Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Archief UPDATES 3
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Archief UPDATES DEEL 3

 

 

Juli 2021:  

 1. 01 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam KRIJGSMAN die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkelen later alsnog naar Nederland vertrokken. Voorzien van foto's en achtergrond details. Deze pagina heb ik opgedragen aan een verloren vriend van me JOHN KRIJGSMAN die in 2009 "bye bye en ik zie je wel ooit weer" tegen me zei. In die periode verloor ik 3 goede vrienden bijna allen tegelijkertijd waarvan John er één was....... John kende in zijn leven een héél groot verdriet maar heeft het tegen derden nooit laten merken.
 2. 02 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam LUFTING droegen, die opteerden en waarvan enkele ook oorlogsslachtoffer waren. Madoera was ruimschoots bevolkt door de familie Lufting. Voorzien van achtergrond details.
 3. 04 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam MAAGDENBERG droegen, die opteerden en waarvan ook enkelen oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond informatie en een ietwat meer details dan gebruikelijk. Dat komt omdat ik jaren geleden al iets had geschreven en uit de doeken gedaan over Elly Maagdenberg en haar familie. Zie hiervoor de pagina's KINDEREN MAAGDENBERG en pension HAVERKAMP.  Zie ook de website FOTOZOEKTFAMILIE als men meer wil weten.
 4. 05 juli 2021: Geplaatst een pagina over vader Jacobus Philippus MANDELS en zijn 3 zonen Julius Lodewijk, Johannes Wilhelmus en Johan Gerard, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Julius Lodewijk was geinterneerd en trok later naar Nederland en werd genaturaliseerd. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 5. 06 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie naam MAPHAR die opteerden voor het Indonesich staatsburgerschap. Ik heb bitter weinig aanvullingen geplaatst, omdat er in de Indische navorschers 1996INN9 bladz 97 t/m 104 het hele hebben en houwen van de familie Maphar uit de doeken wordt gedaan. Geïnteresseerden kunnen deze gegevens kopen bij het IGV.nl 
 6. 06 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam CALAMÉ die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Dit keer een ietwat meer extra achtergrond info. Misschien wel omdat de naam Boers erin voorkomt?
 7. 07 juli 2021: Aanvullingen geplaatst op de pagina CALAMÉ en ook andere familieleden die opteerden en later genaturaliseerd werden. (Johannes Jacobus Antonius Calamé en echtgenote Melanie Coelen.)
 8. 08 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren. De register almanakken vermelden als achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR maar ook als achternaam VAN SCHOOR met de voornaam MEIJNHARD. Voorzien van details en achtergrond info, doch ik ben er niet geheel uitgekomen.
 9. 09 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MENICK deel I, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren en later als nog naar Nederland trokken en genaturaliseerd werden. Voorzien van details, foto's graven en achtergrond info. 
 10. 10 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MENICK deel II, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren en later als nog naar Nederland trokken en genaturaliseerd werden. Voorzien van details en achtergrond info.
 11. 10 juli 2021: Geplaatst MENICK deel III van de familienaam MENICK en dit keer een teken van eer en respect voor de heer FRANS FREDERIK MENICK. De OGS had aangenomen dat hij in 1945 (leeftijd 72 jaar) overleden was met onbekende begraafplaats en reden van overlijden onbekend. Hij kreeg geen eregraf en ook geen erevermelding in het Gedenkboek. IK heb onderzocht wie hij precies was en nog meer van dat soort aanverwanten zaken en heb onderaan een foto geplaatst van pasarbloemen die men in Indonesia gebruikt om te strooien. Zijn moeder was Johanna Frederika de Blij die met zijn vader Willem Menick gehuwd was en haar graf ligt net buiten Jogja in een klein desa kerkhofje.  
 12. 10 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E door het I4E de graven van de families  POOL HOLTAPPEL te Den Haag en één en ander voorzien van achtergrond details.
 13. 11 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MUNTENAAR die opteerden en oorlogslachtoffer werden. De berichtgevingen van diverse instanties stemmen niet met elkaar overeen en ook niet met de verklaringen gedaan in de aanvraag van het wni-schap. Ik heb getracht het één en ander op een rijtje te zetten en verder uit te pluizen. Voorzien van achtergrond details en foto's graven. Het betreft de personen Eduard Oscar Muntenaar, Francisca Maria Christina Muntenaar-Leeman, Johannes Antonie Muntenaar, Caroline Desson en nog wat andere namen van de kinderen.
 14. 12 juli 2021: Geplaats een pagina FAMILIE NATHALIA DEEL 1 met de focus op DICK TOM NATHALIA en ALEX RUDOLF NATHALIA die opteerden voor het Indonesich staatsburgerschap en vervolgend met de pagina FAMILIE NATHALIA DEEL 2 met de focus op JOHNSON GERTBERT NATHALIA en MAXIMIMILAAN NATHALIA die eveneens opteerden. Voorzien van achtergrond details en foto's van graven. Er zit iets bij voor een "geheime bezoeker" van mijn website die bezig is om namen te verzamelen van Bersiap slachtoffers en die het moeilijk vindt om zelf op sjouw te gaan en iets te vinden, maar wel commentaar geeft omdat anderen wel iets vinden en het publiceren maar niet alfabetisch volgens hem, omdat dan daardoor zijn hersenpan gaat overkoken en er dan rooie tomaten puree begint te pruttelen in het koppie van bedoelde persoon. Succes ermee en vergeet niet Ctrl+C te gebruiken in je Grote Maten (XL) sheet.
 15. 12 juli 2021: Geplaatst en pagina over CHARLY NAZARETH die opteerde en naar Nederland trok en slechts 2 jaar pensioen kreeg wegens opheffing KNIL (vanaf zijn 65ste tot hij overleed in 1967). Hij was KNIL militair vanaf zijn 18de (1918) en werd geinterneerd. Oh ja, NIET toegankelijk voor diegene die hier wel eens rondstruint, kommentaar geeft, maar wel Ctrl-C hanteert en die eens uitriep: "Daar heb je hem met zijn Armeniers."
 16. 14 juli 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 FAMILIE PECHLER, waarvan enkelen opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van veel achtergrond informatie en details en foto's MAAR nog VEEL meer voorzien van vragen en tegenstrijdigheden in de documentatie. Héél véél tegenstrijdigheden/onwaarheden/misleidingen of wat dan ook. Ik heb uiteindelijk 8 paracetamolletjes moeten slikken. Deel 2 volgt. Wanneer? Weet ik niet, als de paracetamol zijn werk heeft gedaan, denk ik.
 17. 15 juli 2021: Geplaatst DEEL 2 FAMILIE PECHLER. Voorzien van véél foto's. Eventuele belangstellenden kunnen het boekje 200 jaar Pechler in Indië raadplegen. Uitgegeven  Zwolle sept 1988. Ter verkijgen via de IGV o.a. zoals ingesloten in de Indische almanak noem ik het maar. 
 18. 16 juli 2021: Geplaatst een pagina over mevr. ALEIDA JOHANNA DOUWES gebr PELSMAEKER, die haar echtgenoot verloor in en door de rottige oorlog, die opteerde in 1951, die in zware tijden haar kinderen grootbracht en later genaturaliseerd werd in 1964 en in Rotterdam overleed en begraven werd. Voorzien van achtergrond details en foto's. 
 19. 18 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele pesonen met de familienaam VAN POLANEN PETEL, die opteerden en waarvan enkelen genaturaliseerd werden en ook slachtoffer van de oorlog waren. Ik heb doelbewust NIET al teveel details vermeld, aangezien de complete stamreeks van deze familie op het internet te zien is en ook in de Indische navorschers. Dus geen dubbel werk mijnerzijds. Ik heb wel een link geplaats naar de website https://docplayer.nl/135909549-Genealogie-van-de-familie-van-polanen-petel.html
 20. 19 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam PORTIER deel I, die opteerden voor het Ind. staatsburgerschap, naar Nederland trokken en/of oorlogsslachtoffer werden. Voorkomende namen in dit deel deel 1 zijn Julius Cesaere Portier, Leentje Johanna Latumeten, Johan Karel Portier, Christiaan Portier,Richard Rijnhold Nitschmann. Ook op19 juli 2021: Geplaatst deel 2 familienaam PORTIER en de voorkomende namen zijn Victor Herdinus Portier, Johanna Wilhelmina Portier, Annie Wilhelmien Portier, Albertine Wilhemine Portier, Johan Nicolaas Pechler, Albertus Wilhelmus Portier. In het familysearch archief zijn nog meer personen te vinden met de familienaam Portier, doch dat werd me te gortig en bovendien zeer tot bitter weining aanknopingspunten te vinden over hen. 
 21. 20 juli 2021: Geplaatst een pagina over KAREL ALPHONS PRINS (commies BB en 4 echtgenotes) te Makassar en diens zonen die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, te lezen op de pagina FAMILIE PRINS DEEL 1. Vervolgend op deze pagina de KLEINKINDEREN van Karel die eveneens opteerden op de pagina FAMILIE PRINS DEEL 2. Op deze pagina tevens 2 files van andere personen PRINS die geen familie waren maar wel opteerden.
 22. 21 juli 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van de wed. mevr. RATMI KREBSER, die - notabane een Javaanse van originie en Nederlandse geworden door huwelijk - de Indonesische nationaliteit moest aanvragen. Boordevol vraagtekens en vraagtekens en vraagtekens.
 23. 21 juli 2021: Geplaatst aanvullingen op de pagina PROF. GERTRUDES JOHANNES RESINK met betrekking tot zijn verklaring voor het opteren van het Indonesisch staatsburgerschap. (Prof Han Resink wordt vermeld in de DBNL en ik heb mijn twijfels geplaatst inzake een opmerking/bemerking in het artikel van de heer Paasman over Prof. Resink. Er wordt geschreven: " .....van zijn moeders kant de Indonesisch Javaanse cultuur....." Nu wil ik me pertinent NIET op hetzelfde hoge niveau van de heer Paasman begeven, omdat ik hem bizonder respecteer en hoog acht, maar in dit geval wil ik wel even mijn twijfels uiten over deze gebruikte "terminologie" van de heer Paasman.
 24. 21 juli 2021: Geplaatst een pagine over enkele personen met de familienaam VAN RENESSE VAN DUIVENBODE die opteerden, naar Nederland trokken en/of oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond informatie en details en wat foto's.
 25. 22 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indie - zoals geplaatst door en op het I4E - het graf van de familie MUTTER SCHOEN voorzien van foto en informatie. 
 26. 22 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MUTTER, die opteerden, oorlogsslachtoffer werden en genaturaliseerd werden. Voorzien van veel details en foto's.
 27. 24 juli 2021: Geplaatst een pagina over mevr. MIEN ROEMINAH HAMAR DE LA BRETHONIERE en mevr. VICTORINE GABELER-HAMAR DE LA BRETHONIERE, beiden opteerden, beiden ruilden de tropenzon in voor de grauwe Nederlandse luchten, beiden werden genaturaliseerd, beiden verloren hun echtgenoot in de oorlog. Voorzien van achtergrond details en foto graf. Mevr.Mien Roeminah ging met haar 3 zonen naar Nederland en kwam terecht in Leeuwarden en mevr. Victorine geheel alleen, want zij had geen kinderen. Zij kwam terecht in Deventer in een oudenvandagen tehuis.
 28. 25 juli 2021: Geplaatst een pagina over Raden Ajoe Kisbandijah die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Zij was gehuwd met Andreas (Hessel) Roorda, ambtenaar binnenvisserij en van hem gescheiden volgens haar verklaring in 1950. Het echtpaar had 2 kinderen die bij de moeder achterbleven en mede opteerden, geb 1940 en 1942. Geen ambtenarenkaart noch interneringskaart te vinden van Andreas Roorda. Hij huwde in 1951 te Rotterdam met mevr. Huizer. Vraagtekens te over.
 29. 26 juli 2021: Geplaatst een pagina over 2 broers EUGENE ROUTIER en LOUIS ROUTIER EN resp 2 van hun kinderen Willem en Alex die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, voorzien van achtergrond informatie en details. Zoon Willem werd in 1967 genaturaliseerd Den Haag. 
 30. 27 juli 2021: Geplaatst ene pagina over enkele familieleden- afstammelingen van Pieter van RIJK en Caroline BOTTER - die opteerden, later Nederlands onderdaan werden en oorlogsslachtoffer werden, Voorzien van foto's en achtergrond details maar ook voorzien van een verwondering mijnerzijds ten opzichte van de besluitvorming van de OGS, namelijk: Waarom weigert de OGS het verzoek van een echtgenote van een slachtoffer van de oorlog om haar overleden man bij te zetten bij zijn vader op een ereveld Menteng Pulo en waarom honoreert de OGS positief een zelfde verzoek met betrekking tot een neef van de geweigerde. Meten met 2 maten alleen omdat de één geopteerd heeft en de andere naar Nederland vertrok? Is er geen menselijkheid in de besluitvorming opgenomen in de statuten? 2 eregraven van 2 broers. De ene broer mag wel zijn zoon (overleden en begraven in Nederland op 14000 km ver weg verwijderd bij zich hebben en de andere broer mag zijn zoon NIET bij zich hebben, die op nog geen  kilometer van hem vandaan ligt.
 31. 28 juli 2021: Geplaatst een pagina deel 1 over leden van één familie SAMUELS die opteerden, naturaliseerden en waarvan enkelen geinterneerd waren en een pagina deel 2 over enkele personen met de familienaam SAMUELS, eveneens opteerden en genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond details in niet al te ruime mate, want de familienaam SAMUELS was veelvuldig te vinden en dat wordt voor mij ondoenlijk.
 32. 29 juli 2021: Geplaatst aanvulling (helemaal onderaan de pagina) inzake een erkende zoon van Louis Bernardus Vincentius Boelen, een achterneef van me. Hij had na zijn scheiding van Johanna Endeman, een verhouding met Bertha Henriette Agnes Rugebrecht waar een zoon RUDOLF CHRISTIAAN BOELEN in 1938 uit werd geboren en door hem erkend in maart 1939. Zoon Rudolf emigreerde naar de USA alwaar hij in 2008 overleed.
 33. 31 juli 2021: Geplaatst een pagina over twee familieleden RIJBORZ die opteerden en genaturaliseerd werden en daarbij wat uitleg en informatie over hun naasten. Ik heb willens en wetens GEEN extra informatie erbij gedaan over zaken die alom bekend zijn via kranten, TV en boeken, zoals oorlogs nasleep e.d. Oh ja, er is nog iets: één der leden van deze familie had een echtgenote die Armeense roots had en tijdens het opstellen van deze pagina moest ik onwillekeurig weer denken aan de heer Toentomaten, die een keer minachtend (en zichzelf daarmede op een laag fatsoensniveau plaatste) op een forum schreef: "Hij met zijn Armeniërs". Tja, je zult maar behept zijn met een dieet van diazepam en andere kalmeringsmiddelen.
 34. 31 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het Indisch4Ever een pagina over het graf van de familie RAZOUX SCHULZ _ BÜNO HELSINGA, voorzien van achtergrond informatie en details.
 35. 31 juli 2021: Geplaatst een In Memoriam pagina over RUDOLF BERTRAM HARTUNG, geb 1940, in 1955 naar Nederland, in 1992 voorgoed terug naar Indonesia Purworejo en deze aarde verlaten op 30 juli 2021. Hij zou 81 jaar geworden zijn op 31 juli 2021. Hij woonde in de desa Loano nabij Purworjeo alwaar hij op 30 juli 2021 te ruste werd gelegd. Voorzien van foto's. Hij was een vriend en behoort nu tot mijn herinneringen. RIP Rudy Hartung.

