Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Familie-Voorouders
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Tante Julia Cornelia
Opa Oma ten Cate
Opa Oma Oud EykDuyn
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Armeense voorouders
Joseph Johannes
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Carepit Andreas
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Creet en Hotels
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
Resident C.A.Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wun Pir Jenna
Spadilje de slaaf
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
AMIROGHLI in Farsi
Khachatur 07 04 2017
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Toeloengagoeng / Tulungagung. (Met de nadruk op George Lazar Apcar.)

Ook wel TA in een geliefkoosde afkorting door Indonesiërs gebruikt.

Toeloengagoeng, gelegen oostelijk van Blitar en zuidelijk van Kediri, als vanouds een vruchtbare streek, geschikt voor landbouw en overige cultures en veel ondernemingen waren er in de koloniale tijden van Nederland gevestigd. Blitar woonden mijn pa en ma en mijn zus werd er geboren en later trokken pa en ma naar Kediri en daar ergens vlakbij zag ik het levenslicht.(Maar wel achter tralies en gedek.)

Ik ga hier niet verder uitweiden over Toeloengagoeng, maar wel over 2 broers die in die contreien hun fortuin zochten en vonden, te weten:

George Lazar Apcar en Sarkies Lazar Apcar en zij hadden hun stempel behoorlijk gedrukt in het gebeuren rond Toeloengagoeng.

George met name in Galoehan/Ngadiluwih en Sarkies in Bedji  (Tussendoor maakte George Bali nog een beetje onveilig en ook Ngrowo alvorens zich definitief te Ngadiluwih te vestigen.

Foto onder: George Lazar Apcar, foto copyright Amirkhan familie/www.imexbo.nl

Foto onder: Sarkies Lazar Apcar (Rechts zittend met achter zich zijn zoon Albert Sarkies Apcar), foto copyright Kleinkinderen Apcar/Cucu Apcar te Tulungagung (Ngadiluwih/Galoehan). Het zal een feestelijke gebeurtenis geweest zijn, gelet op de versieringen op het spoortreintje, maar ter gelegenheid waarvan en wanneer is mij onbekend. De foto moet genomen zijn in elk geval tussen 1908 en 1922.

 

George begon in Indië zijn carriere als koopman/handelaar te Surabaya, trok tussendoor naar Bali om daar wat geld te verdienen, kam weer terug te Surabaya en richtte op 1 april 1893 een vennootschap Apcar en Co op, samen met de heer A. Lijon, zijn broeder Sarkies en E.G. Aratoon (Harutun) een kalkfabriek op met aanverwante producten.

Mij is onbekend of er zakelijke bonje in de ballentent ontstond tussen de genoemde heren, maar in elk geval richtte George in 1908 de Galoehan Tapioca Mills op met een aandelen startkapitaal van 1 miljoen guldens. Voor die tijden dus een vrij groot bedrag en derhalve moet het ook een vrij grote fabriek geweest zijn.

 

George verdiende aardig, vrij aardig zelfs, want in 1910 laat hij zijn woonhuis bouwen te Galoehan op het terrein van de cassave fabrieken en noemt het huis SANS SOUCI. Zie foto onder ter gelegenheid van een huwelijk van of zijn dochter Marta Georgina Apcar of zijn dochter Laura Apcar. Eronder 2 scans van www.japanseburgerkampen.nl in welke beschreven wordt hoe het huis heette en tevens een plattegrond van het terrein. Het huis werd in de Japanse oorlog als burger-interneringskamp gebruikt. Vergelijk de foto van de familie met de scan van de plattegrond... Even bij stiklstaan aub: het zoveelste burger-interneringskamp. Op de site van www.japanseburgerkampen.nl is een lijst te zien met de gedwongen gasten aldaar. De fotograaf stond op het grasveld en de groep poseerde op het bordes. Links en rechts zijn nog net gedeeltes van de gallerijen te zien. (voorzien een soort traliewerk.). Op de plattegrond heb ik deze roze gekleurd.

George verhuisde na de verkoop van zijn estate te Galoehan aan de HVA naar Surabaya in een woning gelegen aan het Kroesenpark (Jogodolok) nummer 5 om aldaar op 22 mei 1925 in de leeftijd van 67 jaren oud te overlijden. Zijn ouders waren Lazar Apcar en Katrineh Hacob uit Julfa.

George liet onder andere de volgende kinderen na uit zijn relatie met de Indonesische vrouw SADIEM.

Albert George gehuwd met Wiesje (Wilhelmina Louise) Monteiro, Martha Georgine gehuwd met Haick Apcar, Laura Virgine gehuwd met Garnick Jordan, Jeanette Anna die naar Davos verhuisde, James, Charles Albert en Eduard Philipe George. Enkele van zijn mannelijke nazaten ontkwamen niet aan de oorlog en werden geinterneerd.

 

 

Zie voor het relaas van broer Sarkies de volgende pagina.

 

 

Copyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu  | Why do you visit this website if you can't read.....