Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Lazar Johan (Lazar Ohanian), nazaten en de band met Toontje Poland en diens nazaten.

Zie ook de pagina Toontje Poland. (Wie Toontje Poland was, kan men op deze links gelinkte pagina lezen en natuurlijk ook met WIE Toontje gehuwd was) en het verband kan gezocht worden in een huwelijk van Toontjes dochter Theodora Wilhelmina en HENDRIK JOHAN.

 

HET IS NIET DE BEDOELING DAT IK OP DEZE WEBPAGINA DE COMPLETE GENEALOGIE VAN DE FAMILIES JOHAN/POLAND EN AANVERWANTEN/GERELATEERDEN UIT DE DOEKEN DOE. HET IS SLECHTS MIJN BEDOELING OM OP DEZE PAGINA EEN VERBAND TE TONEN TUSSEN DE ONDERLINGE DIVERSE ARMEENSE VERBINTENISSEN IN DEZE FAMILIES. De hieronder genoemde gegevens heb ik deels uit de berichtgevingen en informatie van de heer NEIL LEE (gehuwd met een nazaat M. JOHAN) en waar nodig heb ik deze aangevuld met eigen bevindingen (in rood) uit almanakken, aktes, informatie uit het archief van oom Armen Joseph en berichtgevingen uit de oude kranten e.d.

 

Hendrik Johan (zie 4 hieronder) was het vierde kind (en tevens derde zoon) van LAZAR JOHAN (ten rechte geheten LAZAR OHANIAN en ik betitel hem als Junior)  en JOHANNA CHARLOTTE SCHALK.(1820-1842)

Lazar werd te Bushire geboren 8 juni 1810 en overleed te Soerabaja op 2 dec 1885, begraven te Peneleh. Zijn ouders waren: Johan Lazar Johan (Ik betitel hem hierbij als Senior) (circa *1782 +1843) en Ripsima Owenjohn (ten rechte geheten HOVHANDJIAN).

 

Uit het huwelijk (op 1 juli 1835 te Soerabaja) tussen Lazar Junior en Charlotte werden de volgende kinderen geboren:

 1. Jacob Adriaan Johan, geboren 21 april 1836 en overleden 13 aug 1899 (RA1837). Hij huwde met Sara Elisabeth Gregory (1836-1909), dochter van Johannes Malcolm Gregory en Mariamdjan Stephan Petrus(+24 maart 1873 Batavia) op 2 sept 1857 te Batavia. Jacob Adriaan ligt te Peneleh graf B822 samen met echtgenote Sara Elisabeth.
 2. Corneli(u)s, geboren 5 juni 1837 en overleden 12 nov 1893 (RA1838). Hij huwde op 4 dec 1856 te Semarang met Elisabeth Martherus (1831-1894), dochter van Galistan Martherus(+1864) en Martha Johan (=zijn oudtante)
 3. Johanna Charlotte Jansje, geboren 8 juni 1838 en overleden12 juli 1857 (RA1839) Peneleh graf B186
 4. Hendrik, geboren 4 juli 1839 en overleden 26 febr 1919 (RA1840). Volgens akte 204 filmnummer 1721286 wordt hij genoemd als  Willem Hendrik Lazar Johan.
 5. en ten slotte kind n.n. geboren 12 maart 1842 en overleden 12 maart 1842. (Moeder Charlotte overleed een uur na de geboorte van kind 5 op 12 maart 1842) (RA 1843).

Ten overvloede vermeld ik hieronder enkele andere gegevens uit de almanakken, betrekking hebbende op de periode t/m 1843:

RA1841: Overleden te Banda: Hendrik Johan op 23 januari 1839. (Ook een kind van Lazar?)

RA1844: Overleden te Soerabaja: Martha Johan op 24 januari 1843 - gehuwd met Galistan Martherus. Zij was een zuster van Lazar Johan (senior) en er was nog een andere zuster geheten Yughabir (Oegapeer/Oegapur), die ongehuwd bleef - zie onder. Yughabir ligt te Peneleh graf B186 samen met Henriette ?? - wie zij was heb ik nog niet kunnen ontdekken - begraven 20-8-1862 , samen met Johanna Charlotte Jansje.)

Scan hieronder bron: Archief oom Armen Joseph.

 

 

 

Lazar Johan was eigenaar van de suikerfabriek GOEDO nabij Modjokerto/Jombang en tevens handelaar en eigenaar fa. Johan en Co samen met de heer Jordan.

Hieronder de naturalisatie 1865 van Lazar Johan en daarin vermeld zijn geboorte datum-/plaats ( 8 juni 1810 te Bushire) en zijn ouders:

 

 

Lazar huwde ten tweede met Johanna Wilhelmina Meijer (1826-1870) op 24 mei 1843 te Soerabaja en hieruit ook kinderen. Bron foto's: Paul Lucas/Julfahye website/Peters. De foto's zijn door mij enigzins geretoucheerd aangezien vandalen het nodig vonden deze te bekladden.