  


Augustus 2021:

 • 1) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam WARDENAAR, die opteerden en genaturaliseerd werden en ook slachtoffer van de oorlog werden. Met de trieste nadruk op TROELIE VAN DUIJNE geb WARDENAAR, die uit het voogdijschap over haar 4 kinderen werd gezet, nadat zij ook al haar man VICTOR VAN DUIJNE (slachtoffer oorlog) in 1943 verloor. Voorzien van wat meer details dan gebruikelijk en verwijzingen naar meer info over deze families Wardenaar en van Duijne uit Madoera. Tevens aangevuld de pagina A.J. PELSMAEKER met betrekking tot wetenswaardigheden over een dochter Tine van moeder A.J. Pelsmaeker-Douwes. (Aanvulling met dank aan Boeroeng van het I4E die mij attenteerde op een artikel uit 2008.)
 • 2) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam DE WALICK DEEL 1, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van detail en achtergrond informatie.
 • 3) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met defamilienaam DE WALICK DEEL 2, die opteerden en genaturaliseerd werden en in de pagina de nadruk op mevr. Backer Leegstra - de Walick. Waarom? Omdat mevr. Backer Leegstra geb de Walick in 1951, ten tijde van het opteren, woonde in het B-kamp te Perak Surabaya. Een kamp dat mijn laatste kamp was uit een aaneengesloten serie van 5 kampen totaal, alvorens ik mijn voetsporen op de vrije grond van Surabaya kon neerdrukken.
 • 4) 04 aug 2021: Geplaatst een pagina over CAROLIEN DE WALICK, geboren 1877 en overleden 1945 te Bandung volgens het OGS. Ikheb getracht meer duidelijkheid te verschaffen wie Carolien was en heb mijn bevindingen geplaatst. Voorzien van wat details en achtergrond informatie; volgens mijn bescheiden mening moet zij geheten hebben CAROLINA WILHELMA DE WALICK, geb 2 dec 1877 te Surabaya. 
 • 5) 05 aug 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor FREDERICA MARIA ANTONIA ROOSE WALEF. Zij huwde Marinus Jacobus Couvée (zijn 3de huwelijk) en zowel haar echtgenoot als zij zelf werden oorlogsslachtoffer. Doch haar dossier bij de OGS zit boordevol vraagtekens. Volgens OGS overleed zij 1945 (dag maand onbekend) en haar echtgenoot overleed sept 1944, doch uit de familie stukken kwam een mededeling waarbij verklaard werd, dat haar echtgenoot op haar graf "Lieve Roosje" wilde plaatsen....?? Hij was toch eerder overleden? Hoe kén dese? Daarom voor Frederica mijn eerbetoon. Zie tevens de pagina hierboven nummer 4 d.d. 4 aug, waarbij geopperd werd, dat waarschijnlijk mevr. Couvée geb Roose Walef wel eens geweest zou kunnen zijn mevr. Carolien de Walick, want de C van Couvee kon wel eens de C van Carolien zijn en Walef kon wel eens de Walick zijn. Hoe toch jij Leo?  Waarom zo erg dul jij Leo met zo'n veronderstelling....Wat wil je later toch worden Leo? ...... heeft Leo Spel ooit gezongen https://youtu.be/qay7t5Rj5TY .... Lekker ja Toet.
 • 6) 06 aug 2021: Geplaatst een pagina over PAUL ALPHONSE SCHEMERING REELFS, die geinterneerd werd, opteerde en genaturaliseerd werd in 1960. Voorzien van redelijk veel informatie en een paar foto's. Namen gerelateerd aan deze familie: HAYES (wie had het over WiFi? Oh ja dat was Vic Hayes), CALBO, OUWENS, SLEEBOS, GRASHUIS BOS, WAERSEGERS.....
 • 7) 07 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam SPANGENBERG, die opteerde, oorlogsslachtoffer waren en enkelen genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond informatie en wat details. Niet al te  veel. Wil men meer weten over dit geslacht? De Koninklijke bibliotheek heeft een boek ter INZAGE, geschreven door de heer J.N. Leget over dit geslacht. Oh ja, speciaal voor een XL liefhebber: Er is wat informatie over sabotage te vinden te Kalimantan.
 • 8) 08 aug 2021: Geplaatst een pagina over Willem Johannes Zijmers en zijn zuster Maria Johanna Zijmers die opteerden. Voorzien van achtergrond details en zijdelingse info. Tevens op 08 aug geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië over het graf te Den Haag van de familie MANISA RABOEN, zoals geplaatst door en op het Indisch4Ever.
 • 9) 09 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam Van 't WOUT HOFLAND  die opteerde en enkelen oorlogsslachtoffer werden en genaturaliseerd. Met de nadruk op AGNETTUS THEODORUS van 't WOUT HOFLAND die opteerde samen met enkele van zijn kinderen. Ik heb iets meer details bij elkaar geschraapt en mijn vraagtekens geplaatst bij enkele mededelingen in de INN2007 over Agnettus, want er klopt iets niet. Nog iets: de familie heeft haar oorsprong in het voormalig Brits-Indie conform mededeling van kolonialemonumenten.nl De opa van Agnettus was PETER WILLIAM HOFLAND uit Bengalen en zeer waarschijnlijk nazaat van een oude VOC dienaar in die contreien.
 • 10) 10 aug 2021: Aanvullingen geplaatst wat betreft enkele familieden VAN 'T WOUT HOFLAND en hun relatie tot de FAMILIE VAN STEIN CALLENFELS. Het betreft een kleinzoon van Jacobus Albertus van 't Wout Hofland, geheten FRANCISCUS RIEDEL die gehuwd was met PAULINE SILVYA VAN STEIN CALLENFELS.
 • 11) 11 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VELBERG (Uit Celebes), die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer werden. Met de nadruk op Lien Velberg, Adelheid Petronella Velberg, Maurits Christiaan Velberg, Charles Eduard Velberg, Theodorus Ferdinand Velberg en Alexander Ferdinandus Velberg. Voorzien van achtergrond details. 
 • 12) 12 aug 2021: Geplaatst de pagina DEEL 1 ULLMER VERDOUW en de pagina DEEL 2 ULLMER VERDOUW voorzien van wat achtergrond details. Enkelen opteerden en werden genaturaliseerd.
 • 13) 14 aug 2021: Geplaatst de pagina Familieleden VINCENT deel 1 en de pagina Familieleden VINCENT deel 2, voorzien van wat achtergrond details. Enkelen waren KNIL'rs en enkelen werkzaam in de cultuur. De familienaam Vincent was al in zeer oude tijden aanwezig in de voormalige kolonie. De eerste schoondochter van mijn over2xopa Joseph Johannes was Gielhelmina Vincent en werd al zeer vroeg weduwe. Over2xopa's zoon David stierf reeds op 22-jarige leeftijd, hoogstwaarschijnlijk door een ongeluk op de boot waar hij het bevel over voerde namens zijn vader. Over2xopa Joseph Johannes stierf exact 2 weken na de dood van zijn zoon David. Op het moment dat over2xopa Jospeh overleed te Semarang voer zijn jongste zoon Jacobus voorbij de rede van Semarang naar Nederland en wist niet dat zijn vader op dat moment overleed. Pas na maanden bij aankomst in Nederland werd het hem bericht. Hoe ik dat weet? Simpel: Datum afvaart van de botenlijst bekijken en vergelijken met datum overlijden.
 • 14) 16 aug 2021: Geplaatst een pagina ENKELE PERSONEN VAN VOORST TOT VOORST en met de nadruk op 4 broers, waarvan de oudste opteerde en in 1990 te Flores overleed en begraven werd, de tweede broer werd bij Tarakan januari 1942 door de Jappo's afgeslacht, de derde broer sneuvelde maart 1942 bij de Tjiater stellingen en de vierde broer werd geinterneerd. De broer die sneuvelde bij Tarakan wordt nergens in de officiele documentatie genoemd en slechts anoniem herdacht bij het monument Tarakan. De broer die bij de Tjiaterstellingen sneuvelde is wel door de OGS geëerd met een eregraf te Pandu.
 • 15) 17 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VIJSMA, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details en achtergrond informatie. (Ook over aanverwanten zoals FLORENTINUS, BARKEY, ZIJMERS en WASCH). Zie ook de pagina FLORENTINUS. En zie ook de pagina ZIJMERS
 • 16) 19 aug 2021: Geplaatst een pagina over DIRK GERRIT ERSONE WILLEMSE en zijn familie. Dirk opteerde en zijn vader PETRUS ANTHONIUS werd geinterneerd en overleed kamp Teling te Tondano enkele weken voor de bevrijding. Voorzien van details. Ik vind het vreemd, dat de initialen en geboorte datum bekend zijn van Petrus Anthonius en zelfs met wie hij gehuwd was, maar dat de volledige voornamen niet zijn vermeld. 
 • 17) 20 aug 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E een pagina over het graf van de familie FRIESER ZIJMERS REYNEKE voorzien van achtergrond details en foto's. Tevens met verwijzing naar de pagina ZIJMERS m.b.t. enkele familieleden Zijmers die opteerden.
 • 18) 20 aug 2021: Geplaatst een pagina over JAN WIRTJES ex KNIL en later medewerker Sabang Mij - en hij werd geinterneerd en overleed kamp Si Rengorengo 1945 en ligt begraven te Leuwigajah Cimahi. Hij huwde MARIA ALETTA MAÄTITA in 1917, nadat hij in 1910 tekende bij de koloniale troepen. Tevens iets over zijn dochters die opteerden en zijn zoon die overleed Birma spoorweg. Voorzien van details en foto's. 
 • 19) 21 aug 2021: Ik schreef het hiernavolgende ergens op een pagina van deze website:" Willem Henri Versigny overleden 1947 kreeg een eregraf op het Ereveld te Kembang Kuning en ik waardeer het ten zeerste dat de OGS dit voor hem heeft bewerkstelligd en hem heeft geëerd. Ook van mij heeft de heer Willem Henri Versigny mijn respect."
 • 20) 21 aug 2021: Geplaatst 2 pagina's over enkele personen met de familienaam ZEELIG, die opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. Familie ZEELIG DEEL 1 en familie ZEELIG DEEL 2.
 • 21) 22 aug 2021: Geplaatst 2 pagina's over enkele personen met de familienaam VODEGEL, die opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. Familie VODEGEL DEEL 1 en familie VODEGEL DEEL 2.
 • 22) 23 aug 2021: Geplaatst een pagina over GIJSBERTUS VAN ZALINGEN die gehuwd was met GEERTRUIDA VAN LAAR en die opteerden te Surabaya en kozen voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en achtergrond informatie en foto's.
 • 23) 23 aug 2021: Geplaatst een pagina over LOUIS FRANCOIS EMILE van ZITTER die opteerde en iets over zijn leven. 1905-1911 KNIL en daarna hoofdcommies SS. Gehuwd geweest met Alida Geertruida La Valette geb Pamekasan. Voorzien van details en achtergrond informatie. (s.v.p. de naam "van Zitter" niet verwarren met de naam "Zitter".)
 • 24) 25 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam FLORENTINUS, die opteerden en later naar Nederland verkasten en oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van details en informatie over de familie betrekkingen met leden van de familie ZIJMERS en de familie VIJSMA.
 • 25) 25 aug 2021: Geplaatst deel 1 familieleden FRANSZ, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond info en foto's graf en er is een familie relatie met de familie NOWACK.
 • 26) 26 aug 2021: Geplaatst een pagina over mevr. MR. AUGUSTINA LEONORE FRANSZ deel 2, één der eerste Juristen van het voormalig Ned. Indie. Zij opteerde voor het Indonesich staatsburgerschap en keerde huiswaarts naar haar Schepper in 1995. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 • 27) 26 aug 2021: Geplaatst een pagina over diverse personen met de familienaam FRANSZ deel 3, die opteerden genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer werden(of hun verwanten). Voorzien van details en extra info.
 • 28) 27 aug 2021: Geplaatst een pagina over FREDERIK FERDINAND BIERLEE die opteerde en daarbij toegevoegd enkele wetenswaardigheden over de naaste familieleden BIERLEE en nog foto's van de graven. Frederik's vader was Johannes Jacobus Bierlee (sr) die in 1943 Ambarawa overleed in gevangenschap.
 • 29) 28 aug 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie Hogezand-Voorthuysen-Coenraad in de serie de Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het Idisch4Ever, voorzien van achtergrond details en foto graf te Den Haag.
 • 30) 29 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden FREDERIK uit MAKASSAR, die opteerden. Voorzien van details over hun familiebanden met een behoorlijk aantal vraagtekens omdat er destijds in die buiten contreien maar "wat aan gerotzooid" werd wat betreft administratie bij de ambtenaren met de gedachten: Over 200 jaren mag je het allemaal op je gemakkie uitzoeken hoe het precies zat.
 • 31) 30 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden die de familienaam GABELER droegen en die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond details, extra info en foto's van enkele graven.
 • 32) 31 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden die de familienaam GILL droegen en die opteerden, genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond informatie, extra details en foto's graf.
 • 31 aug 2021: Einde updates voor de maand aug 2021.

