Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor:

LEO MARKAR SOEKIAS en de familie SOEKIAS en aanverwanten in het algemeen.

 

De familie Soekias besloeg een zeer groot aantal leden en ik heb niet de beschikking over alle bronnen, ook omdat diverse bronnen er gewoon niet meer zijn, bijv. het archief van Semarang waar destijds een groot deel van de familie woonde en leefde en werkte en voor het nageslacht zorgde.

In mijn genealogie komen ook enkele leden Soekias voor - zie hiervoor de pagina: Johanna Johannes Nazaten.

Kortom resumerend: Te groot aantal familie leden en te weinig beschikbare bronnen.

Het NA/OGS was op zoek naar meer gegevens over Leo Markar Soekias.

Leo Markar werd geboren op 2 jan 1894 en erkend door zijn vader Wartan Frans Markar Soekias op 14 sept 1900. Een zusje van Leo was Cecilia Elionora Soekias. Bron datum geboorte Archief van oom Armen Joseph en bron erkening is register almanak.

Volgens genealogie online stamboom Naessens zou hieronder de stmboom als volgt zijn. Het punt is echter dat op het internet op andere sites geschreven wordt dat Wahan Frans Markar Soekias Geadopteerd was. Wat verstaan men onder geadopteerd in dit geval? Hetzelfde als erkend? Was hij een zoon van vader Wahan Markar met een andere vrouw?

 

Volgens het OGS had Leo Markar Soekias een dochter uit een relatie/huwelijk (met een Inlandsche christenvrouw Moinah - bron Genealogieonline Indische Genealogie) en de dochter had de eendere initialen en waar deze voor staan is mij onbekend.

Info inzake bovengenoemde scan uitleg namen: Ferdinand Alexander werd door TNI troepen gevangen genomen en tijdens een vluchtpoging werd hij neergeschoten door de TNI. (Zie dossier bij NA/OGS)

Ik begrijp de zinsnede op de kaart van Ferdinand niet. Er staat bij familie: Vader + Chinese naam. Is Ferdinand dan geadopteerd?

Gregory Wartan Soekias was een broer van Leo Markar Soekias. ??? Geen bewijzen kunnen vinden.

 

Kortom, dochter L.M. Soekias huwde met de heer F.G.E. RORIMPANDEY (OGS gebruikt verkeerde naam- zie kaart boven.) De heer F.G.E. Rorimpanday was gediplomeerd hoofdleraar Indonesche taal en politiek actief mbt tot de Menadonese bevolking en hij was ook betrokken bij het BRIDGE gebeuren te Surabaya en daarnaast voorzitter van de atletiek bond Indonesia. (Bronnen: Delpher en zoeken op naam). in zijn jonger jaren zelf een begenadigd sporter.

Dit echtpaar Rorimpandey - Soekias kregen kinderen waaronder een zoon Frank en deze werd filmster/producer, scenario schrijver in Indonesia. Frank werd geboren 9 dec 1943 Surabaya en overleed Bekasi 23 aug 2010. Zijn alias was Maesa Anugrah en soms ook Toto.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top