Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Vic Adr JOHANNES
Gustaaf Adolf JOHAN
Antoine L. ten CATE
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
Alex.Victor RUBEN
Jean Jozef RUBEN
WillemFrederik RUBEN
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 FINSCHI broers
VAN BRAAM
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
ROBINSON diversen
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
F.E.H.L. VERSTEGEN
JOH. THEOD. MEIJER
BLOEMHARD
GEORGE EMILE DOM
KROESEN KNIL'er
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de 

Familie DAVID RICHARD (= één gehele achternaam.) DEEL 2. 

 

Zie ook deel 2 voor andere familieleden met de familie naam DAVID RICHARD.

 

Op deze pagina de nadruk op de heer 

HENDRIK MICHEL DAVID RICHARD. Hij was oorlogsslachtoffer en werd geinterneerd. Hij studeerde te Wageningen.

 

Mij is totaal onbekend waarom hij bij het OGS (zie scan hieronder) genoteerd staat als :

HENDRIK MICHAEL DAVID RICHARD, daar waar in allle officiële stukken hij genoemd wordt als HENDRIK MICHEL. (zonder "A"). (Ook zelfs bij interne stukken van de OGS zelve, zoals gedeponeerd bij het Nationaal archief.)

(Officiële stukken waar ik naar verwijs: Register almanakken, intern dossier OGS, SAIP, Openarch.nl)

 

Hieronder zijn ere vermelding via het OGS. Hij werd te Bandjarmasin begraven op het Europees kerkhof dat niet meer bestaat anno 2021.

 

Hieronder een scan uit het NA/OGS dossier:

 

Hendrik Michel huwdemet mevr. J. van de Peppel en uit dit huwelijk een zoon Edward Christiaan geboren te Surabaya.

 

Hieronder zijn interneringskaart, waaruit blijkt wie zijn ouders waren.

Zijn vader was JOHANNES ALEXANDER DAVID RICHARD en zijn moeder was SYBILLA STAGEMAN.

 

Zijn vader, JOHANNES ALEXANDER DAVID RICHARD (werkzaam als commies Rekenkamer - bron Delpher), was gehuwd op 9 aug 1890 (RA1891) met mevr. SYBILLA STAGEMAN. Zij werd geboren te Batavia op 17 mei 1866 (RA1867) en overleed op 22 nov 1920 (RA1921)

Zijn vader had voor zijn huwelijk een relatie met een Inlandse vrouw geheten mevr. SALIH en uit deze relatie werd tenminste geboren zoon PAUL FREDRIK DAVID RICHARD geboren circa 1884 en overleden Den Haag 11 dec 1961. Hij huwde mevr. Wilhelmina Allegonda van den Heuvel (+Den Haag maart 1968 oud 75 jaar en geboren Pontianak).

 

Een andere broer was ook geheten - Johannes Alexander - Zie overl.akte hieronder. Hij was gehuwd met mevr. Jessy Georgine Maagdenberg *1902 Padang:

Klik voor meer gegevens op deze link de familie MAAGDENBERG

 

Uit het huwelijk van Johannes Alexander David Richard mevr. Sybilla Stageman tenminste de volgende kinderen (uitgezocht via de overlijdens advertentie van de heer Johannes Alexander David Richard, die op 15 maart 1922 overleed. Overleden 1922 oud 61 jaar, hetgeen impliceert dat hij geboren werd circa 1861 - niet in de RA vermeld.)

 

In de advertentie staat als eerst genoemd Paul Frederik, dan Charlotte Frederika, dan Hendrik Michel, dan Johannes Alexander (Junior) - (zie overl. akte boven) en dan Johannes Leonard.(Deze laatste werd in 1959 genaturaliseerd en ook hij werd geinterneerd - De Calonne website  en Jap.intern.kaarten)

 

In Manado alsmede Batavia en de USA leven nog diverse nazaten/familieleden met de achternaam DAVID RICHARD.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun vrede en rust hebben naast hun Schepper.

Top