Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Archief UPDATES 3
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Archief UPDATES DEEL 3

 

 

Juli 2021:  

 1. 01 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam KRIJGSMAN die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkelen later alsnog naar Nederland vertrokken. Voorzien van foto's en achtergrond details. Deze pagina heb ik opgedragen aan een verloren vriend van me JOHN KRIJGSMAN die in 2009 "bye bye en ik zie je wel ooit weer" tegen me zei. In die periode verloor ik 3 goede vrienden bijna allen tegelijkertijd waarvan John er één was....... John kende in zijn leven een héél groot verdriet maar heeft het tegen derden nooit laten merken.
 2. 02 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam LUFTING droegen, die opteerden en waarvan enkele ook oorlogsslachtoffer waren. Madoera was ruimschoots bevolkt door de familie Lufting. Voorzien van achtergrond details.
 3. 04 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam MAAGDENBERG droegen, die opteerden en waarvan ook enkelen oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond informatie en een ietwat meer details dan gebruikelijk. Dat komt omdat ik jaren geleden al iets had geschreven en uit de doeken gedaan over Elly Maagdenberg en haar familie. Zie hiervoor de pagina's KINDEREN MAAGDENBERG en pension HAVERKAMP.  Zie ook de website FOTOZOEKTFAMILIE als men meer wil weten.
 4. 05 juli 2021: Geplaatst een pagina over vader Jacobus Philippus MANDELS en zijn 3 zonen Julius Lodewijk, Johannes Wilhelmus en Johan Gerard, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Julius Lodewijk was geinterneerd en trok later naar Nederland en werd genaturaliseerd. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 5. 06 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie naam MAPHAR die opteerden voor het Indonesich staatsburgerschap. Ik heb bitter weinig aanvullingen geplaatst, omdat er in de Indische navorschers 1996INN9 bladz 97 t/m 104 het hele hebben en houwen van de familie Maphar uit de doeken wordt gedaan. Geïnteresseerden kunnen deze gegevens kopen bij het IGV.nl 
 6. 06 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam CALAMÉ die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Dit keer een ietwat meer extra achtergrond info. Misschien wel omdat de naam Boers erin voorkomt?
 7. 07 juli 2021: Aanvullingen geplaatst op de pagina CALAMÉ en ook andere familieleden die opteerden en later genaturaliseerd werden. (Johannes Jacobus Antonius Calamé en echtgenote Melanie Coelen.)
 8. 08 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren. De register almanakken vermelden als achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR maar ook als achternaam VAN SCHOOR met de voornaam MEIJNHARD. Voorzien van details en achtergrond info, doch ik ben er niet geheel uitgekomen.
 9. 09 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MENICK deel I, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren en later als nog naar Nederland trokken en genaturaliseerd werden. Voorzien van details, foto's graven en achtergrond info. 
 10. 10 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MENICK deel II, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren en later als nog naar Nederland trokken en genaturaliseerd werden. Voorzien van details en achtergrond info.
 11. 10 juli 2021: Geplaatst MENICK deel III van de familienaam MENICK en dit keer een teken van eer en respect voor de heer FRANS FREDERIK MENICK. De OGS had aangenomen dat hij in 1945 (leeftijd 72 jaar) overleden was met onbekende begraafplaats en reden van overlijden onbekend. Hij kreeg geen eregraf en ook geen erevermelding in het Gedenkboek. IK heb onderzocht wie hij precies was en nog meer van dat soort aanverwanten zaken en heb onderaan een foto geplaatst van pasarbloemen die men in Indonesia gebruikt om te strooien. Zijn moeder was Johanna Frederika de Blij die met zijn vader Willem Menick gehuwd was en haar graf ligt net buiten Jogja in een klein desa kerkhofje.  
 12. 10 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E door het I4E de graven van de families  POOL HOLTAPPEL te Den Haag en één en ander voorzien van achtergrond details.
