Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Het archief van Updates deel 2 - Vanaf augustus 2016 af.

 

Zie deel 1 Updates.

 

 

Augustus 2016.

(Ondanks dat het zomer is, hebben de oude hanen nog steeds de domme puf om met hun laatste krachten elkaar te lijf te gaan met hun schorre gekraai. Het is niet vreemd op te merken, dat menig goed bedoelend toeschouwer en bijdrager van leesvoer zich uit dit zielige strijdtoneel terug trekt. Vreemd is het wel, dat deze oude bekvechtende, ruzie zoekende en  ego-oppoetsende versleten sporendragers zich niet bewust zijn van het feit, dat zij hun dagen beter kunnen slijten. Wat een stel idioten....)

  

 1. 04 aug 2016: Geplaatst deel 2 van het Kerkhof te Ngawi met enkele foto's en details van/over de families Coppen/Smith , Drossaers/van der Garden, Trentzsch/Anthons, Schomaker/Molenaar en enkele afbeeldingen van onbekende graven. De foto's zijn het eigendom en copright van Prima Utama (Faceboek naam.)
 2. 10 aug 2016: Geplaatst een pagina met betrekking tot het bombardement van Dresden 13/14 febr 1945. Waarom een pagina over dit bombardement? Heeft toch geen donder te maken met voormalig Indië? Welles, het heeft heel veel te maken met een oom van me (oudere broer van mijn pa) die, geboren Batavia 1884, in 1899 naar Nederland met zijn ouders,  in 1904 uit huis van zijn ouders Den Haag vertrok naar MITTWEIDA om aldaar te studeren. Hij is daarna nooit meer thuisgekomen en ik was hem kwijt...totdat ik met hulp van Standesamt Leipzig de heer Olaf Hillert, Dokter Werner Kraus van Ostasiatisch Kunstcentrum te Passau, Hogeschool Mittweida Administratie en de heer Uwe Rose Administrateur van de Dresdner Verein für Genealogie enkele aanvullende gegevens toegespeeld kreeg. Ook deze oom werd dus het slachtoffer van die klote wereldoorlog. Het is ook het verhaal van 2 volle neven, die elkaar niet kenden en beiden op 23-jarige leeftijd sneuvelden en beiden stonden elk tegenover elkaar in die klote-oorlog....De een sneuvelt in Indië in de Sag van de Javazee in 1942 en de andere sneuvelde bij de Westkust van Frankrijk in 1944.Mijn dank aan allen die mij hielpen is zeer groot.
 3. 12 aug 2016: Aanvulling geplaatst op de pagina Dresden 13/14/ febr 1945, waar ik onderaan de pagina iets schreef over de laatste broer van mijn vader, die ik tot op heden niet terug kon vinden. Er is een spoor gevonden via Familysearch. Op de PK stond één of andere onbestendige plaatsnaam geschreven door de Haagse ambtenaar. Het blijkt van geen kant te kloppen: mijn oom is gewoon richting Antwerpen getrokken. Van hieruit kan ik dus verder zoeken. Eindelijk, na 5 jaren zoeken. Oh ja, iets bizonders: Volgens de heren schriftstellers (Mormoonse kerk) schijnt RIOUW gelegen te zijn in HOLLAND. Zou er een flinke aardverschuiving plaats gevonden te hebben in de 19de eeuw? Ik verwijs hierbij ook naar de pagina over mijn oom Julius, zoals ik (zie punt 4) hiernavolgend, uit de doeken heb gedaan.
 4. 16 aug 2016 / 24-08-2016: geplaatst een pagina Oom Julius Marinus Theodoor Boers, die op 18 dec 1900 uit huis vertrok richting iets onbestendigs volgens de gezinskaart van mijn grootouders. Eindelijk na vele lange jaren zoeken en met hulp van enkele leden van het StamboomForum (waarvoor zeer grote dank), ben ik er deze week achter gekomen dat hij namelijk naar Antwerpen was vertrokken en daar tot 1918 verbleef. Van Antwerpen trok hij naar Wales, werd Brits onderdaan en stichtte daar zijn familie(s) en stierf uiteindelijk in 1956 te Bridgend. Het verhaal is nog niet af aangezien ik nog het tijdvak 1900-1918 te Belgie moet invullen. Alles op zijn tijd. Ik ben nu al dik tevreden, omdat ik hem als laatste van de direkte familie nu heb kunnen traceren. 18-8-2016 de pagina met nieuwe gegevens aangevuld en aangepast en wordt het één en ander duidelijker inzake zijn levensverloop te Wales. 19-08-2016 de pagina aangevuld met enkele genealogische gegevens en een foto van mijn nicht Betty, de oudte dochter van oom Jules. Aanvullingen geplaatst op 24-08-2016 net betrekking tot het eerste huwelijk van mijn oom Julius.

 September 2016:

 1. 02 sept 2016: Geplaatst een pagina over de diaspora van mijn familie. Het begon allemaal al in de 18de eeuw en de nazaten vervolgden de weg van de diaspora.  Allemaal voorbestemd of is het gewoon geween en een vloek die op mijn familie rust/rustte? Te lezen op de pagina The Curse of Diaspora. Voorzien van foto's niet eerder gepubliceerd door mij. Tevens voorzien van een soort opstelling van de kinderen van mijn grootvader en wat er met hen is gebeurd.
 2. 09 sept 2016: Geplaatst een pagina over de diaspora van mijn tante Julia Cornelia (en haar kinderen) in de serie over de diaspora van mijn familie. Ook zij ontkwam niet aan die "onbekende" vloek, maar tevens had zij nog een zeer droevige jeugd en haar carriere en  huwelijksleven verliep ook niet lekker. Zij werd op haar 44ste levensjaar al weduwe, moest de 2de wereldsoorlog met haar kinderen alleen doorkomen in Holland en vertrok op 66-jarige leeftijd naar Australia in dec 1961. Te zien en te lezen op de pagina Tante Julia Cornelia. d.d. 10 sept 2016 t/m 12 sept 2016 heb ik onderaan de pagina enkele aanvullingen met grote vraagtekens toegevoegd aan de hand van PK's uit Den Haag alsmede Amsterdam. Ik kan er niet zo goed wijs uit worden. Tevens een stuk diaspora van haar kinderen uit de doeken gedaan. Oudste dochter Julie Gerardine vertrok met gezin in 1947 naar Jakarta en verbleef daar minimaal tot 1958, trok daarna naar London en vertrok vanuit London naar Australia. Ondersteund door gegevens van NAA en Findmypast Australia. Mijn nicht Julie Gerardine deed een programma voor de Radio Jakarta Nederlandse uitzending in 1952. Mijn nicht Nelly Jacqueline, de jongste, ging in 1950 reeds naar Australia, Queensland Grantham.
 3. 17 sept 2016: Aangevulde pagina Oom Julius Marinus Theodoor Boers (Jules Boers) met enkele foto's van Betty Boers (dochter van Jules Boers) gekregen van Paul Wick. Tevens aangevuld met de trouwakte van oom Julius met zijn tweede vrouw Elsie May Davies. Deze trouwakte heb ik gekregen van David S. Evans, een kleinzoon van oom Julius en een zoon van oom Julius'dochter genaamd Julia E. Boers. Er is iets vreems aan de hand met deze akte. Zijn vader's naam wordt geschreven als GEORGE BOARS, daar waar dit JULIUS BOERS moet zijn. Tevens wordt de leeftijd van oom Jules vermeld als zijn de 40 jaar oud in 1927 (trouwjaar). Oom Jules is geboren in 1879 en is dus in 1927 oud 48 jaar. Het zal wel... net als elsewhere maakten de ambtenaren ook daar in Wales volop fouten.
 4. 19 sept 2016: Enkele aanvullingen en correcties aangevuld/toegepast op de pagina's Oom Julius Marinus TheodoorBoers en tante Julia Cornelia Boers.
 5. 28 sept 2016: De hele website doorgelopen op eventuele taal- en spelfouten. En die zullen her en der er echt nog wel zitten, daar ben ik niet bang van. En voor de rest een beetje genieten van het nog steeds uitzonderlijk mooie weer. Diverse KNMI records zijn al gebroken.... Als er maar geen strenge winter op komst is....