 

September 2021: 

 

 1. 01 sept 2021: Geplaatst een pagina over 2 (verschillende) families HARTMANN. Één familie was afkomstig uit Zwitserland en de andere familie was afkomstig uit Duitsland. Hun resp. beider familieleden opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en achtergrond informatie. 
 2. 02 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor REINHARD OLIVIER LEOPOLD HASE, zijn echtgenote MABEL LASEUR en hun familieleden. Één en ander voorzien van achtergrond details en informatie.
 3. 03 sept 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 HERST en een pagina DEEL 2 HERST over enkele personen die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details waar mogelijk en achtergrond informatie.
 4. 04 sept 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie SIJNJA KROESE in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E voorzien van details en achtergrond informatie.
 5. 04 sept 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 FAMILIE HES en een pagina DEEL 2 FAMILIE HESdie opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details, foto's graf en achtergrond info. Bij mijn weten zijn de families uit deel 1 geen familie van de families in deel 2 en v.v., maar ik kan er naast zitten. 
 6. 06 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die opteerden, genaturaliseerd werden en ook oorlogsslachtoffer waren met dfamilienaam HOOGERVORSTVoorzien van achtergrond informatie en details en ook nog een stukje visie die van mij persoonlijk is....Verder dient vermeld te worden, dat de OGS de heer MATTHIJS HOOGERVORST heeft geëerd en gerespecteerd met een vermelding in het Gedenkboek 40.
 7. 07 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam HORNUNG / HORNÜNG die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. 
 8. 09 sept 2021: Geplaatst Deel 1 over enkele personen met de familienaam JACOB die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond details en info en foto's.
 9. 09 sept 2021: Geplaatst deel 2 over enkele personen met de familienaam JACOB uit Bandjarmasindie opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van zoveel mogelijk achtergrond info maar niet al te veel kunnen vinden.
 10. 11 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam JACOBS die opteerden. Voorzien van achtergrond details en extra info. (niet veel). 
 11. 11 sept 2021: Geplaatst een pagina over Bernard Ferdinand van de JAGT die opteerde en naar Nederland vertrok, maar met de nadruk op zijn ex-echtgenote ROLLINE JOSINE CAROLINE LAUTENSLAGER die een eregraf heeft te Kalibanteng Semarang en helaas foutief wordt vermeld wat betreft voornaam, achternaam en geboortedatum. (Zie https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/70167/kolvine-josine-caroline-van-der-jagt-lauterslager)
 12. 13 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam JARMAN die opteerden, genaturaliseerd werden en zij(of verwanten) oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond details.
 13. 13 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam JANS die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Ik heb helaas niet al teveel kunnen vinden. Bovendien was de voormalige kolonie ruimschoots voorzien van de diverse families Jans.
 14. 16 sept 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VAN KEMPEN die opterde, genaturaliseerd werden ook oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 15. 16 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor OLGA PAULINE KLEIN, die opteerde. leed meemaakte in haar leven. Ik ben d.d. nog steeds bezig om meer details boven water te toveren wat betreft haar moeder OLGA JOHN die gehuwd was met EGBERT KLEIN (oorlogsslachtoffer Menteng Pulo). Ik heb bij het onderzoek hele vreemde zaken bemerkt. Olga Pauline bleef na opteren in Indonesia en is aldaar overleden. Zij was gehuwd met de heer van Hek en na echtscheiding in 1950 huwde zij de heer Hasan Dungga te Indonesia.
 16. 16 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam KLEIN, die opteerden en genaturaliseerd werden maar ik helaas niet veel heb kunnen aanvullen met details en achtergrond info. Waar het kon heb ik het gedaan, doch nogmaals niet veel.
 17. 19 sept 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E, het graf van de familie DEBRICHY KATTENBURG SCHÜLER LIEM voorzien van details en achyergrond informatie.
 18. 19 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van een paar familieleden LOTH uit Jakarta/Batavia die opteerden en enkelen genaturaliseerd werden. Ik heb een ietwat de familie banden uit de doeken gedaan, niet al te veel natuurlijk, want dan is het niet leuk meer voor diegenen die zoekende zijn, als ik alles voorkauw.
 19. 20 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor de heer JOHANNES FREDERIK PFAFF, die in de Bubutan gevangenis Surabaya geëxecuteerd werd en zijn zoon PIETER ANTHONIE PFAFF opteerde en in 1965 alsnog naar Nederland vertrok. Voorzien van details en enkele vraagtekens mijnerzijds inzake de juiste datums van overlijden en geboorte. 
 20. 21 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor diverse personen met de familienaam PICHEL. Ik heb deze personen die opteerden slechts opgesomd en verwijs daarbij naar de site: http://daktari.antenna.nl/pichel2.htm alwaar men de hierna genoemde opterende in terug kan vinden ruim voorzien van hun details en achtergrond informatie.
 21. 22 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam PFAFF, die opteerden. Waar mogelijk heb ik aanvullingen geplaatst, doch deze zijn zeer miniem. Ik heb ook verwezen naar de website stamboom Dumas met bronvermelding. Het betreft de personen Doris Lodewijk, Ferdinand, Johan lodewijk, Marinus, Reynier, Suzanna en Thomas Charles Pfaff.
 22. 24 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van diverse personen met de familienaam RHEMREV die opteerden en waarvan enkelen genaturaliseerd werden. Voorzien van enkele aanvullende details, echter niet veel.
 23. 24 sept 2021: De pagina begraafplaats SEMAMPIR te KEDIRI voorzien van nieuwe foto's sept 2021 van de graven van de familie LANDEGENT. (Onderaan de pagina gedeelte Landegent) Het blijkt, dat - na vergelijking van de foto's uit 2019 en die van sept 2021 - de beheerders van het kerkhof een beetje hebben zitten rotzooien en woekeren met de grond en maar wat aan hebben geklierd ten koste van de grond van de graven van de familie Landegent en ten faveure van nieuwe "bewoners" van het kerkhof. Zelfs een betegeld looppad tussen de graven heeft men verwijderd.
 24. 25 sept 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van broer en zus JOHNNY HARRY RHOE en JULIA JEANETTE RHOE afkomstig uit Makassar, die genaturaliseerd werden en voorzien van achtergrond details en foto's van hun graven. 
 25. 26 sept 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van enkele personen met de familienaam ROBIJN afkomstig uit de streek Oosta Java Probolinggo, Pasuruan Kraksaan e.o. Voorzien van wat achtergrond info en een link naar de pagina PFAFF/ROBIJN diversen.  (Deze link dus voor genealogen die niets te doen hebben, ook al zijn de corona maatregelen anno eind sept 2021 versoepeld en toch maar liever thuisblijven, want je weet maar nooit toch tegenwoordig.....Of je krijgt het virus, of je wordt voor nop neergeslagen, of je krijgt een mes tussen je ribben, of je wordt overhoop gereden op je fietsje, of je krijgt een bon voor weet ik veel waarvoor, of je wordt aangesproken in een taal die je niet verstaat, of je komt één of andere losgelaten gek tegen die met zich zelf geen raad weet laat staan dat ie weet wat ie met jou moet doen, of je rijdt langs een paar uitgebrande auto's ergens in een wijk, of langs een paar fabrieken die ook zomaar ineens in de fik vlogen, of je bent aan het joggen in een bos en er komt een wezenloos op je af gestormd, of je bestelt wat op het internet en het bestelde komt van je levensdagen niet aan en is het weg centjes omdat je genaaid bent...Het is toch wat tegenwoordig. En meneer DDR - zoals Geert Wilders dus de premier betitelt anno eind sept 2021 - maar verkondigen en vaststellen dat alles OK is hier in Negri Belanda whohahaha. Tja wat moet ie anders? Hij kan moeilijk verkondigen dat het zwaar klote is tegenwoordig, ook al heeft de premier tegenwoordig extra beveiliging omdat het zo goed gaat toch????....Één troost: het gebeurt alom in de wereld.... Dream on my little girl .....  https://youtu.be/Mze07a8lJhg )
 26. 26 sept 2021: Geplaatst een pagina over het leven van 2 broers ROELOFS geboren in Nederland en die naar de voormalige gordel van smaragd trokken om er hun geluk te vinden. De oudere broer Gerrit opteerde in 1950 en overleed te Semarang in 1952, nalatende zijn jonge weduwe en jonge dochter en zijn echtgenote werd oorlogsslachtoffer en overleed 1945 en de jongere broer verloor zijn leven in het Siam interneringskamp in sept 1943, ook nalatende zijn weduwe en hun jonge dochter.

 27. 28 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor IBU MALUKU (Erenaam) ten rechte geheten JEANNE MARIA VAN DIEJEN geb ROEMEN, die opteerde, veel sociaal goed werk deed in de Molukken en de zegen meekreeg van wijlen ex Pres. Soekarno, later bonje kreeg met wijlen ex Pres Soekarno en daaropvolgend terugkeerde naar Nederland. In 1961 werkte zij mee aan een TV-programma c.q. documentaire "Blanke huid Gele Commandant" in Japan over het leven in kamp KAMPILI Celebes alwaar zij in internering was geplaatst en de "goede" kamp commandant van het kamp. Haar echtgenoot en zwager werden oorlogsslachtoffer en haar echtgenoot ligt op het ereveld te Hongkong. Zij spendeerde veel tijd en energie aan de sociale omstandigheden in de Molukken. Ron Heynneman, geb Surabaya, Canadees geworden, schreef een boek over haar leven.

 28. 28 sept 2021: Enkele aanvullingen geplaatst op de pagina: familienaam ROBIJN afkomstig uit de streek Oosta Java Probolinggo, Pasuruan Kraksaan wat betreft een dochter Sita en weduwe Roekmini van Karel Willem Alexander Robijn, die een eregraf heeft op het Ereveld Ambon.

