Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Familie-Voorouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Het agressieve etterbakje draait zich weer in
bochten om zijn gelijk te halen..bah..zielepiet...

Het archief van Updates deel 2 - Vanaf augustus 2016 af.

 

Zie deel 1 Updates.

 

 

Augustus 2016.

(Ondanks dat het zomer is, hebben de oude hanen nog steeds de domme puf om met hun laatste krachten elkaar te lijf te gaan met hun schorre gekraai. Het is niet vreemd op te merken, dat menig goed bedoelend toeschouwer en bijdrager van leesvoer zich uit dit zielige strijdtoneel terug trekt. Vreemd is het wel, dat deze oude bekvechtende, ruzie zoekende en  ego-oppoetsende versleten sporendragers zich niet bewust zijn van het feit, dat zij hun dagen beter kunnen slijten. Wat een stel idioten....)

  

 1. 04 aug 2016: Geplaatst deel 2 van het Kerkhof te Ngawi met enkele foto's en details van/over de families Coppen/Smith , Drossaers/van der Garden, Trentzsch/Anthons, Schomaker/Molenaar en enkele afbeeldingen van onbekende graven. De foto's zijn het eigendom en copright van Prima Utama (Faceboek naam.)
 2. 10 aug 2016: Geplaatst een pagina met betrekking tot het bombardement van Dresden 13/14 febr 1945. Waarom een pagina over dit bombardement? Heeft toch geen donder te maken met voormalig Indië? Welles, het heeft heel veel te maken met een oom van me (oudere broer van mijn pa) die, geboren Batavia 1884, in 1899 naar Nederland met zijn ouders,  in 1904 uit huis van zijn ouders Den Haag vertrok naar MITTWEIDA om aldaar te studeren. Hij is daarna nooit meer thuisgekomen en ik was hem kwijt...totdat ik met hulp van Standesamt Leipzig de heer Olaf Hillert, Dokter Werner Kraus van Ostasiatisch Kunstcentrum te Passau, Hogeschool Mittweida Administratie en de heer Uwe Rose Administrateur van de Dresdner Verein für Genealogie enkele aanvullende gegevens toegespeeld kreeg. Ook deze oom werd dus het slachtoffer van die klote wereldoorlog. Het is ook het verhaal van 2 volle neven, die elkaar niet kenden en beiden op 23-jarige leeftijd sneuvelden en beiden stonden elk tegenover elkaar in die klote-oorlog....De een sneuvelt in Indië in de Sag van de Javazee in 1942 en de andere sneuvelde bij de Westkust van Frankrijk in 1944.Mijn dank aan allen die mij hielpen is zeer groot.
 3. 12 aug 2016: Aanvulling geplaatst op de pagina Dresden 13/14/ febr 1945, waar ik onderaan de pagina iets schreef over de laatste broer van mijn vader, die ik tot op heden niet terug kon vinden. Er is een spoor gevonden via Familysearch. Op de PK stond één of andere onbestendige plaatsnaam geschreven door de Haagse ambtenaar. Het blijkt van geen kant te kloppen: mijn oom is gewoon richting Antwerpen getrokken. Van hieruit kan ik dus verder zoeken. Eindelijk, na 5 jaren zoeken. Oh ja, iets bizonders: Volgens de heren schriftstellers (Mormoonse kerk) schijnt RIOUW gelegen te zijn in HOLLAND. Zou er een flinke aardverschuiving plaats gevonden te hebben in de 19de eeuw? Ik verwijs hierbij ook naar de pagina over mijn oom Julius, zoals ik (zie punt 4) hiernavolgend, uit de doeken heb gedaan.
 4. 16 aug 2016 / 24-08-2016: geplaatst een pagina Oom Julius Marinus Theodoor Boers, die op 18 dec 1900 uit huis vertrok richting iets onbestendigs volgens de gezinskaart van mijn grootouders. Eindelijk na vele lange jaren zoeken en met hulp van enkele leden van het StamboomForum (waarvoor zeer grote dank), ben ik er deze week achter gekomen dat hij namelijk naar Antwerpen was vertrokken en daar tot 1918 verbleef. Van Antwerpen trok hij naar Wales, werd Brits onderdaan en stichtte daar zijn familie(s) en stierf uiteindelijk in 1956 te Bridgend. Het verhaal is nog niet af aangezien ik nog het tijdvak 1900-1918 te Belgie moet invullen. Alles op zijn tijd. Ik ben nu al dik tevreden, omdat ik hem als laatste van de direkte familie nu heb kunnen traceren. 18-8-2016 de pagina met nieuwe gegevens aangevuld en aangepast en wordt het één en ander duidelijker inzake zijn levensverloop te Wales. 19-08-2016 de pagina aangevuld met enkele genealogische gegevens en een foto van mijn nicht Betty, de oudte dochter van oom Jules. Aanvullingen geplaatst op 24-08-2016 net betrekking tot het eerste huwelijk van mijn oom Julius.

 September 2016:

 1. 02 sept 2016: Geplaatst een pagina over de diaspora van mijn familie. Het begon allemaal al in de 18de eeuw en de nazaten vervolgden de weg van de diaspora.  Allemaal voorbestemd of is het gewoon geween en een vloek die op mijn familie rust/rustte? Te lezen op de pagina The Curse of Diaspora. Voorzien van foto's niet eerder gepubliceerd door mij. Tevens voorzien van een soort opstelling van de kinderen van mijn grootvader en wat er met hen is gebeurd.
 2. 09 sept 2016: Geplaatst een pagina over de diaspora van mijn tante Julia Cornelia (en haar kinderen) in de serie over de diaspora van mijn familie. Ook zij ontkwam niet aan die "onbekende" vloek, maar tevens had zij nog een zeer droevige jeugd en haar carriere en  huwelijksleven verliep ook niet lekker. Zij werd op haar 44ste levensjaar al weduwe, moest de 2de wereldsoorlog met haar kinderen alleen doorkomen in Holland en vertrok op 66-jarige leeftijd naar Australia in dec 1961. Te zien en te lezen op de pagina Tante Julia Cornelia. d.d. 10 sept 2016 t/m 12 sept 2016 heb ik onderaan de pagina enkele aanvullingen met grote vraagtekens toegevoegd aan de hand van PK's uit Den Haag alsmede Amsterdam. Ik kan er niet zo goed wijs uit worden. Tevens een stuk diaspora van haar kinderen uit de doeken gedaan. Oudste dochter Julie Gerardine vertrok met gezin in 1947 naar Jakarta en verbleef daar minimaal tot 1958, trok daarna naar London en vertrok vanuit London naar Australia. Ondersteund door gegevens van NAA en Findmypast Australia. Mijn nicht Julie Gerardine deed een programma voor de Radio Jakarta Nederlandse uitzending in 1952. Mijn nicht Nelly Jacqueline, de jongste, ging in 1950 reeds naar Australia, Queensland Grantham.
 3. 17 sept 2016: Aangevulde pagina Oom Julius Marinus Theodoor Boers (Jules Boers) met enkele foto's van Betty Boers (dochter van Jules Boers) gekregen van Paul Wick. Tevens aangevuld met de trouwakte van oom Julius met zijn tweede vrouw Elsie May Davies. Deze trouwakte heb ik gekregen van David S. Evans, een kleinzoon van oom Julius en een zoon van oom Julius'dochter genaamd Julia E. Boers. Er is iets vreems aan de hand met deze akte. Zijn vader's naam wordt geschreven als GEORGE BOARS, daar waar dit JULIUS BOERS moet zijn. Tevens wordt de leeftijd van oom Jules vermeld als zijn de 40 jaar oud in 1927 (trouwjaar). Oom Jules is geboren in 1879 en is dus in 1927 oud 48 jaar. Het zal wel... net als elsewhere maakten de ambtenaren ook daar in Wales volop fouten.
 4. 19 sept 2016: Enkele aanvullingen en correcties aangevuld/toegepast op de pagina's Oom Julius Marinus TheodoorBoers en tante Julia Cornelia Boers.
 5. 28 sept 2016: De hele website doorgelopen op eventuele taal- en spelfouten. En die zullen her en der er echt nog wel zitten, daar ben ik niet bang van. En voor de rest een beetje genieten van het nog steeds uitzonderlijk mooie weer. Diverse KNMI records zijn al gebroken.... Als er maar geen strenge winter op komst is....

 Oktober 2016: Ik heb maar weer eens mijn luie stoel opgeborgen en ben begonnen met mijn hersenpan te pijnigen over wat ik zal gaan ouwehoeren. Kost wel moeite moet ik zeggen, want de zomer was zo heerlijk mooi en goed.

 

 1. 02 okt 2016: geplaatst een pagina met namen van mijn familieleden die het slachtoffer werden van de 2de wereldoorlog in Azie alsmee Europa, voorzien van wat achtergrond informatie. VOOR HEN DIE SLACHTOFFER WERDEN. Tevens een lijst met namen van slachtoffers van de Bersiap te SURABAYA. Let wel: Niet een lijst van ALLE slachtoffers. Ook vielen er familieleden als slachtoffer van de Bersiap. Het trieste hiervan was o.a.: Net de vrijheid gekregen uit de Japanse kampen en een paar weken later alsnog in de pan gehakt door een stel waanzinnigen. Een andere oom:  2 weken voor het einde van de oorlog alsnog door de Jappen onthoofd.... George Frank Victor Gosenson, gehuwd met een kleindochter van Wilhelmina Carolina Johannes (dochter van Joseph Johannes en zus van mijn overgrootmoeder Anna Johannes).
 2. 03 okt 2016: Aangevuld dpagina Verloren Familie 3 met gegevens over de fam Scheltes en Johannes. Onderaan de pagina te vinden. (Genoemde gerelateerde families: Heyman, Butin Bik, Aschoff, Bisch, Ferwerda en andere.)
 3. 09 okt 2016: Aangevuld de pagina oom Julius Marinus Theodoor Boers te Wales met enkele foto's van de nazaten te Wales. Één en ander naar aanleiding van het bezoek van neef David Stuart Evans (kleinzoon van oom Julius van dochter Julia Boers) te mijnen huize in de eerste week van oktober 2016. Het is me tot en met heden nog niet gelukt om nadere gegevens en details van/over oom Julius te vinden wat betreft zijn periode dat hij te België woonachtig en werkzaam was. Jammer, maar wie weet kan ik in de toekomst het toch voor elkaar krijgen, met hulp van BOVEN.
 4. 14 okt 2016: Een pagina geplaatst over het katholieke missie kerkhof te Muntilan, de bakerplaats van de missie. Te zien zijn de graven van diverse pastoors en aan het einde van de pagina foto's van het graf van Clara Hortense JüCH, die te Purworejo stierf. (Haar broer Johannes Frederik Ferdinand Jüch en schoonzus Minah (doornaam Wilhelmina) liggen te Jogja begraven en zijn te zien op de pagina Kerkhof Jogja deel 2. ) Op de pagina over Muntilan verwijs ik ook naar de Javapost.nl dat een artikel schreef over pastoor van Lith (oprichter Xaverius College te Muntilan 1906) , de website van de familie Cassuto over het kamp Muntilan en de website van Willam Deymann "Julie een Indisch meisje". De links naar deze websites zijn op de pagina zelf te vinden. Wat betreft de foto's van het missie kerkhof dank ik Roemah Toea hartelijk.
 5. 20 okt 2016: Geplaatst aanvullingen op de pagina Oom Jules uit Wales. Het betreft de overl.certificaten van oom Jules en zijn tweede echtgenote Elsie May Davies. Tante Elsie May stierf thuis in 1954 op 60-jarige leeftijd aan hartfalen, ontsteking aan het hartzakje en teveel clucose in de urine en 2 jaren later stierf oom Jules in het ziekenhuis van Bridgend Wales eveneens aan hartfalen. (Hartaanval). Beiden liggen te Bridgend begraven...... Net als in hun huwelijksakte, werden ook in de overlijdensakte van oom Jules enkele jaren gesmokkeld met zijn leeftijd. In de huwelijksakte schijnt oom Jules 40 jaar oud te zijn, terwijl hij in werkelijkheid 48 jaar oud was. In de overlijdensakte schijnt oom Jules 73 jaar oud te zijn, daar waar hij 77 jaar oud was. Waarom???? Het leven van oom Jules zat boordevol geheimzinnigheden en dat was al in de jaren dat hij in België woonde alvorens te verhuizen naar WALES. De aktes heb ik gekregen van hun kleinzoon David Stuart Evans (mijn neef dus en die mij half oktober thuis bezocht) waarvoor mijn grote dank.
 6. 31 okt 2016: Geplaatst - als afsluiting van dze maand oktober 2016 - enkele aanvullingen over mijn oom Jan Cornelis Boers en zijn werkzaamheden als journalist van Het Volksdagblad Amsterdam en later werkzaam bij het Volksblad Amsterdam. Te lezen op de pagina The Curse of Diaspora. Oom Jan werd slechts 30 jaren oud en is nooit gehuwd geweest.

