Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Vic Adr Johannes
Gustaaf Adolf Johan
Antoine L. ten Cate
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits Manuel
Joh.Martinus Manuel
Bern. Jozef Manuel
Alex.Victor Ruben
Jean Jozef Ruben
WillemFrederik Ruben
Heinr.Burgh. Ruben
Christ.Louis Rudolph
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fridolin F.E.C.BRITT
Fam.leden van OMMEN
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
W.H.Ch.Aalbertsberg
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
TOERS BIJNS
VAN BRAAM
3 FINSCHI broers
Familieleden DIAS 1
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 3
Fam.leden MEULENHOFF
Fam.leden M.E. DAVID
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Nic.Alex. RICHARD
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
Corn.Theod. SEBO
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de heer

BERNARD JOZEF MANUEL en zijn familieleden.

Hij was oorlogsslachtoffer en werd geinterneerd, doch overleefde gelukkig het kamp en de oorlog.

 

Bernard diende een aanvraag in voor het Indonesich staatsburgerschap op 23 mei 1950 te Jakarta.

 

Bernard verklaarde dat:

 

  • hij geboren was op 4 dec 1906 te Bojolali (Solo)
  • zijn ouders waren Hendrik Willem Manuel en Henriette Wener
  • hij in het KNIL zat
  • hij sedert zijn geboorte woonde op Oost Molenvliet no. 37.
  • hij gehuwd was met Dorothea de Graaff op 26 maart 1930
  • zijn kinderen waren: 
  1. Jacqueline Eugenie * Tegal 29 juli 1932
  2. Reri Amalia *Tegal 3 febr 1934
  3. Lijdia Constance * Bandoeng 24 okt 1935
  4. Rudolph * Bandoeng 21 dec 1937

Noot webmaster:

RA 1908 zegt, dat het huwelijk van zijn ouders (Manuel/Wener) plaats vond op 20 mei 1909 te Klaten.

RA 1898 zegt, dat zijn vader geboren werd op 7 aug 1888 met naam HERMAN WILLEM.

RA 1908 zegt, dat zijn echtgenote Dorothea de Graaff geboren werd op 3 april 1907 Tegal.

 

Bernard werd geinterneerd.

 

 

Op 23 nov 1965 werd dochter Reri Amalia genaturaliseerd. Zij was inmiddels gehuwd met de heer John Henrie Eduard Hamelberg. Zij woonden toen in Valkenburg-Houthem.

Bernard (en natuurlijk echtgenote Dorothea) werden genaturaliseerd op 5 febr 1966 en zij woonden toen in Arnhem.

Mij is onbekend wat er met de andere kinderen gebeurde. Zijn zij gebleven? Of wellicht naar de USA vertrokken?

Bovenstaand bron: Decalonne website.

 

Vader Herman Willem Manuel was gehuwd met Henriette Wener. 

De banden tussen de families Manuel en Wener waren groot. Maar het is niet gezegd dat zij allen tot dezelfde afstamming behoorden.

 

De hieronder genoemde Manuels en Weners zaten in de cultuur.

Henri August Manuel overleden 15 jan 1894 oud 32 jaar te Bojolali, die gehuwd was met G.A. Wener. De weduwe G.A. Manuel-Wener hertrouwde 22 dec 1894 met de heer Ch. H.P. Manuel.

Mr. Carel Heinrich Manuel overleed in de leeftijd van 77 jaar te Soerabaja op 23 dec 1900. Een zoon Charles Henri Pierre (Piet) was gehuwd met Georgine Wener. Mr. Carel Heinrich Manuel zelve was gehuwd met H.C.C. Wener, die op 27-jarige leeftijd overleed in 1867.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast hun Schepper.

Top