 Oktober 2016: Ik heb maar weer eens mijn luie stoel opgeborgen en ben begonnen met mijn hersenpan te pijnigen over wat ik zal gaan ouwehoeren. Kost wel moeite moet ik zeggen, want de zomer was zo heerlijk mooi en goed.

 

 1. 02 okt 2016: geplaatst een pagina met namen van mijn familieleden die het slachtoffer werden van de 2de wereldoorlog in Azie alsmee Europa, voorzien van wat achtergrond informatie. VOOR HEN DIE SLACHTOFFER WERDEN. Tevens een lijst met namen van slachtoffers van de Bersiap te SURABAYA. Let wel: Niet een lijst van ALLE slachtoffers. Ook vielen er familieleden als slachtoffer van de Bersiap. Het trieste hiervan was o.a.: Net de vrijheid gekregen uit de Japanse kampen en een paar weken later alsnog in de pan gehakt door een stel waanzinnigen. Een andere oom:  2 weken voor het einde van de oorlog alsnog door de Jappen onthoofd.... George Frank Victor Gosenson, gehuwd met een kleindochter van Wilhelmina Carolina Johannes (dochter van Joseph Johannes en zus van mijn overgrootmoeder Anna Johannes).
 2. 03 okt 2016: Aangevuld dpagina Verloren Familie 3 met gegevens over de fam Scheltes en Johannes. Onderaan de pagina te vinden. (Genoemde gerelateerde families: Heyman, Butin Bik, Aschoff, Bisch, Ferwerda en andere.)
 3. 09 okt 2016: Aangevuld de pagina oom Julius Marinus Theodoor Boers te Wales met enkele foto's van de nazaten te Wales. Één en ander naar aanleiding van het bezoek van neef David Stuart Evans (kleinzoon van oom Julius van dochter Julia Boers) te mijnen huize in de eerste week van oktober 2016. Het is me tot en met heden nog niet gelukt om nadere gegevens en details van/over oom Julius te vinden wat betreft zijn periode dat hij te België woonachtig en werkzaam was. Jammer, maar wie weet kan ik in de toekomst het toch voor elkaar krijgen, met hulp van BOVEN.
 4. 14 okt 2016: Een pagina geplaatst over het katholieke missie kerkhof te Muntilan, de bakerplaats van de missie. Te zien zijn de graven van diverse pastoors en aan het einde van de pagina foto's van het graf van Clara Hortense JüCH, die te Purworejo stierf. (Haar broer Johannes Frederik Ferdinand Jüch en schoonzus Minah (doornaam Wilhelmina) liggen te Jogja begraven en zijn te zien op de pagina Kerkhof Jogja deel 2. ) Op de pagina over Muntilan verwijs ik ook naar de Javapost.nl dat een artikel schreef over pastoor van Lith (oprichter Xaverius College te Muntilan 1906) , de website van de familie Cassuto over het kamp Muntilan en de website van Willam Deymann "Julie een Indisch meisje". De links naar deze websites zijn op de pagina zelf te vinden. Wat betreft de foto's van het missie kerkhof dank ik Roemah Toea hartelijk.
 5. 20 okt 2016: Geplaatst aanvullingen op de pagina Oom Jules uit Wales. Het betreft de overl.certificaten van oom Jules en zijn tweede echtgenote Elsie May Davies. Tante Elsie May stierf thuis in 1954 op 60-jarige leeftijd aan hartfalen, ontsteking aan het hartzakje en teveel clucose in de urine en 2 jaren later stierf oom Jules in het ziekenhuis van Bridgend Wales eveneens aan hartfalen. (Hartaanval). Beiden liggen te Bridgend begraven...... Net als in hun huwelijksakte, werden ook in de overlijdensakte van oom Jules enkele jaren gesmokkeld met zijn leeftijd. In de huwelijksakte schijnt oom Jules 40 jaar oud te zijn, terwijl hij in werkelijkheid 48 jaar oud was. In de overlijdensakte schijnt oom Jules 73 jaar oud te zijn, daar waar hij 77 jaar oud was. Waarom???? Het leven van oom Jules zat boordevol geheimzinnigheden en dat was al in de jaren dat hij in België woonde alvorens te verhuizen naar WALES. De aktes heb ik gekregen van hun kleinzoon David Stuart Evans (mijn neef dus en die mij half oktober thuis bezocht) waarvoor mijn grote dank.
 6. 31 okt 2016: Geplaatst - als afsluiting van dze maand oktober 2016 - enkele aanvullingen over mijn oom Jan Cornelis Boers en zijn werkzaamheden als journalist van Het Volksdagblad Amsterdam en later werkzaam bij het Volksblad Amsterdam. Te lezen op de pagina The Curse of Diaspora. Oom Jan werd slechts 30 jaren oud en is nooit gehuwd geweest.