 

November 2016: 

 1. 12 nov 2016: Op de pagina Oom Jules uit Wales heb ik aanvullende informatie over het graf van oom Jules geplaatst.
 2. 16 nov 2016: Het trieste nieuws vernomen via media, dat de wrakken van HMS de Ruyter en HMS Java verdwenen zijn en de Marine en Karel Doorman Fonds hebben naaten/familieleden van gesneuvelden van eertijds een brief gestuurd met deze informatie. Men zal de kwestie bespreken.....bespreken.....bespreken. Één en ander onderaan de pagina Slag in de Javazee deel 1 - Cor mijn broer - als aanvulling geplaatst. Triest, triest en intriest.... When I hear the evening bells ringing, I think of you my dear... I think of you my dear....
 3. 17 nov 2016: We zijn inmiddels al 2 dagen verder en de kranten delen mede, dat ook de Engelse schepen verdwenen zijn..... En a.s. maandag 21 nov 2016 vertrekt de geachte heer Premier van Nederland op handelsmissie naar Indonesia en er staat een exportcijfer van Nederland naar Indonesia ter grootte van circa 1 miljard op de agenda, dus de oud-ijzer boeren die oorlogsgraven aldaar slopen en verkopen, hoeven niet bang te zijn, dat zij op het matje geroepen zulen worden.....Wellicht dat de Premier een uurtje vrij kan maken aldaar tijdens zijn bezoek om die zogenaamde onderste steen boven water te toveren... Hij is dat ding nog steeds kwijt, want die had onze Premier verloren tijdens zijn speech voor ons volk nadat er een vliegramp plaats vond....Weet u het nog: De MH 17 ???? Neergeschoten door een BUKkie uit een Oost Europees land.... Diepgaander onderzoek mijnerszijds bracht aan het licht dat de Daily Telegraph in 2014 al melding maakte van looting in 2013 en men deed geen bal.....Ach, net als immer zal dit trieste gebeuren weldra ook weer in de La der Vergetelheid zijn plaatsje krijgen. Handelsbelangen gaan immers voor, zal onze premier zeggen, die op de 21ste nov 2016 in Jakarta van zijn gado2 en onde2 zal gaan genieten samen met zijn glaasje cendol. Er staat immers een Miljard Euro export naar Indonesia op het spel.
 4. 18 nov 2016: Aanvullingen geplaatst op de pagina Slag in de Javazee- Martinus Offringa inzake de broer van Martinus, zijnde de heer Dick Offringa. Ik mocht deze plaatsen waarvoor mijn dank aan de naaste familie van Martinus Offringa.
 5. 25 nov 2016: Aanvullingen geplaatst op de pagina Mijn Pa's eerste leven helemaal onderaan. Een serie foto's van mijn zus Julie Boers, welke ik medio november 2016 kreeg. Het zijn beelden uit haar leven, die ik nooit eerder te zien had gekregen. Maar beter laat dan nooit. Een gevolg van de diaspora van mijn familie. Zie hiervoor de pagina De Vloek van Diaspora.
 6. 27 nov 2016: geplaatst een pagina met iets summiers over Sukabumi, Andries de Wilde en mijn pa. Een stukje geschiedenis en wat toevalligheden en feiten op een rijtje gezet door mij. Andries de Wilde? Wie is dat nu weer, verzucht menigeen denk ik. Interesse erin om het te weten? Ga dan naar Mijn Pa en Sukabumi. Zo niet, ga dan lekker wieberen en hou je bezig met andere dingen. Doei.

 December 2016.  

 1. 01 dec 2016: Geplaatst de pagina Tiemen Cornelis Johannes Kroesen met daarin gedetailleerde gegevens over zijn loopbaan en levensloop en iets over de nazaten. Hij was de jongere broer van Luitenant generaal Willem Egbert Kroesen en tevens mijn overopa. 
 2. 03 dec 2016: Geplaatst op de pagina Slag in de Javazee 1 enkele aanvullingen onderaan de pagina in rood. Mijn aanvullingen betreffen mijn twijfels over de aanpak van Nederland inzake het verdwijnen van de wrakken van de HMS De Ruijter en HMS Java in november 2016 en de af-behandeling van deze kwestie door de verantwoordelijke instanties. Het is het alom bekende verhaal: "Ik weet de waarheid en jij niet. Ik wil het wel in je oor fluisteren maar je mag het niet verder vertellen." Shit en lulkoek dus zoals gewoonlijk. Wordt vervolgd, als er tenminste een vervolg komt, want na het bezoek van onze premier Rutte horen we gewoon dus niets meer.
 3. 07 dec 2016: geplaatst een pagina over Ferdinand Thomas Phefferkorn, mijn pleegpa gehuwd met mijn pleegma Odilia Nancy ten Cate. Iets over het leven van een "kleine" Indo die in de massa opging en waar zo weinig mogelijk over werd geschreven, terwijl hij "groot" was in hart en nieren. Dank pap voor alles wat je deed voor me. Jouw naam is nu bekend in deze wereld.
 4. 11 dec 2016: geplaatst iets over het motorrennen vóór de oorlog te Java met namen als Gerrit de Raadt, Willy Bekker, Frits Demmeltraadt en Goddy (Goody)Younge uit Semarang. Voorzien van wat foto's en wetenswaardigheden. Zij waren actief te Soerabaya in die "goeie ouwe Indische tijden." Mijn pa kende hen en vertelde mij over hen toen ik klein was.
 5. 14 dec 2016: geplaatst een pagina ter ere van mijn opa Gerrit Willem ten Cate en oma Louisse Albertina Meijer. Moge zij hun eeuwige vrede hebben.
 6. 15 dec 2016: geplaatst aanvullingen over de familie Roggen/Roela te Bandung (mijn natuurlijke vader was gehuwd met een dochter uit de familie en werd na een huwelijk van 10 jaren weduwnaar). Één en ander te lezen op de pagina Mijn Pa's eerste leven, helemaal onder aan de pagina.
 7. 16 dec 2016: geplaatst op de pagina Joseph Johannes onderaan de pagina een annekdote over zijn smokkelkunsten in 1811 gezeten in zijn koets op de weg van Semarang naar Oenarang in 1811 naast Alexander Loudon, de waarnemend Resident van Semarang in 1811. Alexander Loudon was een Schot en in 1824 genaturaliseerd tot Nederlander.
 8. 23 dec 2016: geplaatst aanvullingen onderaan de pagina met betrekking tot het huis te Magelang waar ooit mijn familie woonde eind jaren van de 19de eeuw en welk huis heden ten dage anno januari 2016 nog steeds bestaat. Ik heb enkele foto's "aan elkaar gelijmd" ten einde een duidelijk beeld te krijgen wat er aan het huis verfraaid/vernieuwd was/is. Één en ander te zien op de pagina Paulus Minas Johannes II.
 9. 28 dec 2016: Op de valreep van het jaar 2016, enkele aanvullingen geplaatst op de pagina VERLOREN FAMILIE DEEL 5, betrekking hebbende op aanvullende informatie over een foto van Ilese Taubert, welke voor mij tot heden toe onbekend was. Doch dank zij de informatie van een bezoeker van mijn website - de heer Ted van Essen, heb ik nu aanvullende informatie over deze Ilse Taubert kunnen vinden en plaatsen.
 10. Met het bovenstaande sluit ik hiermede het jaar 2016 af en wens alle bezoekers een goed en gezond 2017 toe.
 11. Adieu en tot volgend jaar maar eerst aan tafel met een schaal oliebollen. De groeten en dank voor uw bezoek en bijdragen in dit jaar 2016.

