Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Vic Adr Johannes
Gustaaf Adolf Johan
Antoine L. ten Cate
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits Manuel
Joh.Martinus Manuel
Bern. Jozef Manuel
Alex.Victor Ruben
Jean Jozef Ruben
WillemFrederik Ruben
Heinr.Burgh. Ruben
Christ.Louis Rudolph
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fridolin F.E.C.BRITT
Fam.leden van OMMEN
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
W.H.Ch.Aalbertsberg
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
TOERS BIJNS
VAN BRAAM
3 FINSCHI broers
Familieleden DIAS 1
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 3
Fam.leden MEULENHOFF
Fam.leden M.E. DAVID
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Nic.Alex. RICHARD
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
Corn.Theod. SEBO
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de heer

SIMON ANTON VAN CASPEL en zijn familieleden.

 

Hij werd oorlogsslachtoffer en ligt op het ereveld Thailand.

 

Zijn ouders en broers en zusters:

Simon was onderluitenant KNIL en kwam in 1913 in voormalig Indië nadat hij bij de koloniale troepen was ingedeeld. (Bron openarch)

De oorlog brak uit en Simon werd geinterneerd naar Thailand alwaar hij overleed aan de beri beri ziekte.

Hij huwde op 24 maart 1927 te Jakarta met mevr. Parijem en kreeg met haar 6 kinderen. Zijn weduwe mevr. Parijem overleed in 1973 te Hengelo.

Onderstaande scan afkomstig van het NA/OGS archief.

 

Zijn oudste zoon Cornelis Anton werd geboren te Tjimahi alwaar Simon destijds gelegerd was. Uit de dossiers heb ik kunnen herleiden, dat Simon eerder gehuwd was geweest met mevr. NICOLIA WILHELMINA EBEN, namelijk op 20 okt 1915 te Bandoeng en echtscheiding volgde op 19 dec 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen voor zover ik weet. (Zie register almanakken)

 

Mevr. Nicolia Wilhelmina Eben was voorheen gehuwd geweest met ADRIANUS AUGUSTINUS WITTENS op 21 april 1909 te Bandung en dit huwelijk werd ontbonden op 28 okt 1912 .(RA 1913 zegt: Ontbonden met Adrianus Augustinus WILLEMS)

 

Na de echtscheiding van Nicolia Wilhelmina Eben en Simon Anton van Caspel, huwde Nicolia ten derde met de heer GODEFRIDUS LEONARDUS WATERBEEK op 2 okt 1923 Solo (17 nov 1923 Salatiga volgens OGS)) en dit huwelijk werd ontbonden op 25 maart 1935.(6-3-1935 volgens OGS) Godefridus was sergeant wachtmeester Cavalerie KNIL. Godefridus werd eveneens oorlogsslachtoffer en overleed 30 aug 1945 te Jakarta en ligt buiten erevelden. Hij werd 58 jaar en was geboren 1886 Amsterdam.

Als kind zijnde kreeg Godefridus longontsteking en belandde in het gasthuis te Amsterdam op 23 aug 1894 en werd hij uit het gasthuisontslagen op 1 sept 1894. Hij geraakte te water in het Damrak Amsterdam. (Bron openarch)

 

Mevr. Nicolia Wilhelmina Eben opteerde op 28 juli 1951 voor het Indonesisch staatsburgerschap. Volgens berichtgeving NA/OGS dossier Waterbeek, was de weduwe in 1968 woonzaam in Indonesia en was zij 79 jaar oud.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast hun Schepper.

Top