 

November 2016: 

 1. 12 nov 2016: Op de pagina Oom Jules uit Wales heb ik aanvullende informatie over het graf van oom Jules geplaatst.
 2. 16 nov 2016: Het trieste nieuws vernomen via media, dat de wrakken van HMS de Ruyter en HMS Java verdwenen zijn en de Marine en Karel Doorman Fonds hebben naaten/familieleden van gesneuvelden van eertijds een brief gestuurd met deze informatie. Men zal de kwestie bespreken.....bespreken.....bespreken. Één en ander onderaan de pagina Slag in de Javazee deel 1 - Cor mijn broer - als aanvulling geplaatst. Triest, triest en intriest.... When I hear the evening bells ringing, I think of you my dear... I think of you my dear....
 3. 17 nov 2016: We zijn inmiddels al 2 dagen verder en de kranten delen mede, dat ook de Engelse schepen verdwenen zijn..... En a.s. maandag 21 nov 2016 vertrekt de geachte heer Premier van Nederland op handelsmissie naar Indonesia en er staat een exportcijfer van Nederland naar Indonesia ter grootte van circa 1 miljard op de agenda, dus de oud-ijzer boeren die oorlogsgraven aldaar slopen en verkopen, hoeven niet bang te zijn, dat zij op het matje geroepen zulen worden.....Wellicht dat de Premier een uurtje vrij kan maken aldaar tijdens zijn bezoek om die zogenaamde onderste steen boven water te toveren... Hij is dat ding nog steeds kwijt, want die had onze Premier verloren tijdens zijn speech voor ons volk nadat er een vliegramp plaats vond....Weet u het nog: De MH 17 ???? Neergeschoten door een BUKkie uit een Oost Europees land.... Diepgaander onderzoek mijnerszijds bracht aan het licht dat de Daily Telegraph in 2014 al melding maakte van looting in 2013 en men deed geen bal.....Ach, net als immer zal dit trieste gebeuren weldra ook weer in de La der Vergetelheid zijn plaatsje krijgen. Handelsbelangen gaan immers voor, zal onze premier zeggen, die op de 21ste nov 2016 in Jakarta van zijn gado2 en onde2 zal gaan genieten samen met zijn glaasje cendol. Er staat immers een Miljard Euro export naar Indonesia op het spel.
 4. 18 nov 2016: Aanvullingen geplaatst op de pagina Slag in de Javazee- Martinus Offringa inzake de broer van Martinus, zijnde de heer Dick Offringa. Ik mocht deze plaatsen waarvoor mijn dank aan de naaste familie van Martinus Offringa.
 5. 25 nov 2016: Aanvullingen geplaatst op de pagina Mijn Pa's eerste leven helemaal onderaan. Een serie foto's van mijn zus Julie Boers, welke ik medio november 2016 kreeg. Het zijn beelden uit haar leven, die ik nooit eerder te zien had gekregen. Maar beter laat dan nooit. Een gevolg van de diaspora van mijn familie. Zie hiervoor de pagina De Vloek van Diaspora.
 6. 27 nov 2016: geplaatst een pagina met iets summiers over Sukabumi, Andries de Wilde en mijn pa. Een stukje geschiedenis en wat toevalligheden en feiten op een rijtje gezet door mij. Andries de Wilde? Wie is dat nu weer, verzucht menigeen denk ik. Interesse erin om het te weten? Ga dan naar Mijn Pa en Sukabumi. Zo niet, ga dan lekker wieberen en hou je bezig met andere dingen. Doei.

 December 2016.  

 1. 01 dec 2016: Geplaatst de pagina Tiemen Cornelis Johannes Kroesen met daarin gedetailleerde gegevens over zijn loopbaan en levensloop en iets over de nazaten. Hij was de jongere broer van Luitenant generaal Willem Egbert Kroesen en tevens mijn overopa. 
 2. 03 dec 2016: Geplaatst op de pagina Slag in de Javazee 1 enkele aanvullingen onderaan de pagina in rood. Mijn aanvullingen betreffen mijn twijfels over de aanpak van Nederland inzake het verdwijnen van de wrakken van de HMS De Ruijter en HMS Java in november 2016 en de af-behandeling van deze kwestie door de verantwoordelijke instanties. Het is het alom bekende verhaal: "Ik weet de waarheid en jij niet. Ik wil het wel in je oor fluisteren maar je mag het niet verder vertellen." Shit en lulkoek dus zoals gewoonlijk. Wordt vervolgd, als er tenminste een vervolg komt, want na het bezoek van onze premier Rutte horen we gewoon dus niets meer.
 3. 07 dec 2016: geplaatst een pagina over Ferdinand Thomas Phefferkorn, mijn pleegpa gehuwd met mijn pleegma Odilia Nancy ten Cate. Iets over het leven van een "kleine" Indo die in de massa opging en waar zo weinig mogelijk over werd geschreven, terwijl hij "groot" was in hart en nieren. Dank pap voor alles wat je deed voor me. Jouw naam is nu bekend in deze wereld.
 4. 11 dec 2016: geplaatst iets over het motorrennen vóór de oorlog te Java met namen als Gerrit de Raadt, Willy Bekker, Frits Demmeltraadt en Goddy (Goody)Younge uit Semarang. Voorzien van wat foto's en wetenswaardigheden. Zij waren actief te Soerabaya in die "goeie ouwe Indische tijden." Mijn pa kende hen en vertelde mij over hen toen ik klein was.
 5. 14 dec 2016: geplaatst een pagina ter ere van mijn opa Gerrit Willem ten Cate en oma Louisse Albertina Meijer. Moge zij hun eeuwige vrede hebben.
 6. 15 dec 2016: geplaatst aanvullingen over de familie Roggen/Roela te Bandung (mijn natuurlijke vader was gehuwd met een dochter uit de familie en werd na een huwelijk van 10 jaren weduwnaar). Één en ander te lezen op de pagina Mijn Pa's eerste leven, helemaal onder aan de pagina.
 7. 16 dec 2016: geplaatst op de pagina Joseph Johannes onderaan de pagina een annekdote over zijn smokkelkunsten in 1811 gezeten in zijn koets op de weg van Semarang naar Oenarang in 1811 naast Alexander Loudon, de waarnemend Resident van Semarang in 1811. Alexander Loudon was een Schot en in 1824 genaturaliseerd tot Nederlander.
 8. 23 dec 2016: geplaatst aanvullingen onderaan de pagina met betrekking tot het huis te Magelang waar ooit mijn familie woonde eind jaren van de 19de eeuw en welk huis heden ten dage anno januari 2016 nog steeds bestaat. Ik heb enkele foto's "aan elkaar gelijmd" ten einde een duidelijk beeld te krijgen wat er aan het huis verfraaid/vernieuwd was/is. Één en ander te zien op de pagina Paulus Minas Johannes II.
 9. 28 dec 2016: Op de valreep van het jaar 2016, enkele aanvullingen geplaatst op de pagina VERLOREN FAMILIE DEEL 5, betrekking hebbende op aanvullende informatie over een foto van Ilese Taubert, welke voor mij tot heden toe onbekend was. Doch dank zij de informatie van een bezoeker van mijn website - de heer Ted van Essen, heb ik nu aanvullende informatie over deze Ilse Taubert kunnen vinden en plaatsen.
 10. Met het bovenstaande sluit ik hiermede het jaar 2016 af en wens alle bezoekers een goed en gezond 2017 toe.
 11. Adieu en tot volgend jaar maar eerst aan tafel met een schaal oliebollen. De groeten en dank voor uw bezoek en bijdragen in dit jaar 2016.