 

 Januari 2017: 

 1. 4 jan 2017: geplaatst enkele aanvullende foto's van het oude en voormalige huis van mijn oudoom P.M. Johannes te Magelang, dat tegenwoordig aan het leger van Indonesia behoort. De foto's zijn op special verzoek van mij gemaakt door Aga Yurista P (zijn Facebook naam) waar voor heel veel dank. De foto's zijn onderaan de pagina te zien.
 2. 12 jan 2017: geplaats enkele aanvullingen op de pagina Mijn oom Jules uit Wales. Één en ander aan de hand van gegevens van Stacie-Louise Clark, een achternicht van me uit Wales.
 3. Tevens ook enkele aanvullingen gedaan op de pagina ARMENIERS IN INDIE, waaronder een serie foto's van de Armeense kerk destijds te Batavia.
 4. Gelet op de druk van onderzoekswerk naar de Armeense achtergronden, mij opgelegd uit diverse Armeense kringen all over the world zowat (lebanon, Syria, Kaukasus, Italie, Canada, USA, Rusland, Irak en Iran, ben ik helaas gedwongen om de site wat "rust" te gunnen...alhoewel ik nog veel op stapel heb staan. Ik heb helaas slechts één stel hersens en weinig tijd.

 Februari 2017: 

 1. 03 febr 2017: Geplaatst de pagina Petamburan kerkhof 7 te Jakarta. Een pagina gewijd aan Eduard Johannes Alting Siberg en zijn gezin en nazaten. Hele mooie foto's erbij, die ik gekregen heb ter plaatsing op deze pagina van mevr. R.N. Haverstad. U gelieve nota er van te nemen, dat de foto's het copyright dragen van mevr. R.N. Halverstad. Tevens wat discrepanties uit de doeken gedaan in verband met de genealogische gegevens van dit gezin.Één en ander naar aanleiding van diverse bronnen die verschillende informate verstrekken, zoals 1994INN.7 (B.T.v.P) van de Indische Navorser, gegevens uit de Japanse interneringskaarten, de oude kranten www.kb.nl  en gegevens van de heer J.W.Th.M. Boezeman van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Hoe het ook zij: mijn dank gaat uit naar mevr. R.N. Halverstad voor bereidwilligheid en medewerking.
 2. 15 febr 2017: Geplaatst een aanvulling bijna onderaan de pagina Slag in de Javazee inzake mijn bevindingen over de verdwenen wrakken in de Javazee naar aanleiding van een vervolgbrief 10 febr 2017 van MinDef en KDF. Mijn bevindingen? Triest, hoe het in mijn optiek af- en behandeld wordt. Hoe het ook moge wezen: Het belangrijkste voor mij, is dat ik in elk geval mijn gesneuvelde broer zijn eer en respect geef, elke dag en niet enkel bij één of ander jubileumjaar van de Slag.
 3. 26 febr 2017: Geplaatst een aanvulling op de pagina Slag in de Javazee. Een zeer bizonder en zeer gewaardeerd gebaar door een vriend de heer Walter Kessels, gegeven ter ere en respect van mijn broer Cor. Hij benaderde de heer Theo Vleugels (Directeur OGS Nederland en opvolger van de heer Gel Flieringa en oud collega van de heer Walter Kessels) en de heer Robbert v.d. Rijdt (Directeur OGS Indonesia en opvolger van de heer P. Steenmeijer) met het verzoek om bloemen te strooien bij de naamplaten gevallenen Slag in de Javazee op Kembang Kuning ter ere en respect van mijn broer, hetgeen door beide heren aan werd voldaan. Voor deze heren ook hierbij namens mijn broer Cor, mijn grote dank en waardering voor hun geste en welwillendheid. Het maakt mijn verdriet om de verdwenen scheepswrakken een stuk kleiner.

 Maart 2017:

  

 1. 11 maart 2017: Geplaatst foto's van de 75-jarige herdenking Slag in de Javazee 27 febr 2017; de  foto's op mijn verzoek gemaakt door Nathallia Fidrawati , die mede namens mij de plechtigheid bijwoonde. De aanvullende foto's zijn onderaan de pagina te zien.
 2. 18 maart 2017: Geplaatst aanvullende informatie onderaan de pagina Johan Coenradus Boers naar aanleiding van ontvangen foto's van de begrafenis 1896 te Delft en een persoonlijke brief van mijn overoveropa Johan aan tante Maria Elisabeth, gekregen van het Nederlands Muziek Instituut bij monde van de curator mevr. Drs. Chaja Beck de Jong, waarvoor mijn grote dank.

