Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
Pnl911Ritmeester
Pnl911RomFreni
Pnl911DeBruine
Pnl911v.d.Sar
Pnl911Willer_vWoer
Pnl911Peters_Steph
Pnl911NeijIngCrame
Pnl911SayLindPoetira
Pnl911WatrCrameWijer
Pnl911BosscPaarsBrod
Pnl911BosseVYssMoll
Pnl911DamwNollRoger
Pnl911 WielBeemStolz
Pnl911BeemReynFranqu
Pnl911CanAreBonVHem
Pnl911SwerSoetVFaber
Pnl911LeefDeBokLenne
Pnl911LynisHuffMahne
Pnl911KessBoedriNoll
Pnl911RolfAlesKlunde
Pnl911NovGGalldeWate
Pnl911PaulDibbMaij
Pnl911MartHartVries
Pnl911HakAspGokkel
Pnl911MeelvHutSwe
Pnl911SchusNalJacobs
Pnl911SchaubSpeciaal
Pnl911BartHafkBrugge
Pnl911NollWessMulRom
Pnl911 Jan Timmerman
Pnl911HayesDeeleman
Pnl911WoelkSchutHart
Pnl911 Walsarie Wolf
Pnl911BouwensLasal
Pnl911CoomansWarnaar
Pnl911PasKranchKühr
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT. 

Zie de hoofdpagina KERKHOF PENELEH GRAVEN GEFOTOGRAFEERD OP 9 NOV 2021.  

 

DIT IS EEN EERBETOON MIJNERZIJDS AAN EEN AANTAL KLEINE KINDEREN DIE TE SOERABAYA OP HET PENELEH KERKHOF RUSTEN IN HET FAMILIEGRAF WALSARIE-MÜHLDORFF-FELIX-WIJSS. (En ook nog aan een naast familielid die jaren later ook een triest lot moest ondergaan.)

IK DOE OP DEZE PAGINA GEEN UITGEBREIDE INFORMATIE PLAATSEN EN VERWIJS NAAR DE STAMBOOM VAN DE FAMILIE KRANCHER OP KRANCHER DOT COM.

TEVENS GELIEVE MEN TE WETEN DAT OP HET KERKHOF PENELEH MEERDERE FAMILIELEDEN (DIREKT EN INDIREKT) IN APARTE GRAVEN TE RUSTEN LIGGEN. HET IS VOOR MIJ ONDOENLIJK OM HEN ALLEN HIER APART MIJN EER EN RESPECT TE BETONEN, MAAR ZIJ ZIJN DAAROM NIET MINDER BELANGRIJK EN KRIJGEN MIJNERZIJDS EVENVEEL EER EN RESPECT.

 

Het familiegraf B 2315  WALSARIE / MÜHLDORFF-V.D. WIJSS / FELIX / DINSBACH. Scan uit de BRP12.

 

Melanie Marie Walsarie werd slechts 7 jaren oud maar had in haar jonge leventje al het grote mensenleed meegemaakt.

Haar ouders waren WILLEM ALEXANDER WALSARIE en JANE THERESA AURORA MÜHLDORFF, die met elkaar huwden op 01 sept 1888 te Soerabaja. Helaas brak het huwelijk en haar ouders gingen op 7 juni 1894 uit elkaar. De kleine Melanie was dan pas amper 4 jaar oud. Moeder Jane Theresa overleed op 18 dec 1942 te Soerabaja oud 73 jaar.

Vader Willem Alexander Walsarie begon een nieuw leven en huwde ten tweede met JEANETTE MARIA BERENDS op 30 april 1900. Uit dit huwelijk werden ook kinderen geboren, waaronder de eerstgeborene vernoemd naar zijn vader Willem Alexander. (Onderaan de pagina meer over deze zoon.)

Vader Willem Alexander vroeg en kreeg in 1898 naamsverandering aan: Walsarie werd WALSARIE WOLFF (Locomotief 15 okt 1898.)

 

De dankzegging van vader Willem Alexander Walsarie met betrekking tot het overlijden van zijn dochtertje Melanie Marie. Moeder Jane wordt niet genoemd. Ik mag geen oordeel vormen, maar het verwondert me dat de naam van moeder Jane ontbreekt. Melanie was toch hun beider dochtertje en beiden zullen toch hun verdriet gehad hebben. Maar goed, zijn mijn zaken verder niet.

 

Voor overige gegevens van grootmoeder CECILIA MÜHLDORFF van der WIJSS gelieve men de website van Krancher dot com te bezoeken. (Op de scan hieronder is ook te zien wie zij was.)

 

Harriet Felix geb Mühldorff.  Zij heette ten rechte voluit JANE ROSE HARRIET MÜHLDORFF en huwde op 7 maart 1891 te Soerabaja met GEORGE FELIX.

Dit echtpaar kreeg kinderen waaronder hun twee mede begravene kleine zonen:

JOHANNES WOUTER FELIX geb op 1 april 1899 en overl op 20 juni 1899

JOZEF FELIX geb op 3 sept 1901 en overl 3 nov 1901.

2 kleine engelbroertjes gingen huiswaarts en wachtten geduldig in de kinderhemel op hun moeder HARRIET die zich bij hen voegde en moeder en zonen herenigd werden op 16 sept 1902.

 

 

Bij het doorbladeren van de oude kranten kwam ik dit tegen: De Locomotief van 13 maart 1937 meldde dat overgeplaatst werd van Semarang naar Tjepoe de verificateur 4de klasse ontvanger WILLEM ALEXANDER WALSARIE WOLFF (De krant vergat de toevoeging WOLFF te plaatsen.)

In de openarch.nl is zijn stamkaart te vinden en na de oorlog was hij ambtenaar 2de klasse Dienst In- en Uitvoer en Acc per 1 juli 1946.

Deze Willem Alexander Walsarie Wolff was vernoemd naar zijn vader Willem Alexander Walsarie (toevoeging in 1898 met WOLFF) en werd geboren in 1903 uit diens tweede huwelijk met Jeanette Maria Berends en was hun oudste zoon. (In feite dus de oudere halfbroer van Melanie Marie Walsarie).

Ook Willem Alexander Walsarie Wolf onderging een triest aards levenslot en werd hem geen lang gepensioneerd leven beschoren en onderging de wil van onze Schepper..... Hij werd slechts 65 jaar en was pas gepensioneerd. Een ritje op zondag op een buitenweg in de zomermaand juli 1969 werd hem fataal en maakte een eind aan zijn leven.

 

Het doodgeboren kind van Rosa Emely Mühldorff. Ook hier verwijs ik naar de website van Krancher dot com. http://www.krancher.com/TNG/getperson.php?personID=I501313&tree=Ish

 

Georgette Adolphine Dinsbach. In de website van Krancher dot com kwam ik haar niet tegen in de summary van de familie Dinsbach. Volgens de RA 1920: Geboren te Soerabaja 11 aug 1919 Georgette AdolphiEne Dinsbach en overleden 7 nov 1919 te Soerabaja (RA1921). Ook zij was slechts een boreling van enkele maanden. Ik heb verder niets kunnen vinden.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top