Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Archief UPDATES 3
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Archief UPDATES DEEL 3

 

 

Juli 2021:  

 1. 01 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam KRIJGSMAN die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkelen later alsnog naar Nederland vertrokken. Voorzien van foto's en achtergrond details. Deze pagina heb ik opgedragen aan een verloren vriend van me JOHN KRIJGSMAN die in 2009 "bye bye en ik zie je wel ooit weer" tegen me zei. In die periode verloor ik 3 goede vrienden bijna allen tegelijkertijd waarvan John er één was....... John kende in zijn leven een héél groot verdriet maar heeft het tegen derden nooit laten merken.
 2. 02 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam LUFTING droegen, die opteerden en waarvan enkele ook oorlogsslachtoffer waren. Madoera was ruimschoots bevolkt door de familie Lufting. Voorzien van achtergrond details.
 3. 04 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam MAAGDENBERG droegen, die opteerden en waarvan ook enkelen oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond informatie en een ietwat meer details dan gebruikelijk. Dat komt omdat ik jaren geleden al iets had geschreven en uit de doeken gedaan over Elly Maagdenberg en haar familie. Zie hiervoor de pagina's KINDEREN MAAGDENBERG en pension HAVERKAMP.  Zie ook de website FOTOZOEKTFAMILIE als men meer wil weten.
 4. 05 juli 2021: Geplaatst een pagina over vader Jacobus Philippus MANDELS en zijn 3 zonen Julius Lodewijk, Johannes Wilhelmus en Johan Gerard, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Julius Lodewijk was geinterneerd en trok later naar Nederland en werd genaturaliseerd. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 5. 06 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie naam MAPHAR die opteerden voor het Indonesich staatsburgerschap. Ik heb bitter weinig aanvullingen geplaatst, omdat er in de Indische navorschers 1996INN9 bladz 97 t/m 104 het hele hebben en houwen van de familie Maphar uit de doeken wordt gedaan. Geïnteresseerden kunnen deze gegevens kopen bij het IGV.nl 
 6. 06 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam CALAMÉ die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Dit keer een ietwat meer extra achtergrond info. Misschien wel omdat de naam Boers erin voorkomt?
 7. 07 juli 2021: Aanvullingen geplaatst op de pagina CALAMÉ en ook andere familieleden die opteerden en later genaturaliseerd werden. (Johannes Jacobus Antonius Calamé en echtgenote Melanie Coelen.)
 8. 08 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren. De register almanakken vermelden als achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR maar ook als achternaam VAN SCHOOR met de voornaam MEIJNHARD. Voorzien van details en achtergrond info, doch ik ben er niet geheel uitgekomen.
 9. 09 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MENICK deel I, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren en later als nog naar Nederland trokken en genaturaliseerd werden. Voorzien van details, foto's graven en achtergrond info. 
 10. 10 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MENICK deel II, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren en later als nog naar Nederland trokken en genaturaliseerd werden. Voorzien van details en achtergrond info.
 11. 10 juli 2021: Geplaatst MENICK deel III van de familienaam MENICK en dit keer een teken van eer en respect voor de heer FRANS FREDERIK MENICK. De OGS had aangenomen dat hij in 1945 (leeftijd 72 jaar) overleden was met onbekende begraafplaats en reden van overlijden onbekend. Hij kreeg geen eregraf en ook geen erevermelding in het Gedenkboek. IK heb onderzocht wie hij precies was en nog meer van dat soort aanverwanten zaken en heb onderaan een foto geplaatst van pasarbloemen die men in Indonesia gebruikt om te strooien. Zijn moeder was Johanna Frederika de Blij die met zijn vader Willem Menick gehuwd was en haar graf ligt net buiten Jogja in een klein desa kerkhofje.  
 12. 10 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E door het I4E de graven van de families  POOL HOLTAPPEL te Den Haag en één en ander voorzien van achtergrond details.
 13. 11 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MUNTENAAR die opteerden en oorlogslachtoffer werden. De berichtgevingen van diverse instanties stemmen niet met elkaar overeen en ook niet met de verklaringen gedaan in de aanvraag van het wni-schap. Ik heb getracht het één en ander op een rijtje te zetten en verder uit te pluizen. Voorzien van achtergrond details en foto's graven. Het betreft de personen Eduard Oscar Muntenaar, Francisca Maria Christina Muntenaar-Leeman, Johannes Antonie Muntenaar, Caroline Desson en nog wat andere namen van de kinderen.
 14. 12 juli 2021: Geplaats een pagina FAMILIE NATHALIA DEEL 1 met de focus op DICK TOM NATHALIA en ALEX RUDOLF NATHALIA die opteerden voor het Indonesich staatsburgerschap en vervolgend met de pagina FAMILIE NATHALIA DEEL 2 met de focus op JOHNSON GERTBERT NATHALIA en MAXIMIMILAAN NATHALIA die eveneens opteerden. Voorzien van achtergrond details en foto's van graven. Er zit iets bij voor een "geheime bezoeker" van mijn website die bezig is om namen te verzamelen van Bersiap slachtoffers en die het moeilijk vindt om zelf op sjouw te gaan en iets te vinden, maar wel commentaar geeft omdat anderen wel iets vinden en het publiceren maar niet alfabetisch volgens hem, omdat dan daardoor zijn hersenpan gaat overkoken en er dan rooie tomaten puree begint te pruttelen in het koppie van bedoelde persoon. Succes ermee en vergeet niet Ctrl+C te gebruiken in je Grote Maten (XL) sheet.
 15. 12 juli 2021: Geplaatst en pagina over CHARLY NAZARETH die opteerde en naar Nederland trok en slechts 2 jaar pensioen kreeg wegens opheffing KNIL (vanaf zijn 65ste tot hij overleed in 1967). Hij was KNIL militair vanaf zijn 18de (1918) en werd geinterneerd. Oh ja, NIET toegankelijk voor diegene die hier wel eens rondstruint, kommentaar geeft, maar wel Ctrl-C hanteert en die eens uitriep: "Daar heb je hem met zijn Armeniers."
 16. 14 juli 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 FAMILIE PECHLER, waarvan enkelen opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van veel achtergrond informatie en details en foto's MAAR nog VEEL meer voorzien van vragen en tegenstrijdigheden in de documentatie. Héél véél tegenstrijdigheden/onwaarheden/misleidingen of wat dan ook. Ik heb uiteindelijk 8 paracetamolletjes moeten slikken. Deel 2 volgt. Wanneer? Weet ik niet, als de paracetamol zijn werk heeft gedaan, denk ik.
 17. 15 juli 2021: Geplaatst DEEL 2 FAMILIE PECHLER. Voorzien van véél foto's. Eventuele belangstellenden kunnen het boekje 200 jaar Pechler in Indië raadplegen. Uitgegeven  Zwolle sept 1988. Ter verkijgen via de IGV o.a. zoals ingesloten in de Indische almanak noem ik het maar. 
 18. 16 juli 2021: Geplaatst een pagina over mevr. ALEIDA JOHANNA DOUWES gebr PELSMAEKER, die haar echtgenoot verloor in en door de rottige oorlog, die opteerde in 1951, die in zware tijden haar kinderen grootbracht en later genaturaliseerd werd in 1964 en in Rotterdam overleed en begraven werd. Voorzien van achtergrond details en foto's. 
 19. 18 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele pesonen met de familienaam VAN POLANEN PETEL, die opteerden en waarvan enkelen genaturaliseerd werden en ook slachtoffer van de oorlog waren. Ik heb doelbewust NIET al teveel details vermeld, aangezien de complete stamreeks van deze familie op het internet te zien is en ook in de Indische navorschers. Dus geen dubbel werk mijnerzijds. Ik heb wel een link geplaats naar de website https://docplayer.nl/135909549-Genealogie-van-de-familie-van-polanen-petel.html