 Het jaar 2017 is begonnen. Veel mist en dus weinig sier vuurwerk, maar de aso's staken destemeer de bommen af en lieten de rotzooi als gewoonlijk achter zich. Doen ze thuis toch ook een klerezooi achter zich laten, want het zijn zwijnen....

Zag een wildvreemde in zijn auto de parkeerplaatsen op rijden, parkeren, de achterklep opengooien en achter elkaar de bommen de lucht in laten knallen en na afloop er als een speer weer vandoor gaan. Zijn koelerezooi natuurlijk achterlatend. Nederland wordt met de dag groter wat betreft de aso en randdebielen bevolking. Het is dat ik geen bazooka had, anders.....

Zag een paar aso's de vuurwerkbommen in bomen gooien naar de angstige schuilende vogels en een lol dat de hondekoppen c.q. zwijnenbastaards hadden.... Idioot debiel inteelt gedrag. Leve de beschaving in een beschaafd land. Me oela.

Januari 2017: 

 1. 4 jan 2017: geplaatst enkele aanvullende foto's van het oude en voormalige huis van mijn oudoom P.M. Johannes te Magelang, dat tegenwoordig aan het leger van Indonesia behoort. De foto's zijn op special verzoek van mij gemaakt door Aga Yurista P (zijn Facebook naam) waar voor heel veel dank. De foto's zijn onderaan de pagina te zien.
 2. 12 jan 2017: geplaats enkele aanvullingen op de pagina Mijn oom Jules uit Wales. Één en ander aan de hand van gegevens van Stacie-Louise Clark, een achternicht van me uit Wales.
 3. Tevens ook enkele aanvullingen gedaan op de pagina ARMENIERS IN INDIE, waaronder een serie foto's van de Armeense kerk destijds te Batavia.
 4. Gelet op de druk van onderzoekswerk naar de Armeense achtergronden, mij opgelegd uit diverse Armeense kringen all over the world zowat (lebanon, Syria, Kaukasus, Italie, Canada, USA, Rusland, Irak en Iran, ben ik helaas gedwongen om de site wat "rust" te gunnen...alhoewel ik nog veel op stapel heb staan. Ik heb helaas slechts één stel hersens en weinig tijd.

 Februari 2017: 

 1. 03 febr 2017: Geplaatst de pagina Petamburan kerkhof 7 te Jakarta. Een pagina gewijd aan Eduard Johannes Alting Siberg en zijn gezin en nazaten. Hele mooie foto's erbij, die ik gekregen heb ter plaatsing op deze pagina van mevr. R.N. Haverstad. U gelieve nota er van te nemen, dat de foto's het copyright dragen van mevr. R.N. Halverstad. Tevens wat discrepanties uit de doeken gedaan in verband met de genealogische gegevens van dit gezin.Één en ander naar aanleiding van diverse bronnen die verschillende informate verstrekken, zoals 1994INN.7 (B.T.v.P) van de Indische Navorser, gegevens uit de Japanse interneringskaarten, de oude kranten www.kb.nl  en gegevens van de heer J.W.Th.M. Boezeman van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Hoe het ook zij: mijn dank gaat uit naar mevr. R.N. Halverstad voor bereidwilligheid en medewerking.
 2. 15 febr 2017: Geplaatst een aanvulling bijna onderaan de pagina Slag in de Javazee inzake mijn bevindingen over de verdwenen wrakken in de Javazee naar aanleiding van een vervolgbrief 10 febr 2017 van MinDef en KDF. Mijn bevindingen? Triest, hoe het in mijn optiek af- en behandeld wordt. Hoe het ook moge wezen: Het belangrijkste voor mij, is dat ik in elk geval mijn gesneuvelde broer zijn eer en respect geef, elke dag en niet enkel bij één of ander jubileumjaar van de Slag.
 3. 26 febr 2017: Geplaatst een aanvulling op de pagina Slag in de Javazee. Een zeer bizonder en zeer gewaardeerd gebaar door een vriend de heer Walter Kessels, gegeven ter ere en respect van mijn broer Cor. Hij benaderde de heer Theo Vleugels (Directeur OGS Nederland en opvolger van de heer Gel Flieringa en oud collega van de heer Walter Kessels) en de heer Robbert v.d. Rijdt (Directeur OGS Indonesia en opvolger van de heer P. Steenmeijer) met het verzoek om bloemen te strooien bij de naamplaten gevallenen Slag in de Javazee op Kembang Kuning ter ere en respect van mijn broer, hetgeen door beide heren aan werd voldaan. Voor deze heren ook hierbij namens mijn broer Cor, mijn grote dank en waardering voor hun geste en welwillendheid. Het maakt mijn verdriet om de verdwenen scheepswrakken een stuk kleiner.

 Maart 2017:

  

 1. 11 maart 2017: Geplaatst foto's van de 75-jarige herdenking Slag in de Javazee 27 febr 2017; de  foto's op mijn verzoek gemaakt door Nathallia Fidrawati , die mede namens mij de plechtigheid bijwoonde. De aanvullende foto's zijn onderaan de pagina te zien.
 2. 18 maart 2017: Geplaatst aanvullende informatie onderaan de pagina Johan Coenradus Boers naar aanleiding van ontvangen foto's van de begrafenis 1896 te Delft en een persoonlijke brief van mijn overoveropa Johan aan tante Maria Elisabeth, gekregen van het Nederlands Muziek Instituut bij monde van de curator mevr. Drs. Chaja Beck de Jong, waarvoor mijn grote dank.

 

April 2017:  

 1. 03 april 2017: Geplaatst enkele aanvullingen wat betreft de begrafenis van mijn overopa Johan Coenradus Boers begraven op 4 nov 1896 te Oud Jaffa Delft. Te zien en te lezen onderaan de pagina. Één en ander mogelijk gemaakt dankzij de heer Wim Meijer van Oud Jaffa Gemeente Delft en het NMI waarvoor mijn grote dank. 
 2. 08 april 2017: Op de pagina Letters from New Julfa part 2 is het vervolg te lezen van de reis van de heer Khachatur Dadayan in afgelopen februari 2017 naar New Julfa Isfahan Iran om aldaar lezingen te geven en tevens nadere onderzoekingen te doen naar mijn voorvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan wiens familie afkomstig was van New Julfa. Het artikel is in het Armeens geschreven en is volledig geplaatst op www.irates.am Maar werkelijk geinteresseerde lezers kunnen bijvoorbeeld Chrome als browser gebruiken en daarin kan men het artikel laten vertalen. Het zal niet perfect zijn, maar wel redelijk duidelijk van begrip qua inhoud. Succes, mocht men interesse hebben.
 3. 22 april 2017: Geplaatst een pagina over Leo Rampen te Canada. Leo bezocht mijn site en naar aanleiding daarvan hadden we contact. Ik verzocht hem om ten dele zijn stukje leven te mogen verhalen, mede omdat hij in mijn ogen een "Verloren zoon uit het oude Indië" was, zijn oorsprong nooit heeft kunnen vergeten en in de jaren '80 van de vorige eeuw voor het eerst weer terugkeerde naar het huidige Indonesia. Leo heeft ook de trouw- en doopregisters van de Protestantse Kerk te Jogja gefotografeerd en deze ter beschikking gesteld aan het IGV. (Zie de DVD Indische Navorschers en zoek op L. Rampen.) Één en ander over Leo Rampen en zijn familieleden (Ramakers, Weijnschenk) is te lezen op de pagina Leo Rampen, van Maastricht via Indië naar Canada. Mijn dank aan Leo voor de medewerking.

