Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het graf B2440 te Peneleh op naam van de  familie JAN TIMMERMAN & STEPHANIE ELEONORE TIMMERMAN-BEEMER.

 

Ter ere van en respect voor deze familieleden.

 

In 2019/2020 werden plannen gemaakt en uitgevoerd door de gemeente Surabaya om zoveel mogelijk graven te restaureren.
Het is niet alles goud dat blinkt, maar in dit geval had de gemeente waarschijnlijk een grote hoeveelheid goudverf voor een zacht prijsje te pakken gekregen en verordende de werknemers buitendienst:

hupsakee smeer ermee met de goudverf,

want we hebben toch een hele berg. 

Nou ja, beter zo, dan een vervallen zooitje zeg ik maar. Dus anno 2020/2021 en volgende jaren toont Peneleh een groot aantal spierwitte graven voorzien van gouden letters en her en der is een standbeeld ook nog eens goed in de zwarte tjet gezet.

Op onderstaande foto is een aantal graven te zien op de achtergrond die al stevig in de kapur zitten. Ik dien er bij te vermelden, dat ik mijn petje afneem voor de kunstenaars, die daar geduldig in de zon aan het bakken zijn (+35C) en keurig net werk afleveren gelet op de stokjes waar ze mee werken (geen kwastjes dus, gewoon stokjes met een stukje doek op de kopse kant. Klasse !!!!) En hun loon? Bordje rijst met stukje vis en sayur lalap, that's all.

Moet je hier mee aankomen....whohahaha, zijn ze meteen half dood, roepen om vakbonden, bellen de dominee pastoor ombudsman, melden zich ziek, schrijven boze stukjes in de krant, zorgen voor rellen, verrampeneren de boel buiten en andermans spullen,  groot nieuws op TV, stel dulle zielige minkukels hier en kunnen zich niet vermannen, klagen steen en been, ....

 

Op de pagina PNL911JANTIMMERMAN HEB IK OOK FOTO'S GEPLAATST DIE OP 9 NOV 2021 GESCHOTEN WERDEN, behalve nog enkele aanvullingen. 

 

De tekst uit de BRP12:

 

Wie was Jan Timmerman?

Uiteraard - gelet op het grafopschrift - so wie so een kind geboren uit mevr. MIDJA die overleed op 18 okt 1897 om 08 uur ''s morgens te Surabaya.

Jan zelf werd geboren (erkend) op 17 aug 1894 te Lumajang. Ik heb niet kunnen vinden wie zijn vader was.

Jan moet zijn moeder later bijgelegd hebben in het graf toen 2 van zijn kinderen overleden, want hij was 3 jaar oud toen zijn moeder overleed. Er staat NIET: Mijn geliefde echtgenote of moeder van mijn kinderen. Jan opgegroeid bij zijn nn vader met een stiefmoeder?

Jan huwde 17 febr 1923 met Stephanie Eleonore Beemer (geb. Surabaya 4 aug 1901 en overleden 1985) en uit dit huwelijk meerdere kinderen, waarvan 2 op jonge leeftijd overleden - zie graf tekst. (Er was ook een Evelyne en een zoon P. (Paulus Engelbertus) volgens de links onderaan deze pagina naar de oude kranten.)

 

Het noodlot treft Jan en zijn gezin, want hij wordt beschuldigd van spionage (verraad en verraden door) en overleed in de Werfstraat gevangenis op 27 aug 1945, net 10 dagen na zijn geboortedag op 17 aug in de leeftijd van 51 jaar. 

 

Het OGS heeft een eregraf voor hem verzorgd te Kembang Kuning Ereveld Surabaya.

 

Maar niet Jan alleen werd slachtoffer van de oorlog.

Zijn echtgenote Stephanie werd ook verraden en werd op 13 aug 1943 beschuldigd van vermeende anti Japanse gevoelens en spionage en voor 15 maanden vastgezet. (Vader en zoon Soerabaja vuurpijlen kwestie). Ook dochter Evelyne werd slachtoffer van de kwalijke zaken die plaats vonden. Het verhaal van het proces 1947 kan men hier lezen:  

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=evelyn+timmerman+soerabaja&coll=ddd&identifier=

MMNIOD04:000100376:mpeg21:a0032&resultsidentifier=MMNIOD04:000100376:mpeg21:a0032&rowid=1

Het vervolg:

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=evelyne+timmerman+soerabaja&page=1&coll=ddd&identifier=MMNIOD04:000100378:mpeg21:a0042&resultsidentifier=

MMNIOD04:000100378:mpeg21:a0042&rowid=4

en uiteindelijk de strafmaat bepaling m.b.t. Deenstra en uitspraak:

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=eddy+freddy+deenstra&coll=ddd&identifier=MMNIOD04:000092374:mpeg21:a0030&resultsidentifier=

MMNIOD04:000092374:mpeg21:a0030&rowid=2

 

Het gaat over ten laste legging van verraad door Eddy Freddy Deenstra (van Chinese landsaard ???? volgens het artikel), die als verrader voor de Jappo's werkte.

 

Ter ere van en respect voor mevrouw Timmerman geboren Beemer.

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top