 

 

 

  

Uit het 2de huwelijk van Lazar Johan met Johanna Wilhelmina Meijer de volgende kinderen:

 1. Eugenie Johan, *20-8-1844 Soerabaja +15-5-1887 Soerabaja en gehuwd op 5 maart 1862 Soerabaja met Isaak Abraham Thomas (28-11-1835 Bushire en + 8-7-1903 Semarang), zoon van Abraham Thomas en Peirie Satoor (+1854 Batavia). In de overlijdens- c.q. trouwberichten in KB.nl wordt Thomas aangeduid met de initialen J.A. Extra info: Louisa Schalk huwde op 12 mei 1849 te Soerabaja met Satoor Abraham Thomas.) - Zie ook SCHALK, echtgenote van Lazar Johan junior. Eugenie ligt te Peneleh graf B553 samen met haar vader Lazar Johan en Johanna Wilhelmina ?? .)
 2. Catharina Johan, *18-4-1852 Salatiga en + 9-11-1888 Soerabaja. Zij huwde Petrus Waas 10-5-1867 Salatiga.(Petrus Waas + 15 nov 1876 Batavia - RA1878)

 


 

Verder hieronder over HENDRIK JOHAN en zijn echtgenote THEODORA WILHELMINA POLAND.

Hieronder een foto ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk tussen HENDRIK JOHAN EN THEODORA WILHELMINA POLAND te Modjokerto in 1912 (Het boek van Breton de Nijs noemt de datum 1910, hetgeen niet juist is, aangezien het echtpaar huwde in 1862 te Salatiga.). Hendrik was in leven eigenaar ijsfabriek, had een foto atelier (volgens een internet bron onbekend), klokkenmaker en hotel/pension eigenaar.

 

Onderstaande foto van het Tropenmuseum (1910-1915) 

 

Uit het huwelijk tussen HENDRIK JOHAN en THEODORA WILHELMINA POLAND werden de volgende 16 kinderen geboren: (Gegevens via Neil Lee gehuwd met nazaat M. Johan. In afwijkende tekstkleur mijn eigen bevindingen !!)

 1. Elizabeth (Elize) Charlotte Jansje, geboren 20-3-1863 Salatiga, overleden 17-10-1938 Soerabaja en gehuwd op 10-9-1883 met William Henry Letchford (+25 sept 1892). Zij huwde ten 2) Karel Albert Osten (+ 19 aug 1914). Zij huwde ten 3) Arnoldus Johannes Eerdmans (23 nov 1937). Elisabeth ligt te Peneleh graf B2689
 2. Charlotte Theodorine, geboren 8-8-1864 Sidoardjo, overleden 4-10-1898 Soerabaja en huwde 1) Johannes Hermanus Augustijn Launy (+4 mei 1887); zij huwde ten 2)  met Pieter Johannes Adrianus Niggebrugge (+17-2-1944) .
 3. Willem, geboren 11-6-1865 en overleden 4-10-1865 te Modjokerto.
 4. Henriette Theodorina, geboren 3-8-1866 Modjokerto, overleden 18-4-1951 Apeldoorn en gehuwd op 20-10-1890 te Modjokerto met Johannes Cornelis Gozienus van Deun.
 5. Adriane Cornelia, geboren 29-12-1867 Modjokerto, overleden 26-6-1944 Den Haag en zij huwde 1) Peter Jan Roostee (+20 dec 1927); zij huwde ten 2) Anton Hendrik Haarbrink (+ 9 jan 1972).
 6. Willem Hendrik Lazar, geboren 11-2-1869 Modjokerto, overleden 12-11-1942 Pasoeroen(Malang) en gehuwd op 4-11-1899 met Geertruida Johanna Elisabeth Lans. Hij werd Assistent Resident en had een conflict met Resident Gonggrijp, waardoor WHL ontslagen werd. Volgens akte 204 filmnummer 1721286 waren zijn ouders Willem Hendrik Lazar Johan en Wilhelmina Poland. (Zie Roosjeroos.nl laatste pagina zoekend onder de naam Johan)
 7. Hendrik Theodoor, geboren 30-6-1870 Modjokerto, overleden 26-5-1926 Soerabaja en gehuwd op 20-11-1893 Madioen met Albertine Wilhelmine Palm. (Zuster van de moeder van Rob Nieuwenhuis)....Sumatra Post 26-3-1904: Ondertrouwd H. Nieuwenhuis en M.C. Palm te Semarang.)
 8. Idzert Jacobus, geboren 26-3-1872 Modjokerto, overleden 20-9-1933 Soerabaja en gehuwd op 24-3-1906 Djombang met Margot Fifina Clara Döderlein de Win. (Hij overleed na een kortstondig ziekbed. De overl.adv. van Idzert Jacobus wordt getekend door weduwe M(argaretha) Johan-Leedeman, zij was zijn tweede echtgenote. Akte 146 film 1357858 zegt: CLARA VIVINA MARGARETHA Döderlein de Win in plaats van Margot Fifina Clara). De geboorte van Margot wordt in de RA 1885 gemeld als: Margaretha TEFINA Clara te Saparoea.
 9. Francoise Eugenie, geboren 7-11-1874 Modjokerto, overleden 12-6-1956 Den Haag en gehuwd op 12-10-1897 Modjokerto met Simon Frederick Hendrik van Raalten.
 10. Jan Hendrik, geboren 5-6-1875 Modjokerto, overleden 13-1-1944 Den Haag en gehuwd op 19-5-1900 Modjokerto met Anna Geertruida Coolenbrander. Hij werd Resident ttl ten tijde van zijn pensioen op 25 mei 1932.
 11. Francois Hendrik, geboren Modjokerto 25-2-1877, overleden 25-12-1935 Tjimahi en gehuwd op 10-8-1905 (Nederland) met Gozweina Henriette Giesbers.(+8 april 1912). Hij huwde ten 2) Elizabeth Sneep (+8 april 1967).  Francois werd Officier Gezondheid en later arts te Bandoeng en Ridder Oranje Nassau en ook drager van diverse Gespen Krijgsdienst.
 12. Helena Margaretha, geboren Modjokerto 8-2-1878, overleden 31-12-1941 Magelang(Kedoe) en gehuwd op 12-10-1897 Modjokero met Eduard van Bokhorst.
 13. Gerrit Fritz, geboren 2-9-1879 Modjokerto en overleden 5-9-1889 Modjokerto.
 14. Theodora Elizabeth, geboren 13-11-1880 Modjokerto, overleden 26-12-1981 Rijswijk en gehuwd op 12-3-1902 Modjokerto met Johan August Barentz.
 15. Emilia Wilhelmina, geboren 12-6-1883 Modjokerto, overleden 25-4-1968 (Nederland) en gehuwd op 27-1-1907 Modjokerto met Herman Dirk Wilhelm von Oven.
 16. Izaak Edward Theodoor Willem , geboren 6-10-1885 Modjokerto, overleden 26-3-1962 (Nederland) en op 4-5-1907 te Batavia gehuwd met Betsy Celosse. Was klerk PTT te Batavia en nam eervol ontslag 1905. Werd handelaar. Sept.1941 faillisement. Was in 1938 hoofdelijk aansprakelijk als erfgenaam van vader H. Johan bij de gedwongen verkoop van het huis te Modjokerto van zijn vader.