 29. 29 sept 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie Ramakers van Praag / Westerkamp in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E voorzien van details en achtergrond informatie en foto's.

 30. 30 sept 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor HUBERT DESIRÉ HAMAR DE LA BRETHONIERE, die geinterneerd werd en overleed in een kamp te Thailand in 1943 en zijn echtgenote mevr. ROEKMINI (Na gunning in 1963 voornaam verandering in MIEN) en hun 3 kinderen die opteerden en genaturaliseerd werden te Leeuwarden in 1963. Voorzien van details. 

 

Oktober 2021:

 

 1. 01 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam VAN ROOM, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 2.  03 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam ROZET (uit Kupang) en ROZET (uit Tanjung Pinang), die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van wat details en achtergrond info en een foto van het Kerkhof KUPANG waar vele leden Rozet en Theedens rusten.
 3. 05 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam RUGEBREGT die opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogslachtoffer waren. Ik heb GEEN details uitgeplozen doch enkel links geplaatst naar de INN 2006INN19 alwaar een hele complete samenvatting is geplaatst over de familieleden Rugebregt.
 4. 05 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van mijn vader, die op 5 okt 2021 reincarneerde..... Reincarnatie? Zie de pagina Reincarnatie van mijn vader Th.M.C. BOERS, slachtoffer van de Jappo's en hij verloor zijn leven en heeft me nooit meegemaakt.... Hij ligt vlakbij het monument Slag in de Javazee Ereveld Kembang Kuning Surabaya, waar de naam van zijn oudste zoon ook op staat...mijn broer die ik ook nooit gekend heb. Ver voordat ik geboren werd lag hij al op de bodem van de Javazee samen met zijn mede gesneuvelde scheeps kornuiten. Met dank aan de OGS voor het verzorgen van het nieuwe grafteken, want mij pa heeft nu een naam, opdat de wereld hem ook kenne.
 5. 06 okt 2021: Een pagina ter ere van en respect voor JACOB RUIS, gepensioneerd KNIL'ler en geinterneerd door de Jappo's alwaar en waardoor hij te Thailand in het kamp overleed aan dysenterie in 1943. Zijn nazaten opteerden en enkelen werden genaturaliseerd. Voorzien van details en foto graf van zijn moeder Adriana Erkina Ruis van Beek te Hazerswoude die samen rust met een zuster van Jacob.
 6. 07 okt 2021: Aanvullingen geplaatst op de pagina Mijn pa's 1ste leven ter hoogte van de foto van mijn zus Julia. Hedenochtend om 06:30 overleed mijn zuster Julia te San Vicente Spanje in de leeftijd van 100 jaren een maand en 15 dagen vredig in haar slaap. Zij werd geboren 21 aug 1921 te Bandung. Voor haar mijn afscheidslied: De afscheidsgroet van een Armeens meisje aan haar geliefde die ten strijde trok en nooit meer terug zou komen, hetgeen zij reeds wist in haar dromen, want het was een verboden liefde in de tijden dat Armeniers de genocide moesten ondergaan. Zij was het slachtoffer van de genocide en hij was de uitvoerder van de genocide.... Met het beëindigen van het leven van mijn zuster eindigde ook een stukje Armeens Ned.Indische geschiedenis..... Dag Juul, voor jou als groet van me, want op 9 okt 2021 vlieg je omhoog naar het Licht en verlaat je lichaam voorgoed het aardse......  https://youtu.be/dle yaman   Uitleg voor de buitenlandse muziek barbaren die geen buitenlands spreken noch verstaan maar toch nieuwsgierig zijn: Als men op de link klinkt komt Youtube tevoorschijn midden in een ander lied. Dan even terug naar het begin van de clip scrollen en dan kan men het lied beluisteren. Dle Yaman. Het is een lied geschreven ergens in de jaren 1800 en nog wat en het is het nationaal Armeens lied dat gespeeld worden bij de herdenking van de jaarlijkse genocide.
 7. 09 okt 2021: Een erepagina geplaatst ter ere van oorlogsslachtoffer HENDRIK THEODORUS JOHANNES VOORBIJ die op het ereveld Kembang Kuning Surabaya rust. Voorzien van wat details en achtergrond informatie.
 8. 10 okt 2021: In de serie De Weduwe van Indië zoals geplaats op en door het I4e een pagina over het graf van REES voorzien van foto's graf en achtergrond info.
 9. 11 okt 2021: Een pagina ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam SOEKIAS die opteerden. Ik heb deze personen niet al te uitbundig uitgeplozen, omdat ik zelf gerelateerd ben aan de familie leden Soekias en heb daartoe wel links geplaatst naar andere pagina's op mijn website waar ik over andere familieleden Soekias wat uit de doeken heb gedaan. De stamvaders Soekias waren 3 broers geboren in Nor Jugha Isfahan Perzie en Bushire Perzie en trokken naar voormalig Indië om er hun geld te verdienen en gezinnen te stichten.
 10. 13 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere en respect van mevr. LENA DUIJSHART-geb SOENARIAN, die haar echtgenoot en 2 zonen verloor in de oorlog en een derde zoon geinterneerd aan de Birma spoorweg. Zij opteerde en werd later genaturaliseerd in 1967 met enkele van haar andere kinderen. Voorzien van details en foto's graven en overige documentatie.
 11. 14 okt 2021: Geplaatst een pagina over JOHAN FREDERIK STEEVENSZ die in 1951 opteerde en geinterneerd werd. Op zichzelf niets bizonders, ware het niet dat hij als oorlogsslachtoffer door de OGS geregistreerd werd met datum overlijden onbekend en begraven buiten erevelden. Tja, 6 jaren na beëindiging oorlog 1945 in de voormalige kolonie staat de heer Johan Frederik Steevensz ineens voor de rechtbank en opteerde en verstrekt zijn verklaringen ter ondersteuning,  die grotendeels overeenkomen met dat gene wat gedocumenteerd werd....tja...Veel vraagtekens en veel "het zal wel, mij een biet" gedoe. 
 12. 17 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor 2 broers VAN SCHUYLENBURCH, die opteerden en die als vader hadden jonkheer HILAIRE MARIE JOSEPH GUSTAVE VAN SCHUYLENBURCH, oorlogsslachtoffer. Meerdere leden van deze familie werden oorlogsslachtoffer en het grotendeel van de broers en zusters van Hilaire bleven tot hun overlijden in Indonesia. Een zuster ging naar Nederland en overleed te Breda. Tevens op deze pagina een kleine uitleg over de filmproducenten Leonard en Hetty van de films De Stand Van De Zon, De Stand Van De Maan en De Stand Van De Sterren en hun familiebanden Van Schuylenburch/ Retel Helmrich en in latere jaren ook de banden met familie De La Croix uit Den Haag.
 13. 19 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van enkele personen SEGOND VON BANCHET die opteerden en sommegen oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van wat achtergrond info en details en foto's graven. 
 14. 20 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van de familie DONKERS en met name FREDERIK CONSTANT DONKERS die opteerde en geinterneerd werd en ook slachtoffer van de indirecte gevolgen van de oorlog, namelijk zijn gezin ging naar de knoppen dank zij de smerige Jappo's. Voorzien van details en foto graf te Klaten van een familielid Donkers.
 15. 20 okt 2021: Geplaatst op en door het I4E in de serie De Weduwe van Indië een pagina over het graf van de familie HOOGBRUYN TOOROP voorzien van achtergrond details en informatie en foto graf te Den Haag.
 16. 22 okt 2021: Geplaatst een pagina over 2 broers DOORMAN die opteerden. Het trieste in dit verhaal is hun betrokkenheid bij de moord op hun vader waarbij zij zelf als verdachten voor werden veroordeeld, evenals hun moeder en zusje. Het zusje werd later vrijgesproken en de broers kregen elk 15 jaar en de moeder 12 jaar voor hun daden. Zij kwamen echter al vervroegd vrij.
 17. 23 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van EDUARD CORNELIS VAN ZEVENTER die opteerde en geinterneerd werd. Voorzien van achtergrond details en in kleine mate het verwantschap met andere families zoals JENAE, LAMMERS e.a. en verwijzing naar diverse andere websites.
 18. 23 okt 2021: Geplaatst een pagina ter ere van WALTER WALDEMAR WLADIMIR WILBER, die opteerde en hij werd -samen met zijn zusjes - al zeer vroeg vaderloos. Zijn moeder bleef onbekend. Zijn pa was Albert William Wilber, een Duits militair die in Ned. dienst trad en naar Indië ging. Voorzien van wat achtergrond details.
 19. 25 okt 2021: Geplaatst een pagina over JAN ARTHUR SCIPIO die opteerde en geinterneerd werd. Hij bleef in Indonesia met zijn tweede echtgenote mevr Wendelstigh en zijn eerste echtgenote mevr Luijke vertrok met haar moeder en haar zoon naar Nederland. 2 Dochters uit Jan's 2de huwelijk werden in 1969 te Dordrecht genaturaliseerd. Jan Arthur werd, nadat hij opteerde, een bekend technisch schoolhoofd te Minahasa en ging in 1971 met pensioen. Voorzien van achtergrond informatie, details en foto's. Jan was een zoon van Ernest August Scipio en Josephine Marianne Antoinette Voorneman. Zijn ex-schoonmoeder mevr. Amimah Luijke werd 102 jaar en ligt samen met haar dochter te Enschede.
 20. 26 okt 2021: Geplaatst een pagina over het kerkhof te NGAWI met iets over het graf van JACOB BREEVOORDT en zijn familie. Jacob Breevoordt, zijn echtgenote Anna Maria van der Wilt en hun 3 kinderen werden allen te Rotterdam geboren en trokken naar Ned. Indië, alwaar Jacob en zijn echtgenote Anna te Ngawi overleden en begraven werden en hun dochter Anna Jacoba overleed te Soerabaja en aldaar begraven. Hun 2 andere kinderen Elisabeth (de oudste) overleed te Bergen op Zoom en hun zoon Abram, die Ass.Res. was (Solo, Bojolali en Cheribon), overleed te Den Haag.
 21. 27 okt 2021: Geplaatst een pagina KERKHOF NGAWI DEEL 7 met als voorwoord iets over hoe men soms in Indonesia helaas maar al te vaak  denkt over het begrip Cultureel Erfgoed. Als voorbeeld heb ik het graf van mevr. Adrienne Soetens geboren JAMES uit 2015 genomen. Het zag er toen vrij aardig uit. Men begon na 2015 aan de renovatie van het kerkhof en het graf werd gelicht en op een dotje geplonkt op een hoop andere graven en klaar was Kees de renovateur. Enfin bekijk het zelf maar. Triest. Zal wel weer een kwestie geweest zijn van subsidie die in grote kantongs verdwenen. Daarna iets over de graven van Mag.meester KNIL, de heer TOMAS VERMEULEN en zoontje THEODORUS GERARDUS VERMEULEN naast elkaar rustend en details over de familie en ook nog iets vreemds wat betreft de echtgenote van TOMAS VERMEULEN, die soms MARIA LOMBO heette en dan weer MARIA LANGBOOM, net als haar vader ook met beide namen te bok staat in de documentatie.
 22. 27 okt 2021: Aanpassingen en aanvullingen geplaatst op de pagina KERKHOF NGAWI DEEL 6 onderaan de pagina het graf van DEETJE MILDER met details en wat achtergrond info.
 23. 28 okt 2021: Aanvullingen en aanpassingen geplaatst op de pagina KERKHOF NGAWI DEEL 4 halverwege de pagina beterffende het graf van de 2 kindertjes Johannes en Krona van der Linden die binnen 10 dagen na elkaar overleden. Voorzien van foto's graf april 2021.
 24. 28 okt 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof NGAWI met nadruk op het graf van de heer CHRISTOFORUS GUSTAVUS FLORIS voorzien van details en achtergrond informatie,gekregen van Boeroeng webmaster I4E  De graffoto dateert van september 2021. (Verbeteringen aangebracht op 5 nov 2021)
 25. 29 okt 2021: Geplaatst een foto van het graf (dd. sept 2020) van ALEX DOEVE te Pangkalpinang kerkhof en is het graf voorzien van een aangepaste grafplaat door de lokale instanties.(Er staat Oprichter van het TFH Muntok 51-55 in het Indonesisch. Hij was mijnbouw opzichter. Zie OGS.) Voorzien van achtergrond details en informatie. Zijn oudste zoon ligt op het Cimahi ereveld.)
 26. 30 okt 2021: Geplaatst een pagina over het graf HARTEN FLORENTINUS in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door het I4E voorzien van details en foto graf te Den Haag.
 27. 31 okt 2021: Geplaatst een pagina KERKHOF PENELEH DEEL 34 met foto's graven van families BRUININGA (zie Paatje John Bruininga overleden 2021), WOLFF, LABAAR en mevr C.A DEELEMAN geb BERGMANS. Voorzien van achtergrond informaties.