 20. 19 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam PORTIER deel I, die opteerden voor het Ind. staatsburgerschap, naar Nederland trokken en/of oorlogsslachtoffer werden. Voorkomende namen in dit deel deel 1 zijn Julius Cesaere Portier, Leentje Johanna Latumeten, Johan Karel Portier, Christiaan Portier,Richard Rijnhold Nitschmann. Ook op19 juli 2021: Geplaatst deel 2 familienaam PORTIER en de voorkomende namen zijn Victor Herdinus Portier, Johanna Wilhelmina Portier, Annie Wilhelmien Portier, Albertine Wilhemine Portier, Johan Nicolaas Pechler, Albertus Wilhelmus Portier. In het familysearch archief zijn nog meer personen te vinden met de familienaam Portier, doch dat werd me te gortig en bovendien zeer tot bitter weining aanknopingspunten te vinden over hen. 
 21. 20 juli 2021: Geplaatst een pagina over KAREL ALPHONS PRINS (commies BB en 4 echtgenotes) te Makassar en diens zonen die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, te lezen op de pagina FAMILIE PRINS DEEL 1. Vervolgend op deze pagina de KLEINKINDEREN van Karel die eveneens opteerden op de pagina FAMILIE PRINS DEEL 2. Op deze pagina tevens 2 files van andere personen PRINS die geen familie waren maar wel opteerden.
 22. 21 juli 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van de wed. mevr. RATMI KREBSER, die - notabane een Javaanse van originie en Nederlandse geworden door huwelijk - de Indonesische nationaliteit moest aanvragen. Boordevol vraagtekens en vraagtekens en vraagtekens.
 23. 21 juli 2021: Geplaatst aanvullingen op de pagina PROF. GERTRUDES JOHANNES RESINK met betrekking tot zijn verklaring voor het opteren van het Indonesisch staatsburgerschap. (Prof Han Resink wordt vermeld in de DBNL en ik heb mijn twijfels geplaatst inzake een opmerking/bemerking in het artikel van de heer Paasman over Prof. Resink. Er wordt geschreven: " .....van zijn moeders kant de Indonesisch Javaanse cultuur....." Nu wil ik me pertinent NIET op hetzelfde hoge niveau van de heer Paasman begeven, omdat ik hem bizonder respecteer en hoog acht, maar in dit geval wil ik wel even mijn twijfels uiten over deze gebruikte "terminologie" van de heer Paasman.
 24. 21 juli 2021: Geplaatst een pagine over enkele personen met de familienaam VAN RENESSE VAN DUIVENBODE die opteerden, naar Nederland trokken en/of oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond informatie en details en wat foto's.
 25. 22 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indie - zoals geplaatst door en op het I4E - het graf van de familie MUTTER SCHOEN voorzien van foto en informatie. 
 26. 22 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MUTTER, die opteerden, oorlogsslachtoffer werden en genaturaliseerd werden. Voorzien van veel details en foto's.
 27. 24 juli 2021: Geplaatst een pagina over mevr. MIEN ROEMINAH HAMAR DE LA BRETHONIERE en mevr. VICTORINE GABELER-HAMAR DE LA BRETHONIERE, beiden opteerden, beiden ruilden de tropenzon in voor de grauwe Nederlandse luchten, beiden werden genaturaliseerd, beiden verloren hun echtgenoot in de oorlog. Voorzien van achtergrond details en foto graf. Mevr.Mien Roeminah ging met haar 3 zonen naar Nederland en kwam terecht in Leeuwarden en mevr. Victorine geheel alleen, want zij had geen kinderen. Zij kwam terecht in Deventer in een oudenvandagen tehuis.
 28. 25 juli 2021: Geplaatst een pagina over Raden Ajoe Kisbandijah die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Zij was gehuwd met Andreas (Hessel) Roorda, ambtenaar binnenvisserij en van hem gescheiden volgens haar verklaring in 1950. Het echtpaar had 2 kinderen die bij de moeder achterbleven en mede opteerden, geb 1940 en 1942. Geen ambtenarenkaart noch interneringskaart te vinden van Andreas Roorda. Hij huwde in 1951 te Rotterdam met mevr. Huizer. Vraagtekens te over.
 29. 26 juli 2021: Geplaatst een pagina over 2 broers EUGENE ROUTIER en LOUIS ROUTIER EN resp 2 van hun kinderen Willem en Alex die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, voorzien van achtergrond informatie en details. Zoon Willem werd in 1967 genaturaliseerd Den Haag. 
 30. 27 juli 2021: Geplaatst ene pagina over enkele familieleden- afstammelingen van Pieter van RIJK en Caroline BOTTER - die opteerden, later Nederlands onderdaan werden en oorlogsslachtoffer werden, Voorzien van foto's en achtergrond details maar ook voorzien van een verwondering mijnerzijds ten opzichte van de besluitvorming van de OGS, namelijk: Waarom weigert de OGS het verzoek van een echtgenote van een slachtoffer van de oorlog om haar overleden man bij te zetten bij zijn vader op een ereveld Menteng Pulo en waarom honoreert de OGS positief een zelfde verzoek met betrekking tot een neef van de geweigerde. Meten met 2 maten alleen omdat de één geopteerd heeft en de andere naar Nederland vertrok? Is er geen menselijkheid in de besluitvorming opgenomen in de statuten? 2 eregraven van 2 broers. De ene broer mag wel zijn zoon (overleden en begraven in Nederland op 14000 km ver weg verwijderd bij zich hebben en de andere broer mag zijn zoon NIET bij zich hebben, die op nog geen  kilometer van hem vandaan ligt.
 31. 28 juli 2021: Geplaatst een pagina deel 1 over leden van één familie SAMUELS die opteerden, naturaliseerden en waarvan enkelen geinterneerd waren en een pagina deel 2 over enkele personen met de familienaam SAMUELS, eveneens opteerden en genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond details in niet al te ruime mate, want de familienaam SAMUELS was veelvuldig te vinden en dat wordt voor mij ondoenlijk.
 32. 29 juli 2021: Geplaatst aanvulling (helemaal onderaan de pagina) inzake een erkende zoon van Louis Bernardus Vincentius Boelen, een achterneef van me. Hij had na zijn scheiding van Johanna Endeman, een verhouding met Bertha Henriette Agnes Rugebrecht waar een zoon RUDOLF CHRISTIAAN BOELEN in 1938 uit werd geboren en door hem erkend in maart 1939. Zoon Rudolf emigreerde naar de USA alwaar hij in 2008 overleed.
 33. 31 juli 2021: Geplaatst een pagina over twee familieleden RIJBORZ die opteerden en genaturaliseerd werden en daarbij wat uitleg en informatie over hun naasten. Ik heb willens en wetens GEEN extra informatie erbij gedaan over zaken die alom bekend zijn via kranten, TV en boeken, zoals oorlogs nasleep e.d. Oh ja, er is nog iets: één der leden van deze familie had een echtgenote die Armeense roots had en tijdens het opstellen van deze pagina moest ik onwillekeurig weer denken aan de heer Toentomaten, die een keer minachtend (en zichzelf daarmede op een laag fatsoensniveau plaatste) op een forum schreef: "Hij met zijn Armeniërs". Tja, je zult maar behept zijn met een dieet van diazepam en andere kalmeringsmiddelen.
 34. 31 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het Indisch4Ever een pagina over het graf van de familie RAZOUX SCHULZ _ BÜNO HELSINGA, voorzien van achtergrond informatie en details.
 35. 31 juli 2021: Geplaatst een In Memoriam pagina over RUDOLF BERTRAM HARTUNG, geb 1940, in 1955 naar Nederland, in 1992 voorgoed terug naar Indonesia Purworejo en deze aarde verlaten op 30 juli 2021. Hij zou 81 jaar geworden zijn op 31 juli 2021. Hij woonde in de desa Loano nabij Purworjeo alwaar hij op 30 juli 2021 te ruste werd gelegd. Voorzien van foto's. Hij was een vriend en behoort nu tot mijn herinneringen. RIP Rudy Hartung.