 

April 2017:

  

 1. 03 april 2017: Geplaatst enkele aanvullingen wat betreft de begrafenis van mijn overopa Johan Coenradus Boers begraven op 4 nov 1896 te Oud Jaffa Delft. Te zien en te lezen onderaan de pagina. Één en ander mogelijk gemaakt dankzij de heer Wim Meijer van Oud Jaffa Gemeente Delft en het NMI waarvoor mijn grote dank. 
 2. 08 april 2017: Op de pagina Letters from New Julfa part 2 is het vervolg te lezen van de reis van de heer Khachatur Dadayan in afgelopen februari 2017 naar New Julfa Isfahan Iran om aldaar lezingen te geven en tevens nadere onderzoekingen te doen naar mijn voorvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan wiens familie afkomstig was van New Julfa. Het artikel is in het Armeens geschreven en is volledig geplaatst op www.irates.am Maar werkelijk geinteresseerde lezers kunnen bijvoorbeeld Chrome als browser gebruiken en daarin kan men het artikel laten vertalen. Het zal niet perfect zijn, maar wel redelijk duidelijk van begrip qua inhoud. Succes, mocht men interesse hebben.
 3. 22 april 2017: Geplaatst een pagina over Leo Rampen te Canada. Leo bezocht mijn site en naar aanleiding daarvan hadden we contact. Ik verzocht hem om ten dele zijn stukje leven te mogen verhalen, mede omdat hij in mijn ogen een "Verloren zoon uit het oude Indië" was, zijn oorsprong nooit heeft kunnen vergeten en in de jaren '80 van de vorige eeuw voor het eerst weer terugkeerde naar het huidige Indonesia. Leo heeft ook de trouw- en doopregisters van de Protestantse Kerk te Jogja gefotografeerd en deze ter beschikking gesteld aan het IGV. (Zie de DVD Indische Navorschers en zoek op L. Rampen.) Één en ander over Leo Rampen en zijn familieleden (Ramakers, Weijnschenk) is te lezen op de pagina Leo Rampen, van Maastricht via Indië naar Canada. Mijn dank aan Leo voor de medewerking.

Mei 2017: 

 1. 22 mei 2017: Geplaatst een pagina over het graf van Maria Elisabeth Hendrika Eysenburger geboren Pierlot. Dit gezin werd vermoord te Soembawa. Maria stierf ter plekke en ligt ook  begraven op Soembawa en haar echtgenoot Bernard Eijsenburger werd na de aanslag naar Boeleleng op Bali gebracht en overleed aldaar na een week. Hij ligt te Singaraja begraven. Het artikel heb ik samengesteld aan de hand van de berichten uit www.kb.nl , de website van Lautenbach en enkele foto's van een FB kennis Transpiosa Riomandha. Één en ander te lezen en te zien op de pagina Kerkhof Soembawa Eijsenburger.
 2. 23 mei 2017: Geplaatst een pagina over het oude vergane kerhof ergens in de buurt van Klaten districht Wonosari Midden Java. het gaat hier om 2 graven van nazaten/familie Breton van Groll. Éen en ander te zien en te lezen op de pagina KLATEN BRETON VAN GROLL met foto's van de graven die ik van een FB kennis LENGKONG SANGGAR GINARIS heb mogen verkrijgen. Mijn dank is groot en hopelijk hebben eventuele nazaten van de familie er wat aan.
 3. 30 mei 2017: Geplaatst een pagina over de verbintenissen tussen enkele leden van de families FREETH, LABBé, DE HAAS, die zich begin jaren 1900 te Bandung hadden gevestigd en deels hun roots hadden te Padang en Bengkalis. Ja en wat heeft dat allemaal te maken dan met mijn achtergronden? Nieuwsgierig? Ga dan naar : FREETH LABBE DE HAAS.

 Juni 2017:  