 13. 11 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MUNTENAAR die opteerden en oorlogslachtoffer werden. De berichtgevingen van diverse instanties stemmen niet met elkaar overeen en ook niet met de verklaringen gedaan in de aanvraag van het wni-schap. Ik heb getracht het één en ander op een rijtje te zetten en verder uit te pluizen. Voorzien van achtergrond details en foto's graven. Het betreft de personen Eduard Oscar Muntenaar, Francisca Maria Christina Muntenaar-Leeman, Johannes Antonie Muntenaar, Caroline Desson en nog wat andere namen van de kinderen.
 14. 12 juli 2021: Geplaats een pagina FAMILIE NATHALIA DEEL 1 met de focus op DICK TOM NATHALIA en ALEX RUDOLF NATHALIA die opteerden voor het Indonesich staatsburgerschap en vervolgend met de pagina FAMILIE NATHALIA DEEL 2 met de focus op JOHNSON GERTBERT NATHALIA en MAXIMIMILAAN NATHALIA die eveneens opteerden. Voorzien van achtergrond details en foto's van graven. Er zit iets bij voor een "geheime bezoeker" van mijn website die bezig is om namen te verzamelen van Bersiap slachtoffers en die het moeilijk vindt om zelf op sjouw te gaan en iets te vinden, maar wel commentaar geeft omdat anderen wel iets vinden en het publiceren maar niet alfabetisch volgens hem, omdat dan daardoor zijn hersenpan gaat overkoken en er dan rooie tomaten puree begint te pruttelen in het koppie van bedoelde persoon. Succes ermee en vergeet niet Ctrl+C te gebruiken in je Grote Maten (XL) sheet.
 15. 12 juli 2021: Geplaatst en pagina over CHARLY NAZARETH die opteerde en naar Nederland trok en slechts 2 jaar pensioen kreeg wegens opheffing KNIL (vanaf zijn 65ste tot hij overleed in 1967). Hij was KNIL militair vanaf zijn 18de (1918) en werd geinterneerd. Oh ja, NIET toegankelijk voor diegene die hier wel eens rondstruint, kommentaar geeft, maar wel Ctrl-C hanteert en die eens uitriep: "Daar heb je hem met zijn Armeniers."
 16. 14 juli 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 FAMILIE PECHLER, waarvan enkelen opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van veel achtergrond informatie en details en foto's MAAR nog VEEL meer voorzien van vragen en tegenstrijdigheden in de documentatie. Héél véél tegenstrijdigheden/onwaarheden/misleidingen of wat dan ook. Ik heb uiteindelijk 8 paracetamolletjes moeten slikken. Deel 2 volgt. Wanneer? Weet ik niet, als de paracetamol zijn werk heeft gedaan, denk ik.
 17. 15 juli 2021: Geplaatst DEEL 2 FAMILIE PECHLER. Voorzien van véél foto's. Eventuele belangstellenden kunnen het boekje 200 jaar Pechler in Indië raadplegen. Uitgegeven  Zwolle sept 1988. Ter verkijgen via de IGV o.a. zoals ingesloten in de Indische almanak noem ik het maar. 
 18. 16 juli 2021: Geplaatst een pagina over mevr. ALEIDA JOHANNA DOUWES gebr PELSMAEKER, die haar echtgenoot verloor in en door de rottige oorlog, die opteerde in 1951, die in zware tijden haar kinderen grootbracht en later genaturaliseerd werd in 1964 en in Rotterdam overleed en begraven werd. Voorzien van achtergrond details en foto's. 