  


Augustus 2021:

 • 1) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam WARDENAAR, die opteerden en genaturaliseerd werden en ook slachtoffer van de oorlog werden. Met de trieste nadruk op TROELIE VAN DUIJNE geb WARDENAAR, die uit het voogdijschap over haar 4 kinderen werd gezet, nadat zij ook al haar man VICTOR VAN DUIJNE (slachtoffer oorlog) in 1943 verloor. Voorzien van wat meer details dan gebruikelijk en verwijzingen naar meer info over deze families Wardenaar en van Duijne uit Madoera. Tevens aangevuld de pagina A.J. PELSMAEKER met betrekking tot wetenswaardigheden over een dochter Tine van moeder A.J. Pelsmaeker-Douwes. (Aanvulling met dank aan Boeroeng van het I4E die mij attenteerde op een artikel uit 2008.)
 • 2) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam DE WALICK DEEL 1, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van detail en achtergrond informatie.
 • 3) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met defamilienaam DE WALICK DEEL 2, die opteerden en genaturaliseerd werden en in de pagina de nadruk op mevr. Backer Leegstra - de Walick. Waarom? Omdat mevr. Backer Leegstra geb de Walick in 1951, ten tijde van het opteren, woonde in het B-kamp te Perak Surabaya. Een kamp dat mijn laatste kamp was uit een aaneengesloten serie van 5 kampen totaal, alvorens ik mijn voetsporen op de vrije grond van Surabaya kon neerdrukken.
 • 4) 04 aug 2021: Geplaatst een pagina over CAROLIEN DE WALICK, geboren 1877 en overleden 1945 te Bandung volgens het OGS. Ikheb getracht meer duidelijkheid te verschaffen wie Carolien was en heb mijn bevindingen geplaatst. Voorzien van wat details en achtergrond informatie; volgens mijn bescheiden mening moet zij geheten hebben CAROLINA WILHELMA DE WALICK, geb 2 dec 1877 te Surabaya. 
 • 5) 05 aug 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor FREDERICA MARIA ANTONIA ROOSE WALEF. Zij huwde Marinus Jacobus Couvée (zijn 3de huwelijk) en zowel haar echtgenoot als zij zelf werden oorlogsslachtoffer. Doch haar dossier bij de OGS zit boordevol vraagtekens. Volgens OGS overleed zij 1945 (dag maand onbekend) en haar echtgenoot overleed sept 1944, doch uit de familie stukken kwam een mededeling waarbij verklaard werd, dat haar echtgenoot op haar graf "Lieve Roosje" wilde plaatsen....?? Hij was toch eerder overleden? Hoe kén dese? Daarom voor Frederica mijn eerbetoon. Zie tevens de pagina hierboven nummer 4 d.d. 4 aug, waarbij geopperd werd, dat waarschijnlijk mevr. Couvée geb Roose Walef wel eens geweest zou kunnen zijn mevr. Carolien de Walick, want de C van Couvee kon wel eens de C van Carolien zijn en Walef kon wel eens de Walick zijn. Hoe toch jij Leo?  Waarom zo erg dul jij Leo met zo'n veronderstelling....Wat wil je later toch worden Leo? ...... heeft Leo Spel ooit gezongen https://youtu.be/qay7t5Rj5TY .... Lekker ja Toet.
 • 6) 06 aug 2021: Geplaatst een pagina over PAUL ALPHONSE SCHEMERING REELFS, die geinterneerd werd, opteerde en genaturaliseerd werd in 1960. Voorzien van redelijk veel informatie en een paar foto's. Namen gerelateerd aan deze familie: HAYES (wie had het over WiFi? Oh ja dat was Vic Hayes), CALBO, OUWENS, SLEEBOS, GRASHUIS BOS, WAERSEGERS.....
 • 7) 07 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam SPANGENBERG, die opteerde, oorlogsslachtoffer waren en enkelen genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond informatie en wat details. Niet al te  veel. Wil men meer weten over dit geslacht? De Koninklijke bibliotheek heeft een boek ter INZAGE, geschreven door de heer J.N. Leget over dit geslacht. Oh ja, speciaal voor een XL liefhebber: Er is wat informatie over sabotage te vinden te Kalimantan.
 • 8) 08 aug 2021: Geplaatst een pagina over Willem Johannes Zijmers en zijn zuster Maria Johanna Zijmers die opteerden. Voorzien van achtergrond details en zijdelingse info. Tevens op 08 aug geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië over het graf te Den Haag van de familie MANISA RABOEN, zoals geplaatst door en op het Indisch4Ever.
 • 9) 09 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam Van 't WOUT HOFLAND  die opteerde en enkelen oorlogsslachtoffer werden en genaturaliseerd. Met de nadruk op AGNETTUS THEODORUS van 't WOUT HOFLAND die opteerde samen met enkele van zijn kinderen. Ik heb iets meer details bij elkaar geschraapt en mijn vraagtekens geplaatst bij enkele mededelingen in de INN2007 over Agnettus, want er klopt iets niet. Nog iets: de familie heeft haar oorsprong in het voormalig Brits-Indie conform mededeling van kolonialemonumenten.nl De opa van Agnettus was PETER WILLIAM HOFLAND uit Bengalen en zeer waarschijnlijk nazaat van een oude VOC dienaar in die contreien.
 • 10) 10 aug 2021: Aanvullingen geplaatst wat betreft enkele familieden VAN 'T WOUT HOFLAND en hun relatie tot de FAMILIE VAN STEIN CALLENFELS. Het betreft een kleinzoon van Jacobus Albertus van 't Wout Hofland, geheten FRANCISCUS RIEDEL die gehuwd was met PAULINE SILVYA VAN STEIN CALLENFELS.
 • 11) 11 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VELBERG (Uit Celebes), die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer werden. Met de nadruk op Lien Velberg, Adelheid Petronella Velberg, Maurits Christiaan Velberg, Charles Eduard Velberg, Theodorus Ferdinand Velberg en Alexander Ferdinandus Velberg. Voorzien van achtergrond details. 
 • 12) 12 aug 2021: Geplaatst de pagina DEEL 1 ULLMER VERDOUW en de pagina DEEL 2 ULLMER VERDOUW voorzien van wat achtergrond details. Enkelen opteerden en werden genaturaliseerd.
 • 13) 14 aug 2021: Geplaatst de pagina Familieleden VINCENT deel 1 en de pagina Familieleden VINCENT deel 2, voorzien van wat achtergrond details. Enkelen waren KNIL'rs en enkelen werkzaam in de cultuur. De familienaam Vincent was al in zeer oude tijden aanwezig in de voormalige kolonie. De eerste schoondochter van mijn over2xopa Joseph Johannes was Gielhelmina Vincent en werd al zeer vroeg weduwe. Over2xopa's zoon David stierf reeds op 22-jarige leeftijd, hoogstwaarschijnlijk door een ongeluk op de boot waar hij het bevel over voerde namens zijn vader. Over2xopa Joseph Johannes stierf exact 2 weken na de dood van zijn zoon David. Op het moment dat over2xopa Jospeh overleed te Semarang voer zijn jongste zoon Jacobus voorbij de rede van Semarang naar Nederland en wist niet dat zijn vader op dat moment overleed. Pas na maanden bij aankomst in Nederland werd het hem bericht. Hoe ik dat weet? Simpel: Datum afvaart van de botenlijst bekijken en vergelijken met datum overlijden.
