dan die uit Nederland."

Men bedoelt dus de naam VAN BRAAM. 

 

Één van de links die ik vond over deze achter kleinzoon is  het gastenboek van de van Braam website:  

http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=10529&kid=501&pagina=gastenboek

In het gastenboek staat een notitie van NICHOLAS VINCENTO wonend te PURWOREJO met informatie dat hij de achter kleinzoon (hij zegt"great grandchild") is van FEDORA MOK VAN BRAM (daar hebben we dus de naam van BRAM verkeerd geschreven.)

Zou deze familie uit Purworejo bedoeld zijn door de journalist?

Mij was uit hoofde van mijn nieuwsgierigheid al meer bekend over de naam van Braam en ik struinde verder op het internet en vond een tweetal filmpjes op youtube waarin een nazaat Nicholas Vincento  zijn liefde toonde voor zijn overleden overgrootmoeder. Op Facebook vond ik ook meer over mevr. Fedora Mok - van Braam en haar gezin die ook zeer liefdevol over hun moeder, geschreven door nazaten en besloot derhalve  om mijn eer en respect te betonen door middel van deze pagina.

 

Goed, over de familieleden van Braam en aanverwanten is heel veel te vinden en daar ga ik hier dus niet verder over schrijven. De lezer mag dat allemaal zelf opzoeken en lezen.

Ik heb enkele beelden uit dat youtube filmpje filmpje geknipt en hieronder geplaatst, voorzien van de gegevens zoals geplaatst door de familie. (Echter, met her en der wat kleine verbeteringen en of aanvullingen uit de almanakken e.d. afkomstig.) Ik heb tevens ook foto's ongevraagd gedupliceerd van de website van Braam omdat deze foto's TE waardevol zijn om niet verder verspreid te worden. 

Hieronder de graven ( het gebouwtje rechts) van Marius Johannes van Braam en echtgenote prinses Pentras en zoals bedoeld en omschreven in het artikel in de eerste link hierboven op deze pagina. Met de nadruk op nummer 12. De eerste foto is gedateerd 1907 en de tweede foto is uit de jaren '80 van de vorige eeuw.

 

Anno maart 2019 conform de link boven naar Newsokezone/Solopos hieronder een foto van de graven. In de loop der tijden is er wel het één en ander veranderd/verbeterd/gerenoveerd.

 

Om hiernavolgend te komen op Johannes Marius van Braam, nummer 12 van de groepsfoto boven.

Johannes Marius van Braam was geboren 1888 en hij huwde LUCIE ANTHONIO (*8 juni 1894 Jogja) en zij huwden Jogja op 27-7-1914. Dit echtpaar kreeg 12 kinderen en het 9de kind was MARIA FEDORA VAN BRAAM, geboren op 26 nov 1925 te Solo (Soerakarta) en overleden te Purworejo op 16 juni 2017, begraven op 18 juni 2017 kerkhof Sindurjan Purworejo.

Ter ere en respect van mevr. Maria Fedora van Braam en haar echtgenoot, hieronder wat meer gegevens en foto's, afkomstig van achterkleinzoon Nicholas Vincento via zijn Youtube filmpjes.

Link 1: Film 1 (Diverse foto's van het gezin Mok - van Braam)

Link 2: Film 2. Het levensverhaal van mevr. Fedora Mok-van Braam.

 

Maria Fedora van Braam huwde Karel Mok en dit echtpaar kreeg 10 kinderen. Haar echtgenoot werd te Haarlem geboren op 11 okt 1909 te Haarlem en hij overleed te Purworejo (Jenar wetan) op 14 nov 1970.

De ouders van Karel Mok waren: 

  • Abraham Mok, *Haarlem 18 maart 1881 en +17 sept 1942 Auschwitz concentratiekamp.
  • Frederieka(Fredrika) Danneboom (Denneboom)*22 nov 1877 Hardenberg en +17 sept 1942 Auschwitz concentratiekamp. Haar naam wordt door diverse instanties verschillend geschreven.
  • Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Pauline en Karel. (zie onder voor details).
  • Gegevens afkomstig uit DutchJewry. Deze site meldt ook dat Karel Mok is overleden op 26 okt 1973 in tegenstelling tot wat de familie meedeelt, overleden 13 nov 1970 en begraven 14 nov 1970, in het Youtube filmpje zoals vermeld in link 2 hierboven. (zie ook foto screenshot filmpje 2 hieronder met de datum begrafenis vermeld.)

 

 

Karel Mok had een zuster PAULINE MOK, *29 mei 1906 Haarlem en gehuwd met LEVIE EREIRA *17 okt 1900 Amsterdam. PAULINE en echtgenoot LEVIE overleden beiden te SOBIBOR op 9 april 1943. (Bron: Dutch Jewry.)

Hieronder een foto (Bron: Joods Monument) van de ouders van Karel en Pauline Mok. Meest waarschijnlijk zal deze foto gedateerd zijn uit eind 1906/begin1907 en zal het kindje namelijk Pauline zijn. (Als het kindje Karel geweest was, waar is dan Pauline?...Ik stel derhalve vast dat dit Pauline geweest moet zijn.)

 

Nog iets meer over Karel Mok.

In 1928-29 (Karel was 20 jaar oud) vervulde hij de militie plicht. Op zijn kaart wordt vermeld, dat hij al 5 jaar ervaring heeft als slachter in de slagerij van zijn vader. Zijn vader was slager, echter GEEN varkensslager, zo vermeldt de militiekaart. In dienst werd hij geplaatst bij de Intendantie. (Bevoorrading, voorzieningen e.d.)

In 1932, na diensttijd, huwde Karel te Haarlem met Anna Teeuwen (*1908 +1999 Haarlem). Scheiding volgde te Pekalongan. (Vonnis Raad Pekalongan en ingeschreven te Jakarta.). Op zijn huwelijksakte wordt vermeld, dat hij assuradeur was.

Volgens het filmpje nummer 2 Youtube blijkt Karel Mok in Indonesia het beroep te hebben van "tani" / Landbouwer-veehouder) en staat hij ergens (waarschijnlijk stallen op de achtergrond??) met een varken.

 

Mij is onbekend, wanneer Karel naar Indië is vertrokken. In elk geval werd het trieste lot van deportatie door de Nazi's naar de concentratiekampen en aansluitend de dood,  hem bespaard gebleven, in tegenstelling tot zijn ouders en zuster Pauline. Zou hij vóór de oorlog al naar Indië gegaan zijn? En zou hij dan door de Japanners gevangen genomen zijn? In de beschikbare bronnen is niets hierover te vinden. Ook niets in de data base van de Joodse gemeenschappen.

Het archief Amsterdam zegt dat er wel een dossier JOKOS 60792 aanwezig van zijn vader Abraham Mok en diens gezin, echter alleen na toestemming van Stichting Joods Maatschappelijk Werk ter inzage. Wellicht werd hij toch ook gedeporteerd, maar overleefde hij het concentratiekamp?

Is hij als militair naar Indië getrokken tijdens de politonele acties?  Het maakt verder niets uit. Hoofdzaak is, dat hij en zij met elkaar en hun gezin gelukkig waren.

 

Net als hij destijds werd Fedora in de koets van de Kraton naar haar laatste rustplaats gebracht en de koets werd NIET door paarden voortgetrokken, doch door mankracht. Zie het artikel zoals ik op de foto heb gelinkt.

 

Moge zij allen in vrede rusten onder de hoede van God's Genade.

Met dank aan genoemde bronnen.

Top