Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Vic Adr Johannes
Gustaaf Adolf Johan
Antoine L. ten Cate
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits Manuel
Joh.Martinus Manuel
Bern. Jozef Manuel
Alex.Victor Ruben
Jean Jozef Ruben
WillemFrederik Ruben
Heinr.Burgh. Ruben
Christ.Louis Rudolph
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fridolin F.E.C.BRITT
Fam.leden van OMMEN
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
W.H.Ch.Aalbertsberg
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
TOERS BIJNS
VAN BRAAM
3 FINSCHI broers
Familieleden DIAS 1
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 3
Fam.leden MEULENHOFF
Fam.leden M.E. DAVID
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Nic.Alex. RICHARD
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
Corn.Theod. SEBO
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor familie THORAL  en hun familieleden en met name de heren:

1) LODEWIJK FERDINAND AUGUST THORAL

2) FERDINAND CAREL ALFRED THORAL (zoon van 1)

3) PIETER JOHANNES THORAL. (zoon van 1)

4) ALFRED FERDINAND AUGUST THORAL. (zoon van 1)

 

Ik kwam hun namen ( nummers 1, 2 & 3) tegen in de dossiers van Familysearch inzake het aanvragen van het Indonesisch staatsburgerschap en op de OGS de naam van zoon Alfred.

Vader 1, zoon 2 en zoon 3, die een aanvraag voor het Indonesisch staatsburgerschap indienden, zijn uiteindelijk naar Nederland vertrokken. Zoon 4 ligt op Menteng Pulo.

 

Voor meer details over de familie Thoral gelieve men deze website te bezoeken: 

https://www.myheritage.nl/site-family-tree-209350051/thoral

 

De informatie die ik hiernavolgend plaatst, heb ik ten dele uit de aanvragen, de website van de familie Thoral en via andere bronnen zoals openarch, delpher etc. etc. Waar nodig heb ik ook de bronnen op de scans vermeld.

 

1) Lodewijk Ferdinand August Thoral vroeg het Indonesisch staatsburgerschap aan op 20 nov 1950 te Buitenzorg. Volgens zijn verklaring was hij:

 

  • gepensioneerd staatsspoorwegen medewerker,
  • geboren te Jogya op 10 april 1885,
  • op 2 okt 1912 gehuwd met mevr. Cato Vakkers, die overleden was op 29 juni 1950,
  • een thuiswonende ongehuwde zoon BERNARDUS ANTONIUS LODEWIJK onder 18 jaar geboren 12 sept 1933 te Jakarta,
  • onbekend waar en wanneer zijn ouders geboren waren evenals zijn grootouders.

 

Van de website familie Thoral zoals hierboven geschreven de volgende foto. Er zit een maand en een dag verschil in de overlijdensdatum van mevr. Thoral Vakkers zoals gemeld in de website en zoals verklaard door de heer Lodewijk Thoral zelve.

De heer Lodewijk Thoral ligt begraven Amsterdam Buitenveldert en zijn echtgenote mevr. Cato Thoral-Vakkers lag te Buitenzorg begraven en werd overgezet naar de begraafplaats Cipaku Buitenplaats van Bogor.

 

 

2) Ferdinand Carel Alfred Thoral vroeg het Indonesisch staatsburgerschap aan op 14 dec 1950 te Pontianak en volgens zijn verklaring was hij:

Politie Inspecteur IIklasse te Singkawang,

geboren Djatinegara (voormalig Weltevreden),

gehuwd met mevr. Lina Cornelia Haaxman te Bogor op 13 febr 1946, waaruit dit huwelijk een zoon Maylard Ferdinand René geboren Bogor 16 febr 1946,

geboren op 26 aug 1923 Djatinegara uit vader Lodewijk Ferdinand August Thoral geboren Muntilan op 10 april 1885 en moeder Cato Vakkers geboren 21-8-1890.

Van de website familie Thoral zoals hierboven geschreven de volgende foto.

Het echtpaar Ferdinand Thoral - Haaxman ligt te rusten te Delft samen met mevr. Raden Ajoe Maimoemah, weduwe van de heer D. Haaxman.

 

3) Pieter Johannes Thoral vroeg het Indonesisch staatsburgerschap aan op 25 mei 1951 te Sukabumi en verklaarde dat hij:

geboren was te Manggar op 15 mei 1916,

uit ouders Lodewijk Ferdinand August Thoral, geboren Jogya 10 april 1885 en mevr. Cato Vakkers, geboren 21 aug 1890 en overleden 29 juli 1950.(Ook hier is een discrepantie in de overlijdens datum van mevr. Vakkers.)

Van de website familie Thoral zoals hierboven geschreven de volgende foto.

Pieter Johannes Thoral ligt te Amsterdam rusten op de Nieuwe Ooster. Hij was in zijn werkzame periode eveneens Politie Inspecteur IIklasse.

 

4) Alfred Ferdinand August Thoral. Hij was oorlogsslachtoffer en rust te Menteng Pulo.

 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun vrede en rust hebben naast hun Schepper

Top