Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Vic Adr Johannes
Gustaaf Adolf Johan
Antoine L. ten Cate
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits Manuel
Joh.Martinus Manuel
Bern. Jozef Manuel
Alex.Victor Ruben
Jean Jozef Ruben
WillemFrederik Ruben
Heinr.Burgh. Ruben
Christ.Louis Rudolph
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fridolin F.E.C.BRITT
Fam.leden van OMMEN
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
W.H.Ch.Aalbertsberg
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
TOERS BIJNS
VAN BRAAM
3 FINSCHI broers
Familieleden DIAS 1
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 3
Fam.leden MEULENHOFF
Fam.leden M.E. DAVID
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Nic.Alex. RICHARD
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
Corn.Theod. SEBO
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele familieleden

VAN OMMEN uit Westkust SUMATRA. 

Het betreft hier de volgende personen en hun familieleden.

Ik heb NIET de complete inofrmatie omdat het een vrij ingewikkelde zaak is om het te vergaren wegens gebrek aan duidelijke informatie. Op het internet heb ik diverse sites gevonden die de hiergenoemde personen aanhalen, doch deze zijn soms tegenstrijdig met elkaar en tegenstrijdig met de verklaringen hieronder zoals verstrekt door bedoelde personen zelf. Zo las ik dat een der genoemde leden van Ommen hieronder vermeld, overleden was te Salatiga in 1940, terwijl er een interneringskaart aanwezig is gevangen genomen in 1942.

Sommigen waren oorlogsslachtoffer en ik heb deze pagina gemaakt ten behoeve van zoekenden/navorsers zodat zij wellicht iets er aan hebben in hun speurtocht.

 

  1. ANDRIES JOHAN VAN OMMEN,
  2. WILLEM ANDRIES VAN OMMEN,
  3. JEAN GEORGE HENRI VAN OMMEN,
  4. WILLEM ANTON VAN OMMEN
  5. CHARLES ARTHUR VAN OMMEN,
  6. THEODOOR ANTON VAN OMMEN.

 

Ad 1) Andries Johan van Ommen:

Hieronder zijn aanvraag voor het Indonesisch staatsburgerschap

Hij verklaart dat hij geboren was te Kotaradja op 26 april 1907, op 15 mei 1929 huwde met WILHELMINA ADRIANA MULLER en dat hij 4(VIER) kinderen heeft. (Volgens de RA1912 was Wilhelmina Adriana geboren op 8 juli 1911 te Buitenzorg-Bogor). Andries Johan was volgens zijn zeggen korporaal KNIL.

Zijn ouders waren WILLEM VAN OMMEN en WILHELMINA CAROLINA FISSCHER. (Zijn stamboek zegt: ANNA WILHELMINA CAROLINA FISSCHER.)

Zijn stamboekkaart:

Zijn interneringskaart:

 


 

Uit dezelfde bron Familysearch aanvragen WNI vond ik:

ad 2) WILLEM ANDRIES VAN OMMEN.

Willem Andries van Ommen verklaart dat hij geboren was 4 maart 1932 te Bandoeng uit ouders Andries Johan van Ommen geb.Jakarta 1905 en Wilhelmina Anna Muller geboren te Bandoeng 1910. Wat betreft geboortedatum van Willem Andries zou hij passen in het rijtje genoemd onder scan 1. Hij wordt echter in het rijtje NIET genoemd. Namen van zijn ouders kloppen,doch hun geboorte datum en geboorteplaats weer NIET. Ik vermoed dat slechts kinderen onder de 18 jaar gemeld dienden te worden op de aanvraag. Willem Andries is al 18 jaar oud in dec 1950.

 


 

Uit dezelfde bron Familysearch aanvragen WNI vond ik:

Ad 3) JEAN GEORGE HENRI VAN OMMEN.

Jean George Henri van Ommen verklaart dat hij geboren is op 10 okt 1928 te Jakarta en dat zijn ouders geboren zijn: vader te Aceh op 25-7-1907 en moeder te Bandung op 3-2-1909. Ik laat het aan de lezer over om hun mening te hebben. ( Ad 1) Andries Johan geboren te Aceh 26 april 1907 en wellicht dat zijn moeder een eerste vrouw was van Andries Johan? Andries Johan huwde namelijk pas in 1929 met mevr. Muller.)

 


 

Ad 4 en ad 5) Willem Anton van Ommen (geb 1901) en Charles Arthur van Ommen (geb 1903). Zij waren broers van Andries Johan van Ommen. Willem Anton geboren 1901 was KNIL soldaat (vanaf 1918 tot en met 1922) en Charles Arthur geboren 1903 was ook KNIl soldaat en zat in een interneringskamp. Er was ook een halfbroer Charles Arthur van Ommen (*1877) uit het eerste huwelijk van vader Willem van Ommen.

 


 

Uit dezelfde bron Familysearch aanvragen WNI vond ik:

THEODOOR ANTON VAN OMMEN. (Zoon van Charles Arhtus van Ommen, halfbroer van Andries Johan van Ommen).

 

Volgens zijn verklaring was hij geboren 19 febr 1909 te Sawah Lunto, 11 maart 1931 gehuwd met CAROLINA HENDRIKA VAN LIER en had hij een zoon BOBBY JAMES geboren Padang 24 juni 1933.(Overleden Waalwijk).  Ouders geboren te Padang doch onbekend wanneer.

Deze stamboom https://www.genealogieonline.nl/van-ommen-stamboom/I13404.php 

zegt dat hij te Oosterhout op 17 jan 1989 overleden was, hetgeen impliceert dat hij dan later alsnog naar Nederland vertrokken was. Op deze stamboom meer details over Theodoor Anton en zijn familie/nazaten. (Deze website is niet compleet.)

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top