Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
T.C.J. Kroesen
Opa's romance op zee
Den Haag en Batavia
Manuel White Nahuys
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Joseph Manuel en zijn nazaten, een aangehuwde White, een nazaat White met Nahuys en die ging verder door het leven met een Kroesen, die een oom was van mijn vader; langszij gevaren kwam ook nog een familie De Kruijff van Dorssen op de proppen en ineens klopte weer een ander familielid/nazaat Johannes weer op de deur van de familie Manuel, enzovoorts enzovoorts.

Wat betreft de familie MANUEL: Zie ook mijn pagina MARY MANUEL MADIOEN met daarin  vermeld mijn nodige gefronste wenkbrauwen over de inhoud van een artikel uit een oude krant inzake de familie Manuel, geschreven door een journalist die deels aan bladvulling deed.

 

Een reis naar het verleden circa1813 en begonnen ergens begin april 2016. 

Het was op 6 april j.l. dat de heer G.J. Gademan uit Renkum mij op mijn site een berichtje stuurde met iets over een nalatenschap Kroesen-Nahuys, waarop ik meteen antwoordde en de heer Gademan was zo vriendelijk om dit stukje nalatenschap mij direct te doen toekomen, waarvoor nogmaals mijn hele hartelijke dank naar de Heer Gademan toe. (De heer Gademan was voorheen zeer nauw betrokken bij het exploiteren/regelen/runnen van het Kinder Vakantie Verblijf Renkum, zeer welbekend bij menig oudere Nederland-er/-se.)

En daarmee begon voor mij deze reis naar het verleden. Ik was namelijk al eerder van plan om iets te schrijven over Joseph Manuel en nazaten, doch had het telkens weer om onbestendige redenen uitgesteld. Uiteraard is het ook niet mijn bedoeling om hier op deze pagina de hele reutemeteut uit de doeken te doen, want dan is het hek van de dam en slechts de zon gaat voor niets op.

 


Ik begin dan maar met dat stukje nalatenschap van Jkvr Charlotte Kroesen-Nahuys.

Foto onder: Een der aquarellen uit een deel van de nalatenschap, een aquarel op formaat iets groter dan een a4.

 

Raak, dacht ik nog. iets van toudante Charlotte, waar mijn vader in huis was geweest. Zij was gehuwd met Johannes Alexander Kroesen, zoon van Anna Johannes en Tiemen Cornelis Johannes Kroesen, broer van mijn vader's moeder Cornelia Helena Geertruida Kroesen, gehuwd met Julius Boers. Zie hiervoor de pagina KNIL PENSIOEN.

Not dus, niet raak, want bij nader onderzoek bleken de aquarellen geschilderd waren door haar dochter Johanna Catharina de Kruijff van Dorssen uit haar eerste huwelijk met Gijsbertus de Kruijff van Dorssen en bij moeder en stiefvader deels opgegroeid. Johanna Catharina staat inderdaad te boek als aquarel-schilderes. Bewijs dat de aquarellen geschilderd waren door Johanna Catharina? 1) Ze schilderde deze aquarellen ook nog na de dood van haar moeder en 2) ze gebruikte vaker de naam van haar moeder. Maakt niets uit verder.

(Een nichtje van Johanna Catharina de Kruijff van Dorssen is Jorien Rooymans-de Kruijff van Dorssen, beeldhouwster en geboren in 1933 te Bandung. Haar moeder was Jifke de Vaynes van Brakell Buys en haar vader was Huibert Gerard Brian de Kruijff van Dorssen).

Goed, daar waren we uit en besloot ik daaropvolgend maar de tak Nahuys en hun wetenswaardigheden verder uit te pluizen.(Althans nog verder de historie in).

Oudtante Charlotte Louise Huberta Nahuys was de dochter van Huibert Gerard Brian Nahuys (*11-5-1832 Goor en +30 dec 1869 Semarang) en Carolina Louise Sophia White (*26 jan 1843 Semarang en +8 april 1918 Batavia).

Een zus van Charlotte was Caroline Ellen Anna die huwde met Carel Marinus Hubertus Kroesen (Ex bank directeur Bank van Suriname)

Caroline Louise Sophia White was een dochter van Justus Thomas White (*circa 1809 Tegal en +8 mei 1871 Soerabaja, zoon van James White zeekapitein met eigen schoener Carolina en Maria Dorothea van Breugel Blanken, zich noemende Maria Dorothea Blanken, dochter van VOC soldaat Justus van Breugel Blanke) en Margaretha Charlotte Manuel (*13 jan 1813 Semarang en +7 okt 1884 Semarang.) Dit echtpaar huwde te Semarang op 13 jan 1830 en waren vóór 10 aug 1859 weer van elkaar gescheiden en kregen verscheidene kinderen. Volgens de Ind. Navorscher waren het er 5. Volgens de geboorteberichten in de kranten waren het er 7. En ik geloof niet dat de kranten zomaar willekeurig een advertentie plaatsen over iemands geboorte toch?

