Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Tante Julia Cornelia
Opa Oma ten Cate
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Carepit Andreas
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
Creet en Hotels
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Fam. JOHAN-POLAND
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
Resident C.A.Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wun Pir Jenna
Spadilje de slaaf
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Verloren familie 2.
Verloren familie 3.
Verloren familie 3a.
Verloren familie 4.
Verloren familie 5
Verloren familie 6
Verloren familie 7
Verloren familie 8
Verloren familie 9
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
AMIROGHLI in Farsi
Khachatur 07 04 2017
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Deel 7 van de schat aan foto's en dit keer iets speciaals over mijn overgrootvader Johan Coenradus Boers, de componist en beschermeling van de toenmalig regerende vorst van Nederland koning Willem nummer zoveel.(Moet ik opzoeken.) en iets speciaals over zijn jongste zoon (broertje van mijn op) Frederik Boers, roepnaam Frits en tevens opvolger als muziek componist en direkteur afdeling muziek of zoiets van de stad Delft.

 

Voor mijn overopa Johan Coenradus Boers, mijn opa Julius Boers en oudoom Frits Boers. Moge hun verleden voor eeuwig het heden blijven van hun nazaten en familieleden.

 

Hoe een tweetal foto's uit kunnen lopen tot een kort verhaal over een paar gebeurtenissen van circa 100 tot 125 jaar geleden.

Met dank aan mijn neef WP.

 

Foto 1: Overgrootvader Johan Coenradus Boers. 

 

Op 29 juli 1873 werd geboren te Riouw de oudste zoon van mijn grootvader uit zijn huwelijk met Laura Eleonora Annette Kroesen. Opa was toen nog een controleur klasse zoveel en deze zoon heette Jan Cornelis en was tevens de oudste kleinzoon van Johan C.

Jan Cornelis werd groter en ging naar de Koning Willem III college te Batavia omdat Banjarmasin (de latere standplaats van mijn opa) geen hogere Europese scholen had in die dagen en het was logisch dat Jan bij zijn opa Tiemen te Batavia in woonde. (Opa was inmiddels bevorderd naar een nog verder weg gelegen oord buiten Java en dat was Zuid Oost Borneo.)

Jan was enigszins ziekelijk en was op zijn 18de pas bevorderd naar de 4de klas van de HBS (er van uit gaand, dat men op zijn dertiende de brugklas in ging) en ging een paar maanden eerder naar Nederland dan opa en de rest van de familie in 1899. 

Maar het gaat me in dit geval om het volgende: 

Overopa Johan woonde in Delft en in Delft was onder andere een fotograaf Henri de Louw werkzaam. Tot 1891 was deze fotograaf woonachtig in het pand aan de Oude Delft nummer 137. Zie onderstaande scans: 1x van Google en 1x van de website Emma Kirchner. Meer weten over deze website? Klik dan HIER.

Foto onder via Google: Oude Delft 137, pand met de bruine deur anno 2014

Foto onder: Een stuk verhaal over de fotograaf Henri de Louw.

 

 

En deze beelden van de scans hierboven doen me terug zakken in de jaren 1890 (of eerder), want deze fotograaf stond mijn overopa Johan C. te woord in zijn winkel, toen overopa daar binnen stapte en een portret van zich liet maken. In die tijden was Delft nog vrij dun bevolkt en een ieder kende elkaar wel en ik stel me dan ook voor dat de fotograaf mijn overopa welkom heette en men een gezapig praatje met elkaar aanging. Misschien ook nog wel een kopje koffie erbij en voorzien van een bekend Delfts koekje, het Stipriaantje?

Goed, overopa Johan C liet zich dus portreteren, nam nog een bakje pleur van de fotograaf in ontvangst, ging naar huis en kwam de volgende dag terug om de foto's op te halen, nam weer een bakje pleur (dacht bij het betalen: Tjeetje, de koffie wordt hier duur betaald, maar zei het niet) en ging naar huis en dacht: "Wat moet ik in hemelsnaam met die foto's?"...Tja overopa was al oud en was het gladvergeten waarom hij die foto's liet maken.

Thuisgekomen zat overopa nog steeds met het probleem, zetelde zich neer in zijn kursi males (luierstoel), greep naar een denkbeeldige afstandbediening op het tafeltje naast hem en greep mis, want er was nog geen TV.

Mijn overgrootmoeder Jeanne Julienne bevond zich ook al lang niet meer op aarde en kon hem derhalve niet helpen en oudste dochter Maria Elisabeth Julia (die gehuwd was geweest met kunstschilder Josephus Gerardus Hans) die het huishouden regelde, had het te druk met de dienstbode achter de vodden aan te zitten.... Plots viel zijn oog op een brief uit Indië op het dressoir liggend en afkomstig van zijn kleinzoon Jan Cornelis Boers uit Batavia.

"Eureka" riep overopa Johan, pakte pen, papier en envelop, schreef ook nog  wat op één der foto's, deed dat ding in de flop met de brief erbij, plakte er een postzegel op, liep langs de fotoshop van Henri de Louw, zwaaide in het voorbijgaan en deed de brief op de post. Zo, dacht overopa nog, de familie ook weer tevreden en vervolgde zijn weg naar de kruidenier om nog enkele dingsigheidjes in te slaan om de avond genoeglijk door te komen.

