Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Vic Adr Johannes
Gustaaf Adolf Johan
Antoine L. ten Cate
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits Manuel
Joh.Martinus Manuel
Bern. Jozef Manuel
Alex.Victor Ruben
Jean Jozef Ruben
WillemFrederik Ruben
Heinr.Burgh. Ruben
Christ.Louis Rudolph
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fridolin F.E.C.BRITT
Fam.leden van OMMEN
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
W.H.Ch.Aalbertsberg
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
TOERS BIJNS
VAN BRAAM
3 FINSCHI broers
Familieleden DIAS 1
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 3
Fam.leden MEULENHOFF
Fam.leden M.E. DAVID
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Nic.Alex. RICHARD
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
Corn.Theod. SEBO
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor het echtpaar:

PETRUS JACOBUS TADEMA en echtgenote THERESIA UNDINA de  MEY(de MEIJ).

Hij was een zoon van een Friese vader en een Japanse moeder, werd geboren en groeide op het tropenland en sleet er zijn leven en keerde terug naar de aarde van het tropenland. 

 

De heer Tadema en echtgenote opteerden 25 dec 1951 (Op kerst werd schijnbaar hard gewerkt destijds?) te Purwokerto voor het Indonesisch staatsburgerschap.

 

Volgens zijn eigen verklaring was hij:

 

  • woonachtig te Purwokerto,
  • geboren te Medan 31 mei 1898 (RA1904 erkenning),
  • werkzaam als monteur,
  • sedert 1933 gehuwd met THERESIA UNDINA DE MEY,
  • samen met echtgenote ouder van zoon (eveneens geheten Petrus Jacobus Tadema) geb 11 mei 1942 te Purwokerto,
  • had als ouders Petrus Jacobus Tadema * 30 mei 1874 Friesland en de Japanse vrouw Matsumoto Okasan * Nagasaki in 1884. Zijn vader huwde later in 1907 met Bregje Doedens en kreeg uit dat huwelijk 2 kinderen. Zou er ooit nog contact geweest zijn tussen vader en zoon uit de relatie met de Japanse vrouw? Of tussen deze zoon en de andere kinderen uit het huwelijk met Bregje? Zouden zij überhaupt iets geweten hebben over het bestaan van hun halfbroer?????

Saillant detail: de grootvader van de hier op deze bedoelde pagina Petrus Jacobus Tadema, die ook al Petrus Jacobus Tadema heette, kreeg in 1873 een zoon die Petrus Jacobus heette en overleed in de leeftijd van 9 mnd oud. In 1874 werd vader Petrus Jacob Tadema geboren en vernoemd naar de jong gestorven boreling. Grootvader Petrus Jacobus Tadema, (notaris Friesland) overleed aug 1899. Zou hij het geweten hebben, dat hij een kleinzoon had te Medan die naar hem vernoemd werd en geboren was in mei 1898??? Denk het niet.: ik, notaris, in foarname hear,  een kleinzoon verwekt bij een niet Europese of Friezin ? ....hoe krije jo it yn jo holle?

 

 

 

Is na zijn optie voor het Indonesisch staatsburgerschap deze familie Tadema in Indonesia gebleven?

Vader en moeder Tadema in elk geval wel. Van zoon Petrus geboren 1942 weet ik het niet. Niets gevonden in de mij ter beschikking staande bronnen.

 

Wat ik wel weet over de heer Tadema en echtgenote de Mey is het volgende:

(Zie mijn website pagina: https://www.imexbo.nl/poerwokerto.html)

 

Zij liggen begraven op het oude verborgen kerkhofje ( - zie onder)

 

Graf 1 en 2) Graven van het echtpaar Tadema de Mey.

 

 

Moge zij in alle eeuwige vrede hun rust hebben naast hun Schepper.

 

Top