Justus hertrouwde met Theresia Josephina Anthonia Schilter en kreeg bij haar ook 2 kindertjes en Margaretha dacht er het hare van, stak haar middelvinger op tegen haar ex en huwde op 10 aug 1859 met de heer Georg Wilhelm von Ende van Starkenborgh en vond het best zo.(Margaretha was eiseres).

Margaretha Charlotte Manuel had onder een zuster geheten Elisabeth Catharina Manuel die met de heer Johan Frederik Arnold huwde te Semarang op 19 febr 1841. (Zij waren beiden onder andere dochters van Joseph Manuel die meerdere kinderen had, maar dat mag men zelf bij elkaar garen wie zij waren.)

Margaretha Charlotte Manuel werd weduwe op 1 okt 1853 en ging een paar jaartjes door het leven als weduwe, de zorg op zich dragend van de opvoeding van 6 kindertjes, waarvan de jongste in 1852 werd geboren. Financiëel had Margaretha totaal niet te klagen, want de heer Arnold was financieel goed voorzien, pa Joseph had haar wat nagelaten, dus daar lag het niet aan. (Arnold had bankier Georgius Leonardus Dorrepaal in het zadel geholpen en G.L. Dorrepaal was gehuwd met één der dochters van Joseph Manuel, namelijk Ludovica.)

En ja hoor, het kon niet uitblijven, want de familie Manuel was de naaste buurman van mijn over-overopa Joseph Johannes en die had onder andere een zoon Frederik Daniel Johannes en al gauw werd er wat over de schutting naar elkaar toe gelonkt en het was op 10 nov 1860 dat in de contreien van Peterongan/Wonodri Djomblang de naaste buren heel de nacht wakker werden gehouden door het daverende stereocq dolby surround geluid van de 500 Watt versterkers, want er was een bruiloft te vieren en dat zou men weten ook. Dit huwelijk hield 14 jaren lang stand, totdat oudoom Frederik Daniel Johannes op 20 aug 1874 overleed te Semarang, 35 jaren na de dood van zijn vader.

Op de bruiloft waren natuurlijk onder andere aanwezig mijn overoma Anna Johannes met de kindertjes en haar man T.C.J. Kroesen en haar jongste was ten tijde van de bruiloft van haar broer Frederik Daniel, net 3 jaar geworden en heette Johannes Alexander Kroesen, werd later de eerste Ass.Resident van Nieuw Guinea, ging met pensioen in 1911 en nam mijn vader en zijn één jaar ouder broer in de kost te Arnhem toen zij beiden te Wageningen studeerden en huwde tussentijds zijn oude jeugdliefde tante Charlotte Nahuys te Rotterdam in 1908

En het hele huishouden van mijn oudoom Johannes Alexander Kroesen draaide natuurlijk onder het alziend oog van zijn echtgenote tante Charlotte Kroesen-Nahuys, waarmee ik dan weer beland ben bij mijn uitgangspunt zoals bovenaan deze pagina beschreven. Kunt het nog volgen? Neen? Maakt niets uit want deze pagina heb ik opgezet als voer voor eventuele genealogen.


 

Hieronder enkele wetenswaardigheden en/of foto's over Joseph Manuel en over die tijden dat hij leefde daar in die contreien.

 

Zijn partner Wlliam Neate Chapman had een relatie met de vrije Christenvrouw Angelina en verloor een kind op 3 mei 1818 *RA1819), het jaar dat hij onderstaand bedrijf oprichtte met Joseph Manuel en Henry Burnaby. Op 31-10-1823 overleed Mary Chapman te Semarang. Op 1-1-1816 werd geboren te Semarang Elisabeth Chapman, gedoopt 10-3-1816. Op 3-5- 1818 overleed het kind Chapman te Semarang. (Elisabeth???)