En zo is het gekomen, dat een oom van me geheten Jan Cornelis Boers in het bezit kwam van een foto van zijn grootvader Johan Coenradus Boers en zie daarvoor de foto hieronder: 

Saillant detail foto boven: Er staat m.i. héél duidelijk Henri de Louns en niet Henri de Louw. Een misdruk van de typodinges die de couverts had bedrukt??

 

Foto 2: Frits Boers - jongste zoon van mijn overgrootvader en jongere broer van mijn opa Julius.

Zoon Frits woonde ook in Delft en volgde zijn vader's voetsporen in de muziek en werd in Delft net zo gevierd als zijn pa. Ik heb getracht de juiste datum van de foto te herleiden, maar stuitte op problemen, gelet op de volgende feiten.

Kortom, uit Indië kwamen ook bij oudoom Frits brieven binnen en één ervan was van mijn oom Willem Egbert en tante Pauline met het verzoek om een foto van hun oom Frits.

Nou vooruit, dacht oudoom Frits en toog naar een andere fotograaf te Delft, die toevallig ook al wat van doen had met fotograaf Henri de Louw en dat was in dit geval de fotograaf Johannes van Doorne, die volgens het foto couvert op de Oranje Plantage 19a te Delft zijn atelier had. Ook hier zelfde laken een pak als dat tafereel van zijn pa bij de fotograaf Henri de Louw een paar jaren eerder.

"Ha meneer Boers, hoe gaat ie? Kopje koffie? Koekje erbij? "verwelkomde de fotograaf Johannes van Doorne zijn client.

"Ja, dat zou welkom zijn, want het is buiten knap fris en die verdraaide zoutstrooiers van de publieke werken hebben bepaalde straatjes maar weer eens overgeslagen. Wat een troepie op straat, een mens zou zo maar languit onderuit gaan." antwoordde mijn oudoom Frits al handenwrijfend, want hij had zijn handschoenen vergeten en onderwijl met zijn booties op de mat stampend .

(Noot: 100 jaar later is het nog steeds knudde met de zoutstrooiers en dat bleek maar weer eens anno dec 2014 alhier te lande.) !!!

 

Parbleu: enige gelijkenis met de Rijdende Rechter mr. Frank Visser uit latere tijden, berust geheel op toevalligheden en kunnen er derhalve geen rechten aan ontleend worden....

 

Volgens de website http://ridderus.nl/hoe-het-begon had fotograaf Johannes van Doorne  - na zijn huwelijk in 1892 - zijn tweede atelier op de Oranje Plantage 19a en ik kan niet vinden wanneer precies het jaartal was van vestiging op dit tweede adres. In elk geval, op de bedoelde website kan men diverse foto's vinden van dit pand.

Oudoom Frits werd geboren in 1851 te Nijmegen en stierf te Den Haag in 1938. Volgens een stuk in de plaatselijke krant van Delft vierde oudoom Frits op 15 dec 1921 zijn 70ste verjaardag in het lokale gebeuren te Delft onder grote belangstelling en bij dit stukje in de krant werd boven getoonde foto gebruikt.

Hetgeen impliceert, dat deze foto dus in elk geval gemaakt moet zijn in de periode vanaf 1892 tot 1921. De website ridderus.nl vermeldt echter, dat de fotograaf Johannes van Doorne in 1912 naar Davos verhuisde en in 1914 terugkeerde naar Nederland maar zich vestigde te Rijswijk in de panden aan de Heerenweg 19-21.

Zou dus uiterlijk in 1912 deze foto gemaakt zijn (het jaar waarin de fotograaf Nederland verlaat), dan zou oudoom Frits op de foto een jaar of 61 oud zijn geweest.

Oudoom Frits woonde in de laatste jaren van zijn leven te Den Haag nabij de Ten Hove straat (Statenkwartier Den Haag), alwaar hij in 1936 op 85 jarige leeftijd door een koets (of auto) werd aangereden en in het Rode Kruis ziekenhuis (destijds nog gelegen aan de Sportlaan) belandde, met een paar gebroken ribben en been.

In elk geval: oudoom Frits werd begraven op Nieuw Eykenduinen te Den Haag aan de overkant van Oud Eik en Duinen alwaar zijn broer (mijn opa Julius) 15 jaar eerder in 1923 werd begraven. Ik vraag me af of oudoom Frits daarna nog wel eens langs het graf van opa ging.

In dec 1935 werd opa's derde vrouw Gerardine van der Meer bijgelegd in opa's grafkelder. Oudoom Frits is dan al bijna 85 jaar oud en was de laatste jaren van zijn leven blind. Zou hij de begrafenis bijgewoond hebben? Ik vemoed van niet...Blind en december, koud, misschien slecht weer?

Zie ook de pagina Oud Eik en Duinen.

 

 

zie vervolg deel 8 over de "soldaten" familie kroesen.

 

 

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....