 1. 3 juni 2017: geplaatst een pagina met enkele berichtgevingen over door mij niet te verklaren kwesties inzake een huwelijk tussen de heer C.P.A. van Etten en mevr. Jessy (J.M.) de Haas in 1941 gesloten en vervolgd met de geboorte van hun dochter Irene Francoise Gertrude de Haas in 1947 te Surabaya. Dit gezin woonde aan de Sedepmalemweg no. 2 te Surabaya zowel vóór alsmde na de oorlog. Ik verzoek de lezer om dit artikel te betrekken bij het artikel over de families zoals genoemd in mijn pagina FREETH LABBE DE HAAS.
 2. 7 juni 2017: geplaatst een pagina over de familie Samethini, Bianchi, Corbet en Bekker te Surabaya met links naar diverse andere sites, waar men meer over hen kan lezen. Ook een link naar een reisverslag waarin de foto's te zien zijn van mevr. M.W. Bekker-Corbet begraven te Kembang Kuning Surabaya. Haar ouders liggen op Peneleh.
 3. 7 juni 2017: geplaatst enkele aanvullingen en foto's op de pagina SARKIES LAZAR APCAR inzake enkele nakomelingen te Tulungagung Oost Java. Circa halverwege de pagina en betrekking hebbend op het huwelijk van zijn zoon en diens eerste Indonesisch huwelijk. (Zoon Albert Sarkies Apcar was 3x gehuwd: ten eerste met Helena Holsboer, daarna 1ste Indonesisch huwelijk en daarna 2de Indonesisch huwelijk.)
 4. 12 juni 2017: geplaatst een pagina over de nazaten van de Armeense familie ANDREAS, hun verwevenheid met nazaten van de Armeense familie JORDAN JOHANNES en die van AGHA HOVSEP HOVHANNES AMIRKHAN ( Joseph Johannes Amir), de familie LENS, de familie BERGSMA, de Indische familie VAN DER HOEVEN. Één en ander te lezen op de pagina NAZATEN PAULUS ANDREAS.
 5. 14 juni 2017: geplaatst een pagina met een ietwat nadere details over de verbinding familie Johannes en Dezentje, voorzien van foto's van graven te Klaten/Sragen genomen in april 2017. Daarbij enkele andere gegevens over enkele nazaten van deze familie Dezentje. De foto's van de graven zijn het copyright van Lengkong Sanggar Ginaris. U gelieve er rekening mee te houden. Éen en ander te zien op de pagina Dezentjé Graven.
 6. 18 juni 2017: geplaatst een pagina over Het Graf van overopa Johan Coenradus Boers te Delft oud Jaffa kerkhof.Op deze pagina zijn foto's te zien, welke ik van het NMI - Drs Chaja Beck-de Jong mocht verkrijgen en de begrafenis op 4 nov 1896 te Delft tonen. Daarbij zijn foto's te zien welke welwillend en belangeloos door Elmi en Joahnnes Mijerop op 16 juni 2017 gemaakt zijn. De heer Wim Meijer, beheerder onder andere van oud Jaffa verstrekte zijn welwillende medewerking hiertoe. Ook de gemeente Delft bij monde van mevr. Jansen verleende haar medewerking. Mijn dank aan allen hiervoor.
 7. 19 juni 2017: geplaatst een pagina over het wel en wee van de derde vrouw van mijn opa Julius Boers. Zij heette Gerardina Johanna van der Meer. Zij was weduwe van haar eerste man Michiel Martinus Jacobus van der Meer en over hem op deze pagina ook wat meer details. Hij was werkzaam bij de Gouvernements Marine Batavia en later te Padang. Een zoon van hem werd secretaris Residentie Japara en overleed te Soerabaya op 44  jarige leeftijd en was gehuwd met M.C.E. Theunissen. Te zien en te lezen op de pagina Het Derde Huwelijk van mijn opa Julius Boers.
 8. 25 juni 2017: geplaats pagina Een Indische straat deel 2 met iets over nicht Cornelia Kroesen, nicht Marie Louise Kroesen gehuwd met Maximiliaan Volkert Willem van der Willigen - één der slachtoffers van TigaRoenggoe Noord Sumatra en hun onderlinge verhoudingen. 
 9. 28 juni 2017: geplaatst een pagina over het oude kerkhof SEMAMPIR te Kediri voorzien van een foto van de graven van leden van de families WOLTERBEEK en van DUINEN en Landegent. Het oude kerkhof werd geruimd (de Europesche graven, behalve die van voornoemde families) en een deel ervan werd omgetoverd tot een Algemene begraafplaats (Lees Muslim) TPU. Een ander deel van deze begraafplaats is omgetoverd tot winkelcentum en kantorenkomplex. Met medewerking van mevr. Nathallia Fidrawati die er op mijn verzoek fotografeerde en slechts deze 8 nog bestaande en overgezette graven vond, waarvoor mijn dank. Één en ander opgezet ten behoeve van eventuele nazaten en of belanghebbenden. Te zien en te lezen op de pagina KERKHOF SEMAMPIR TE KEDIRI.
 10. 30 juni 2017: geplaatst op de valreep van deze maand juni,  de pagina Graven Dezentjé deel 2 met medewerking van Aga Yurist P te Solo. Een aantal foto's van het vervallen kerkhof van de familie Dezentje te Boyolali/Ampel. Dank aan Aga Yurist P en Lengkong Sanggar Ginaris.

 

 Juli 2017.

 

 1. 6 juli 2017: geplaatst een pagina over Frans Hendrik Vroom wiens erekruis geplaatst is te Kembang Kuning ereveld Surabaya. Ik heb deze pagina gewijd aan Frans en aan alle gevallenen/slachtoffers, die op Kembang Kuning rusten. Op deze pagina iets uit de doeken gedaan over zijn voorvaderen en zijn familieleden.  
 2. 7 juli 2017: geplaatst een pagina over de graven te Oud Eijk en Duijn van enkele familielden van me (Tak Kroesen) en met name de nadtuk op de kant van Lt. Gen. Willem Egbert Kroesen en aanhang voor zover mogelijk. Met dank voor de medeweking van Ellen Mierop die voor mij erop uittrok en mevr. Herlina Polenewen, die haar administratieve diensten en service kundig aanbood. (Mevr Polenewen voert de administratie op Oud Eijk en Duin.) 
 3. 9 juli 2017: geplaatst een extra pagina over de graven te Boyolali Ampel Solo van de familie Dezentje met extra foto's van her en der geplukt, details uit de kb.nl en nog wat meer met verwijzingen naar diverse bronnen. Te zien en te lezen op de pagina Graven Tinus Dezentje deel 3. 
 4. 13 juli 2017: (herschreven en aangevuld op 15 juli 2017): geplaatst een pagina over een oudtante van me geheten Johanna Johannes en haar nazaten. Zij huwde Charles Francois Boudriot, ging voor genezing op 36-jarige leeftijd naar Nederland, maar stierf alsnog te Den Haag in 1856 en liet een weduwnaar en 8 kinderen na. Op deze pagina tevens een uiteenzetting over haar kinderen en nazaten en aanverwanten met onder andere de families VUGT, DOM, VAN ALPHEN, SCHEERES, SOEKIAS. Oudtante Johanna Johannes was de oudste dochter van Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan. Kortom op deze pagina iets te lezen over verdriet, oplichterij, familie ruzies, echtscheidingen, bonje in de ballentent, kortom van alles wat goed genoeg is om De Story en Weekend bladen te voorzien van voer voor sensatie lezers. Uiteraard heb ik niet alles tot in detail beschreven, want wie zijn neus schendt, schendt ook zijn aangezicht toch :-) 
 5. 19 juli 2017: geplaatst een pagina over een oudoom Frederik Daniel Johannes te Semarang. Hij was mede erfgenaam van zijn vader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan en deelde de gronden met zijn neef Carepit Andreas. Oom Frederik Daniel, oudere broer van mijn overgrootmoeder Anna Johannes, huwde in 1840 met Catharina Elisabeth Manuel, dochter van Joseph Manuel en Catharina Elisabeth van den Berg (= doopnaam, geboorte naam was KaLoo). Op de pagina een stukje over de levenswandel van oom Frederik Daniel op het gebied van "geldverdienen" en wat bijkomstigheden. Een familielid (nichtje)  was Mary Emmy Jozephine Manuel te Madioen.
 6. 21 juli 2017: geplaatst een pagina dokter Jan Jacobus van Lonkhuijzen, echtgenote Johanna Laurentina Noordhoek Hegt en hun kinderen, in 1911 uit Nederland gearriveerd te Semarang Randoesari. Hij werd het Hoofd van de Geneeskundige Dienst te Batavia. Een stukje over hun leven en kennissen en overige familieleden te Indië, hun uitstapjes in de omgeving waaronder een bezoek aan de oude Armeense begraafplaats op de Johannesheuvel te Semarang. Daarbij iets togevoegd over Gustaaf Henri Gelder, de Indische verzetsheld en de familiebanden met Noordhoek Hegt. Dan ook iets over de familiebanden met de oud Resident J.G.F. Riedel van Amboina. Alles voorzien van foto's uit het Tropenmuseum en waar natuurlijk enkele onvolkomenheden in staan in de beschrijvingen door het tropenmuseum. Te zien en te lezen op de pagina SEMARANG SPECIAAL.
 7. 30 juli 2017: geplaatst een speciale pagina over de kapitein vliegenier Johan Engelbert van Bevervoorde. Hij verongelukte te Soekamiskin (Sukamiskin) Bandung in 1918 tijdens een oefentocht en werd met militaire eer te Bandung begraven. Men richtte ook een monument voor hem op en het monumentwerd in 1957 naar Bronbeek verplaatst en is heden ten dagen nog te bezichtigen op Bronbeek. Dankzij de samenwerking tussen ondergetekende webmaster en diverse kennissen te Indonesia (die graag kennis willen hebben van de historie van de koloniale tijden) werd ontdekt/bemerkt, dat de gehele graftombe (grafplaat kompleet en de rest in brokstukken) van Johan Engelbert van Bevervoorde heden te dage als een hoop vuil langs de kant van de weg ergens in het centrum van Surabaya ligt weg te rotten...... Ergens te Surabaya in het centrum....???? Men leest het goed en het relaas kan men verder lezen op de pagina Bandung Speciaal. Triest en intriest is de wijze waarop de historie naar de gallemiezen wordt geholpen. We stonden erbij en keken ernaar.