  

NOVEMBER 2021

 

 1. 01 nov 2021: Geplaatst een pagina KERKHOF PENELEH DEEL 35 met foto's en wat informatie over de graven van DIRK WIJNHART VAN HUTTEN, FRANCISCA WILHELMINA VAN DEN ELS GEBOREN MOERLAND en HENDRIK REINEKE. De foto's dateren van nov 2019. Tevens: geplaatst aanvullingen graf foto's familie Hoeke onderaan de pagina Kerkhof PENELEH DEEL 10. De foto's dateren van nov 2019.
 2. 02 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH FAMILIEGRAF ROELOFF, BRAUN,CORNELIS,  SCHREUDER, FILET voorzien van graffoto's en achtergrond informatie.
 3. 03 nov 2021: Geplaatst een vervolgpagina over het kleine Islamitisch kerkhof KEMUDO te KLATEN waar CHRISTIAAN LEONARD WINDIJK ligt begraven. Hij werd 16 jaar oud. Een goede kennis van me genaamd AGA YURISTA P. heeft afgelopen sept 2021 samen met vrienden dit kerkhofje helemaal ontdaan van wildgroei en vond de restanten van het graf van Christiaan helemaal aan diggelen maar gelukkig nog wel wat resten met info erop en aan de hand hiervan hebben we het graf kunnen reconstrueren. Ik heb de overige gegevens van Christiaan Leonard Windijk kunnen achterhalen, alhoewel er veel ongeregistreerde kinderen Windijk waren. Dankzij Boeroeng (I4E), die zich had gespecialiseerd in de familie Dezentjé waartoe de familie Windijk ook aan gerelateerd is Op dit kerkhofje liggen nog 2 onbekende Europese graven en het grafje van een ongeboren kind MacGillavry. Op de pagina heb ik foto's van de reconstructie geplaatst. Met dank aan Aga Y.P. en zijn vrienden.
 4. 03 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH DEEL 36 met de familiegraven DE RIJKE-CORNELISSEN, MOURITS-MAURITZEN en WOLFF voorzien van slechts weinig info, omdat er genoeg al te vinden is her en der, mits men zoekt.
 5. 04 nov 2021: Aanvullingen (nieuwere foto's graf) en verbeteringen geplaatst op de pagina KERKHOF SOEKOEN DEEL 8 met betrekking tot het graf van Dr. Peter A.A.F. EIJKEN, omdat de softwarestoring van 2020 de hele pagina aan diggelen had geholpen.
 6. 04 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhofje Gunung WILIS in Oost Java nabij Kediri met wat foto's en een beetje info. Eigenlijk is het geen kerkhofje, maar een graf in de achtertuin van een kleine plantage destijds, ver weg van de grote stad om de overledene aldaar te begraven. Het gebeurde vaker, dat de achtertuin van afgelegen plantages als kerkhof werden gebruikt.
 7. 05 nov 2021: Geplaatst een pagina over een klein kerkhofje op de terreinen van de voormalige suikerfabriek GEMPOL te Tjeribon met graven van werknemers/-neemsters voor de overdracht en werknemers na de overdracht. De herkenningen van oudere graven zijn natuurlijk helemaal veni foetsie weg op het fietsie. Maar ik vond het de moeite waard om er een pagina aan te wijden, opdat dat oude stukje en haar begravenen niet vergeten worden.
 8. 06 nov 2021: Geplaatst een pagina over 2 graven te Desa SUNGAI KAPITAN te Zuid Borneo nabij Banjarmasin. Het betreft het graf van ene zekere kapitein (KNIL of Zeevarend ?)  naar wie het durp is vernoemd en in het zelfde durp IN het kantoor van de lokale regering ligt George Adam Winkel in leven 1ste machinist KMP overleden te Koemai. De lokale regering heeft zijn graf geconserveerd. Een broer van George was Jacobus Adriaan Willem Winkel in leven oud gezagvoerder KPM en overleden in een kamp en begraven te PANDU EREVELD.  Voorzien van achtergrond details en foto's. Met dank aan de bron SPG MEDIA.
 9. 07 nov 2021: Geplaatst een pagina over het eenzame graf temidden van de palmolie plantage van SOCFINDO MATAPAO Noord oostkusT Sumatra voorzien van foto's en wat achtergrond details. Het betreft het graf van de administrateur REINHARD SCHULZ van de voormalige PLINTAHAN klapperplantage, die op 1 febr 1891 in dienst trad en in sept 1891 door een hartaanval overleed in de leeftijd van 36 jaar. Zijn broer was werkzaam op de tabaksplantage van de Deli Mentjirim Estate.
 10. 08 nov 2021: Geplaatst een pagina over het kleine kerkhofje KRAMPON SAMPANG MADURA waar in 1908 begraven werd JOHANNA GEERTRUIDA BREMAN geb PAPEGAAY. Zij was op weg naar hun nieuwe huis te Sampang waar haar echtgenoot JAN BREMAN was aangesteld als bedrijfsleider van de nieuwe zoutfabriek en werd door haar echtgenoot afgehaald van de halte. Zij bereikte hun nieuwe huis nooit, want het deleman paard sloeg op hol en zij overleed ter plekke aan een hersenschudding en hij brak zijn been en moest machteloos toezien hoe zijn echtgenote ter plekke overleed. Voorzien van achtergrond info en foto's.
 11. 09 nov 2021: Geplaatst een pagina over de graven van JAN GROOT en WILLEM DAGOBERT VAN DER WIELEN op het kleine CHINESE kerkhof te PUGER / JEMBER (POEGER/DJEMBER) voorzien van weinig details omdat ik niet meer kon vinden. Tevens geplaatst aanvullingen op de pagina DIVERSE KERKHOVEN DEEL 5 wat betreft foto's gedateerd jan 2021 van het graf van de kleine HENRIETTE SOUISA en het graf ernaast van een onbekende. Ongevraagd maakte vlogger de heer HERU A. MUAWIN de 2 kleine grafjes schoon en voorzag ze van wat bloemetjes. 
 12. 10 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf 124/125 van de familie de Bruine, Pielat, Essich, Wintersteijn/Offermans met uitleg over het graf en de toestand van het graf. De foto is gedateerd 9 nov 2021 - de eerste in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 13. 10 nov 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië, het graf van de familie Lentze Schenkhuizen, zoals geplaatst door en op het I4E, voorzien van foto graf en details.
 14. 11 nov 2021: Geplaatst een pagina over 2 graven van vader TEUN OTTOLANDER te Banyuwangi waar hij overleed en begraven werd en zoon WILLY OTTOLANDER vermoord te Banywangi door extremisten in 1947 en herbegraven op het ereveld Kembang Kuning te Surabaya. Voorzien van wat details en beelden, maar niet over wat zij hadden betekend voor de maatschappij, want daar is genoeg elders over te vinden. Het gaat mij op deze pagina over hun rustplaatsen. 
 15. 11 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B2430 van de familie RITMEESTER ( 3 zusters) met uitleg over het graf en de toestand van het graf. De foto is gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 16. 12 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B2407 van de familie van der SAR, ouders, 2 zonen en een kleinkind ALBERTI) met uitleg over het graf en de toestand van het graf. De foto is gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 17. 13 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B2433 en B2439 van de familie van Woerden en Cornelie Mathilde Willer met uitleg over de graven en de toestand van de graven. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 18. 14 nov 2021: Geplaatst in de serie Zij die Opteerden, een pagina over de optie van WILLIAM OTTO MACKENZIE, voorzien van foto's, feiten en achtergrond info. William opteerde in 1950, was eigenaar van klapperondernemingen te Comal Pemalang en weldoener voor de bewoners van Comal Pemalang. Hij overleed begin jaren 1970 en ligt begraven te Gebyog Pemalang Christelijk kerkhofje. 
 19. 17 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B2373 van de Armeense heren PETER(S) en STEPHENS met uitleg over het graf en de toestand van het graf. De foto is gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 20. 18 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B2378 van de familie NEIJMAN - CRAMER - INGELSE met uitleg over het graf en de toestand van het graf. De foto is gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 21. 18 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2376, B2377 en B2576 van de families LINDEMAN, SAYERS, TANALEPY-POETIRAY,  met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 22. 19 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2380, B2386 en B2389 van de families Mevr. WATRIN-MOLIJN, FREDERIK CRAMER en EGBERT GERRIT WIJERS met uitleg over de graven en de toestand er van.(En dit keer met iets extra's over een wijlen persoon die de familienaam Watrin droeg). De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 23. 19 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2370, B2375 en B2575 van de families van den BOSSCHE, PAARSMARKT en BRODHAAG met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 24. 20 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2379, B2574 en B2382 van de families van BOSSE, van IJSSELDIJK en MENTEL, FAMILIE MOLL (VADER EN 2 ZONEN) met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.
 25. 20 nov 2021: In de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door het I4e een pagina over het graf van de heer Mallant en zijn echtgenote mevr. Mallant Haholy , voorzien van foto's graf en achtergrond info.  
 26. 21 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2395, B2393 en E 7725 families DAMWIJK, NOLL en ROGER. met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 27. 21 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2388, B2394 en B 2401 families WIELANDT, BEEMER en STOLZE. met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.
 28. 23 nov 2021:Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2351A, B2351 en B 2350 families  BEEMER , REYNEKE ANDELA en DAVID VON FRANQUEMONT ALTHEER . met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 29. 23 nov 2021:Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2356, B2324, B 2357, B 2586 en B 2585 betreffende de  families  CANDELETTNER/ORSSAGEN, MOSSEMBEKKER/ORSSAGEN, ARENDS VAN CASAND, BONNEKAMP en VAN HEMERT met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. En dit keer in afwijking van mijn eerdere betogingen dat ik niet al te diep wil uitwijden over de begravenen, doe ik wel een speciale noot toevoegen bij het graf B 2586 van Maria Frederika Bonnekamp (Directrice Verpleeginrichting Ngemplak Soerabaja), omdat zij destijds een grootmoeder had waar een zeer bekend Oranje gekroond figuur wel eens in de late avond of vroege nachtelijke uurtjes langs kwam voor een bakkie leut met een stroopwafel of een neut, dat kan ook natuurlijk en de Oranje telg dan steevast werd begroet met: Hoi Willempie, hoe gaat ie? Alles kits achter de rits?" en steevast dan het antwoord luidde:"Tja, kijk en voel zelf maar of ie goed (st)(g)aat." En zo is het gekomen, dat later een Haagse ooievaar over kwam vliegen en  een luier met inhoud dropte in één of ander statig Haags huis.
 30. 24 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2587, B2355, B 2354 betreffende de families  SWERISSEN/KOESTNER, SOETENS/VAN KAMPEN en VON FABER met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 31. 24 nov 2012: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2361, B2584, B 2582 betreffende de families  LEEFERS, DE BOK en Mr. Herman van Lennep met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 32. 25 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2403 en B2404 betreffende de families LYNIS HUFFENREUTER en MAHNE met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 33. 25 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2372, B 2390 en B2395 betreffende de families  KESSING VERSTEEGH, BOEDRIE DIEPENBEEK en NOL met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 34. 26 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2371, B 2322 en B2320 betreffende de families  KLUNDER, ROLF/BRUNO en ALES/VAN KLAVEREN/DIRICKX met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 35. 26 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2323, B 2321 en B2579 betreffende de families  NOOTHOVEN VAN GOOR, GALLERT en De WATER met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 36. 27 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2325, B 2349 en B2348 betreffende JOHAN PAULUS, ANTON DIBBETZ  en MARIA ELISABETH MAIJ-VAN KLEEFF met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 37. 28 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2365, B 2368 en B2369 betreffende de families ROMMEL, CARTER en FRENI met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 38. 29 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2288, B 2289 en B2291 betreffende de families MARTEN, HARTEN en de VRIES met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 39. 29 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2060, B 2293 en B2294 betreffende de families  HAKKER, ASPELING en WILLEM GOKKEL met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 40. 30 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2295, B 2296 en B2079 betreffende de families  MEELHUIJSEN/DE BOER, VAN HUTTEN/FRANSZ en SWENS met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 41. 30 nov 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2298, B 2299 en B2300 betreffende de families  SCHÜSSLER, NALES en JACOBS met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.
 42. 30 nov 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E het graf van de familie KRIJGSMAN VIJSMA voorzien van foto graf en achtergrond informatie.

