Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Vic Adr Johannes
Gustaaf Adolf Johan
Antoine L. ten Cate
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits Manuel
Joh.Martinus Manuel
Bern. Jozef Manuel
Alex.Victor Ruben
Jean Jozef Ruben
WillemFrederik Ruben
Heinr.Burgh. Ruben
Christ.Louis Rudolph
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fridolin F.E.C.BRITT
Fam.leden van OMMEN
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
W.H.Ch.Aalbertsberg
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
TOERS BIJNS
VAN BRAAM
3 FINSCHI broers
Familieleden DIAS 1
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 3
Fam.leden MEULENHOFF
Fam.leden M.E. DAVID
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Nic.Alex. RICHARD
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
Corn.Theod. SEBO
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de heer

JOHANNES FREDERIK TOERS BIJNS en zijn familieleden.

 

Johannes Frederik Toers Bijns werd geboren op 2 maart 1873 te Banda Neira en overleed als oorlogsslachtoffer te Batavia (Buiten erevelden begraven) op 26 dec 1942.

De RA1874 meldt: erkenning te Banda Neira 3-3-1873 van Johannes Frederik BIJNS (zonder Toers)

 

Volgens stamboom Harmsen-de Vries zouden hieronder zijn kinderen genoemd zijn. Alhoewel ik erbij moet zeggen dat de gegevens niet helemaal volledig zijn.

 

Hierboven wordt als 8ste kind genoemd Helena Laura Dorothea, die zich meldde bij de rechtbank Jakarta op 8 juni 1951 en diende een verzoek in voor het verkrijgen van het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde, dat zij: 

  • geboren werd 21 april 1926 te Jogya,
  • werkzaam was als steno typiste,
  • zij geboren werd uit ouders Johannes Frederik Toers Bijns geboren 2 maart 1873 Banda Neira en mevr. Ngadinem geboren Djatinegara (Weltevreden) op 3 maart 1883.

 

 

Enschedese courant Tubantia 8 juli 2014 meldt overlijden van H.L.D. Toers Bijns oud 88 jaar. Volgens website Harmsen-de Vries was zij gehuwd met M. Ghijssels.

In de digitale Moesson 15 juni 1982 pagina 18 staat een artikel over hun zoon Johan en in het artikel staat dat zijn vader is overleden in 1975. Zoon Johan werd in mei 1955 geboren te Jakarta en kwam aan 16 maand oud in Nederland. Men kan dan aan de hand hiervan uitrekenen wanneer het gezin Ghijssels/Toers Bijns naar Nederland kwam.

 

 

Tja, dan was er ook nog dochter Josephine Margaretha Toers Bijns, die op 8 juni 1951, samen met haar zuster hierboven genoemd, verklaarde voor de rechtbank, dat zij

 

  • werkzaam was als typiste,
  • geboren was te Bogor 28 febr 1923 uit ouders zoals hierboven genoemd,
  • ongehuwd was,
  • 2 kinderen had geheten Peter Huibert geboren 14 nov 1947 Djatinegara en Wouter geboren Jakarta 15 juli 1949.

 

 

 

In het rijtje kinderen hierboven genoemd, zou zij dus de op één na jongste moeten zijn. Gelet op de geboorte datums is er inderdaad een hiaat tussen 1920 en 1926. Ik heb verder niets meer kunnen vinden.

 

Tussen 1899 (Paulina) - de eerstgeborene in de schare kinderen hierboven en nummer 2 zijnde Emanuel geboren 1908, is een hiaat. Zo vond ik een naturalisatie( de Calonne website) 12 sept 1963 van:

Toeti Josema Toers Bijns, geboren Aceh Lho Seumawe op 30 okt 1906. Zij was weduwe van Hendrik Karel Kegener Latumanuwij. Zij zou dus - indien er geen andere kinderen waren - de nummer 2 moeten zijn, als zijnde oudere zuster van Emanuel hieronder genoemd. En komen we al in totaal op 10 kinderen.

 

 

Dan was er ook nog natuurlijk Emanuel Victor Frederik Toers Bijns aan wie ik deze pagina opdraag en waar al veel over is geschreven en ook door de VPRO dstijds iets is over uitgezonden. Denk dan aan de banden met Adriaan van Dis.

Het trieste relaas van zijn zuster over het verdriet van hun familie.

 

Zijn stamkaart bij de OGS met namen van de andere vermoorden door de Japanners. Voor de mede slachtoffers mijn eer en respect.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn,  in eeuwige vrede naast hun Schepper rusten.

Top