Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Vic Adr JOHANNES
Gustaaf Adolf JOHAN
Antoine L. ten CATE
HWA SORNSEN SCHOOR
Familie GAYET
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
Alex.Victor RUBEN
Jean Jozef RUBEN
WillemFrederik RUBEN
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
VAN BRAAM
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
ROBINSON diversen
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
F.E.H.L. VERSTEGEN
JOH. THEOD. MEIJER
BLOEMHARD
GEORGE EMILE DOM
KROESEN KNIL'er
ROBERT ABRHM BOERS
ANTON SCIPIO BLUME
JAN DIJKMAN
ADRIAAN ZITTER
Fam. RONKES
GIJSB.RICH.ANTHONIO
WILLEM HENDRIK FALCK
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
M.A. HELDERNISSE
HARDENBERG Makassar
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
LEYTING/LEIJTING div
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
Ida Bertha BERTRAM
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de volgende personen die de familienaam

PASSAGE dragen en opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkele bedoelde personen ook slachtoffer van de oorlog werden. 

 

1) Op 26 april 1950 verscheen voor de rechtbank Bandoeng HENRY VICTOR PIERRE PASSAGE en hij verklaarde  

  • dat hij hoofdopzichter was bij Haminte Bandung en te Bandung woonde,
  • dat hij geboren was te Bandung op 16 okt 1901,
  • dat hij gehuwd was met ANAH (een Indonesische),
  • dat hij kinderen uit dit huwelijk had (zie verklaring),
  • dat zijn vader heette LOUIS JEAN BAPTISTE THIERÉ, geb te Solok Sumatra 20 mei 1856,
  • dat zijn moedere heette ANNA MARIA CAMOENIÉ, geb te Tjiandjoer op 20 okt 1872,
  • dat zijn grootvader Fransman was,
  • dat zijn grootmoeder een Indiase was geboren te Ceylon. 

 

Mijn bevindingen:

 

Moeder van Henry Victor Pierre was Anna Maria Camoenié die - na de dood van echtgenoot Louis Jean in 1913 - hertrouwde met Petrus Christiaan Hendrikus Klaessen te Surabaya op 9 okt 1920. Zij overleed in 1942.

Vader van Henry Victor Pierre was Louis Jean Baptiste Thierry(Thierrié) en had een relatie met de Inlandse vrouw geheten AMSA en uit deze relatie werd geboren:

1a) JULIAN PRUDENT LEOPOLD PASSAGE, geb 14 mei 1885. Mij onbekend of uit deze relatie meerdere kinderen werden geboren.

Louis Jean Baptiste Thierry Passage huwde op 21 dec 1889 met ANNA MARIA CAMOENIÉ. Uit de relatie werden geboren 1) Henry Victor Pierre - zie 10 hierboven - en 

 

2) JOZEF MARINUS PASSAGE (volle broer van Henry Victor Pierre) die opteerde voor het Indon.staatsburgerschap op 4 nov 1950 en zie verder zijn verklaring voor overige details. Hij werd geinterneerd (Zie Jap.int.kaarten NA) en vertrok alsnog naar Nederland en werd genaturaliseerd - zie de Calonne website.

 

Een zoon van AD 1) HENRY VICTOR PASSAGE was PIET MAX PASSAGE die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap op 19 juli 1950 en zie verder zijn verklaring voor details.

 

Een andere zoon van HENRY VICTOR PASSAGE was REINIER RICHARD PASSAGE, die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap op 26 april 1950. Zie zijn verklaringen voor details.

 

Een neefje van Henry Victor Pierre was de zoon van zijn halfbroer Julian Prudent Leopold Passage (zie 1a hierboven) en het neefje heette LEOPOLD PASSAGE die ook opteerde voor het Indon.staatsburgerschap op 10 mei 1950 en vertrok later alsnog naar Nederland en werd genaturaliseerd - zie de Calonne website. Voor meer details zie zijn verklaring. 

Leopold's vader n.l. JULIAN PRUDENT LEOPOLD PASSAGE werd oorlogsslachtoffer en heeft zijn eregraf te Pandu Bandung.(Met dank aan de OGS).

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.


 

Top