Augustus 2017:

Een maand van bezinning....Japan capituleerde en vele geinterneerden uit en in voormalig Nederlands Indie dachten dat de ellende voorbij was, maar een even zo erge periode brak aan: de zogeheten Bersiaptijd en velen werden noodgedwongen in de Republikeinse kampen wederom opgesloten, maar nog vele anderen ook werden (soms wel op beestachtige wijze) vermoord.

Ik sta hier EXTRA bij stil, want ook sommige van mijn familieleden overkwam dit verschrikkelijke lot. Extra ja, want ik sta het hele jaar stil bij hun levenslot en hun ellendig einde. Ach ja, het leven gaat door...... Voor hen die het slachtoffer werden en hun leven verloren in en door erbarmelijke omstandigheden. Moge zij hun vrede hebben tot in de eeuwigheid. Moge diegenen die de vreselijke wandaden begaan hebben tot in eeuwigheid verdoemd blijven.

 

September 2017: 

 

 

 1. 01 sept 2017: Geplaatst een pagina over het oude (prive) kerkhof van de familie BIK in Tjisaroea Noord (Nabij Buitenzorg/Bogor), voorzien van de graven (5x) en aanvullende details van diegenen die daar begraven zijn. Onder andere Mersen Senn van Basel, Obreen, Keuchenius, Steevens en nog anderen. Waarschijnijk zijn na 1934 nog enkele andere familieleden daar begraven, doch deze worden niet vermeld in de indische De foto's zijn het copyright van Lia Nuralia (FB naam), waarvoor mijn dank. Er is ook een oud privé kerkhof Tjisaroea Zuid, bestaande uit 3 graven van de familie BIK. Deze graven staan NIET op de hierboven gelinkte pagina.
 2. 02 sept 2017: de pagina Bandung Pandu kerkhof aangevuld met enkele foto's van de graven van D.Ir. Bogaerts en kapitein C. Pols, die in 1933 neerstortten bij Padalarang. 
 3. 07 sept 2017: aanvullende foto's en data geplaatst op de pagina kerkhof Tjisaroea Noord te Buitenzorg waar de graven van enkele familie leden BIK liggen te rusten
 4. 12 sept 2017: Geplaatst enkele nazaten van Johanna Johannes (dochter van Joseph Johannes en Helena Jacoba Herwich) en haar echtgenoot Charles Francois Boudriot en tevens iets over Markar Soekias en diens nazaten uit het huwelijk met Elisabeth Wilhelmina Cramer en de familie relatie Johannes/Boudriot en Boudriot/Soekias. Voorzien van een foto van Markar Soekias geboren New Julfa 1810 en verkregen van Nikid Mirzayans (historicus te New Julfa Isfahan) uit het archief van de Vank Cathedraal te New Julfa. Te zien en te lezen op de pagina Nazaten deel 2 van Johanna Johannes.
 5. 16 sept 2017: Geplaatst onder aan de pagina Berezina Rusland en Indië, enkele aanvullende details over COENRAAD ANDRIES ROSEMEIER en zijn 3 huwelijken, respectievelijk 1) met Francine van Laren (een oudtante van me), 2) Maria Thepass en 3) Martha Boudriot (een achternicht van me). De oudtante en achternicht zijn aan mij gerelateerd via de stamboom van Joseph Johannes en Helena Jacoba Herwich. Uit het huwelijk van Coenraad en Maria Thepass kwam zoon Alexander Coenraad Rosemeier voort, die een beroemd kunstschilder werd en de eerbiedwaardige leeftijd van 104 jaren oud haalde. 
 6. 26 sept 2017: Geplaatst een pagina Indische straat deel 3 over het wel en wee / het lief en zeer zwaar leed van de bewoners van het huis Reinkenstraat 60 te Den Haag. Mijn nicht Cornelia Kroesen had er een kamerverhuurbedrijf. Zij zelf trok in 1935 in dit huis en stierf er ook in 1959. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Uittreksels van het Haags archief met dank aan John Mierop. 
 7. 28 sept 2017: Geplaatst een pagina Indische straat 4de deel  over het wel en wee / het lief en zeer zwaar leed van de bewoners van het huis Reinkenstraat 60 te Den Haag. Mijn nicht Cornelia Kroesen had er een kamerverhuurbedrijf. Zij zelf trok in 1935 in dit huis en stierf er ook in 1959. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Uittreksels van het Haags archief met dank aan John Mierop. Dit is een vervolg pagina. 
 8. 29 sept 2017: Geplaatst een pagina Indische straat 5de en laatste deel  over het wel en wee / het lief en zeer zwaar leed van de bewoners van het huis Reinkenstraat 60 te Den Haag. Mijn nicht Cornelia Kroesen had er een kamerverhuurbedrijf. Zij zelf trok in 1935 in dit huis en stierf er ook in 1959. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Uittreksels van het Haags archief met dank aan John Mierop. Dit is het laatste deel van deze serie over het huis Reinkenstraat 60 Den Haag en haar bewoners.