 • 14) 16 aug 2021: Geplaatst een pagina ENKELE PERSONEN VAN VOORST TOT VOORST en met de nadruk op 4 broers, waarvan de oudste opteerde en in 1990 te Flores overleed en begraven werd, de tweede broer werd bij Tarakan januari 1942 door de Jappo's afgeslacht, de derde broer sneuvelde maart 1942 bij de Tjiater stellingen en de vierde broer werd geinterneerd. De broer die sneuvelde bij Tarakan wordt nergens in de officiele documentatie genoemd en slechts anoniem herdacht bij het monument Tarakan. De broer die bij de Tjiaterstellingen sneuvelde is wel door de OGS geëerd met een eregraf te Pandu.
 • 15) 17 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VIJSMA, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details en achtergrond informatie. (Ook over aanverwanten zoals FLORENTINUS, BARKEY, ZIJMERS en WASCH). Zie ook de pagina FLORENTINUS. En zie ook de pagina ZIJMERS
 • 16) 19 aug 2021: Geplaatst een pagina over DIRK GERRIT ERSONE WILLEMSE en zijn familie. Dirk opteerde en zijn vader PETRUS ANTHONIUS werd geinterneerd en overleed kamp Teling te Tondano enkele weken voor de bevrijding. Voorzien van details. Ik vind het vreemd, dat de initialen en geboorte datum bekend zijn van Petrus Anthonius en zelfs met wie hij gehuwd was, maar dat de volledige voornamen niet zijn vermeld. 
 • 17) 20 aug 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E een pagina over het graf van de familie FRIESER ZIJMERS REYNEKE voorzien van achtergrond details en foto's. Tevens met verwijzing naar de pagina ZIJMERS m.b.t. enkele familieleden Zijmers die opteerden.
 • 18) 20 aug 2021: Geplaatst een pagina over JAN WIRTJES ex KNIL en later medewerker Sabang Mij - en hij werd geinterneerd en overleed kamp Si Rengorengo 1945 en ligt begraven te Leuwigajah Cimahi. Hij huwde MARIA ALETTA MAÄTITA in 1917, nadat hij in 1910 tekende bij de koloniale troepen. Tevens iets over zijn dochters die opteerden en zijn zoon die overleed Birma spoorweg. Voorzien van details en foto's. 
 • 19) 21 aug 2021: Ik schreef het hiernavolgende ergens op een pagina van deze website:" Willem Henri Versigny overleden 1947 kreeg een eregraf op het Ereveld te Kembang Kuning en ik waardeer het ten zeerste dat de OGS dit voor hem heeft bewerkstelligd en hem heeft geëerd. Ook van mij heeft de heer Willem Henri Versigny mijn respect."
 • 20) 21 aug 2021: Geplaatst 2 pagina's over enkele personen met de familienaam ZEELIG, die opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. Familie ZEELIG DEEL 1 en familie ZEELIG DEEL 2.
 • 21) 22 aug 2021: Geplaatst 2 pagina's over enkele personen met de familienaam VODEGEL, die opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. Familie VODEGEL DEEL 1 en familie VODEGEL DEEL 2.
 • 22) 23 aug 2021: Geplaatst een pagina over GIJSBERTUS VAN ZALINGEN die gehuwd was met GEERTRUIDA VAN LAAR en die opteerden te Surabaya en kozen voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en achtergrond informatie en foto's.
 • 23) 23 aug 2021: Geplaatst een pagina over LOUIS FRANCOIS EMILE van ZITTER die opteerde en iets over zijn leven. 1905-1911 KNIL en daarna hoofdcommies SS. Gehuwd geweest met Alida Geertruida La Valette geb Pamekasan. Voorzien van details en achtergrond informatie. (s.v.p. de naam "van Zitter" niet verwarren met de naam "Zitter".)
 • 24) 25 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam FLORENTINUS, die opteerden en later naar Nederland verkasten en oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van details en informatie over de familie betrekkingen met leden van de familie ZIJMERS en de familie VIJSMA.
 • 25) 25 aug 2021: Geplaatst deel 1 familieleden FRANSZ, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond info en foto's graf en er is een familie relatie met de familie NOWACK.
 • 26) 26 aug 2021: Geplaatst een pagina over mevr. MR. AUGUSTINA LEONORE FRANSZ deel 2, één der eerste Juristen van het voormalig Ned. Indie. Zij opteerde voor het Indonesich staatsburgerschap en keerde huiswaarts naar haar Schepper in 1995. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 • 27) 26 aug 2021: Geplaatst een pagina over diverse personen met de familienaam FRANSZ deel 3, die opteerden genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer werden(of hun verwanten). Voorzien van details en extra info.
 • 28) 27 aug 2021: Geplaatst een pagina over FREDERIK FERDINAND BIERLEE die opteerde en daarbij toegevoegd enkele wetenswaardigheden over de naaste familieleden BIERLEE en nog foto's van de graven. Frederik's vader was Johannes Jacobus Bierlee (sr) die in 1943 Ambarawa overleed in gevangenschap.
 • 29) 28 aug 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie Hogezand-Voorthuysen-Coenraad in de serie de Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het Idisch4Ever, voorzien van achtergrond details en foto graf te Den Haag.
 • 30) 29 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden FREDERIK uit MAKASSAR, die opteerden. Voorzien van details over hun familiebanden met een behoorlijk aantal vraagtekens omdat er destijds in die buiten contreien maar "wat aan gerotzooid" werd wat betreft administratie bij de ambtenaren met de gedachten: Over 200 jaren mag je het allemaal op je gemakkie uitzoeken hoe het precies zat.
 • 31) 30 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden die de familienaam GABELER droegen en die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond details, extra info en foto's van enkele graven.
 • 32) 31 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden die de familienaam GILL droegen en die opteerden, genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond informatie, extra details en foto's graf.
 • 31 aug 2021: Einde updates voor de maand aug 2021.