Mei 2017: 

 1. 22 mei 2017: Geplaatst een pagina over het graf van Maria Elisabeth Hendrika Eysenburger geboren Pierlot. Dit gezin werd vermoord te Soembawa. Maria stierf ter plekke en ligt ook  begraven op Soembawa en haar echtgenoot Bernard Eijsenburger werd na de aanslag naar Boeleleng op Bali gebracht en overleed aldaar na een week. Hij ligt te Singaraja begraven. Het artikel heb ik samengesteld aan de hand van de berichten uit www.kb.nl , de website van Lautenbach en enkele foto's van een FB kennis Transpiosa Riomandha. Één en ander te lezen en te zien op de pagina Kerkhof Soembawa Eijsenburger.
 2. 23 mei 2017: Geplaatst een pagina over het oude vergane kerhof ergens in de buurt van Klaten districht Wonosari Midden Java. het gaat hier om 2 graven van nazaten/familie Breton van Groll. Éen en ander te zien en te lezen op de pagina KLATEN BRETON VAN GROLL met foto's van de graven die ik van een FB kennis LENGKONG SANGGAR GINARIS heb mogen verkrijgen. Mijn dank is groot en hopelijk hebben eventuele nazaten van de familie er wat aan.
 3. 30 mei 2017: Geplaatst een pagina over de verbintenissen tussen enkele leden van de families FREETH, LABBé, DE HAAS, die zich begin jaren 1900 te Bandung hadden gevestigd en deels hun roots hadden te Padang en Bengkalis. Ja en wat heeft dat allemaal te maken dan met mijn achtergronden? Nieuwsgierig? Ga dan naar : FREETH LABBE DE HAAS.

 Juni 2017:  

 1. 3 juni 2017: geplaatst een pagina met enkele berichtgevingen over door mij niet te verklaren kwesties inzake een huwelijk tussen de heer C.P.A. van Etten en mevr. Jessy (J.M.) de Haas in 1941 gesloten en vervolgd met de geboorte van hun dochter Irene Francoise Gertrude de Haas in 1947 te Surabaya. Dit gezin woonde aan de Sedepmalemweg no. 2 te Surabaya zowel vóór alsmde na de oorlog. Ik verzoek de lezer om dit artikel te betrekken bij het artikel over de families zoals genoemd in mijn pagina FREETH LABBE DE HAAS.
 2. 7 juni 2017: geplaatst een pagina over de familie Samethini, Bianchi, Corbet en Bekker te Surabaya met links naar diverse andere sites, waar men meer over hen kan lezen. Ook een link naar een reisverslag waarin de foto's te zien zijn van mevr. M.W. Bekker-Corbet begraven te Kembang Kuning Surabaya. Haar ouders liggen op Peneleh.
 3. 7 juni 2017: geplaatst enkele aanvullingen en foto's op de pagina SARKIES LAZAR APCAR inzake enkele nakomelingen te Tulungagung Oost Java. Circa halverwege de pagina en betrekking hebbend op het huwelijk van zijn zoon en diens eerste Indonesisch huwelijk. (Zoon Albert Sarkies Apcar was 3x gehuwd: ten eerste met Helena Holsboer, daarna 1ste Indonesisch huwelijk en daarna 2de Indonesisch huwelijk.)
 4. 12 juni 2017: geplaatst een pagina over de nazaten van de Armeense familie ANDREAS, hun verwevenheid met nazaten van de Armeense familie JORDAN JOHANNES en die van AGHA HOVSEP HOVHANNES AMIRKHAN ( Joseph Johannes Amir), de familie LENS, de familie BERGSMA, de Indische familie VAN DER HOEVEN. Één en ander te lezen op de pagina NAZATEN PAULUS ANDREAS.
 5. 14 juni 2017: geplaatst een pagina met een ietwat nadere details over de verbinding familie Johannes en Dezentje, voorzien van foto's van graven te Klaten/Sragen genomen in april 2017. Daarbij enkele andere gegevens over enkele nazaten van deze familie Dezentje. De foto's van de graven zijn het copyright van Lengkong Sanggar Ginaris. U gelieve er rekening mee te houden. Éen en ander te zien op de pagina Dezentjé Graven.
 6. 18 juni 2017: geplaatst een pagina over Het Graf van overopa Johan Coenradus Boers te Delft oud Jaffa kerkhof.Op deze pagina zijn foto's te zien, welke ik van het NMI - Drs Chaja Beck-de Jong mocht verkrijgen en de begrafenis op 4 nov 1896 te Delft tonen. Daarbij zijn foto's te zien welke welwillend en belangeloos door Elmi en Joahnnes Mijerop op 16 juni 2017 gemaakt zijn. De heer Wim Meijer, beheerder onder andere van oud Jaffa verstrekte zijn welwillende medewerking hiertoe. Ook de gemeente Delft bij monde van mevr. Jansen verleende haar medewerking. Mijn dank aan allen hiervoor.
 7. 19 juni 2017: geplaatst een pagina over het wel en wee van de derde vrouw van mijn opa Julius Boers. Zij heette Gerardina Johanna van der Meer. Zij was weduwe van haar eerste man Michiel Martinus Jacobus van der Meer en over hem op deze pagina ook wat meer details. Hij was werkzaam bij de Gouvernements Marine Batavia en later te Padang. Een zoon van hem werd secretaris Residentie Japara en overleed te Soerabaya op 44  jarige leeftijd en was gehuwd met M.C.E. Theunissen. Te zien en te lezen op de pagina Het Derde Huwelijk van mijn opa Julius Boers.
 8. 25 juni 2017: geplaats pagina Een Indische straat deel 2 met iets over nicht Cornelia Kroesen, nicht Marie Louise Kroesen gehuwd met Maximiliaan Volkert Willem van der Willigen - één der slachtoffers van TigaRoenggoe Noord Sumatra en hun onderlinge verhoudingen. 
 9. 28 juni 2017: geplaatst een pagina over het oude kerkhof SEMAMPIR te Kediri voorzien van een foto van de graven van leden van de families WOLTERBEEK en van DUINEN en Landegent. Het oude kerkhof werd geruimd (de Europesche graven, behalve die van voornoemde families) en een deel ervan werd omgetoverd tot een Algemene begraafplaats (Lees Muslim) TPU. Een ander deel van deze begraafplaats is omgetoverd tot winkelcentum en kantorenkomplex. Met medewerking van mevr. Nathallia Fidrawati die er op mijn verzoek fotografeerde en slechts deze 8 nog bestaande en overgezette graven vond, waarvoor mijn dank. Één en ander opgezet ten behoeve van eventuele nazaten en of belanghebbenden. Te zien en te lezen op de pagina KERKHOF SEMAMPIR TE KEDIRI.
 10. 30 juni 2017: geplaatst op de valreep van deze maand juni,  de pagina Graven Dezentjé deel 2 met medewerking van Aga Yurist P te Solo. Een aantal foto's van het vervallen kerkhof van de familie Dezentje te Boyolali/Ampel. Dank aan Aga Yurist P en Lengkong Sanggar Ginaris.

