Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de heer

MALCOLM JOSEPH EN ZIJN FAMILIE.

 

Wie was Malcolm Joseph

Ik weet het niet, want er is bijna niets te vinden over hem, maar wel over zijn nazaten gelukkig, zodat ik hier mijn eer en respect kan betonen. 

In elk geval was Malcolm Joseph zeer vermoedelijk afkomstig uit Nor Jugha Isfahan Perzie en wanneer hij opdook in voormalig Indië is mij ook onbekend en ik vermoed dat hij "makelaar en tevens koopman" was.

In de jaren 1884/1889 bood hij verschillende huizen of te koop of te huur aan in Batavia volgens advertenties in Delpher.nl Maar dat is dan ook alles wat te vinden is over Malcolm.

 

Kortom, op een gegeven moment liep hij JEANNE MAGDALENA CHRISTINA TOLLENS tegen het lijf, zij vonden elkaar best aardig en lief en zij huwden elkaar te Batavia op 22 okt 1885 (RA1887).

Uit deze verbintenis kwamen tenminste de volgende kinderen uit voort:

 

  1. Magdalena Laloon Christina Joseph * Batavia 12-11-1887 en zij overleed 9 juni 1888.
  2. Daniel Malcolm Joseph * Batavia 21 maart 1889
  3. Arathoon Malcolm Joseph * Batavia 12 juni 1890 en overleden Batavia 30-6-1890.
  4. Malcolm Joseph * Batavia 13 dec 1891 
  5. Catharina Malcolm Joseph * Batavia circa 1892.

Wat gebeurde er verder met Malcolm Joseph die gehuwd was met Jeanne Tollens? Overleed hij plots? Vertrok hij met de noorderzon? Zijn zij gescheiden? Ik weet het niet, totaal niets kunnen vinden.

In elk geval zat Jeanne met de kinderen en zij huwde ten tweede met Heinrich Fischer te Batavia op 23 jan 1894. (RA1895).

Ad 2) Daniel Malcolm huwde te Batavia op 29 juni 1915 met EMMA MATHILDA(MATHILDE) JACOBS en hieruit kinderen.

Ad 4) Malcolm Joseph. Mij is verder niets bekend.

Ad 5) Catharina Malcolm Joseph. Zij huwde AUGUST REINDERT MEIJER. (*11 jan 1891 Amsterdam). Catharina was onderwijzeres 3de klas HCS Gorontalo en overleed te Den Haag 10 juni 1962 oud 70 jaar. Op haar akte staan geen overige familie gegevens genoteerd dan enkel met wie zij gehuwd was. Uit dit huwelijk slechts één kind/zoon geheten August Reindert Malcolm Meijer geboren 17 febr 1918 te Semarang en hij werd voor dienstplicht opgeroepen in 1938. Zijn vader is dan al overleden en de familie woonde in Amsterdam. Zoon August overleed Schierke Landkreis Wernigerode op 21 sept 1944 als oorlogsslachtoffer.

 

Ad 2 Uitgebreider: DANIEL MALCOLM JOSEPH.

Daniel Malcolm huwde Emma Mathilda Jacobs en uit dit huwelijk 3 kinderen, allen geboren te Batavia. Daniel was ambtenaar, maar ik heb niet kunnen vinden bij welk departement of afdeling of wat dan ook. In Leiden Universiteit is een dossier aanwezig met gepensioneerde ambtenaren en daar staat hij bij plus dat het gezin met groot verlof ging naar Nederland mei 1930/maart 1931. Zie PK Den Haag hieronder.

 

  1. Christiaan Karel Malcolm Joseph
  2. Rudolf Maurits Malcolm Joseph
  3. Daisy Malcolm Joseph

 

 

Zoon Christiaan Karel Malcom Joseph ad 1) hierboven,werd oorlogsslachtoffer en overleed Thailand.

 

Zoon Rudolph Maurits Malcolm Joseph ad 2) opteerde voor het WNI-schap op 18 november 1950, was in dat jaar werkeloos en ongehuwd en zonder kinderen.

 

Dochter Daisy Malcolm Joseph ad 3) was gehuwd met Johan Weijenberg en woonde in Eindhoven en daarna te Voorschoten. (Zij waren te Bandoeng Dagoweg 67 gehuwd 26 febr 1948 en Johan had toen de rang van Korporaal Vew3. Bron Limburgs Dagblad 6 maart 1948).

In 1968 maakte Daisy een pelgrimsreis naar Thailand om het graf van haar broer Christiaan te bezoeken. (Bron NA/OGS)

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwige vrede hun rust hebben.

 

Top