 

September 2021: 

 

 1. 01 sept 2021: Geplaatst een pagina over 2 (verschillende) families HARTMANN. Één familie was afkomstig uit Zwitserland en de andere familie was afkomstig uit Duitsland. Hun resp. beider familieleden opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en achtergrond informatie. 
 2. 02 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor REINHARD OLIVIER LEOPOLD HASE, zijn echtgenote MABEL LASEUR en hun familieleden. Één en ander voorzien van achtergrond details en informatie.
 3. 03 sept 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 HERST en een pagina DEEL 2 HERST over enkele personen die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details waar mogelijk en achtergrond informatie.
 4. 04 sept 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie SIJNJA KROESE in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E voorzien van details en achtergrond informatie.
 5. 04 sept 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 FAMILIE HES en een pagina DEEL 2 FAMILIE HESdie opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details, foto's graf en achtergrond info. Bij mijn weten zijn de families uit deel 1 geen familie van de families in deel 2 en v.v., maar ik kan er naast zitten. 
 6. 06 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die opteerden, genaturaliseerd werden en ook oorlogsslachtoffer waren met dfamilienaam HOOGERVORSTVoorzien van achtergrond informatie en details en ook nog een stukje visie die van mij persoonlijk is....Verder dient vermeld te worden, dat de OGS de heer MATTHIJS HOOGERVORST heeft geëerd en gerespecteerd met een vermelding in het Gedenkboek 40.
 7. 07 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam HORNUNG / HORNÜNG die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. 
 8. 09 sept 2021: Geplaatst Deel 1 over enkele personen met de familienaam JACOB die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond details en info en foto's.
 9. 09 sept 2021: Geplaatst deel 2 over enkele personen met de familienaam JACOB uit Bandjarmasindie opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van zoveel mogelijk achtergrond info maar niet al te veel kunnen vinden.
 10. 11 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam JACOBS die opteerden. Voorzien van achtergrond details en extra info. (niet veel). 
 11. 11 sept 2021: Geplaatst een pagina over Bernard Ferdinand van de JAGT die opteerde en naar Nederland vertrok, maar met de nadruk op zijn ex-echtgenote ROLLINE JOSINE CAROLINE LAUTENSLAGER die een eregraf heeft te Kalibanteng Semarang en helaas foutief wordt vermeld wat betreft voornaam, achternaam en geboortedatum. (Zie https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/70167/kolvine-josine-caroline-van-der-jagt-lauterslager)
 12. 13 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam JARMAN die opteerden, genaturaliseerd werden en zij(of verwanten) oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond details.
 13. 13 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam JANS die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Ik heb helaas niet al teveel kunnen vinden. Bovendien was de voormalige kolonie ruimschoots voorzien van de diverse families Jans.
 14. 16 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VAN KEMPEN die opterde, genaturaliseerd werden ook oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 15. 16 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor OLGA PAULINE KLEIN, die opteerde. leed meemaakte in haar leven. Ik ben d.d. nog steeds bezig om meer details boven water te toveren wat betreft haar moeder OLGA JOHN die gehuwd was met EGBERT KLEIN (oorlogsslachtoffer Menteng Pulo). Ik heb bij het onderzoek hele vreemde zaken bemerkt. Olga Pauline bleef na opteren in Indonesia en is aldaar overleden. Zij was gehuwd met de heer van Hek en na echtscheiding in 1950 huwde zij de heer Hasan Dungga te Indonesia.
 16. 16 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam KLEIN, die opteerden en genaturaliseerd werden maar ik helaas niet veel heb kunnen aanvullen met details en achtergrond info. Waar het kon heb ik het gedaan, doch nogmaals niet veel.
 17. 19 sept 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E, het graf van de familie DEBRICHY KATTENBURG SCHÜLER LIEM voorzien van details en achyergrond informatie.
 18. 19 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van een paar familieleden LOTH uit Jakarta/Batavia die opteerden en enkelen genaturaliseerd werden. Ik heb een ietwat de familie banden uit de doeken gedaan, niet al te veel natuurlijk, want dan is het niet leuk meer voor diegenen die zoekende zijn, als ik alles voorkauw.
 19. 20 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor de heer JOHANNES FREDERIK PFAFF, die in de Bubutan gevangenis Surabaya geëxecuteerd werd en zijn zoon PIETER ANTHONIE PFAFF opteerde en in 1965 alsnog naar Nederland vertrok. Voorzien van details en enkele vraagtekens mijnerzijds inzake de juiste datums van overlijden en geboorte. 
 20. 21 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor diverse personen met de familienaam PICHEL. Ik heb deze personen die opteerden slechts opgesomd en verwijs daarbij naar de site: http://daktari.antenna.nl/pichel2.htm alwaar men de hierna genoemde opterende in terug kan vinden ruim voorzien van hun details en achtergrond informatie.
 21. 22 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam PFAFF, die opteerden. Waar mogelijk heb ik aanvullingen geplaatst, doch deze zijn zeer miniem. Ik heb ook verwezen naar de website stamboom Dumas met bronvermelding. Het betreft de personen Doris Lodewijk, Ferdinand, Johan lodewijk, Marinus, Reynier, Suzanna en Thomas Charles Pfaff.
 22. 24 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van diverse personen met de familienaam RHEMREV die opteerden en waarvan enkelen genaturaliseerd werden. Voorzien van enkele aanvullende details, echter niet veel.
 23. 24 sept 2021: De pagina begraafplaats SEMAMPIR te KEDIRI voorzien van nieuwe foto's sept 2021 van de graven van de familie LANDEGENT. (Onderaan de pagina gedeelte Landegent) Het blijkt, dat - na vergelijking van de foto's uit 2019 en die van sept 2021 - de beheerders van het kerkhof een beetje hebben zitten rotzooien en woekeren met de grond en maar wat aan hebben geklierd ten koste van de grond van de graven van de familie Landegent en ten faveure van nieuwe "bewoners" van het kerkhof. Zelfs een betegeld looppad tussen de graven heeft men verwijderd.
 24. 25 sept 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van broer en zus JOHNNY HARRY RHOE en JULIA JEANETTE RHOE afkomstig uit Makassar, die genaturaliseerd werden en voorzien van achtergrond details en foto's van hun graven. 
 25. 26 sept 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van enkele personen met de familienaam ROBIJN afkomstig uit de streek Oosta Java Probolinggo, Pasuruan Kraksaan e.o. Voorzien van wat achtergrond info en een link naar de pagina PFAFF/ROBIJN diversen.  (Deze link dus voor genealogen die niets te doen hebben, ook al zijn de corona maatregelen anno eind sept 2021 versoepeld en toch maar liever thuisblijven, want je weet maar nooit toch tegenwoordig.....Of je krijgt het virus, of je wordt voor nop neergeslagen, of je krijgt een mes tussen je ribben, of je wordt overhoop gereden op je fietsje, of je krijgt een bon voor weet ik veel waarvoor, of je wordt aangesproken in een taal die je niet verstaat, of je komt één of andere losgelaten gek tegen die met zich zelf geen raad weet laat staan dat ie weet wat ie met jou moet doen, of je rijdt langs een paar uitgebrande auto's ergens in een wijk, of langs een paar fabrieken die ook zomaar ineens in de fik vlogen, of je bent aan het joggen in een bos en er komt een wezenloos op je af gestormd, of je bestelt wat op het internet en het bestelde komt van je levensdagen niet aan en is het weg centjes omdat je genaaid bent...Het is toch wat tegenwoordig. En meneer DDR - zoals Geert Wilders dus de premier betitelt anno eind sept 2021 - maar verkondigen en vaststellen dat alles OK is hier in Negri Belanda whohahaha. Tja wat moet ie anders? Hij kan moeilijk verkondigen dat het zwaar klote is tegenwoordig, ook al heeft de premier tegenwoordig extra beveiliging omdat het zo goed gaat toch????....Één troost: het gebeurt alom in de wereld.... Dream on my little girl .....  https://youtu.be/Mze07a8lJhg )
 26. 26 sept 2021: Geplaatst een pagina over het leven van 2 broers ROELOFS geboren in Nederland en die naar de voormalige gordel van smaragd trokken om er hun geluk te vinden. De oudere broer Gerrit opteerde in 1950 en overleed te Semarang in 1952, nalatende zijn jonge weduwe en jonge dochter en zijn echtgenote werd oorlogsslachtoffer en overleed 1945 en de jongere broer verloor zijn leven in het Siam interneringskamp in sept 1943, ook nalatende zijn weduwe en hun jonge dochter.

 27. 28 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor IBU MALUKU (Erenaam) ten rechte geheten JEANNE MARIA VAN DIEJEN geb ROEMEN, die opteerde, veel sociaal goed werk deed in de Molukken en de zegen meekreeg van wijlen ex Pres. Soekarno, later bonje kreeg met wijlen ex Pres Soekarno en daaropvolgend terugkeerde naar Nederland. In 1961 werkte zij mee aan een TV-programma c.q. documentaire "Blanke huid Gele Commandant" in Japan over het leven in kamp KAMPILI Celebes alwaar zij in internering was geplaatst en de "goede" kamp commandant van het kamp. Haar echtgenoot en zwager werden oorlogsslachtoffer en haar echtgenoot ligt op het ereveld te Hongkong. Zij spendeerde veel tijd en energie aan de sociale omstandigheden in de Molukken. Ron Heynneman, geb Surabaya, Canadees geworden, schreef een boek over haar leven.

 28. 28 sept 2021: Enkele aanvullingen geplaatst op de pagina: familienaam ROBIJN afkomstig uit de streek Oosta Java Probolinggo, Pasuruan Kraksaan wat betreft een dochter Sita en weduwe Roekmini van Karel Willem Alexander Robijn, die een eregraf heeft op het Ereveld Ambon.

 29. 29 sept 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie Ramakers van Praag / Westerkamp in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E voorzien van details en achtergrond informatie en foto's.

 30. 30 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor HUBERT DESIRÉ HAMAR DE LA BRETHONIERE, die geinterneerd werd en overleed in een kamp te Thailand in 1943 en zijn echtgenote mevr. ROEKMINI (Na gunning in 1963 voornaam verandering in MIEN) en hun 3 kinderen die opteerden en genaturaliseerd werden te Leeuwarden in 1963. Voorzien van details. 