 

 Juli 2017. 

 1. 6 juli 2017: geplaatst een pagina over Frans Hendrik Vroom wiens erekruis geplaatst is te Kembang Kuning ereveld Surabaya. Ik heb deze pagina gewijd aan Frans en aan alle gevallenen/slachtoffers, die op Kembang Kuning rusten. Op deze pagina iets uit de doeken gedaan over zijn voorvaderen en zijn familieleden.  
 2. 7 juli 2017: geplaatst een pagina over de graven te Oud Eijk en Duijn van enkele familielden van me (Tak Kroesen) en met name de nadtuk op de kant van Lt. Gen. Willem Egbert Kroesen en aanhang voor zover mogelijk. Met dank voor de medeweking van Ellen Mierop die voor mij erop uittrok en mevr. Herlina Polenewen, die haar administratieve diensten en service kundig aanbood. (Mevr Polenewen voert de administratie op Oud Eijk en Duin.) 
 3. 9 juli 2017: geplaatst een extra pagina over de graven te Boyolali Ampel Solo van de familie Dezentje met extra foto's van her en der geplukt, details uit de kb.nl en nog wat meer met verwijzingen naar diverse bronnen. Te zien en te lezen op de pagina Graven Tinus Dezentje deel 3. 
 4. 13 juli 2017: (herschreven en aangevuld op 15 juli 2017): geplaatst een pagina over een oudtante van me geheten Johanna Johannes en haar nazaten. Zij huwde Charles Francois Boudriot, ging voor genezing op 36-jarige leeftijd naar Nederland, maar stierf alsnog te Den Haag in 1856 en liet een weduwnaar en 8 kinderen na. Op deze pagina tevens een uiteenzetting over haar kinderen en nazaten en aanverwanten met onder andere de families VUGT, DOM, VAN ALPHEN, SCHEERES, SOEKIAS. Oudtante Johanna Johannes was de oudste dochter van Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan. Kortom op deze pagina iets te lezen over verdriet, oplichterij, familie ruzies, echtscheidingen, bonje in de ballentent, kortom van alles wat goed genoeg is om De Story en Weekend bladen te voorzien van voer voor sensatie lezers. Uiteraard heb ik niet alles tot in detail beschreven, want wie zijn neus schendt, schendt ook zijn aangezicht toch :-) 
 5. 19 juli 2017: geplaatst een pagina over een oudoom Frederik Daniel Johannes te Semarang. Hij was mede erfgenaam van zijn vader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan en deelde de gronden met zijn neef Carepit Andreas. Oom Frederik Daniel, oudere broer van mijn overgrootmoeder Anna Johannes, huwde in 1840 met Catharina Elisabeth Manuel, dochter van Joseph Manuel en Catharina Elisabeth van den Berg (= doopnaam, geboorte naam was KaLoo). Op de pagina een stukje over de levenswandel van oom Frederik Daniel op het gebied van "geldverdienen" en wat bijkomstigheden. Een familielid (nichtje)  was Mary Emmy Jozephine Manuel te Madioen.
 6. 21 juli 2017: geplaatst een pagina dokter Jan Jacobus van Lonkhuijzen, echtgenote Johanna Laurentina Noordhoek Hegt en hun kinderen, in 1911 uit Nederland gearriveerd te Semarang Randoesari. Hij werd het Hoofd van de Geneeskundige Dienst te Batavia. Een stukje over hun leven en kennissen en overige familieleden te Indië, hun uitstapjes in de omgeving waaronder een bezoek aan de oude Armeense begraafplaats op de Johannesheuvel te Semarang. Daarbij iets togevoegd over Gustaaf Henri Gelder, de Indische verzetsheld en de familiebanden met Noordhoek Hegt. Dan ook iets over de familiebanden met de oud Resident J.G.F. Riedel van Amboina. Alles voorzien van foto's uit het Tropenmuseum en waar natuurlijk enkele onvolkomenheden in staan in de beschrijvingen door het tropenmuseum. Te zien en te lezen op de pagina SEMARANG SPECIAAL.
 7. 30 juli 2017: geplaatst een speciale pagina over de kapitein vliegenier Johan Engelbert van Bevervoorde. Hij verongelukte te Soekamiskin (Sukamiskin) Bandung in 1918 tijdens een oefentocht en werd met militaire eer te Bandung begraven. Men richtte ook een monument voor hem op en het monumentwerd in 1957 naar Bronbeek verplaatst en is heden ten dagen nog te bezichtigen op Bronbeek. Dankzij de samenwerking tussen ondergetekende webmaster en diverse kennissen te Indonesia (die graag kennis willen hebben van de historie van de koloniale tijden) werd ontdekt/bemerkt, dat de gehele graftombe (grafplaat kompleet en de rest in brokstukken) van Johan Engelbert van Bevervoorde heden te dage als een hoop vuil langs de kant van de weg ergens in het centrum van Surabaya ligt weg te rotten...... Ergens te Surabaya in het centrum....???? Men leest het goed en het relaas kan men verder lezen op de pagina Bandung Speciaal. Triest en intriest is de wijze waarop de historie naar de gallemiezen wordt geholpen. We stonden erbij en keken ernaar.

Augustus 2017:

Een maand van bezinning....Japan capituleerde en vele geinterneerden uit en in voormalig Nederlands Indie dachten dat de ellende voorbij was, maar een even zo erge periode brak aan: de zogeheten Bersiaptijd en velen werden noodgedwongen in de Republikeinse kampen wederom opgesloten, maar nog vele anderen ook werden (soms wel op beestachtige wijze) vermoord.

Ik sta hier EXTRA bij stil, want ook sommige van mijn familieleden overkwam dit verschrikkelijke lot. Extra ja, want ik sta het hele jaar stil bij hun levenslot en hun ellendig einde. Ach ja, het leven gaat door...... Voor hen die het slachtoffer werden en hun leven verloren in en door erbarmelijke omstandigheden. Moge zij hun vrede hebben tot in de eeuwigheid. Moge diegenen die de vreselijke wandaden begaan hebben tot in eeuwigheid verdoemd blijven.