 

Was William Neate Chapman ook gehuwd met Maria Anna  Cookson? Een vreemde zaak, want volgens de almanakken en overige beschikbare bronnen was de heer Francis Cookson gehuwd met Maria Anna Keijzer en zij hadden een dochter genaamd Christiana Cookson, die later met BLAVET huwde. Maar William Neate Chapman schreef brieven naar huis te Engeland en in één van de brieven verhaalt hij over het feit dat de heer Blavet de hand vroeg van zijn dochter Christina (1834 - Bron: Chapman Archives - Fanny Chapman Diaries). Chapman en Cookson waren vrienden van elkaar en beiden hadden hun business te Semarang omstreeks de jaren dat Engeland de bezetter was van Java (1810-1815).

Meer weten: http://www.gaijmans-gaymans.nl/gaijmans-gaymansframeset.htm?gaijmans-gaymans001619.htm

(Ik moet een vraagteken zetten bij het feit, dat Maria Anna in de hierboven genoemde website gekenmerkt wordt als een Indiase. 1) Waarom dan de naam Keijzer? 2) In India waren ook Nederlanders werkzaam sinds VOC tijden en wel bijvoorbeeld te Surat en Achmedabad. Zij kan dus een nazaat van een VOC'er geweest zijn.)

In 1812 dreef Chapman samen met Rutter een zaak te Semarang geheten Chapman & Rutter Co, te Batavia had hij Rutter Co. .......Rutter was ook getuige bij de doop van zijn dochter....Te Semarang was in 1814  J. Kloprogge hun kantoormedewerker in loondienst, evenals J.W. Walkering.

In 1814 hadden Chapman en Rutter een brik genaamd Henry en zij zullen best wel eens in de haven van Semarang gezwaaid hebben naar de bemanning van de Helena Jacoba, mijn over-overopa's brik.

Per 31 dec 1817 houden Chapman's  activiteiten in deze beide bedrijven op, aangezien hij met spoed in Engeland terug verwacht werd. Het maakt verder niets uit, want de zaken keren zich tegen hem vanaf 1822.

Chapman zelf overleed te Kedoe op 5 dec 1838 (vóór 1828 en na 1824 verhuisde hij naar Kedoe, alwaar hij de cultuur in dook) en op 12 aug 1824 verloor Emma (kind) Burnabij het leven te Semarang. Over Henry Burnaby is verder niet veel nog te vertellen. Hij verlaat in 1828 Java op weg naar ???? India??, Engeland?? , West Indies??

Beide heren waren een "overblijfsel" van de Engelse tijden op Java. Want menigeen denkt natuurlijk bij de bezetting van Java dat dit door mensen gebeurde die helemaal uit Engeland met hun roeibootje aan kwamen zeilen al luidkeels brullend: Hooray, Killroy comes here. Silence!  I will kill you..... Not. !! India lag relatief vlakbij en Australia ook....

Meer lezen over William Neate Chapman? KLIK OP DEZE LINK (in het Engels/ in English).

En om het feest helemaal compleet te maken wat betreft de familiebanden van William Neate Chapman, klik dan hier om iets meer te zien over de familie Cookson en Blavet te Surabaya.

Het Australisch Instuut "Australian Dictionary of Biography Research Fellow, National Centre of Biography berichtte ik, dat de overlijdensdatum van Willaim Neate Chapman abusievelijk vemeld stond als 1837, daar waar dit 5 dec 1838 moest zijn en ik kreeg het onderstaand als antwoord terug. Kijk, daar doe ik het dus voor, want er zijn instituten in Nederland die botweg als antwoord geven: "Meneer het staat hier zo in de computer. Dus wat lul je nou?" Jaja, teleurstellend, vooral als je de bewijzen voor je snuffert hebt liggen....

Quote:

Dear Hans ... 

Thank you for your email of 28 April, and particularly for providing evidence of the date and place of death of William Neate Chapman. As you will appreciate, many ADB entries were written well over 50 years ago, and historical knowledge has expanded considerably since then, notably with the onset of the digital era. We are always pleased when information comes to light that enables us to correct or add details of ADB subjects, particularly on such fundamental details as the dates of birth or death.

Thanks indeed for taking the time and trouble to write to us. 

Best wishes,

Dr Malcolm Allbrook

Managing Editor, Australian Dictionary of Biography Research Fellow, National Centre of Biography 

School of History

Research School of Social Sciences

The Australian National University

Unquote.

Txs Dr. Allbrook for your cooperation.  

 

De wereld was klein destijds, ondanks de lange overtochten over zee. It's a small world afterall.