 

Oktober 2017 

 

 1. 02 okt 2017: Geplaatst een speciale pagina over het oude 2de Europese kerkhof te Semampir Kediri hetgeen tegenwoordig TAMAN PEMAKAMAM UMUM (TPU) genoemd wordt. Ik had reeds eerder iets over dit kerkhof geschreven  zie hiervoor de pagina SEMAMPIR KEDIRI deel 1) en heb in aansluiting een tweede pagina hierover gemaakt. Dit heb ik kunnen bewerkstelligen met een zeer grote en welwillende medewerking van een speciale kennis, die er een treinreis voor over had om enkele graven voor mij te fotograferen en waarvoor ik zeer dankbaar ben.Het resultaat van mijn research over de begraven personen zelve in deze tweede serie is eigenlijk als nihil te beschouwen, maar de zijdelingse details hebben mij persoonlijk toch iets wijzer gemaakt over de achtergronden van de personen die hier begraven liggen. Bijvoorbeeld een vrouw die hier begraven ligt en wier familieleden (vader en broer DEPPMANN ) in de Jappenkampen zijn overleden.... Kediri, de stad van mijn ouders, waar ik zelf ben geboren, de hoofdstad uit het oude Javaanse rijk en tevens de stad waar zoveel ellende voor haar bewoners te vinden was. Te zien en te lezen op de pagina SEMAMPIR SPECIAAL.  Met heel veel dank aan Lianathal, dochter van Sofie en Hendra.
 2. 04 okt 2017: Geplaatst een pagina over een oud kerkhof te Majalengka in de Preanger, distric Cicurug (Tjitjoeroek) met slechts nog twee "leesbare" grafplaat namen. De rest van het kerkhof is leeggeroofd door de lokale bevolking. Jammer. Het betreft 2 namen JELEHADE en JOHANES SELANNO. Ik heb hierover heel weinig kunnen vinden in de almanakken en overige documenten. Jammer. Desondanks leekhet me de moeite waard om een pagina er aan te wijden. Één en ander te zien en te lezen op de pagina KERKHOF CICURUG MAJALENGKA.
 3. 16 okt 2017: Geplaatst een pagina over ELISE ANTOINETTE JOHANNES, dochter van MACKERTIS JOHANNES en DOROTHE WILHELMINA CHARLOTTE DE GRAAF. Elise was gehuwd met de heer Swaving. In deze pagina heb ik getracht iets uit de doeken te doen betreffende de reaties tussen de families Jan en Gerrit Scheltes, die met zusters van Elise Antoinette waren gehuwd, de relatie tussen de families Godee en Godee Molsbergen en Soentken, die op één of andere manier door elkaars leven liepen. Te zien en te lezen op de pagina VERLOREN FAMILIE DEEL 3A. Er staan puzzels tussen en aan u om het op te lossen, als u er belang bij heeft.
 4. 19 okt 2017: Geplaatst een pagina over Vagarshak Avetic Apcar, begraven te Peneleh graf b3377. Hij stierf op 33 jarige leeftijd en liet zijn vrouw Nina Marcar en dochter Elzie achter. Deze pagina verhaalt over de gedachtengang van de regering destijds, toen Nina in 1954 naturalisatie vroeg en de regering haar betitelde als Perzisch, terwijl zij Armeens was en helemaal om uit je dak te gaan is de bewering van de regering, dat Nina zich in de oorlogsjaren had gedragen zoals het een toekomstige Nederlandse onderdaan betaamt. Een toekomstige Nederlandse onderdaan.... terwijl in die oorlogsjaren er helemaal geen Nederland was, want de Nazi's hadden Nederland bezet... En het verschil niet weten tussen een Perzische en Armeense....Wat een arrrrrrrrogantie..te zien en te lezen op de pagina Vagarshak Avetic Owenjohn Apcar. Succes ermee.
 5. 22 okt 2017: geplaatst 2 pagina's over het graf B574 van het Peneleh kerkhof, waarin te ruste liggen enkele familieleden WITTICH en tevens de heer Werner. Eén en ander uitgezocht omdat ik geen verband zag tussen de heer Werner en de familie Wittich. Een lid van de familie Wittich (Dora Augusta) was gehuwd met Sarkies Thaddeus Marcar, een Armeens koopman geboren in New Julfa Isfahan. Tevens iets over het eerste huwelijk van Dora met de heer Dirk Hoogslag waarbij enkele bzondere vreemde details tevoorschijn kwamen. Te zien en te lezen op de pagina GRAF PENELEH B574 SURABAYA en de pagina SARKIES THADDEUS MARCAR,
 6. 26 okt 2017: Geplaatst een pagina over het "geheime" leven van de jonge Raden Mas Noto Soeroto in Den Haag. En met name de nadruk op Reiniera Roghair, die op 16-jarige leeftijd van de Raden Mas zwanger raakte. Hun dochtertje Cecile Noto stierf op 3-jarige leeftijd in 1920. Reiniera en haar zussen trokken naar Indie, alwaar Reiniera op 31 jarige leeftijd te Soerabaja overleed. Één en ander te zien en te lezen op de pagina Kembang Kuning Reiniera Roghair. Fotos van het graf met dank aan Aisha Krancher van www.krancher.com die mij de foto's toestuurde en toestemming gaf tot plaatsen.

 

 

 

 

 

Top

Copyrights imexbo.nl , imexbo.org , imexbo.eu | Why do you visit this website if you can't read.....