 19. 18 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele pesonen met de familienaam VAN POLANEN PETEL, die opteerden en waarvan enkelen genaturaliseerd werden en ook slachtoffer van de oorlog waren. Ik heb doelbewust NIET al teveel details vermeld, aangezien de complete stamreeks van deze familie op het internet te zien is en ook in de Indische navorschers. Dus geen dubbel werk mijnerzijds. Ik heb wel een link geplaats naar de website https://docplayer.nl/135909549-Genealogie-van-de-familie-van-polanen-petel.html
 20. 19 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam PORTIER deel I, die opteerden voor het Ind. staatsburgerschap, naar Nederland trokken en/of oorlogsslachtoffer werden. Voorkomende namen in dit deel deel 1 zijn Julius Cesaere Portier, Leentje Johanna Latumeten, Johan Karel Portier, Christiaan Portier,Richard Rijnhold Nitschmann. Ook op19 juli 2021: Geplaatst deel 2 familienaam PORTIER en de voorkomende namen zijn Victor Herdinus Portier, Johanna Wilhelmina Portier, Annie Wilhelmien Portier, Albertine Wilhemine Portier, Johan Nicolaas Pechler, Albertus Wilhelmus Portier. In het familysearch archief zijn nog meer personen te vinden met de familienaam Portier, doch dat werd me te gortig en bovendien zeer tot bitter weining aanknopingspunten te vinden over hen. 
 21. 20 juli 2021: Geplaatst een pagina over KAREL ALPHONS PRINS (commies BB en 4 echtgenotes) te Makassar en diens zonen die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, te lezen op de pagina FAMILIE PRINS DEEL 1. Vervolgend op deze pagina de KLEINKINDEREN van Karel die eveneens opteerden op de pagina FAMILIE PRINS DEEL 2. Op deze pagina tevens 2 files van andere personen PRINS die geen familie waren maar wel opteerden.
 22. 21 juli 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van de wed. mevr. RATMI KREBSER, die - notabane een Javaanse van originie en Nederlandse geworden door huwelijk - de Indonesische nationaliteit moest aanvragen. Boordevol vraagtekens en vraagtekens en vraagtekens.
 23. 21 juli 2021: Geplaatst aanvullingen op de pagina PROF. GERTRUDES JOHANNES RESINK met betrekking tot zijn verklaring voor het opteren van het Indonesisch staatsburgerschap. (Prof Han Resink wordt vermeld in de DBNL en ik heb mijn twijfels geplaatst inzake een opmerking/bemerking in het artikel van de heer Paasman over Prof. Resink. Er wordt geschreven: " .....van zijn moeders kant de Indonesisch Javaanse cultuur....." Nu wil ik me pertinent NIET op hetzelfde hoge niveau van de heer Paasman begeven, omdat ik hem bizonder respecteer en hoog acht, maar in dit geval wil ik wel even mijn twijfels uiten over deze gebruikte "terminologie" van de heer Paasman.
 24. 21 juli 2021: Geplaatst een pagine over enkele personen met de familienaam VAN RENESSE VAN DUIVENBODE die opteerden, naar Nederland trokken en/of oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond informatie en details en wat foto's.
 25. 22 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indie - zoals geplaatst door en op het I4E - het graf van de familie MUTTER SCHOEN voorzien van foto en informatie. 
 26. 22 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MUTTER, die opteerden, oorlogsslachtoffer werden en genaturaliseerd werden. Voorzien van veel details en foto's.
 27. 24 juli 2021: Geplaatst een pagina over mevr. MIEN ROEMINAH HAMAR DE LA BRETHONIERE en mevr. VICTORINE GABELER-HAMAR DE LA BRETHONIERE, beiden opteerden, beiden ruilden de tropenzon in voor de grauwe Nederlandse luchten, beiden werden genaturaliseerd, beiden verloren hun echtgenoot in de oorlog. Voorzien van achtergrond details en foto graf. Mevr.Mien Roeminah ging met haar 3 zonen naar Nederland en kwam terecht in Leeuwarden en mevr. Victorine geheel alleen, want zij had geen kinderen. Zij kwam terecht in Deventer in een oudenvandagen tehuis.
 28. 25 juli 2021: Geplaatst een pagina over Raden Ajoe Kisbandijah die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Zij was gehuwd met Andreas (Hessel) Roorda, ambtenaar binnenvisserij en van hem gescheiden volgens haar verklaring in 1950. Het echtpaar had 2 kinderen die bij de moeder achterbleven en mede opteerden, geb 1940 en 1942. Geen ambtenarenkaart noch interneringskaart te vinden van Andreas Roorda. Hij huwde in 1951 te Rotterdam met mevr. Huizer. Vraagtekens te over.