 


 

Joseph Manuel, landheer van Peterongan, Wonodri Djomblang Semarang, gehuwd met Catharina Johanna van den Berg (= Officiele christelijke doopnaam voor de chinese vrouw Kaloot)  Hij werd geboren op 13-5-1776 te Nederweijsel, vroeg in 1815 vestigingsvergunning (zonder inburgeringscursus), werd eigenaar van het stuk land Peterongan(Patjerongan) incl de kampungs en desa's en hun gronden in 1813, maakte kennis met mijn over-overopa Joseph Johannes die landerijen Simongan/Mlaja en Krapiak ernaast/inde buurt sinds 1808 in bezit had. Over-overoma Helena Jacoba Herwigh zal best wel 's vaker bij Manuel een bakkie leut gedronken hebben al keuvelend in het Duits over hoe goed het leventje wel niet was. Op sommige internet sites wordt beweerd dat Joseph Manuel van Portugese afkomst zou zijn. Waarschijnlijk is dit verhaal de wereld in geholpen omdat één of andere fantasie/sprookjesverteller de naam van Koning (Em)Manuel uit Portugal in gedachten had - of via de browser het net afstruinde en 80-duizend Manuels in Portugal vond,  het maar meteen neerplonkte en de wijde wereld in verkondigde.

Wat extra info over Catharina Johanna van de Berg, de echtgenote/levensgezellin van Joseph Manuel:

Zij werd pas op 31 okt 1826 officieel gedoopt samen met haar op 10 okt 1826 geboren zoon Eduardus Carolus en kreeg pas op deze datum officieel haar christelijke naam. (Alhoewel de almanakken wel consequent vóór deze datum haar christelijke naam hanteerden.)

 

Vreemd, 2 landslieden uit verschillende delen van de wereld, die elkaars buren worden in een land onder de tropenzon en welk land notabene geannexeerd werd door een vreemde mogendheid op zoek naar rijkdom via kaalplukkerij


 

Tja, Justus Thomas White (commies ambtenaar), een schoonzoon van Joseph Manuel, die in 1871 overleed en nog een openstaande schuld had bij een toko en waarvan de eigenaar niets af wist van de dood van Justus Thomas, want in tientallen kranten plaatste de eigenaar een oproep aan Justus om zijn rekening maar eens te voldoen. Dubbel verlies voor de eigenaar: geleverde onbetaalde spullen en advertentie kosten.

(Alhoewel ik een bedenking heb tegen mijn eigen spinsel hierboven, want de advertenties (juni t/m aug 1872) zijn soms gericht aan Justus Thomas White, dan weer Justus Thomas White Jr, dan weer Justus Thomas Joseph White. Spelletje: Wie van de Drie was toen al gangbaar. Niks nieuws onder de zon dus.

 


Na de dood van Joseph Manuel gingen wat huizen en landerijen in de verkoop (Het onderste deel hoort er niet bij, abusievelijk door mij verkeerd gecropped.)

 


 

En eventuele liefhebbers van het uitspitten van wie nu met wie wat deed, hetzij in de tuin, hetzij in de slaapkamer: Soort zoekt soort oftewel geld zoekt geld. Want er zijn heel wat "dure" namen te vinden in de genealogie van Joseph Manuel. Als vliegen op de stroop. 

De heer Pieter Hendrik Klerks was een beetje te laat met zijn aflossing en was op een gegeven moment wel erg veel achter, dus de beuk erin.

De broer van Pieter Hendrik Klerks was geen lieverdje. Hij kocht een militair om en leverde wat foute goederen af aan de militairen en kreeg wat straf ervoor. Dus ook hier weer: niets nieuws onder de zon, want geschiedenis herhaalt zich: omkoperij, corruptie en zwendel. Jaja, zo ging het, zo gaat het nog steeds en zo zal het blijven gaan.


 

De website van VOC dienaren geeft aan de naam letterlijk als volgt geschreven: Justus van Breugel blanke. (blanke zonder "n" en klein geschreven.)


De overlijdens advertentie van Joseph Manuel:


Nog wat extra info over Charlotte Margaretha Manuel. Na haar scheiding van Justus Thomas White was zij niet bij de pakken gaan zitten en ging in de toko-verkoop en runde zelfs het Java Hotel te Semarang, voorzien van paard- en wagen vervoer etc.etc.

Natuulijk was de heer von Ende al aanwezig in het zakelijk gebeuren en waarmee zij later huwde.

 

 

En het eigen kerkhof van de familie Joseph Manuel te Wonodri Peterongan? Da's verleden tijd. Da's een Mall en mooie huizen en grote gebouwen geworden. Das war einmal.

Top