 

Oktober 2021:

 

 1. 01 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam VAN ROOM, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 2.  03 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam ROZET (uit Kupang) en ROZET (uit Tanjung Pinang), die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van wat details en achtergrond info en een foto van het Kerkhof KUPANG waar vele leden Rozet en Theedens rusten.
 3. 05 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam RUGEBREGT die opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogslachtoffer waren. Ik heb GEEN details uitgeplozen doch enkel links geplaatst naar de INN 2006INN19 alwaar een hele complete samenvatting is geplaatst over de familieleden Rugebregt.
 4. 05 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van mijn vader, die op 5 okt 2021 reincarneerde..... Reincarnatie? Zie de pagina Reincarnatie van mijn vader Th.M.C. BOERS, slachtoffer van de Jappo's en hij verloor zijn leven en heeft me nooit meegemaakt.... Hij ligt vlakbij het monument Slag in de Javazee Ereveld Kembang Kuning Surabaya, waar de naam van zijn oudste zoon ook op staat...mijn broer die ik ook nooit gekend heb. Ver voordat ik geboren werd lag hij al op de bodem van de Javazee samen met zijn mede gesneuvelde scheeps kornuiten. Met dank aan de OGS voor het verzorgen van het nieuwe grafteken, want mij pa heeft nu een naam, opdat de wereld hem ook kenne.
 5. 06 okt 2021: Een pagina ter ere van en respect voor JACOB RUIS, gepensioneerd KNIL'ler en geinterneerd door de Jappo's alwaar en waardoor hij te Thailand in het kamp overleed aan dysenterie in 1943. Zijn nazaten opteerden en enkelen werden genaturaliseerd. Voorzien van details en foto graf van zijn moeder Adriana Erkina Ruis van Beek te Hazerswoude die samen rust met een zuster van Jacob.
 6. 07 okt 2021: Aanvullingen geplaatst op de pagina Mijn pa's 1ste leven ter hoogte van de foto van mijn zus Julia. Hedenochtend om 06:30 overleed mijn zuster Julia te San Vicente Spanje in de leeftijd van 100 jaren een maand en 15 dagen vredig in haar slaap. Zij werd geboren 21 aug 1921 te Bandung. Voor haar mijn afscheidslied: De afscheidsgroet van een Armeens meisje aan haar geliefde die ten strijde trok en nooit meer terug zou komen, hetgeen zij reeds wist in haar dromen, want het was een verboden liefde in de tijden dat Armeniers de genocide moesten ondergaan. Zij was het slachtoffer van de genocide en hij was de uitvoerder van de genocide.... Met het beëindigen van het leven van mijn zuster eindigde ook een stukje Armeens Ned.Indische geschiedenis..... Dag Juul, voor jou als groet van me, want op 9 okt 2021 vlieg je omhoog naar het Licht en verlaat je lichaam voorgoed het aardse......  https://youtu.be/dle yaman   Uitleg voor de buitenlandse muziek barbaren die geen buitenlands spreken noch verstaan maar toch nieuwsgierig zijn: Als men op de link klinkt komt Youtube tevoorschijn midden in een ander lied. Dan even terug naar het begin van de clip scrollen en dan kan men het lied beluisteren. Dle Yaman. Het is een lied geschreven ergens in de jaren 1800 en nog wat en het is het nationaal Armeens lied dat gespeeld worden bij de herdenking van de jaarlijkse genocide.
 7. 09 okt 2021: Een erepagina geplaatst ter ere van oorlogsslachtoffer HENDRIK THEODORUS JOHANNES VOORBIJ die op het ereveld Kembang Kuning Surabaya rust. Voorzien van wat details en achtergrond informatie.
 8. 10 okt 2021: In de serie De Weduwe van Indië zoals geplaats op en door het I4e een pagina over het graf van REES voorzien van foto's graf en achtergrond info.
 9. 11 okt 2021: Een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam SOEKIAS die opteerden. Ik heb deze personen niet al te uitbundig uitgeplozen, omdat ik zelf gerelateerd ben aan de familie leden Soekias en heb daartoe wel links geplaatst naar andere pagina's op mijn website waar ik over andere familieleden Soekias wat uit de doeken heb gedaan. De stamvaders Soekias waren 3 broers geboren in Nor Jugha Isfahan Perzie en Bushire Perzie en trokken naar voormalig Indië om er hun geld te verdienen en gezinnen te stichten.
 10. 13 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere en respect van mevr. LENA DUIJSHART-geb SOENARIAN, die haar echtgenoot en 2 zonen verloor in de oorlog en een derde zoon geinterneerd aan de Birma spoorweg. Zij opteerde en werd later genaturaliseerd in 1967 met enkele van haar andere kinderen. Voorzien van details en foto's graven en overige documentatie.
 11. 14 okt 2021: Geplaatst een pagina over JOHAN FREDERIK STEEVENSZ die in 1951 opteerde en geinterneerd werd. Op zichzelf niets bizonders, ware het niet dat hij als oorlogsslachtoffer door de OGS geregistreerd werd met datum overlijden onbekend en begraven buiten erevelden. Tja, 6 jaren na beëindiging oorlog 1945 in de voormalige kolonie staat de heer Johan Frederik Steevensz ineens voor de rechtbank en opteerde en verstrekt zijn verklaringen ter ondersteuning,  die grotendeels overeenkomen met dat gene wat gedocumenteerd werd....tja...Veel vraagtekens en veel "het zal wel, mij een biet" gedoe. 
 12. 17 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor 2 broers VAN SCHUYLENBURCH, die opteerden en die als vader hadden jonkheer HILAIRE MARIE JOSEPH GUSTAVE VAN SCHUYLENBURCH, oorlogsslachtoffer. Meerdere leden van deze familie werden oorlogsslachtoffer en het grotendeel van de broers en zusters van Hilaire bleven tot hun overlijden in Indonesia. Een zuster ging naar Nederland en overleed te Breda. Tevens op deze pagina een kleine uitleg over de filmproducenten Leonard en Hetty van de films De Stand Van De Zon, De Stand Van De Maan en De Stand Van De Sterren en hun familiebanden Van Schuylenburch/ Retel Helmrich en in latere jaren ook de banden met familie De La Croix uit Den Haag.
 13. 19 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van enkele personen SEGOND VON BANCHET die opteerden en sommegen oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van wat achtergrond info en details en foto's graven. 
 14. 20 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van de familie DONKERS en met name FREDERIK CONSTANT DONKERS die opteerde en geinterneerd werd en ook slachtoffer van de indirecte gevolgen van de oorlog, namelijk zijn gezin ging naar de knoppen dank zij de smerige Jappo's. Voorzien van details en foto graf te Klaten van een familielid Donkers.
 15. 20 okt 2021: Geplaatst op en door het I4E in de serie De Weduwe van Indië een pagina over het graf van de familie HOOGBRUYN TOOROP voorzien van achtergrond details en informatie en foto graf te Den Haag.
 16. 22 okt 2021: Geplaatst een pagina over 2 broers DOORMAN die opteerden. Het trieste in dit verhaal is hun betrokkenheid bij de moord op hun vader waarbij zij zelf als verdachten voor werden veroordeeld, evenals hun moeder en zusje. Het zusje werd later vrijgesproken en de broers kregen elk 15 jaar en de moeder 12 jaar voor hun daden. Zij kwamen echter al vervroegd vrij.
 17. 23 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van EDUARD CORNELIS VAN ZEVENTER die opteerde en geinterneerd werd. Voorzien van achtergrond details en in kleine mate het verwantschap met andere families zoals JENAE, LAMMERS e.a. en verwijzing naar diverse andere websites.
 18. 23 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van WALTER WALDEMAR WLADIMIR WILBER, die opteerde en hij werd -samen met zijn zusjes - al zeer vroeg vaderloos. Zijn moeder bleef onbekend. Zijn pa was Albert William Wilber, een Duits militair die in Ned. dienst trad en naar Indië ging. Voorzien van wat achtergrond details.
 19. 25 okt 2021: Geplaatst een pagina over JAN ARTHUR SCIPIO die opteerde en geinterneerd werd. Hij bleef in Indonesia met zijn tweede echtgenote mevr Wendelstigh en zijn eerste echtgenote mevr Luijke vertrok met haar moeder en haar zoon naar Nederland. 2 Dochters uit Jan's 2de huwelijk werden in 1969 te Dordrecht genaturaliseerd. Jan Arthur werd, nadat hij opteerde, een bekend technisch schoolhoofd te Minahasa en ging in 1971 met pensioen. Voorzien van achtergrond informatie, details en foto's. Jan was een zoon van Ernest August Scipio en Josephine Marianne Antoinette Voorneman. Zijn ex-schoonmoeder mevr. Amimah Luijke werd 102 jaar en ligt samen met haar dochter te Enschede.
 20. 26 okt 2021: Geplaatst een pagina over het kerkhof te NGAWI met iets over het graf van JACOB BREEVOORDT en zijn familie. Jacob Breevoordt, zijn echtgenote Anna Maria van der Wilt en hun 3 kinderen werden allen te Rotterdam geboren en trokken naar Ned. Indië, alwaar Jacob en zijn echtgenote Anna te Ngawi overleden en begraven werden en hun dochter Anna Jacoba overleed te Soerabaja en aldaar begraven. Hun 2 andere kinderen Elisabeth (de oudste) overleed te Bergen op Zoom en hun zoon Abram, die Ass.Res. was (Solo, Bojolali en Cheribon), overleed te Den Haag.
 21. 27 okt 2021: Geplaatst een pagina KERKHOF NGAWI DEEL 7 met als voorwoord iets over hoe men soms in Indonesia helaas maar al te vaak  denkt over het begrip Cultureel Erfgoed. Als voorbeeld heb ik het graf van mevr. Adrienne Soetens geboren JAMES uit 2015 genomen. Het zag er toen vrij aardig uit. Men begon na 2015 aan de renovatie van het kerkhof en het graf werd gelicht en op een dotje geplonkt op een hoop andere graven en klaar was Kees de renovateur. Enfin bekijk het zelf maar. Triest. Zal wel weer een kwestie geweest zijn van subsidie die in grote kantongs verdwenen. Daarna iets over de graven van Mag.meester KNIL, de heer TOMAS VERMEULEN en zoontje THEODORUS GERARDUS VERMEULEN naast elkaar rustend en details over de familie en ook nog iets vreemds wat betreft de echtgenote van TOMAS VERMEULEN, die soms MARIA LOMBO heette en dan weer MARIA LANGBOOM, net als haar vader ook met beide namen te bok staat in de documentatie.
 22. 27 okt 2021: Aanpassingen en aanvullingen geplaatst op de pagina KERKHOF NGAWI DEEL 6 onderaan de pagina het graf van DEETJE MILDER met details en wat achtergrond info.
 23. 28 okt 2021: Aanvullingen en aanpassingen geplaatst op de pagina KERKHOF NGAWI DEEL 4 halverwege de pagina beterffende het graf van de 2 kindertjes Johannes en Krona van der Linden die binnen 10 dagen na elkaar overleden. Voorzien van foto's graf april 2021.
 24. 28 okt 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof NGAWI met nadruk op het graf van de heer CHRISTOFORUS GUSTAVUS FLORIS voorzien van details en achtergrond informatie,gekregen van Boeroeng webmaster I4E  De graffoto dateert van september 2021. (Verbeteringen aangebracht op 5 nov 2021)
 25. 29 okt 2021: Geplaatst een foto van het graf (dd. sept 2020) van ALEX DOEVE te Pangkalpinang kerkhof en is het graf voorzien van een aangepaste grafplaat door de lokale instanties.(Er staat Oprichter van het TFH Muntok 51-55 in het Indonesisch. Hij was mijnbouw opzichter. Zie OGS.) Voorzien van achtergrond details en informatie. Zijn oudste zoon ligt op het Cimahi ereveld.)
 26. 30 okt 2021: Geplaatst een pagina over het graf HARTEN FLORENTINUS in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door het I4E voorzien van details en foto graf te Den Haag.
 27. 31 okt 2021: Geplaatst een pagina KERKHOF PENELEH DEEL 34 met foto's graven van families BRUININGA (zie Paatje John Bruininga overleden 2021), WOLFF, LABAAR en mevr C.A DEELEMAN geb BERGMANS. Voorzien van achtergrond informaties.