DECEMBER 2021:

 

 1. 01 dec 2021:  Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2334 een speciaaltje over de heer Heinrich Schaub die in het graf zijn laatste rustplaats heeft met uitleg over het  graf en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 2. 02 dec 2021:  Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2301, B2333 en B 2335 betreffende de families BARTELS/BUIJN, HAFKENSCHEID en BRUGGE/BREEMER/KOOT met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 3. 02 dec 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2336, B2338 en B 2339 betreffende de families NOLL, WESSENDORP BRUYNE en MULLER RÖMER met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. 
 4. 03 dec 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B 2340 van DE MOEDER VAN JAN TIMMERMAN EN HAAR 2 KLEINKINDEREN met uitleg over het graf en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. Ik verwijs hierbij ook naar de pagina B2340TIMMERMAN welke ik eerder had geschreven en op die pagina staat ook andere info o.a. enkele feiten over het zogenaamde verraad waarvan JAN TIMMERMAN en echtgenote STEPHANIE ELEONORE BEEMER van werden beschuldigd. 
 5. 04 dec 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2302 en B 2314 betreffende de families FRANK/HAYES/SIAU/SCHEFFERS en mevr C.A. DEELEMAN-BERGMANS met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 6. 04 dec 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2316 en B 2317 betreffende de families WOELK (WÖLK) en SCHUT/KRAMER en August van der HARTT met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 7. 05 dec 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B 2315 van de familie WALSARIE (WALSARIE WOLFF)/MÜHLDORFF/VAN DER WIJSS/DINSBACH en verwijs met klem naar de website KRANCHER DOT COM, met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 8. 06 dec 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2330 en B 2332 van de familie LASALVIA/WAETERSCHOODT en BOUWENS/SCIPIO/VAN ROSMALEN met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.  
 9. 07 dec 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graf B 2328 van de familie COOMANS/WARNAAR met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag.
 10. 07 dec 2021: Aangevuld de pagina PENELEH DEEL 15 met 2 foto's van het familiegraf VERHEGGEN DE BOSSON.(Foto's gedateerd 9 nov 2021 in mijn opdracht geschoten door fotografe Nathallia Fidrawati te Surabaja).  
 11. 08 dec 2021: Geplaatst een pagina Kerkhof PENELEH Soerabaja - Graven B 2329 en B 2378  van de families  KÜHR/BUTTELING/BRUGMAN en PAS/VERMEULEN - KRANCHER met uitleg over de graven en de toestand er van. De foto's zijn gedateerd 9 nov 2021 - in de serie van 9 nov 2021 -  en in mijn opdracht gemaakt door een lokale fotografe Nathallia Fidrawati. Mijn opdracht aan haar luidde (tegen betaling uit eigen zak !!!) om zoveel mogelijk herkenbare graven te fotograferen in de huidige toestand anno 9 nov 2021. Oh ja, GEEN subsidie van de heren van de ronde zeiktafel in het parlements gebouw in Den Haag. MIND: DEZE AFLEVERING IS DE LAATSTE VAN DE SERIE PENELEH GRAVEN ANNO 9 NOV 2021.
 12. 10 dec 2021: Geplaatst een pagina over enkele nazaten van de Armeense koopman SARKIES GALESTIEN die naar de Molukken trok en zich aldaar vestigde en ik heb zijn nazaten onder de loep genomen. Ik verzoek de lezers de volgende pagina's erbij te betrekken. GALESTIEN .....  JOHAN FREDERIK GALESTIEN  want zij waren familie. Deze pagina is anno eind december 2021 weer in bewerking, aangezien ik contact heb met een nazaat. Wegens de afgelopen feestdagen etc is het even in de wacht gezet.
 13. 10 dec 2021: In de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door het I4e een pagina over het graf van de familie Braun de Vrede Samuel, voorzien van foto's graf en achtergrond info.   
 14. 11 dec 2021: Geplaatst een pagina over de verniewing van het graf van mijn pleegmoeder ODILIA NANCY TEN CATE en zij rust in graf M1915 algemeen kerkhof Kembang Kuning Surabaya. Op 11 dec 2021 was haar nieuwe graf klaar....Voorzien van foto's oude en nieuwe toestand. Internet maakt tegenwoordig alles mogelijk, ondanks de corona en diverse verboden heb je je nieuwe graf Mam.
 15. 12 dec 2021: Geplaatst een pagina over OHANNES KURKDJIAN hofleverancier en beroemd fotograaf geboren in Turkije en Armeens geboortig en uiteindelijk op het kerkhof PENELEH te Soerabaja te ruste gelegd in 1903, iets over THILLY WEISSENBORN die van 1915 tot 1920 werkzaam was bij Kurkdjian en in 1920 voorzichzelf begon met de fotostudio LUX te Garoet en ineens kwam daar ook nog de familie Johannes om de hoek kijken. Met veel foto's en een ietwat uitgebreide achtergrond over Thilly en een paar onwaarheden die op het internet rondzwerven.(Waaronder een stukje research mijnerzijds over de heer G.J.C. Wijnmalen die in de analen van de OGS vermeld staat als slachtoffer van de oorlog, doch zonder enige nadere en exacte gegevens. Ik heb dit onderzocht omdat de schoonvader van Thilly destijds heette George Johan Christiaan Wijnmalen en aan de hand hiervan heb ik nogmaals mijn gedachten en bevindingen erbij gezet met betrekking tot het lot van mijn oom H.C. Boers die ook in een interneringskamp had gezeten, maar .... enfin, lees maar hoe ik er over denk.)
 16. 13 dec 2021: Geplaatst aanvullingen op de pagina CORNELIS ALEXANDER KROESEN Gouverneur Celebes 1903-1906, neef van mijn oma Cornelia Helena Geertruida Boers-Kroesen.
 17. 15 dec 2021: Geplaatst een pagina over het kerkhofje aan de voet van de Boroboedoer alwaar onder andere begraven ligt de heer GUSTAVUS BOUT MORGENSTER LAPRÉ (1821-1882) voorzien van foto's en wat info. Foto's graf dateren van dec 2021. Het kerkhofje is verkast naar een stuk terrein iets verderop. Maar veel is er niet van overgehouden, wat brokstukken en het graf van de heer Lapré. Ik vermoed wegens het toerisme? Op 18 dec 2021 aanvullingen geplaatst wat betreft een andere begravene die naast de heer Lapré op dat kerkhofje ligt te rusten, namelijk de heer George Louis Nicolaas BRITT, maar nogmaals zijn graf zelve is niet meer.
 18. 19 dec 2021: Geplaatst een pagina over het graf van HUBERTUS NICOLAAS SIEBURGH, een schilder/tekenaar van de eerste tekeningen/schetsen (gedetailleerd) van de Boroboedoer, die zijn reis- en verblijfkosten aldaar jarenlang uit eigen knip betaalde en af en toe door de lokale bevolking hartelijk werd ontvangen en onthaald en tegen het eind van zijn leven pas een bietje subsidie kreeg toegestopt van de heren potters/zakkenvullers in afwachting van een door éne "speciale commissie" te nemen goedkeurende beslissing. Gedoopt aug 1799 Haarlem en overleden 1842 en in het toenmalig geheten Apenbosch te Mirat Majalenka begraven.... Zelfs de aldaar eenvoudige desa bevolking weet wie Hubertus was....Vraag het hier in Nederland en je krijgt hoogstwaarschijnlijk het hele alfabet van vraagtekens te zien op het gezicht van de ondervraagde.....Huh?? Hoe doel u???? Sieburgh? Is dat een nieuw merk van een electronisch speeltje ????
 19. 20 dec 2021: Geplaatst een pagina over een vergeten Nederlands kerkhofje te Zuid Oost Celebes te KANDAI KENDARI welke ik ter ere van de (onbekende) overledenen geplaatst heb. De graven liggen her en der tussen/naast de huizen van de lokale bevolking en het oudste graf aldaar dateert van 1929. Trieste en troosteloze aanblik, doch ook zij waren ooit eens een stukje Nederlands Indië en de wereld dient ook hen te kennen en niet te vergeten. In Kendari vielen ook zeevarenden en een tweetal lokale bewoners als slachtoffers omgebracht/vermoord/onthoofd door de destijds aldaar optredende en werkzame smerige schofterige jappo's. Zij liggen in verzamelgraven KENDARI op het Ancol ereveld. T.z.t. zal ik voor deze slachtoffers aparte pagina's Kendari openen ter ere en respect.
 20. 21 dec 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indïe een pagina over het familie graf BUTTERS RUBEN MARCKS VEEN POURCHEZ zoals geplaatst door en op het I4E voorzien van informatie en foto graf.
 21. 22 dec 2021: Geplaatst 4 pagina's over de verzamelgraven slachtoffers KENDARI te ANCOL. Mijn eer en respect voor hen die laaghartig vermoord werden door de smerige jappo's die destijds aldaar huishielden. Het betreft de graven ANCOL 179-180,  ANCOL 173-174,  ANCOL 168-169 (Slachtoffers van het tot zinken gebracht m.s. MODJOKERTO op 1 maart 1942 en onthoofd op 24 maart 1942 en   ANCOL 149-150 (Slachtoffers van vermeende medewerking met de geallieerden en geexecuteerd op 10 maart 1944.
 22. 22 dec 2021: Op diverse subpagina graven TANJUNG PINANG ( ff zoeken in linkermenu - echte geinteresseerden weten het wel te vinden) heb ik aanvullingen geplaatst, welke ik verkregen heb op 21 dec 2021 van drs. MARTIJN MAARLEVELD, die zich o.a. verdiept heeft in MALACCA en CEYLON.
 23. 23 dec 2021: Geplaatst een pagina over het kerkhof te MANOKWARI NIEUWE GUINEA met de volgende namen UNGERMANN, VAN DE GEJUCHTE, O 'BRIEN, TIMMERMANS, BONRATH, VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE, VREEDE, BURSSENS, SCHULTZ en SEVERIJN.
 24. 24 dec 2021: Geplaatst een pagina over het graf van LEONARD FREDERIK GUSTAAF DE SCHEEMAKER die moederziel alleen ligt in een klein Islam kerkhofje te KETEGAN SIDOARJO nabij Soerabaja en op de pagina heb ik getracht te beredeneren waarom hij aldaar temidden van de Muslim graven ligt. Voorzien van foto's graf en wat achtergrond details.
 25. 25 dec 2021: Geplaatst een pagina SPECIAAL voor mevr. DJEMILLAH BIRNIE  die ergens rust op een stuk land van één of andere tani aan de kant van de Jl Bondowoso desa Sugerlor Maesan. Het is Kerst 2021 en voor mevr. Djemillah Birnie een Kerst Licht opdat zij niet vergeten worde.
 26. 27 dec 2021: Geplaatst als "bijna" afsluiting 2021 van mijn gedoe hier met met mijn site, een pagina ter ere van een oudoom (de broer van mijn opa) geheten JAN KAREL BOERS. Hij meldde zich bij het leger vrijwillig in 1863, ging naar Indie, gaat aldaar uit de dienst en verdwijnt daarna geruisloos uit de boeken na zijn ontslag uit dienst in 1889 (Ook uit de boeken van het leger.) Meldt zich nog één maal in 1896 via een rouwadvertentie wegens het overlijden van zijn vader Johan Coenradus Boers in 1896 en haalt daarna nog enkel de register almanakken die zijn overlijden melden in 1908 te Ambarawa en als bewoner van Ambarawa en voor de rest geen letter te vinden over oom Jan Karel. Hij zal toch wel iets erbij gedaan voor zijn levensonderhoud na pensionering en pensioen van 320 gulden per jaar?  Wellicht dat hij wat steun kreeg van zijn broer, mijn opa Julius die het een stuk breder had als Resident van Z.O. Borneo. Of misschien had ie helemaal geen extra inkomsten nodig omdat ie gewoon in de kazerne Willem I bleef wonen en wat hand-spandiensten voor het leger verrichtte..... Moge hij rusten in vrede naast onze Schepper. 
 27. 30 dec 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over mevr. Matheuwezen Mutter voorzien van foto graf en achtergrond informatie.
 28. 31 dec 2021: Geplaatst een pagina over het graf van TRIJNTJE THEODORA HENDRIKA BOSSHARD geb VAN DIJK. Zij ligt ergens in de buurt van TJEPER KLATEN op een Muslim kerkhof te rusten maar zij is niet vergeten. Morgen 1-1-2022 is het 129 jaar geleden dat zij overleed op 1-1-1893. Voorzien van foto's graf en achtergrond informatie. Haar zoon Wilhelm Carel Bosshard werd op 21 aug 1945 geëxecuteerd volgens OGS. Ik had altijd gedacht dat de oorlog was afgelopen op 15 aug ??? Maar de Oorlogsdocumentatie zegt dat de capitulatie pas begin sept 1945 werd getekend. Waarom hanteert men toch geen uniforme datum, dan ontstaat er ook geen verwarring toch? Hoe het ook was: moge zij rusten in eeuwige vrede.

Voorwoordje einde maand december 2022.