 

September 2017:  

 1. 01 sept 2017: Geplaatst een pagina over het oude (prive) kerkhof van de familie BIK in Tjisaroea Noord (Nabij Buitenzorg/Bogor), voorzien van de graven (5x) en aanvullende details van diegenen die daar begraven zijn. Onder andere Mersen Senn van Basel, Obreen, Keuchenius, Steevens en nog anderen. Waarschijnijk zijn na 1934 nog enkele andere familieleden daar begraven, doch deze worden niet vermeld in de indische De foto's zijn het copyright van Lia Nuralia (FB naam), waarvoor mijn dank. Er is ook een oud privé kerkhof Tjisaroea Zuid, bestaande uit 3 graven van de familie BIK. Deze graven staan NIET op de hierboven gelinkte pagina.
 2. 02 sept 2017: de pagina Bandung Pandu kerkhof aangevuld met enkele foto's van de graven van D.Ir. Bogaerts en kapitein C. Pols, die in 1933 neerstortten bij Padalarang. 
 3. 07 sept 2017: aanvullende foto's en data geplaatst op de pagina kerkhof Tjisaroea Noord te Buitenzorg waar de graven van enkele familie leden BIK liggen te rusten
 4. 12 sept 2017: Geplaatst enkele nazaten van Johanna Johannes (dochter van Joseph Johannes en Helena Jacoba Herwich) en haar echtgenoot Charles Francois Boudriot en tevens iets over Markar Soekias en diens nazaten uit het huwelijk met Elisabeth Wilhelmina Cramer en de familie relatie Johannes/Boudriot en Boudriot/Soekias. Voorzien van een foto van Markar Soekias geboren New Julfa 1810 en verkregen van Nikid Mirzayans (historicus te New Julfa Isfahan) uit het archief van de Vank Cathedraal te New Julfa. Te zien en te lezen op de pagina Nazaten deel 2 van Johanna Johannes.
 5. 16 sept 2017: Geplaatst onder aan de pagina Berezina Rusland en Indië, enkele aanvullende details over COENRAAD ANDRIES ROSEMEIER en zijn 3 huwelijken, respectievelijk 1) met Francine van Laren (een oudtante van me), 2) Maria Thepass en 3) Martha Boudriot (een achternicht van me). De oudtante en achternicht zijn aan mij gerelateerd via de stamboom van Joseph Johannes en Helena Jacoba Herwich. Uit het huwelijk van Coenraad en Maria Thepass kwam zoon Alexander Coenraad Rosemeier voort, die een beroemd kunstschilder werd en de eerbiedwaardige leeftijd van 104 jaren oud haalde. 
 6. 26 sept 2017: Geplaatst een pagina Indische straat deel 3 over het wel en wee / het lief en zeer zwaar leed van de bewoners van het huis Reinkenstraat 60 te Den Haag. Mijn nicht Cornelia Kroesen had er een kamerverhuurbedrijf. Zij zelf trok in 1935 in dit huis en stierf er ook in 1959. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Uittreksels van het Haags archief met dank aan John Mierop. 
 7. 28 sept 2017: Geplaatst een pagina Indische straat 4de deel  over het wel en wee / het lief en zeer zwaar leed van de bewoners van het huis Reinkenstraat 60 te Den Haag. Mijn nicht Cornelia Kroesen had er een kamerverhuurbedrijf. Zij zelf trok in 1935 in dit huis en stierf er ook in 1959. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Uittreksels van het Haags archief met dank aan John Mierop. Dit is een vervolg pagina. 
 8. 29 sept 2017: Geplaatst een pagina Indische straat 5de en laatste deel  over het wel en wee / het lief en zeer zwaar leed van de bewoners van het huis Reinkenstraat 60 te Den Haag. Mijn nicht Cornelia Kroesen had er een kamerverhuurbedrijf. Zij zelf trok in 1935 in dit huis en stierf er ook in 1959. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Uittreksels van het Haags archief met dank aan John Mierop. Dit is het laatste deel van deze serie over het huis Reinkenstraat 60 Den Haag en haar bewoners.

 

Oktober 2017. 

 1. 02 okt 2017: Geplaatst een speciale pagina over het oude 2de Europese kerkhof te Semampir Kediri hetgeen tegenwoordig TAMAN PEMAKAMAM UMUM (TPU) genoemd wordt. Ik had reeds eerder iets over dit kerkhof geschreven  zie hiervoor de pagina SEMAMPIR KEDIRI deel 1) en heb in aansluiting een tweede pagina hierover gemaakt. Dit heb ik kunnen bewerkstelligen met een zeer grote en welwillende medewerking van een speciale kennis, die er een treinreis voor over had om enkele graven voor mij te fotograferen en waarvoor ik zeer dankbaar ben.Het resultaat van mijn research over de begraven personen zelve in deze tweede serie is eigenlijk als nihil te beschouwen, maar de zijdelingse details hebben mij persoonlijk toch iets wijzer gemaakt over de achtergronden van de personen die hier begraven liggen. Bijvoorbeeld een vrouw die hier begraven ligt en wier familieleden (vader en broer DEPPMANN ) in de Jappenkampen zijn overleden.... Kediri, de stad van mijn ouders, waar ik zelf ben geboren, de hoofdstad uit het oude Javaanse rijk en tevens de stad waar zoveel ellende voor haar bewoners te vinden was. Te zien en te lezen op de pagina SEMAMPIR SPECIAAL.  Met heel veel dank aan Lianathal, dochter van Sofie en Hendra.
 2. 04 okt 2017: Geplaatst een pagina over een oud kerkhof te Majalengka in de Preanger, distric Cicurug (Tjitjoeroek) met slechts nog twee "leesbare" grafplaat namen. De rest van het kerkhof is leeggeroofd door de lokale bevolking. Jammer. Het betreft 2 namen JELEHADE en JOHANES SELANNO. Ik heb hierover heel weinig kunnen vinden in de almanakken en overige documenten. Jammer. Desondanks leekhet me de moeite waard om een pagina er aan te wijden. Één en ander te zien en te lezen op de pagina KERKHOF CICURUG MAJALENGKA.
 3. 16 okt 2017: Geplaatst een pagina over ELISE ANTOINETTE JOHANNES, dochter van MACKERTIS JOHANNES en DOROTHE WILHELMINA CHARLOTTE DE GRAAF. Elise was gehuwd met de heer Swaving. In deze pagina heb ik getracht iets uit de doeken te doen betreffende de reaties tussen de families Jan en Gerrit Scheltes, die met zusters van Elise Antoinette waren gehuwd, de relatie tussen de families Godee en Godee Molsbergen en Soentken, die op één of andere manier door elkaars leven liepen. Te zien en te lezen op de pagina VERLOREN FAMILIE DEEL 3A. Er staan puzzels tussen en aan u om het op te lossen, als u er belang bij heeft.
 4. 19 okt 2017: Geplaatst een pagina over Vagarshak Avetic Apcar, begraven te Peneleh graf b3377. Hij stierf op 33 jarige leeftijd en liet zijn vrouw Nina Marcar en dochter Elzie achter. Deze pagina verhaalt over de gedachtengang van de regering destijds, toen Nina in 1954 naturalisatie vroeg en de regering haar betitelde als Perzisch, terwijl zij Armeens was en helemaal om uit je dak te gaan is de bewering van de regering, dat Nina zich in de oorlogsjaren had gedragen zoals het een toekomstige Nederlandse onderdaan betaamt. Een toekomstige Nederlandse onderdaan.... terwijl in die oorlogsjaren er helemaal geen Nederland was, want de Nazi's hadden Nederland bezet... En het verschil niet weten tussen een Perzische en Armeense....Wat een arrrrrrrrogantie..te zien en te lezen op de pagina Vagarshak Avetic Owenjohn Apcar. Succes ermee.
 5. 22 okt 2017: geplaatst 2 pagina's over het graf B574 van het Peneleh kerkhof, waarin te ruste liggen enkele familieleden WITTICH en tevens de heer Werner. Eén en ander uitgezocht omdat ik geen verband zag tussen de heer Werner en de familie Wittich. Een lid van de familie Wittich (Dora Augusta) was gehuwd met Sarkies Thaddeus Marcar, een Armeens koopman geboren in New Julfa Isfahan. Tevens iets over het eerste huwelijk van Dora met de heer Dirk Hoogslag waarbij enkele bzondere vreemde details tevoorschijn kwamen. Te zien en te lezen op de pagina GRAF PENELEH B574 SURABAYA en de pagina SARKIES THADDEUS MARCAR,
 6. 26 okt 2017: Geplaatst een pagina over het "geheime" leven van de jonge Raden Mas Noto Soeroto in Den Haag. En met name de nadruk op Reiniera Roghair, die op 16-jarige leeftijd van de Raden Mas zwanger raakte. Hun dochtertje Cecile Noto stierf op 3-jarige leeftijd in 1920. Reiniera en haar zussen trokken naar Indie, alwaar Reiniera op 31 jarige leeftijd te Soerabaja overleed. Één en ander te zien en te lezen op de pagina Kembang Kuning Reiniera Roghair. Fotos van het graf met dank aan Aisha Krancher van www.krancher.com die mij de foto's toestuurde en toestemming gaf tot plaatsen.

