Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Vic Adr Johannes
Gustaaf Adolf Johan
Antoine L. ten Cate
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits Manuel
Joh.Martinus Manuel
Bern. Jozef Manuel
Alex.Victor Ruben
Jean Jozef Ruben
WillemFrederik Ruben
Heinr.Burgh. Ruben
Christ.Louis Rudolph
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fridolin F.E.C.BRITT
Fam.leden van OMMEN
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
W.H.Ch.Aalbertsberg
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
TOERS BIJNS
VAN BRAAM
3 FINSCHI broers
Familieleden DIAS 1
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 3
Fam.leden MEULENHOFF
Fam.leden M.E. DAVID
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Nic.Alex. RICHARD
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
Corn.Theod. SEBO
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een pagina met respect voor de heer 

WILLEM HENDRICUS CHRISTIAAN AALBERTSBERG en zijn familie.

Een geschiedschrijving van het wel en wee van enkele leden van deze tak van de familie Aalbertsberg, waarvan enkelen kozen voor Indonesia en anderen voor Nederland. Een verhaal over de "kleine man" in voormalig Indië, opdat zij allen niet vergeten moge worden.

 

Volgens zijn verklaringen:

 • was hij klein landbouwer te Pabean/Pabian Sumenep toen hij opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap op 26 okt 1950.
 • was hij  geboren te Rotterdam op 30 dec 1922 en zijn vader werd geboren op 2 febr 1885 te Katwijk en zijn moeder werd geboren te Leiden op 2 jan 1895 en
 • was hij niet gehuwd.

 

Na wat uitzoekerij heb ik gevonden dat het gezin waar Willem uit werd geboren als volgt was samengesteld. Zie hiervoor de scan hieronder van de ouders en broers en zusters van Willem Hendricus.

Ter verklaring van de scan hierboven, beginnend van boven naar beneden: 

 1. Vader Willem Gerardus Jacobus Aalbertsberg *2 febr 1885 (NIET 12 febr zoals in zijn verklaring staat hierboven).
 2. Maria Margaretha * 31-12-1907, dochter van vader Willem uit zijn eerste huwelijk op 20 dec 1906 met Maria Catharina Boom. Akte Amsterdam. (Zij overleed en Willem Gerardus werd weduwnaar voor de eerste keer)
 3. Mutatie 3 en 4 eender als 1 en 2.
 4. Maria Johanna Christina Laman *2-1-1895, moeder van Willem Hendricus en zij was gescheiden van de heer de Vos en gehuwd met Willem's vader op 27 sept 1922. Uit het huwelijk Laman-de Vos werd geboren zoon
 5. Marie Robert Willem de Vos *4-1-1922 (en overleden Woudenberg 8-1-1981).
 6. Willem Hendricus Christiaan *30-12-1922, zoon van vader Willem Gerardus en moeder Maria Johanna.
 7. Hermine Henriette * 13-3-1924, dochter van vader Willem Gerardus en moeder Maria Johanna. (De wakkere ambtenaar typte een "z" i.p.v. een "d".)
 8. Het hele gezin trok van Rotterdam op 31 okt 1924 naar Samarinda Borneo Indonesia.

 

  

Maar voordat Willem Hendricus' vader huwde met Maria Johanna Laman, huwde zijn vader met Berendina Grietje Siemelink op 2 mei 1918 / overl 8 mei 1919 en Willem Hendricus'vader werd voor de tweede keer weduwnaar. (Akte 297 Amsterdam). Uit dit huwelijk geen kinderen.

Goed, tot en met 31 okt 1924 had Willem Hendricus' vader volgens bovenstaande:

1 kind uit zijn eerste huwelijk,

1 kind uit het huwelijk van zijn echtgenote met haar eerste man.

2 kinderen uit het huwelijk met zijn derde echtgenote.

 

Er is een hiaat in de belevenissen van de familie Aalbertsberg vanaf het moment dat zij in Samarinda woonden - dan verkasten naar Tjimahi en uiteindelijk naar Sumenep Madura -  tot het moment, dat de heer Willem Gerardus Jacobus Aalbertsberg (= Willem Hendricus' vader) zich meldde bij de rechtbank en opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap op 7 maart 1950 en verklaarde dat:

hij een leidinggevende baan heeft aan de technische school te Pabijan Sumenep,

hij te Pabijan woont,

hij te Katwijk was geboren,

hij sedert 19 jan 1938 gehuwd was met mevr. Mathilde Caroline Eeckhout en

uit dit huwelijk 5 kinderen waren geboren. (Ik heb echter ook gevonden de geboorte te Bandung van een jongen Dirk Cornelis Aalbertsberg op 6 nov 1946. en ook dat de website My Heritage https://www.myheritage.nl/site-individuals-337899651/kruis?fsn=1&page=6 zegt, dat er te Samarinda ook geboren werd een dochter Christina Margaretha op 29 dec 1925 (overleden Haarlem 1991) met moeder Mathilde Caroline (zie hieronder).

P.M. : Willem Gerardus Jacobus begon zijn loopbaan als Korporaal torpedomaker (zie huwelijksakte met eerste echtgenote Cornelia Jantina Vonk) , was werktuigkundige (zie huwelijksakte met tweede echtgenote Berendina Grietje Siemelink) , was handelsvertegenwoordiger voor een Amerikaanse olie maatschappij (zie huwelijksakte met derde echtgenote Maria Johanna Christina Laman).

 

 

Het is mogelijk dat Dirk Cornelis behoorde tot dit gezin.

Waarop baseer ik deze veronderstelling:

Omdat de oudst genoemde zoon Antonius Wilhelmus genaturaliseerd tot Nederlander werd op 15 okt 1959 en in Soesterberg woonde. De genoemde Dirk Cornelis werd ook genaturaliseerd op 1 okt 1968 en woonde eveneens te Soesterberg. (Bron: decalonne website) en omdat de moeder van Antonius, mevr. Eeckhout, eveneens in Soesterberg woonde daar overleed.

 

 

Willem Gerardus Jacobus was inmiddels in 1930 gescheiden van Maria Johanna Christina Laman te Bandoeng. Zij overleed Oegstgeest in 1975. 

Mathilde Caroline Eeckhout scheidde te Bandoeng in 1951 van Willem Gerardus Jacobus. Zij overleed in  2008 te Soesterberg

Willem Gerardus Jacobus overleed te Sumenep in 1966.

Leendert Gerardus Marinus overleed Surabaya 1984.

(Bovenstaand bron https://www.myheritage.nl/site-individuals-337899651/kruis?fsn=1&page=6 )

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, hun eeuwige vrede en rust hebben naast hun Schepper.

Top