 29. 26 juli 2021: Geplaatst een pagina over 2 broers EUGENE ROUTIER en LOUIS ROUTIER EN resp 2 van hun kinderen Willem en Alex die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, voorzien van achtergrond informatie en details. Zoon Willem werd in 1967 genaturaliseerd Den Haag. 
 30. 27 juli 2021: Geplaatst ene pagina over enkele familieleden- afstammelingen van Pieter van RIJK en Caroline BOTTER - die opteerden, later Nederlands onderdaan werden en oorlogsslachtoffer werden, Voorzien van foto's en achtergrond details maar ook voorzien van een verwondering mijnerzijds ten opzichte van de besluitvorming van de OGS, namelijk: Waarom weigert de OGS het verzoek van een echtgenote van een slachtoffer van de oorlog om haar overleden man bij te zetten bij zijn vader op een ereveld Menteng Pulo en waarom honoreert de OGS positief een zelfde verzoek met betrekking tot een neef van de geweigerde. Meten met 2 maten alleen omdat de één geopteerd heeft en de andere naar Nederland vertrok? Is er geen menselijkheid in de besluitvorming opgenomen in de statuten? 2 eregraven van 2 broers. De ene broer mag wel zijn zoon (overleden en begraven in Nederland op 14000 km ver weg verwijderd bij zich hebben en de andere broer mag zijn zoon NIET bij zich hebben, die op nog geen  kilometer van hem vandaan ligt.
 31. 28 juli 2021: Geplaatst een pagina deel 1 over leden van één familie SAMUELS die opteerden, naturaliseerden en waarvan enkelen geinterneerd waren en een pagina deel 2 over enkele personen met de familienaam SAMUELS, eveneens opteerden en genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond details in niet al te ruime mate, want de familienaam SAMUELS was veelvuldig te vinden en dat wordt voor mij ondoenlijk.
 32. 29 juli 2021: Geplaatst aanvulling (helemaal onderaan de pagina) inzake een erkende zoon van Louis Bernardus Vincentius Boelen, een achterneef van me. Hij had na zijn scheiding van Johanna Endeman, een verhouding met Bertha Henriette Agnes Rugebrecht waar een zoon RUDOLF CHRISTIAAN BOELEN in 1938 uit werd geboren en door hem erkend in maart 1939. Zoon Rudolf emigreerde naar de USA alwaar hij in 2008 overleed.
 33. 31 juli 2021: Geplaatst een pagina over twee familieleden RIJBORZ die opteerden en genaturaliseerd werden en daarbij wat uitleg en informatie over hun naasten. Ik heb willens en wetens GEEN extra informatie erbij gedaan over zaken die alom bekend zijn via kranten, TV en boeken, zoals oorlogs nasleep e.d. Oh ja, er is nog iets: één der leden van deze familie had een echtgenote die Armeense roots had en tijdens het opstellen van deze pagina moest ik onwillekeurig weer denken aan de heer Toentomaten, die een keer minachtend (en zichzelf daarmede op een laag fatsoensniveau plaatste) op een forum schreef: "Hij met zijn Armeniërs". Tja, je zult maar behept zijn met een dieet van diazepam en andere kalmeringsmiddelen.
 34. 31 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het Indisch4Ever een pagina over het graf van de familie RAZOUX SCHULZ _ BÜNO HELSINGA, voorzien van achtergrond informatie en details.
 35. 31 juli 2021: Geplaatst een In Memoriam pagina over RUDOLF BERTRAM HARTUNG, geb 1940, in 1955 naar Nederland, in 1992 voorgoed terug naar Indonesia Purworejo en deze aarde verlaten op 30 juli 2021. Hij zou 81 jaar geworden zijn op 31 juli 2021. Hij woonde in de desa Loano nabij Purworjeo alwaar hij op 30 juli 2021 te ruste werd gelegd. Voorzien van foto's. Hij was een vriend en behoort nu tot mijn herinneringen. RIP Rudy Hartung.

 

Top