 

31 dec 2021: Het jaar is ten einde en veel geluk en voorspoed heeft het aan velen niet gebracht. Ziekte en de dood ten gevolge hebbend voor velen. Oorlog hier en daar. Oplichterijen/corruptie hier en daar en niet enkel door de "kleine man" maar ook door diegenen waar je het niet van had verwacht.  Moge 2022 wat minder ellendig verlopen, alhoewel het begin van 2022 al weer rampzalig is begonnen voor bijvoorbeeld eigenaren van spullen die in de fik werden gestoken door riooltuig en waarbij de hulpverleners zoals brandweerlieden-ME-ambulance personeel weer het doelwit werden van dit tuig enz. enz. enz. En Nederland glijdt driftig voort bergafwaarts jaar na jaar.....met schippers aan het roer, die nog niet eens weten wat een roer en een schip betekenen...

 

En wat betreft mijn site? Toekomst zal het brengen.

 

Wat betreft ellendenaren die hun onterechte aantijgingen her en der verspreiden op forums op het net, ach moge zij eens verlost worden van hun waanzinnige gedachten gedrenkt in narcisme, ongemanierd- onbeschoft- lomp- en domheid....Men is in de veronderstelling dat ik dergelijke heren niet graag mag....nou nou nou, veel te zacht en te lief uitgedrukt: Ik heb een BLOEDHEKEL aan ze, omdat zij links en rechts om zich heen schofferen en beledigen en te onbeschoft / ongemanierd / stom zijn om zich te excuseren voor  hun onterechte en op hun eigen verzinsels gebaseerde aantijgingen....

o.a. Sicko Mindo's die zich Indo's noemen....en zij andere Indo's verwijten dat zij schizofreen zijn...wat zijn deze Sicko's zelf dan???? Superschizofrene kakelkippen die luidkeels kakelen over hun windeieren???...Quasi wetenschappelijk commentaar leveren op een ieder, terwijl hun zielespiegel zwaar bevuild is door hun eigen kippenstront en zij derhalve hun eigen facie niet kunnen zien. Ik hoop voor hem, dat ie me nooit in levende lijve tegenkomt, want dan is ie erna verplicht een reservering te  boeken bij de plastische chirurgie....immers, men kan toch niet blijven rondlopen met een verbouwd gezicht.... En maar kakelen en kakelen en wat heeft ie zelf geproduceerd? Windeieren gevuld met wind dat naar shit riekt....En ook nog niet het fatsoen hebben om een condoleance te plaatsen wegens het verscheiden van een welbekende persoon op forums. En dat getuigt toch niet van klasse waaronder hij zich wenst te scharen....

Dan dat andere Sicko-figuur, reeds op weg (of al gearriveerd kan ook) naar dementie en op zijn gemakkie leugenachtige verzinsels rondkraait met schorre hanenkakelstem (gebaseerd op zijn geheugen toen ie klein was en aan het handje liep en al wist) , waaronder dat enkele van MIJN Armeense familieleden zich bezig hielden met fascistische groeperingen en het zelf had gezien...wat een zielig shitfiguur.....dan ben je al ver weg. Hij kan beter zijn dagelijkse dosis medicijn verhogen (of sterkere vragen), wellicht dat het helpt en dat hij derhalve wat minder het internet bevuilt.... Hé Eppo Demento Indo, shit spoel je weg in de WC maar je spuit het niet rond op het internet. Het lijkt wel of je aan de dunne bent..... Gelukkig voor hem, dat ie al een hoge leeftijd heeft, want anders was ie de volgende, die zich bij de afdeling plastische chirurgie diende te melden, mocht ik hem tegenkomen.

Enfin, moge zij in 2022 bekeerd worden tot...ja tot wat? Weet ik niet eigenlijk. Ze waren (...vul zelf in) en zullen het ook nog blijven denk ik zeker te weten. Het is de aard van het ongedierte...eh sorry, ik bedoel beestje.

 

 



 

 

 

JANUARI 2022... Op zijn Engels uitgesproken TWENTY TWENTY TWO of wellicht in verband met de Corona TWENTY TWENTY TOO ???

Er staan grootse plannen op stapel wat betreft mijn website en er is een aanvang mee begonnen. T.z.T. wordt alles geopenbaard en ik ben zeer zeer zeer blij met deze ontwikkelingen. Dank aan betrokkenen.

 

 1. 02 jan 2022: Geplaats aanvullingen op de pagina's POLAND-JOHAN-TEN CATE (trouwfoto) en KERKHOF MODJOKERTO. (graf foto Moekijit-Keyman en foto van hun dochter).
 2. 03 jan 2022: Geplaatst een pagina over een klein verborgen kerkhofje te Walikukun (Walikoekoen) Ngawi desa Gendingan. Ter ere van de onbekenden die er begraven liggen. Aanvullingen foto's graven op de pagina Bandung Pandu. Foto's zijn recentelijk van juni 2021.
 3. 05 jan 2022: Geplaatst een aanvullende pagina Kerkhof YLCC te Depok n.a.v. het bezoek van Z.E.  ambassadeur Grijns en echtgenote aan het kerkhof op 11 nov 2021. Diverse foto's van de graven. Zie ook de pagina Diverse Kerkhoven deel 1 en de pagina Dat Andere Depok.
 4. 06 jan 2022: Geplaatst een pagina over het eenzame graf van HERMAN CHRISTIAAN KNAPPERT, administreur Mijnbouw te Sumalata Gorontalo Noord Celebes ergens op een stukje grond.(GEEN kerkhof). Hij werd op 60-jarige leeftijd vermoord tijdens onlusten. Voorzien van enkele details over zijn gezin en aanverwanten en foto's graf.
 5. 07 jan 2022: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor hen die vielen, voor hen die vochten, voor hen die klaar stonden om hun naasten te helpen in een dubbele oorlog. Een oorlog tegen hun naburige vijanden die dood en verderf zaaiden, ook op burgers en een oorlog tegen de Covid...Artsakh het land mijner Armeense voorvader. Een fotoreportage anno jan 2021 en we zijn heden ten dage in jan 2022 belandt en er is nog steeds ellende. In Westerse landen steekt men voor de lol en gein auto's en huizen in de fik, omdat de jeugd alhier zo "getraumatiseerd" is geraakt door de lockdowns en beperkende maatregelen... Daar in Artsakh werden auto's en huizen in de fik gestoken omdat er een oorlog gaande was MAAR OOK de Covid... In de 2de WO geraakten mensen ook in een lockdown en leefden zij op een zolder jaren lang en voelden zij niet het zonlicht op hun huid schijnen...We zijn Anne Frank vergeten...een meisje in haar tienerjaren...Ach en wee, de "zielige" hedendaagse westerse jeugd toch.... 5 Jaren, 2 maanden en 1 dag was het voor mij ook een lockdown achter prikkeldraad en GEEN school gehad....En heden ten dage....ach en wee, jeetje meetje toch, ach gossie, de scholen zijn een paar weekjes dicht om de bevolking te beschermen tegen de Covid ellende en de kranten spreken van grote rampspoed en de psychiaters en psychologen en de media oproerkraaiers roeptoeteren luid alom en het peil van de jeugd gaat nog meer achteruit. Nog meer? Tja, het is wat, en deze jeugd moet later Nederland regeren. whoahahaha....stel watjes.
 6. 08 jan 2022: Geplaatst een pagina over de zoektocht naar haar verleden van Yvonne Ten Hoor geb. Heintz. Zij werd van haar familie gescheiden en op 82 jarige leeftijd ondernam zij een reis en hervond Yvonne haar familie weer te Magelang. Met foto's en achtergrond informatie.(Tag#  Carl Eduard Otto Heintz, Karel Otto Heintz, Streighert, Bauer, Moerni, Magelang).
 7. 10 jan 2022: Geplaatst een interessante historische ontwikkeling wat betreft het leven van John Joseph Robijn, geb 1884 te Pasoeroean, woonde in Den Haag en overleden 1944 te Kapellen Belgie maar wordt opgenomen in de BS van Berlijn. (Ik denk aan oorlog WO2) !!! Met recht kan men het woord diaspora gebruiken: Indonesia, Nederland, Belgie en zelfs Duitsland is er mee gemoeid....Onderaan de pagina van ROBIJN PASURUAN te vinden voorzien van enkele documenten. In vervolg op deze aanvullingen heb ik een aparte pagina geschreven voor John Robijn/ echtgenote Elonore Marinissen. Op deze pagina tevens iets meer over het Duits Oorlogskerkhof te Lommel België waar John Robijn begraven ligt en over de heer Guy Cardeynaels, auteur en educatief medewerker/historicus van Duitse miliatire begraafplaats te Lommel.
 8. 10 jan 2022: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over de fam. Smith Kneefel  voorzien van foto graf en achtergrond informatie.
 9. 12 jan 2022: Geplaatst aanvullingen op de pagina ULLMER VERDOUW deel I welke ik verkreeg van hun kleinzoon de heer Rob Meijer. Met dank.
 10. 13 jan 2022: Geplaatst een pagina KEMBANG KUNING KERKHOF DIVERSEN DEEL I , met de graven van de familie DE BRUIN/VAN DEN HEUVEL, de familie EIJSMA/SCHEFFER en hun dochter en de heer JOHANNES RECOURT Comm. klasse II Politie Soerabaya ongehuwd. De graf foto's zijn gedateerd 21 okt 2021 dus vrij recent en in goede conditie.. 
 11. 14 jan 2022: Geplaatst twee pagina's KEMBANG KUNING KERKHOF DIVERSEN II met de graven van SIETSKE KEIZER-PIET,  ANDRIES EVERS  en  JOHAN REINIER SLEEBOS en echtgenote FRANCINE CAROLINA OUWENS en tevens KEMBANG KUNING KERKHOF DIVERSEN III  met de graven van CHARLES HERMAN THEODORUS LAPRÉ ,  JOHAN LEONHARD VAN ESSEN en NICOLAESZ ROSENQUIST en het graf van LUCIEN SENSTIUS en zijn echtgenote WILHELMINA MARGARETHA LANDOUW. Met deze pagina's is een einde gekomen aan de serie Kembang Kuning Diversen met foto's gedateerd 21 okt 2021.
 12. 16 jan 2022: Geplaatst aanvullingen 2 graven en info Willem Diepenheim en Graaf von Taubenheim op de pagina Kerkhof Poerworedjo.
 13. 17 jan 2022: Geplaatst nieuwe graffoto's van MARIA ARABELLA JüNEMANN geb JONES die te ruste ligt op het kerkhofje van de voormalige SF SEWOE GALOER nabij Jogja met wat info. (#Helmich, Retel, films Stand van de zon, ---- maan en ---- sterren).
 14. 18 jan 2022: Geplaatst een pagina Kerkhof TANJUNG PURA (Tandjong Poera) deel II met de graven van Adriaan van HAASBERGEN en babytje Alma Frieda LUDERER. Voorzien van foto's sept 2021 en wat informatie. Tevens iets extra's over 2 vrienden van Adriaan van Haasbergen, namelijk Adriaan Jacobus Klaasing en Pieter Christaan van Staveren Jr. (Oorlogsslachtoffer ereveld Leuwigajah).
 15. 20 jan 2022: Geplaatst een pagina over het graf B2275 van de familie BINKUIJSEN op het Peneleh kerkhof Surabaya en voorzien van wat informatie waarvan de bronnen het niet met elkaar eens zijn en verschillende geboorte-overlijdensdatums en plaatsen hanteren. Ik meld slechts. 
 16. 20 jan 2022:  Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over Leopold Reinhart Anton Urbach voorzien van foto graf en achtergrond informatie.
 17. 21 jan 2022: Geplaatst voor hen die NAAMLOOS zijn en zullen blijven en hoogstwaarschijnlijk nog nazaten hebben, die fris en fruitig hun leventje leiden en die waarschijnlijk niet eens meer weten wie hun voorouders waren en zij zonder hun voorouders nu niet zouden zijn. Voor al die onbekenden die ooit eens een stukje van voormalig Nederlands Indie waren...cultuur mensen, soldaten en weet ik veel wat zij nog meer voor werk deden. RIP voor hen allen.
 18. 24 jan 2022: Geplaatst nog zo'n pagina over onbekenden die ooit onderdeel waren van het Ned. Indisch leven en naam- en roemloos te ruste werden gelegd op het kerkhofje Tambaksari te Soerabaja... Huh, Soerabaja? Daar is toch alleen Peneleh en Kembang Kuning? Not !!! Minimaal nog 3 andere "verborgen" begraafplaatsen die ingesloten door naburige wijken, wachten tot de tand des tijds zijn werk heeft gedaan.
 19. 24 jan 2022: Geplaatst een pagina over het graf B 284 op het Peneleh kerkhof waar enkele personen van de families d'ARNAUD VAN BOECKHOLTZ, DE BERGH en LE GROM liggen te rusten. Voorzien van foto's graf en foto's van enkele familieleden en wat details.
 20. 26 jan 2022: Geplaatst een hoofdpagina KINDERGRAVEN PENELEH KERKHOF met een kleine uitleg over het hoe en waarom en in deze hoofdpagina een subpagina KINDERTJES GLEIJSTEENIk heb deze pagina's opgesteld met behulp (en op verzoek van Ish Krancher) naar aanleiding van een gesprekje (digitaal), die we voerden over het recentelijke vermoordde Belgisch jongetje Dean die op 17 jan 2022 vermoord werd gevonden. De subpagina KINDERTJES GLEIJSTEEN is het intrieste verhaal van 4 broertjes en hun moeder die in circa 1 maand tijd (van 21 okt 1881 - 26 nov 1881) hun leven verloren door wraak en moedwillig eruit voortvloeiend een brandstichting(3x gezinsleden) en de cholera (2x gezinsleden) destijds heersend in de jaren 1880. Met dank aan Ish voor haar medewerking.
 21. 27 jan 2022: Geplaatst de subpagina Het 11-jarig jongetje ARIE VAN HATTEM. Zie punt 20 hierboven Kindergraven Peneleh. Hij verdronk 19 april 1915 tijdens het spelen in de Kali Mas Wonokromo Soerabaja en was samen met zijn ouders pas sinds 1913 in de voormalige kolonie. Voorzien van foto's graf en ouders en wat extra info over zijn oom de Lt.Gen. Commandant NIL JOHAN PIETER MICHIELSEN , die in 1916 tijdens een vliegtocht neerstortte nabij Bandoeng.
 22. 27 jan 2022: Geplaatst de subpagina Het 8-jarig jongetje Hanny Hartwijk op Tunjungan Surabaja winkelstaart door een tram aangereden 1919 en zijn levenloos geboren broertje te ruste gelegd op Peneleh graf E9946. De ouders trokken naar voormalig Ned. Indie met zijn 4-ren en keerden in 1934 naar Nederland zonder hun kinderen, die zij gedwongen achterlieten op hun rustplaatsen Kembang Kuning en Peneleh.
 23. 28 jan 2022: Geplaatst de subpagina KINDEREN CARTER in graf B2368 te Peneleh. Zij liggen begraven bij hun vader/grootvader John William Carter. Voorzien van info en foto's graf. Tevens in het graf schoondochter Emelia Henriette Carter geb Lans oud 19 jaar verdronken tijdens zwemmen met neefjes en nichtjes te Tjepoe.
 24. 30 jan 2022: Geplaatst de subpagina KINDEREN VAN DELDEN, DUYVENÉE VAN DELDEN, MOLL en GREIG en hun familieleden. Kinderen overleden aan cholera en vergiftiging samen met hun ouders tijdens een familie diner op 15 juni 1889. Begraven in de graven B624, B1185, B1186 en B1187. Tevens de subpagina KINDEREN MULLER en HENDRIKA MARIA HOFFMAN. Hoogstwaarschijnlijk ook door de cholera aangetast en overleden. Begraven in E7334 en B2028. Of een andere tropische ziekte die heerste.
 25. 30 jan 2022: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door het I4E het graf van de familie van der Vliet en Ronkes Agerbeek, voorzien van foto graf en informatie.
 26. 30 jan 2022: Geplaatst een subpagina Kerkhof Peneleh met de graven B 2197, B 2297 en B712 waar in te rusten liggen enkele familieleden SENFF en Joseph Pierre Martin SPEENHOFF. (Met een familie link naar C. Rozenraad, gehuwd met de zuster van Joseph en die één der grootse Nederlandse economen was.)
 27. 31 jan 2022: Geplaatst niente lire nul komma nul. Afsluiting maand januari.

