Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
De fam.naam JOHANNES
Johannes fam's Surab
Eugene E. Mesrope
Agha H Arm.Engl.
Jacob, Joseph's zoon
Johanna Johannes
Nazaten Johanna Joh.
Nazaten 2 Joh. Joh.
Nazaten 3 Joh.Joh.
Naz.4 JohJoh SOEKIAS
Frederik D. Johannes
Koning Krijgsheer
De stad Van (Wan)
Een nazaat (Armeens)
Historia.id 24 2015
Berezina Indië
Vagarshak Apcar
Familie Marcar
Jordan Car. Jordan
W.M.Joakim Jordan
Gregory D. Jordan
Overige fam. Jordan
M.A.G. Martherus
Ashkhen Joaquim
KurkdjianWeissenborn
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Tere van en respect voor de heer

MAXIMILLIAAN AVITH GALESTAN MARTHERUS  en zijn familieleden.

 

Allereerst maar een foto van Max. Bron OGS. Deze foto is uitvergroot van een foto waar Max voluit staat.
Na het uitzoeken van zijn details aan de hand van historische stukken, ben ik tot de conclusie gekomen, dat de foto genomen moet zijn tussen 1928 en 1935 te Grissee. Immers: Max was onderwijzer vanaf 1928 te Grissee, werd hoofdonderwijzer te Grissee en was hopman van de Grisseesche Padvinderij en werd in 1835 overgeplaatst naar een ander oord en kreeg een afscheids receptie van de school. Staat allemaal hieronder.

 

De stamkaart van de OGS en de interneringskaart en overige stukken met vermelding van de bronnen.

 

Max werd geboren te Buitenzorg op 19 dec 1907 uit ouders AVITH MARTHERUS en BERTHA LOUISE GEPHART.

Uit dit huwelijk meerdere kinderen, waaronder Bertha Rijla Martherus die later huwde met Daniel Reijenga. Daniel werd ook geinterneerd en overleefde gelukkig de oorlog. Daniel was geboren te Poerworedjo 1899. Daniel was Scheepswerktuigkundige KPM en zijn ouders waren Johan Wybe Reijenga die gehuwd was met Louisa Bertha Gephart. (Let op de familienamen !!!) Bron Interneringskaarten. Let wel: Er zijn 3 verschillende interneringskaarten van Daniel met eendere inhoud.

De interneringskaart van Daniel Reijenga met namen van ouders vermeld en echtgenote, zuster van Max Martherus.

 

Wil men genealogisch meer weten over de familie Martherus?

Ga dan naar Martherus.com en suc6 met het bevredigen van uw nieuwsgierigheid.

In elk geval was Max een afstammeling van Galestan (Lazar) Martherus, geboren Nor Jugha Isfahan 1794 en overleden Soerabaya 1864, uit het huwelijk van Galestan met MARTHA JOHAN. !!!

Galestan was scheepskapitein op het schip Vrouwe Helena, welk schip eigendom was van Joseph Johannes Amirkhan en die gehuwd was met Helena Jacoba Herwich.( Mijn over-overgrootouders.)

Martha Johan's familie had later weer wat van doen met Toontje Poland, de majoor KNIL met de Madoerese troepen. Een nazaat Johan was gehuwd met Toontje Poland

 

Ook Max ontkwam niet aan de internering door de Japanse bezetters van voormalig Ned. Indie en

overleed aan een zware tropische ziekte dysenterie (welke hij opliep op 19 juni) op 30 juni 1944 en werd begraven in eerste instantie op Pangkalan Balai te Sumatra. Werd later herbegraven en ligt nu te rusten op het Ereveld Pandu te Bandung.

Op zijn erekruis staat vermeld dat hij geboren was 1908 en overleed op 30 juli 1944, hetgeen - volgens de interneringskaart hieronder NIET juist is !!!! Hij werd geboren in1907 en overleed JUNI 1944

 

Hieronder de stamkaart van Max. Hij was onderwijzer o.a. te Grissee Hollands Chinese School vanaf 1928 t/m 1935 en in 1933 werd hij hoofdonderwijzer van de Hollands Chinese School.

Te Grissee was hij tevens hopman van de Grisseesche Padvinderij. Daarnaast deed hij heel veel op sociaal gebied voor zijn leerlingen en ondernam o.a. vaak excursies met hun.

Tevens was hij zeer begaan met het toekomstig lot van zijn leerlingen en in samenwerking met diverse andere personen, kreeg hij het voor elkaar om een speciaal studiehuis in te richten voor de Chinese leerlingen, aangezien hij bemerkte dat er thuis bij de kinderen maar al te vaak met de pet naar werd gegooid, omdat menig ouderpaar zich niet erg om hun kroost bekommerde en de jeugd zo'n beetje aan het lot werd overgelaten. (Bron Delpher).

Onderstaande foto van de OGS.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top