Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Ary Prins wnd GG
Adriaan Koek
Hend.Merkus de Kock
Schmidt a.Altenstadt
Schm.A.Alt / KARIB
Sch.A.KARIB VERVOLG
Schm.A.Alt. /Burlet
Hamilton-SlvrtonHill
Nahuys + P.B.VI Solo
Nicolaas Coblijn
Notaris CPA Boelen
GG's VOC/Ned.Indie
Indische straat 1
Indische straat 2
Indische straat 3
Indische straat 4
Indische straat 5
GJC Gosenson
Barend vd Worm
Johan Heinrich Crena
Pieter Herman Prager
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor 

GEORGE JOHANNES CHRISTIAAN GOSENSON.

 

Er is héél veel bekend en geschreven over:

Kolonel GEORGE VICTOR FRANK GOSENSON, die door de Japanse bezetter geexecuteerd werd en op de pagina INDISCHE STRAAT DEEL 1 heb ik zelf al deels uit de doeken gedaan hoe het precies in elkaar stak wat betreft de familie banden tussen ondergetekende en kolonel Gosenson.

 

Maar niets over: George Johannes Christiaan Gosenson en daarom hierbij mijn relaas over deze George, opdat de wereld hem niet moge vergeten, want dat heeft hij wel verdiend...Immers ook hij gaf zijn leven en verdient eer en respect.

Waren er familiebanden tussen de kolonel George Gosenson en de Landstorm soldaat George Gosenson? Dat mag de geïnteresseerde lezer zelf bepalen aan de hand van mijn relaas, als men aandachtig heeft gelezen tenminste en menigeen doet het niet.

 

 

 

Wie was George Johannes Christiaan Gosenson? Hij was - toen de oorlog uitbrak - landstorm soldaat, werd krijgsgevangen genomen en overleed te Singapore aan de gevolgen van dysenterie en werd slechts 39 jaar oud.

Hij was de zoon van commies en later secretaris weeskamer JOHANNES GIJSBERTUS CORNELUS MARGARETHUS GOSENSON (geb.11-12-1862 te Semarang en overleden 24 juli 1935 te Magelang en zijn moeder was JEANE HELEN ADELAIDE LAMMERDING (geb. 27 mei 1865 Tegal - de RA1866 zegt: Jeane Helene Adeleide Lammerding - en overleden Magelang 25 febr 1935, enkele maanden eerder dan haar echtgenoot)

In onderstaande overlijdens advertentie van moeder Jeane, wordt onderaan de advertentie genoemd zoon George Johannes Christaan Gosenson en echtgenote M. Gosenson Huffenreuter. Haar roepnaam was Mien en ten rechte heette zij ERNA HERMIEN HUFFENREUTER. 

Ter extra info:

Nicoline Jacqueline Rudolphine Lammerding, geboren Tegal 20 juli 1868, huwde op 18 mei 1887 Semarang met George Johan Regard Gosenson (onderwijzer) en dit echtpaar kreeg onder andere een zoon genaamd George Frank Victor Gosenson de latere geëxecuteerde kolonel KNIL. Nicoline had te Salatiga een eigen pension.

Hieronder een foto van Nicoline en haar twee kinderen en een zuster. De bron waar ik de foto van heb gedupliceerd zegt in de begeleidende tekst dat de bewuste dame in kwestie een tante (naamloos) was van George Frank Victor Gosenson. Ik durf te beweren, dat de dame tante Nancy was. En waarop dan wel gebaseerd?

Gebaseerd op: Diverse kranten berichten (Delpher) die de verhuizing van moeder Nicoline plaatsten en elke keer werd de naam van mede verhuisster gemeld als juff. N.E.E. Lammerding. Daarbij gevoegd het feit, dat de dame in kwestie ook op deze foto staat. Kan niet missen volgens mij.

 

Kijk en vergelijk of beide genoemde heren familie van elkaar waren.

 

George Johannes Christiaan Gosenson huwde met Erna Hermien Huffenreuter. Na zijn overlijden huwde de weduwe Huffenreuter met een neef Jan Cornelis Huffenreuter.

Hieronder de genealogische gegevens van de weduwe en Jan Cornelis.

 

Bron OGS hieronder met vermelding burger beroep van George Johannes Christiaan Gosenson.

 

 

Hieronder bron OGS een stukje genealogie van Jan Cornelis Huffenreuter.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top