Hieronder de trouwfoto van Idzert Jacobus Johan en Margot in 1906. Vader Hendrik staand tweede van rechts emt naast de bruidegom zijn moeder Wilhelmina Johan geb. Poland (dichter van Toontje Poland)

 

Hieronder uit Roosjeroos de medling van het overlijden van Idzert Jacobus en tevens naam tweede echtgenote Margaretha Leedeman, na overlijden van Margot zijn eerste echtgenote ( + Clara Vivina Margaretha RA1921.)

 Ad 8) Willem Jacobus Döderlein de Win had 1) een relatie met SARINA (overl. ca 1855) en hieruit werd onder andere geboren zoon Theodore Prospere Oscar Döderlein de Win en deze laatste huwde met Margaretha Poland. Uit de verbintenis van Margaretha Poland en Theodore Döderlein de Win werd geboren CLARA VIVINA MARGARETHA DÖDERLEIN DE WIN.(RA1907 noemt haar FIFINA.) Zij huwde Idzert Jacobus Johan en Clara overleed 29-5-1920. (RA1921 noemt haar hier weer VIVINA.)... Willem Jacobus Döderlein de Win huwde 2) op 26-4-1858 met Fisina Francina Poland te Semarang. (RA1859)

 Uit het huwelijk van Idzert Jacobus Johan met Clara Vivina Margaretha Döderlein de Win werd geboren zoon Adelbert Honore Mari Johan (1909-2003) en deze huwde op 17 juli 1935 te Soerabaja met LENA MARGUERITE SARKIES (1909-1966)...Akte 155 - filmnummer 1357838. (Zij wordt hier genoemd als Lena Sarkies.)

Lena was een dochter van Vartanes Sarkies en Perijan Gregory (beiden geboren en overleden te New Julfa)... Lena heette ten rechte Kakhatoum Sarkisian en deze naam werd ver-Engelsd/Nederlandsd tot Lena Marguerite Sarkies.

 

Tja, menigeen heeft geen flauw benul van de Armeense invloeden in dat voormalig oude Nederlands Indië.....en als ze het weten is menigeen er zwijgzaam over...althans is wat ik bemerkt heb...maar dat is mijn persoonlijke visie..... Perlehen loh dese (op zijn Indisch) omdat er een soort "onbekend waas" zweeft over alles wat naar Armeens riekt toch....

Top