Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Ary Prins wnd GG
Adriaan Koek
Hend.Merkus de Kock
Schmidt a.Altenstadt
Schm.A.Alt / KARIB
Sch.A.KARIB VERVOLG
Schm.A.Alt. /Burlet
Hamilton-SlvrtonHill
Nahuys + P.B.VI Solo
Nicolaas Coblijn
Notaris CPA Boelen
Een heuse Vader
Anton en Louis
Neef LBV Boelen
Neef KF Boelen
Nicolaas Boelen
Mariana W. Smit
Tellings Brandenburg
v.d.Steur/Graafstal
Notaris P.J.Janssens
Maria Salomonson
Rienk Spekman
Hulpfonds militairen
De HBS Leiden 1893
Notaris Scipio Blume
Ritm.Cav. Sorgdrager
Resident Rijfsnijder
GG's VOC/Ned.Indie
Indische straat 1
Indische straat 2
Indische straat 3
Indische straat 4
Indische straat 5
GJC Gosenson
Barend vd Worm
Johan Heinrich Crena
Pieter Herman Prager
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgverhaal op de pagina KLEINE ANTON EN KLEINE LOUIS.

 

 

Ter ere van en respect voor mijn achterneven en hun (aangetrouwde) familieleden,

LOUIS BERNARDUS VINCENTIUS BOELEN, die gehuwd was met JOHANNA MAGDALENA ENDEMAN. Zie hiervoor de pagina LBV Boelen en JM Endeman.

KAREL FREDERIK BOELEN. En tevens voor moeder Louisse Henriette Busscher.

 

Zij werden oorlogsslachtoffer.

 

In het kort een stukje over de voorouders.

 

Simon Christiaan Josephus Boelen (1807-1875) huwde

  1. Johanna Maria van Kleef (1802-1850)
  2. Catharina Angeniet (Agnes) Mesch (1817 - 1852) 
  3. Jacoba Volbregt (1819 - ??)  

Uit alle 3 huwelijken waren in totaal 25 kinderen. (Zal behoorlijk druk geweest zijn op verjaardagen.)

Uit huwelijk 1) waren onder andere de volgende kinderen: 

  1. Constantinus Petrus Antonius Boelen, notaris te Magelang en gehuwd met Sinah, waaruit kinderen en één van de kinderen was mijn tante Pauline Constance Boelen gehuwd met mijn oom Willem Egbert Boers.
  2. Bernardus Franciscus Vincentius Boelen (1842-1891) en hij had 2 relaties met 2 Inlandse vrouwen, waarvan er één genaamd was MOERAH. Bernardus was gepensioneerd officier Pauselijke Zouaaf en werd administrateur van de onderneming Donowari te Malang). Na diens overlijden werd mijn oudoom de notaris Constantinus voogd over de kinderen.

Uit de relatie van Bernardus Franciscus Vincentius Boelen en de Inlandse vrouw Moerah werd o.a. geboren zoon:

Antonius Bernardus Boelen (* 23 aug 1882 en +4-11-1919) en hij huwde met Louisse Henriette Busscher (1887-1971)

Uit deze relatie van Antonius en Louisse werden verschillende kinderen geboren, waaronder:  

 

1) Louis Bernardus Vincentius Boelen * op 13 mrt 1907 te Semarang en vermoord tijdens de internering in de gevangenis te Bandoeng door de Japanse bezetters op 27 nov 1911.

2) Karel Frederik Boelen. Overleden kamp Japan.

3) Martha Koosje Boelen.

4) Pauline Elisabeth Boelen en anderen.

 

Hieronder de stamkaart van het OGS:

 

Zijn urn te Menteng Pulo:

 

 

Een stukje correspondentie van het OGS betreffende Martha Koosje, een zus van Karel Frederik en daaronder een deel van de overlijdenskaart van moeder Louisse Henriette Busscher met de namen van haar dan nog in leven zijnde kinderen Martha Koosje en Pauline Eleonore.

Martha Koosje (gebr. 11-1-1914) huwde de heer Edmund Bachmann (gebr 4-8-1914) en zij liggen beiden bij elkaar op het kerkhof Westhoflaan Tilburg. Martha overleed 8 sept 2000 en Edmund overleed 20 mei 1988.

Pauline Eleonore (gebr. 11 juli 1915 / 1978) huwde de heer Kuno Leopold Koen Kortum (1915-1988). In de almanak RA1916 staat hij te boek als Kuno Leopold Kortum.

 

Het inmense verdriet van moeder Louisse Henriette  Boelen Busscher moet verschrikkelijk zijn geweest:

Zij verloor haar man (37 jaar oud) in 1919 en ging verder alleen met haar kinderen door het leven.

Zij had in totaal 9 kinderen en zij overleefde 7 ervan. Na de geboorte van Karel zoals hier beschreven op deze pagina, kreeg zij nog een tweeling die slechts 3 uren leefden. 2 van haar zonen werden oorlogsslachtoffer en overleefde de oorlog niet, maar zij was sterk van geest.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top