Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Vic Adr Johannes
Gustaaf Adolf Johan
Antoine L. ten Cate
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits Manuel
Joh.Martinus Manuel
Bern. Jozef Manuel
Alex.Victor Ruben
Jean Jozef Ruben
WillemFrederik Ruben
Heinr.Burgh. Ruben
Christ.Louis Rudolph
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fridolin F.E.C.BRITT
Fam.leden van OMMEN
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
W.H.Ch.Aalbertsberg
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
TOERS BIJNS
VAN BRAAM
3 FINSCHI broers
Familieleden DIAS 1
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 3
Fam.leden MEULENHOFF
Fam.leden M.E. DAVID
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Nic.Alex. RICHARD
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
Corn.Theod. SEBO
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de heer

HEINRICH BURGHARD RUBEN en zijn familie.

(Typisch dat in het dossier van de NA/OGS telkenmale zijn voornaam BURGHARD gemeld wordt als BULGART. Terwijl er een beantwoording aanwezig is in het dossier waarbij de naam BURGART gemeld wordt. De voornaam BURGHARD komt namelijk vaker voor in de familiekronieken Ruben. !!!) 

 

Hij was oorlogsslachtoffer en overleed te Panarukan 1943.

 

Ik verzoek de lezers om de volgende pagina's erbij te betrekken, omdat zij familie waren.

Johannes Martinus Manuel

Maurits en Louis Manuel

Alexander Victor Ruben

Jean Jozef Ruben 

Willem Frederik Ruben ( zoon van Heinrich)

 

Bron: NA/OGS

 

Heinrich Burghard Ruben huwde met mevr. Dorothea Dorine van Westreenen op 21 sept 1932 te suikerfabriek Tjepiring nabij Kendal. Uit dit huwelijk 2 kinderen: oudste een zoon en jongste een dochter.

 

RA1914/67: Erkenning te Kendal Dorothea Dorine van Westreenen 14 aug 1913.

Delpher: In 1929 was werkzaam op de SF Tjepiring Kendal als 3de Machinist de heer F. van Westreenen.

En om het een beetje lekker ingewikkeld te maken, hieronder een scan met vermelding van weer andere geboorte datums.

Indische mensen wordt wel eens verweten, dat SOMMIGEN van hen een mentaliteit hebben van: "Asmaargheefheluid" oftewel op zijn Nederlands: Als het beestje maar een naam heeft.... Nou, dat mag in dit geval dan ook wel beweerd worden over de Nederlandse ambtenarij.

Één persoon met 3 verschillende geboortedatums: 14 aug 1913; 14 aug 1917 en 15 aug 1916. Wat zal de moeder het toch druk hebben gehad met al die bevallingen. Op een bepaald Indisch gericht forum is een ex-ambtenaar wel eens aanwezig en die gaat geheid uit zijn dak als ie dit leest. "NEEN ! Niet de ambtenarij is schuldig, maar diegenen die aangifte hebben gedaan. Die zijn de boosdoeners; de ambtenaren doen alleen wat ze moeten doen....." (juist ja, dat is goed gezegd: ze doen alleen wat ze moeten doen; zelf nadenken is ten strengste verboden.). Dit was zijdelings dus.

 

Terug naar Willem Frederik Ruben, die andere zoon van Heinrich Burghard Ruben.

Willem werd geboren 18 sept 1917 en had als moeder mevr. Siti Alimah. Ik vraag me af waar Willem verbleef toen zijn vader huwde in 1932 met mevr. van Westreenen? Zou hij al vroeg op eigen benen gestaan hebben? De echtgenote van zijn vader was immers ongeveer net zo oud als hij zelf was. Dat zou tot botsingen geleid kunnen hebben in het gezin.

 

Hoe het ook was: Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, hun eeuwige vrede en rust hebben naast hun Schepper.

Top