Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Vic Adr JOHANNES
Gustaaf Adolf JOHAN
Antoine L. ten CATE
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
Alex.Victor RUBEN
Jean Jozef RUBEN
WillemFrederik RUBEN
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 FINSCHI broers
VAN BRAAM
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
ROBINSON diversen
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
F.E.H.L. VERSTEGEN
JOH. THEOD. MEIJER
BLOEMHARD
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de heer

WILLEM KOENRAAD EMILE KAÏN(KAIN) en zijn familieleden/nazaten. 

Hij werd geinterneerd en werkte aan de Birma spoorweg, maar overleefde gelukkig de oorlog.

 

Hij vroeg het Indonesisch staatsburgerschap aan op 15 nov 1951 en let wel: via de ambassade in Den Haag, aangezien hij en zijn gezin woonachtig waren in de Fregatstraat 22 te Rotterdam (Heden ten dage is deze straat niet meer - afgebroken 1989/1990).

M.a.w.: Hij was dus naar Nederland vertrokken na de oorlog en wel aangekomen in Nederland op 17 jan 1950 en kreeg zijn ontslag uit dienst op 25 juli 1950 wegens opheffing van het KNIL (Bron: stamboekkaart hieronder). Op 15-1-1952 kreeg hij een bronzen medaille. Op zijn stamboekkaart staat dan ook nog de datum 10-7-1952 en het woord STRAFBOEK. Wat dit inhoudt? Ik weet het niet. Zou hij wellicht vertrokken zijn naar Indonesia en zijn medaille niet ingeleverd hebben?

Hieronder zijn aanvraag met vermelding van gegevens. Na de bevrijding uit het kamp huwde hij op 26 juni 1946 te Thailand met een Thaise vrouw geheten Sonti Sombat Sontjiet Daoroeng en kreeg met haar 3 kinderen.

 

Zijn stamboekkaart met uitgebreide vermelding van zijn dienst.

Nog enkele bemerkingen op zijn stamboekkaart: Hij kreeg op 21 maart 1952 met ingang van 25 juli 1950 een wachtgeld en de bedragen zijn nu niet bepaald om te gillen hiep hiep hoera, we kunnen een deur inslaan en dat allemaal voor vorst en vaderland.

 

Willem's ouders waren KOENRAAD KAIN en ANNA MARIA BERTRAM.

Ik heb getracht iets meer te weten te komen over de afstamming van Willem, maar stuitte op hiaten en moet afhaken.

Ik vond een stamboek van Bernardus Christiaan Kain geboren te Ngawi/Madioen 26 juli 1860 en diens ouders waren Louis Jacobus Kain en Kersina en de laatsgenoemde Louis Jacobus had als ouders Arie Joseph Kain en Rantia.

Op de kaart van Bernardus Christiaan staat een aantekening:

Afschrift stamboek aan W. Kain te Bandung 20-12-1950. Werd met W. Kain bedoeld WILLEM KOENRAAD EMILE KAIN? Maar volgens de stamboekkaart van Willem zelve arriveerde hij in jan 1950 te Nederland, komende uit Bandung. Alhoewel het in de leger adminstratie ook wel eens goed mis ging.

 

 

De moeder van Willem Koenraad Emile Kain was mevr. Anna Maria Bertram. Zij werd geboren 5 juli 1904 Magelang Kedoe en overleed 22 april 1964 te Rotterdam. Voor overige info zie de scan hieronder.

Anna Maria Bertram had een oudere broer Friedrich Carl Bertram, eveneens KNIL en ook woonachtig in Bandung in 1950. HIj overleefde de oorlog en kreeg 3 medailles.  Een andere broer was Ferdinand Bertram, ook KNIL (hoofdcommies dept Oorlog) en overleden Bandung 5 dec 1943 en rust op Pandu. Zijn weduwe vertrok naar Nederland en was een Inl. Christenvrouw geheten mevr. Lies.

 

Ik zou het verder niet weten of de famillie Willem Koenraad Emile Kain inderdaad terug gegaan is naar Indonesia. In alle mij ter beschikking staande bronnen heb ik niets meer terug kunnen vinden.

 

Hoe het ook was, moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top