Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
Pnl911Ritmeester
Pnl911RomFreni
Pnl911DeBruine
Pnl911v.d.Sar
Pnl911Willer_vWoer
Pnl911Peters_Steph
Pnl911NeijIngCrame
Pnl911SayLindPoetira
Pnl911WatrCrameWijer
Pnl911BosscPaarsBrod
Pnl911BosseVYssMoll
Pnl911DamwNollRoger
Pnl911 WielBeemStolz
Pnl911BeemReynFranqu
Pnl911CanAreBonVHem
Pnl911SwerSoetVFaber
Pnl911LeefDeBokLenne
Pnl911LynisHuffMahne
Pnl911KessBoedriNoll
Pnl911RolfAlesKlunde
Pnl911NovGGalldeWate
Pnl911PaulDibbMaij
Pnl911MartHartVries
Pnl911HakAspGokkel
Pnl911MeelvHutSwe
Pnl911SchusNalJacobs
Pnl911SchaubSpeciaal
Pnl911BartHafkBrugge
Pnl911NollWessMulRom
Pnl911 Jan Timmerman
Pnl911HayesDeeleman
Pnl911WoelkSchutHart
Pnl911 Walsarie Wolf
Pnl911BouwensLasal
Pnl911CoomansWarnaar
Pnl911PasKranchKühr
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT. 

Zie de hoofdpagina KERKHOF PENELEH GRAVEN GEFOTOGRAFEERD OP 9 NOV 2021. 

 

 

Op deze pagina 2 graven van 2 aparte families.

Hieronder een scan uit de BRP12 met de tekst van de graven: 

 

 

 

Het graf B2439 van de familie VAN WOERDEN.

Als ik naar de foto van het hele graf kijk, kan ik niet anders concluderen, dat er in dit graf (tenminste) nog iemand anders begraven moet zijn. Zie ronde onderste gedeelte. De fotograaf destijds (van BRP12) heeft zeer waarschijnlijk ook al de grafplaat van het ronde gedeelte niet aangetroffen. Ik ben er niet in geslaagd om nadere info hierover te vinden.

 

Naar wat meer gegevens over mevr Aaltje van Woerden geboren de Lugt gezocht en helaas niets kunnen vinden. Zelfs in de Nederlandse bronnen wordt haar geboorte NIET vermeld.

Wat ik wel heb gevonden is een zoektocht van een verzekerings maatschappij te Batavia, omdat er een JUFFROUW Aaltje de Lugt zoek was in hun adminstratie. Hoogstwaarschijnlijk was destijds de polis afgesloten toen Aaltje nog niet gehuwd was. (Zij huwde in 1872) en dat men daarom JUFROUW schreef.

Iets meer over de heer Augustin Antoin Guillaum van Woerden.

Hieronder de pk's van het ouderlijk gezin van Augustin. Kaart 1 toont het gezin toen de moeder van Augustin (Alida Elisabeth Coerten) nog leefde en kaart 2 toont het gezin met de stiefmoeder van Augustin (Sophia Goutman). Uit het gezin met de tweede echtgenote eveneens kinderen.

Let op de verschillende schrijfwijzen van de voornamen van A.A.G. van Woerden.

GHelet op het feit, dat A.A.G. van Woerden te Kertosono( RA zegt Ngandjoek en dat is vlakbij) overleed, neem ik aan dat hij geëmployeerde op een suikerfabriek was. (Let wel: Ik NEEM AAN, ik stel niet vast).

Verder heb ik niets meer kunnen vinden over Augustin Antoin Guillaum van Woerden.

 


 

Het graf B 2433 van CORNELIE MATHILDE WILLER.

Ik heb NIETS exact kunnen vinden over juff Cornelie Mathilde Willer geboren in 1877 te ?? en begraven te Soerabaja in 1900.

Vreemd, want de Willer's staan in het adelsboek, staan in de almanakken, staan in de kranten, staan in openarch.nl, wiewaswie, kortom genoeg te vinden over de Willer's en ook over een persoon MATHILDE CORNELIE WILLER (met andere geboorte- en overlijdensdatums)  maar NIET over de begravene CORNELIE MATHILDE WILLER.

 

De RA1879 zegt: Geboren Modjokerto op 2 maart 1877 MATHILDE CORNELIE WILLER.

De RA1902 zegt: Overleden Soerabaja op 10 sept 1900 MATHILDE CORNELIE WILLER.

Geboren te Modjokerto riekt naar het feit, dat het betrekking heeft op de suikerfabrieken aldaar of te Pasoeroean. Kan ook ;-)

Ik laat het over aan eventuele geïnteresseerden/nieuwsgierigen om uit te zoeken welke personen WILLER op de suikerfabrieken hebben gewerkt.

 

Nog vreemder als ik naar de tekst kijk: Droog en afstandelijk. Slechts: Hier rust + naam + datums geb.overl. Niets van "onze dochter" of "onze dierbare" of zoiets. Rien de rien en Francais.

Zou het zo zijn geweest dat men vooral niet al teveel kenbaar wil maken en dat men uit goed fatsoen voor het graf heeft gezorgd en daarmee de kous af was????

Let wel !!!!!  Is zomaar een gedachtengang van me en geen vaststelling van een feit.

 

Ook hier mijn eer en respect voor zo'n jong gestorven dame, die amper aan haar volwassen leven begon.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top