  

NOVEMBER 2021

 

 1. 01 nov 2021: Geplaatst een pagina KERKHOF PENELEH DEEL 35 met foto's en wat informatie over de graven van DIRK WIJNHART VAN HUTTEN, FRANCISCA WILHELMINA VAN DEN ELS GEBOREN MOERLAND en HENDRIK REINEKE. De foto's dateren van nov 2019. Tevens: geplaatst aanvullingen graf foto's familie Hoeke onderaan de pagina Kerkhof PENELEH DEEL 10. De foto's dateren van nov 2019.
 2. 02 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH FAMILIEGRAF ROELOFF, BRAUN,CORNELIS,  SCHREUDER, FILET voorzien van graffoto's en achtergrond informatie.
 3. 03 nov 2021: Geplaatst een vervolgpagina over het kleine Islamitisch kerkhof KEMUDO te KLATEN waar CHRISTIAAN LEONARD WINDIJK ligt begraven. Hij werd 16 jaar oud. Een goede kennis van me genaamd AGA YURISTA P. heeft afgelopen sept 2021 samen met vrienden dit kerkhofje helemaal ontdaan van wildgroei en vond de restanten van het graf van Christiaan helemaal aan diggelen maar gelukkig nog wel wat resten met info erop en aan de hand hiervan hebben we het graf kunnen reconstrueren. Ik heb de overige gegevens van Christiaan Leonard Windijk kunnen achterhalen, alhoewel er veel ongeregistreerde kinderen Windijk waren. Dankzij Boeroeng (I4E), die zich had gespecialiseerd in de familie Dezentjé waartoe de familie Windijk ook aan gerelateerd is Op dit kerkhofje liggen nog 2 onbekende Europese graven en het grafje van een ongeboren kind MacGillavry. Op de pagina heb ik foto's van de reconstructie geplaatst. Met dank aan Aga Y.P. en zijn vrienden.
 4. 03 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH DEEL 36 met de familiegraven DE RIJKE-CORNELISSEN, MOURITS-MAURITZEN en WOLFF voorzien van slechts weinig info, omdat er genoeg al te vinden is her en der, mits men zoekt.
 5. 04 nov 2021: Aanvullingen (nieuwere foto's graf) en verbeteringen geplaatst op de pagina KERKHOF SOEKOEN DEEL 8 met betrekking tot het graf van Dr. Peter A.A.F. EIJKEN, omdat de softwarestoring van 2020 de hele pagina aan diggelen had geholpen.
 6. 04 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhofje Gunung WILIS in Oost Java nabij Kediri met wat foto's en een beetje info. Eigenlijk is het geen kerkhofje, maar een graf in de achtertuin van een kleine plantage destijds, ver weg van de grote stad om de overledene aldaar te begraven. Het gebeurde vaker, dat de achtertuin van afgelegen plantages als kerkhof werden gebruikt.
 7. 05 nov 2021: Geplaatst een pagina over een klein kerkhofje op de terreinen van de voormalige suikerfabriek GEMPOL te Tjeribon met graven van werknemers/-neemsters voor de overdracht en werknemers na de overdracht. De herkenningen van oudere graven zijn natuurlijk helemaal veni foetsie weg op het fietsie. Maar ik vond het de moeite waard om er een pagina aan te wijden, opdat dat oude stukje en haar begravenen niet vergeten worden.
 8. 06 nov 2021: Geplaatst een pagina over 2 graven te Desa SUNGAI KAPITAN te Zuid Borneo nabij Banjarmasin. Het betreft het graf van ene zekere kapitein (KNIL of Zeevarend ?)  naar wie het durp is vernoemd en in het zelfde durp IN het kantoor van de lokale regering ligt George Adam Winkel in leven 1ste machinist KMP overleden te Koemai. De lokale regering heeft zijn graf geconserveerd. Een broer van George was Jacobus Adriaan Willem Winkel in leven oud gezagvoerder KPM en overleden in een kamp en begraven te PANDU EREVELD.  Voorzien van achtergrond details en foto's. Met dank aan de bron SPG MEDIA.
 9. 07 nov 2021: Geplaatst een pagina over het eenzame graf temidden van de palmolie plantage van SOCFINDO MATAPAO Noord oostkusT Sumatra voorzien van foto's en wat achtergrond details. Het betreft het graf van de administrateur REINHARD SCHULZ van de voormalige PLINTAHAN klapperplantage, die op 1 febr 1891 in dienst trad en in sept 1891 door een hartaanval overleed in de leeftijd van 36 jaar. Zijn broer was werkzaam op de tabaksplantage van de Deli Mentjirim Estate.
 10. 08 nov 2021: Geplaatst een pagina over het kleine kerkhofje KRAMPON SAMPANG MADURA waar in 1908 begraven werd JOHANNA GEERTRUIDA BREMAN geb PAPEGAAY. Zij was op weg naar hun nieuwe huis te Sampang waar haar echtgenoot JAN BREMAN was aangesteld als bedrijfsleider van de nieuwe zoutfabriek en werd door haar echtgenoot afgehaald van de halte. Zij bereikte hun nieuwe huis nooit, want het deleman paard sloeg op hol en zij overleed ter plekke aan een hersenschudding en hij brak zijn been en moest machteloos toezien hoe zijn echtgenote ter plekke overleed. Voorzien van achtergrond info en foto's.
 11. 09 nov 2021: Geplaatst een pagina over de graven van JAN GROOT en WILLEM DAGOBERT VAN DER WIELEN op het kleine CHINESE kerkhof te PUGER / JEMBER (POEGER/DJEMBER) voorzien van weinig details omdat ik niet meer kon vinden. Tevens geplaatst aanvullingen op de pagina DIVERSE KERKHOVEN DEEL 5 wat betreft foto's gedateerd jan 2021 van het graf van de kleine HENRIETTE SOUISA en het graf ernaast van een onbekende. Ongevraagd maakte vlogger de heer HERU A. MUAWIN de 2 kleine grafjes schoon en voorzag ze van wat bloemetjes. 
 12. 10 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf 124/125 van de familie de Bruine, Pielat, Essich, Wintersteijn/Offermans met uitleg over het graf en de toestand van het graf. De foto is gedateerd 9 nov 2021 - de eerste in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 13. 10 nov 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië, het graf van de familie Lentze Schenkhuizen, zoals geplaatst door en op het I4E, voorzien van foto graf en details.
 14. 11 nov 2021: Geplaatst een pagina over 2 graven van vader TEUN OTTOLANDER te Banyuwangi waar hij overleed en begraven werd en zoon WILLY OTTOLANDER vermoord te Banywangi door extremisten in 1947 en herbegraven op het ereveld Kembang Kuning te Surabaya. Voorzien van wat details en beelden, maar niet over wat zij hadden betekend voor de maatschappij, want daar is genoeg elders over te vinden. Het gaat mij op deze pagina over hun rustplaatsen. 