 

Februari 2022.

 

 1. 03 febr 2022: Geplaatst een subpagina kerkhof Peneleh met de graven B 8652 en B 6528 (Let op de nummering !!!) waarin liggen te rusten MOZES WILLEM VAN BUUREN en ARNOLD ROZENRAAD. Dochter Maria Johanna  Adele van Buren en zoon Marinus Cornelis Pieter Rozenraad huwden elkaar en beiden werden slachtoffer van de oorlog. Marinus overleed 1943 kamp Malang en Maria overleed kampa Ambarawa 1945. De OGS heeft helaas incomplete en een ietwat foutieve dossiers over hen beiden en ik het aangevuld/gecorrigeerd op de website van de OGS. Saillant detail: De moeders weduwe van Buuren en weduwe Rozenraad overleden te Soekaboemie 1921 en 1922. 
 2. 05 febr 2022: Geplaatst iets over enkele leden van de families PERIÉ en PIETERSEN, die bij een auto-ongeluk nabij Soerabaja om het leven kwamen in okt 1936 en te Kembang Kuning rusten. De families werden door nog meer tragiek getroffen. Ik heb wat nadere details en foto's geplaatst en iets uit de doeken gedaan over het leven van deze families, want zij verdienen respect en zij mogen niet in de vergetelhoek geraken....Om een voorbeeld te noemen: Vader Jacobus Pietersen ging met pensioen als korporaal schrijver en kreeg voor 18 jaar trouwe dienst (o.a.1901-1905 Atjeh) een pensioen van 93 cent per dag !!!!
  1. Enkele leden van de genoemde families werden ook oorlogsslachtoffer of slachtoffer van de roerige tijden na beëindiging van deze oorlog. En wat mij persoonlijk enorm ergert is, dat heden ten dage anno eind jan begin febr 2022 er op een forum een paar misselijke piepeltjes bezig zijn elkaar de strot af te snijden om hun gelijk te halen en er niet bij stil staan, welke ellende er gaande was in die roerige tijden na de oorlog...Al was het maar enkel uit fatsoen en respect naar de slachtoffers en hun nabestaanden toe...In plaats van te bakkeleien over het aantal slachtoffers...Het lijkt wel alsof ze zich aan het bevredigen zijn met die cijfertjes, stelletje wezenloze cijferneukers....Als men toch iets wil schrijven of informeren, doe het dan met piëteit en fatsoen naar de slachtoffers en hun nazaten toe zonder de slachtoffers in een serie cijferkolommen te klasseren...bah. Je hebt het wel over mensen, niet over iets anders.... Misselijk makend schizofreen cijfertjes gedoe....
 3. 06 febr 2022: Geplaatst aanvullingen betreffende de begraven personen A.P. van der Neut die op Malang Soekoen kerkhof (deel 3te ruste werd gelegd. Op de pagina Malang Soekoen kerkhof deel (3A) waar te ruste ligt mevr Jansen/Wintersteijn, heb ik aanvullingen en een mooie foto gekregen op 5 febr en op 6 febr 2022 van een achterkleinzoon van dit echtpaar Jansen/Wintersteijn foto, geheten de heer Marco Vacquier. Met veel dank.
 4. 8 febr 2022: Geplaatst het relaas van de 4-voudige moord 6 mei 1924 te Soerabaja met als slachtoffers de heer Johan van Gelder - gepn. O.O. KNIL, zijn relatie de weduwe Nora Soeratinemn Grunberg en haar 2 Javaanse neefjes en hoogstwaarschijnlijk ligt Johan van Gelder te rusten op Kembang Kuning kerkhof Soerabaja. Ik heb nog niet het fijne ervan kunnen vinden inzake zijn graf. Het relaas is voorzien van details en andere info.
 5. 10 febr 2022: Op de pagina Yogja Kerhof deel 3 heb ik destijds geplaatst een foto van het graf van het echtpaar van den Berg. Dit graf werd destijds door de Indonesische autoriteiten gerenoveerd (men gebruikte ook de Indonesische taal) en had men (abusievelijk) de naam van de echtgenote op de grafplaat erbij geplakt. Dit blijkt achteraf niet waar te zijn, want mevr. Marie Marinten van den Berg ligt nog steeds op een ander kerkhof nabij gelegen PANJATAN KULON PROGO en ik heb de foto's (gedateerd 7 febr 2022) van haar graf toegevoegd.
 6. 10 febr 2022: Geplaatst aanvullende foto's en commentaren inzake Peneleh graf B 1188 van predikant van Hasselt en kleinzoon Wimpie. Beiden liggen bij elkaar maar er zit een verschil in de achternamen op het graf en zoals gemeld in het begraafregister. Tevens 2 verschillende grafplaten, waarvan de laatste grafplaat (1890 overlijden kleinzoon Wimpie) op het looppad is gevonden vlakbij het graf in plaats van op het graf. Kortom leest u maar mijn bevindingen. Met dank aan Ish Krancher voor beschikbaar stellen foto's graf. Kortom: een pagina met vraagtekens en toch ook weer niet.
 7. 10 febr 2022: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over de fam. Mulder Bax  voorzien van foto graf en achtergrond informatie.
 8. 12 febr 2022: Geplaatst een vervolgpagina over de familieleden/nazaten/verwanten van mijn Armeense tante Catharina Karib(ian)/Gharibian (Zeemansgraf in de Rode Zee) gehuwd met de heer Kollman en deze vervolgpagina staat boordevol familie foto's welke ik - in dank - verkreeg van de heer W.J. Hessel, een nazaat van een familielid van Hall Karib. (Namen tags: de la Rive Box, de Groot, Spanjaard, van Hall, de Roock).
 9. 15 febr 2022: Geplaatst een pagina Peneleh kerkhof graf B 2748 met de volgende personen, die er rusten: JOHANNES, JACKSTEIN en SAMUELS afkomstig uit Koepang en in de pagina één en ander uit de doeken gedaan wat betreft hun onderlinge familie verbanden. Foto graf in dank ontvangen van Ish Krancher. In de pagina verwijs ik ook naar Zij die opteerden Familie ROZET te Koepang.
 10. 18 febr 2022: Geplaatst aanvullingen op de pagina Peneleh 911 SPEENHOFF , SENFF. Een en ander wegens fout plaatsing grafplaat op ander graf tijdens renovatie werkzaamheden door Peneleh leiding.
 11. 19 febr 2022: Geplaatst in de Rubriek ZIJ DIE OPTEERDEN een subpagina FAMILIE KEUCHENIUS uit Bogor die opteerden dec 1951 voor het Indonesisch Staatsburgerschap en in 1963 alsnog naar Nederland vertrokken. Voorzien van wat achtergrond details en foto's. 
 12. 21 febr 2022:Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over de fam. Albouts-van Andel voorzien van foto graf en achtergrond informatie. 
 13. 22 febr 2022: Geplaatst een pagina opver graf B 3368 te Peneleh waar in rusten enkele leden van de Armeense familie JOHANNES. Voorzien van achtergrond details, foto's en extra informatie zelfs, verwijzend naar de familie van Onnes KURKDJIAN (hof fotograaf te Soerabaja) en de genocide begin 20ste eeuw. Oh ja, speciaal voor een bepaald persoon die bitter weinig weet van patroniemen en dat soort naamstoestanden. Maar ik denk dat hij hier niet langs fietst omdat ie het druk heeft met tellen van slachtoffers van tot wanneer hoe waar waarom zij aan hun eind gekomen. Tja, je telmachientje zal maar zonder batterijen zitten...heb je een probleem, want de chinese telramen kan ie niet mee overweg.  ;-) 
 14. 24 febr 2022: Geplaatst een pagina over het graf B3010a Peneleh waarin rusten de familieleden CARAPIET, HARTMAN EN EVAZ (voor Evaz lees AWAYZIAN) met een uiteenzetting over de familie verbanden en verwijzing ook naar graf B201a waarin fouten zitten. Ook naar de OGS een verwijzing omdat 2 familieleden (Armeens) oorlogsslachtoffer waren, maar niet in de dossiers van de OGS terug te vinden zijn. Waarom niet? Yo no se.   
 15. 26 febr 2022: Geplaatst een pagina over het piepkleine kerkhofje AMBAL nabij Keboemen. Er waren destijds meerdere graven doch heden ten dage anno febr 2022 is er slechts nog één graf aanwezig zonder nadere aanduidingen wie er in rust. Het zou één der 3 personen kunnen zijn: Of het kind Willem Jan Pet, of de heer Willem Gerrit Guldenaar of zijn echtgenote mev. Wilhelmina Hendrie (ten rechte Kwik Siet Nio). Voorzien van foto graf en wat achtergrond informatie en vraagtekens.
 16. 28 febr 2022: Geplaatst iets over een ander klein kerkhofje te KARANGANJER  (Kedoe/Bagelen/Poerworedjo) waar destijds 20 graven lagen omringd door sawahs. BvTP deed research en vond nog slechts 8 herkenbare graven. Helaas anno ultimo febr 2022 slechts nog 2 graven over en onherkenbaar. Voorzien van foto's graven en achtergrond details.
 17. 28 febr 2022: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E, de pagina over het graf van de familie Benig Huffenreuter, voorzien van foto graf en achtergrond details en met deze pagina sluit ik de maand februari 2022 af.

 

 

 

 

Top