Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Vic Adr JOHANNES
Gustaaf Adolf JOHAN
Antoine L. ten CATE
HWA SORNSEN SCHOOR
Familie GAYET
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
Alex.Victor RUBEN
Jean Jozef RUBEN
WillemFrederik RUBEN
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
VAN BRAAM
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
ROBINSON diversen
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
F.E.H.L. VERSTEGEN
JOH. THEOD. MEIJER
BLOEMHARD
GEORGE EMILE DOM
KROESEN KNIL'er
ROBERT ABRHM BOERS
ANTON SCIPIO BLUME
JAN DIJKMAN
ADRIAAN ZITTER
Fam. RONKES
GIJSB.RICH.ANTHONIO
WILLEM HENDRIK FALCK
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
M.A. HELDERNISSE
HARDENBERG Makassar
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
LEYTING/LEIJTING div
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
Ida Bertha BERTRAM
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
Filip Thomas SMITH
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen die de familienaam

van STEIN CALLENFELS dragen en hun nazaten en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap 1950/1951.

 

1) Op 27 april 1950 verscheen voor de rechtbank te Salatiga om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap MAURITS HENDRIK CASIMIR van STEIN CALLENFELS en hij verklaarde

 

 • dat hij korporaal bij het KNIL was,
 • dat hij te Salatiga woonde,
 • dat hij geboren was te Salatiga op 11 febr 1922,
 • dat hij gehuwd was met NGATINEM,
 • dat zijn vader geboren was te Singkawang op 23 aug 1873
 • dat overige gegevens over zijn grootouders hem onbekend zijn.
 • dat het huwelijk ontbonden werd op 25 maart 1948 (zie deel 2)

 

Deel 2. Naam van zijn echtgenote ook verkeerd getypt. Zal waarschijnlijk gedaan zijn op zo'n oude Remington :-)

 

 

2) Op 22 dec 1951 verscheen voor de rechtbank te Lombok om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap WILLEM FREDERIK HENDRIK van STEIN CALLENFELS en verklaarde 

 

 • dat hij Ahli Teknik (ingenieur) was bij de Openbare werken te Lombok
 • dat hij te Mataram Lombok woonde,
 • dat hij geboren was te Jakarta op 5 juli 1900,
 • dat hij sedert 2 mei 1928 gehuwd was met SELLIA (Selia/Selie) EMMA DE BRUIN, (geb Jakarta 1 okt 1901 volgens naturalisatie Tubantia 24 juni 1968)
 • dat hij kinderen jonger dan 18 jaar had, namelijk Albert Jan *30-10-1932 en Sylivia Pantme *28-5-1935, (laatsgenoemde naam is natuurlijk een typefout geweest)
 • dat zijn vader geboren was te Singkawang in 1874 en 
 • dat zijn moeder geboren was te Jakarta in 1868.

Openarch meldt: 1923 adj commies rekenkamer, 1927/1929 werkzaam bij bevloeiing.

de Calonne naturalisaties meldt: Genaturaliseerd 18-6-1968 en wonende Hengelo.

Dezelfde website meldt ook: Naturalisatie 8 mei 1969 van Paulina Sylvia geboren 8 mei 1935, dochter van Willem Frederik Hendrik en zij huwde Franciscus Riedel en ook woonachtig Hengelo. (Volgens verklaring werd zij genoemd als Sylivia Pantme).

 

 

 

Aanvullende info webmaster:

Uit ons Nageslacht Indo Europese families door Mr. Bloys TvP XCII / 95 het volgend fragment gescand, blijkt dat de vader zoals bedoeld door 1) Johan Anton Maria geboren was op 25 aug 1871.

Ad 2) vermeldt dat zijn vader te Singakwang was geboren in 1874. Ik heb het nageplozen en volgens de mij beschikbare bronnen wordt hier dus ook bedoeld Johan Anton Marie aangezien ik geen andere personen heb gevonden die te Singkawan geboren werden en de familienaam van Stein Callenfels droegen.

Mocht mijn bewering juist zijn, dan is de lijst met kinderen niet volledig. 

 

Hieronder de stamboekkaart van Johan Anton Marie van Stein Callenfels, waaruit blijkt dat diens vader (opa van de hierboven genoemden onder 1 en 2) Albert Jan van Stein Callenfels was en de moeder van Johan Anton Marie ( oma van de hieroven genoemdem onder 1 en 2) heette SARIE.

 

Aanvulling per mail ontvangen op 29 april van de webmaster Boeroeng van het Indisch4Ever weblog/forum, waarvoor dank: 

* foto's Laura van Lingen-van Stein Callenfels

https://indisch4ever.nu/2014/02/20/foto-zoekt-familie-pesch-van-lingen/

*Frederik Hendrik Casimir van Stein van Callenfels was onze buurman in Breda 1957-1966 gehuwd met Vera Ellert

* Albert Jan v SC, geboren Oost Souburg 09-04-1846, zoon Godefridus van Stein Callenfels en Johanna Grada Catharina van Kolk die huwden te Nijmegen.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun vrede en rust hebben naast hun Schepper.

Top