 15. 11 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B2430 van de familie RITMEESTER ( 3 zusters) met uitleg over het graf en de toestand van het graf. De foto is gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 16. 12 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B2407 van de familie van der SAR, ouders, 2 zonen en een kleinkind ALBERTI) met uitleg over het graf en de toestand van het graf. De foto is gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 17. 13 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B2433 en B2439 van de familie van Woerden en Cornelie Mathilde Willer met uitleg over de graven en de toestand van de graven. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 18. 14 nov 2021: Geplaatst in de serie Zij die Opteerden, een pagina over de optie van WILLIAM OTTO MACKENZIE, voorzien van foto's, feiten en achtergrond info. William opteerde in 1950, was eigenaar van klapperondernemingen te Comal Pemalang en weldoener voor de bewoners van Comal Pemalang. Hij overleed begin jaren 1970 en ligt begraven te Gebyog Pemalang Christelijk kerkhofje. 
 19. 17 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B2373 van de Armeense heren PETER(S) en STEPHENS met uitleg over het graf en de toestand van het graf. De foto is gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 20. 18 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B2378 van de familie NEIJMAN - CRAMER - INGELSE met uitleg over het graf en de toestand van het graf. De foto is gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 21. 18 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2376, B2377 en B2576 van de families LINDEMAN, SAYERS, TANALEPY-POETIRAY,  met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 22. 19 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2380, B2386 en B2389 van de families Mevr. WATRIN-MOLIJN, FREDERIK CRAMER en EGBERT GERRIT WIJERS met uitleg over de graven en de toestand er van.(En dit keer met iets extra's over een wijlen persoon die de familienaam Watrin droeg). De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 23. 19 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2370, B2375 en B2575 van de families van den BOSSCHE, PAARSMARKT en BRODHAAG met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 24. 20 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2379, B2574 en B2382 van de families van BOSSE, van IJSSELDIJK en MENTEL, FAMILIE MOLL (VADER EN 2 ZONEN) met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.
 25. 20 nov 2021: In de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door het I4e een pagina over het graf van de heer Mallant en zijn echtgenote mevr. Mallant Haholy , voorzien van foto's graf en achtergrond info.  
 26. 21 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2395, B2393 en E 7725 families DAMWIJK, NOLL en ROGER. met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 27. 21 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2388, B2394 en B 2401 families WIELANDT, BEEMER en STOLZE. met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.
 28. 23 nov 2021:Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2351A, B2351 en B 2350 families  BEEMER , REYNEKE ANDELA en DAVID VON FRANQUEMONT ALTHEER . met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 29. 23 nov 2021:Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2356, B2324, B 2357, B 2586 en B 2585 betreffende de  families  CANDELETTNER/ORSSAGEN, MOSSEMBEKKER/ORSSAGEN, ARENDS VAN CASAND, BONNEKAMP en VAN HEMERT met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. En dit keer in afwijking van mijn eerdere betogingen dat ik niet al te diep wil uitwijden over de begravenen, doe ik wel een speciale noot toevoegen bij het graf B 2586 van Maria Frederika Bonnekamp (Directrice Verpleeginrichting Ngemplak Soerabaja), omdat zij destijds een grootmoeder had waar een zeer bekend Oranje gekroond figuur wel eens in de late avond of vroege nachtelijke uurtjes langs kwam voor een bakkie leut met een stroopwafel of een neut, dat kan ook natuurlijk en de Oranje telg dan steevast werd begroet met: Hoi Willempie, hoe gaat ie? Alles kits achter de rits?" en steevast dan het antwoord luidde:"Tja, kijk en voel zelf maar of ie goed (st)(g)aat." En zo is het gekomen, dat later een Haagse ooievaar over kwam vliegen en  een luier met inhoud dropte in één of ander statig Haags huis.
 30. 24 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2587, B2355, B 2354 betreffende de families  SWERISSEN/KOESTNER, SOETENS/VAN KAMPEN en VON FABER met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 31. 24 nov 2012: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2361, B2584, B 2582 betreffende de families  LEEFERS, DE BOK en Mr. Herman van Lennep met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 32. 25 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2403 en B2404 betreffende de families LYNIS HUFFENREUTER en MAHNE met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 33. 25 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2372, B 2390 en B2395 betreffende de families  KESSING VERSTEEGH, BOEDRIE DIEPENBEEK en NOL met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 34. 26 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2371, B 2322 en B2320 betreffende de families  KLUNDER, ROLF/BRUNO en ALES/VAN KLAVEREN/DIRICKX met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 35. 26 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2323, B 2321 en B2579 betreffende de families  NOOTHOVEN VAN GOOR, GALLERT en De WATER met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 36. 27 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2325, B 2349 en B2348 betreffende JOHAN PAULUS, ANTON DIBBETZ  en MARIA ELISABETH MAIJ-VAN KLEEFF met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 37. 28 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2365, B 2368 en B2369 betreffende de families ROMMEL, CARTER en FRENI met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 38. 29 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2288, B 2289 en B2291 betreffende de families MARTEN, HARTEN en de VRIES met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 39. 29 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2060, B 2293 en B2294 betreffende de families  HAKKER, ASPELING en WILLEM GOKKEL met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 40. 30 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2295, B 2296 en B2079 betreffende de families  MEELHUIJSEN/DE BOER, VAN HUTTEN/FRANSZ en SWENS met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 41. 30 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2298, B 2299 en B2300 betreffende de families  SCHÜSSLER, NALES en JACOBS met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.
 42. 30 nov 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E het graf van de familie KRIJGSMAN VIJSMA voorzien van foto graf en achtergrond informatie.
Top