November 2017. 

 1. 03 nov 2017: Geplaatst de pagina JOHANNESS EN JOHN. De levensverhalen van enkele leden van de Armenische families BASIL JOHANNESS en ABRAHAM JOHN die in Nieuw Julfa Isfahan Perzie geboren werden en via Calcutta en Singapore naar voormalig Nederlands Indië te Bandoeng trokken op zoek naar geluk en vrede. Zij maakten de verkeerde keuzes, de tijden zaten niet mee (er was een wereldwijde recessie), zij raakten failliet, zij geraakten in de gevangenis omdat zij - via oplichting - zochten naar oplossingen voor hun problemen; de oorlog brak uit en zij stierven in de kampen als slachtoffers van deze oorlog. Hun echtgenotes werden mede slachtoffer van de verkeerde keuzes van hun echtgenoten en ook zij vielen ten prooi aan de keuzes die zij maakten.
 2. 06 nov 2017: Geplaatst een pagina over Paulus Johannes Hartman, een Haagse volksjongen die in dienst trad van het leger, naar Indië werd overgeplaatst, daar met pensioen ging in 1930 en een zaakje begon in verkoop van geweren en ammunitie en reparaties van schrijfmachines e.d., een aanbod kreeg om wapens en ammunitie te verzenden naar Aden Protectoraat van de Engelsen, geen toestemming verkreeg van de Engelsen en zo verder gezapig zijn leventje leidde, tot hij in 1953 te Batavia op 74 jarige leeftijd overleed.
 3. 10 nov 2017: geplaatst - als vervolg op de pagina Paulus Johannes Hartman betreffende de wapenhandel in voormalig Ned. Indië - de pagina TOKO HELLERMAN, die eveneens aan wapenverkoop deed, naast andere huishoudelijke producten en motor-auto verkoop te Bandoeng. Ik heb getracht iets uit de doeken te doen wat betreft de achtergronden van de direkteur/eigenaren PIENEMAN  en HILLEBRANDT, die als derde eigenaren deze toko Hellerman overnamen van de heer Martinus van den Berg, die op zijn beurt de toko had overgenomen van de heer C.A. Hellerman - voormalig NIL -  en de "inmenging" van de Engelse regering op de wapenverkoop vanuit Ned. Indië naar Aden.
 4. 15 nov 2017: geplaatst een pagina ter ere van een klein Javaans meisje - oud 13 jaar - die Laura werd genoemd en een volwassen Madurese jongen genaamd Sedin - oud 21 jaar - , beiden in dienst van het gezin van Bastiaan van der Zwaan, die gedurende 2,5 jaar in Nederland verbleven (Hatert en Amsterdam??)  - 1856/1858 - en weer terugtrokken naar Ned. Indië. Tijdens het verblijf in Nederland werd het derde kind van het gezin van der Zwaan geboren, namelijk Maria Henriette van der Zwaan, die later huwde met de bekende legermeneer in het legeruniform geheten J.B. van Heutz.(o.a. Bekend van het Aceh gebeuren).  Één en ander voorzien van enkele afbeeldingen en achtergronden en te zien/lezen op de pagina Voor Laura en Sedin.
 5. 18 nov 2017: geplaatst een pagina over PIETER HOETS uit New Canaan USA waar ik een internet vriendschap mee had. Pieter overleed helaas op 71 jarige leeftijd op 21 okt 2017 en ik meende uit respect voor Pieter, een webpagina te plaatsen, voorzien van enkele foto's van graven van zijn familie die rusten in het Taman Prasasti Museum te Jakarta. De foto's heb ik verkregen van Lourens Dinger die ze mij belangeloos ter beschikking stelde, waarvoor dank. Lourens is een achterkleinzoon van JAN DINGER, die de sporen van zijn overgrootvader opzocht in 2012 in Batoe Malang, waar het graf van Jan Dinger resulteert onder monumentenzorg. 
 6. 18 nov 2017: geplaatst een pagina met foto's van graven van Taman Prasasti Jakarta Verzamelpagina  (het oude Kebon Jahe Kober kerkhof). De foto's zijn gemaakt door Lourens Dinger in 2012 en dragen zijn copyright. Het betreft de graven van: Johan Anton Sonius, Johannes Ferdinandus Josephus Karthaus, Poppie Arnold Bik en haar moeder Jeannette Elisabeth de Nijs Bik, Anna Carolina Elisa Donleben en de Lt.t.Z. 1ste klasse Aart Voormolen.
 7. 20 nov 2017: geplaatst een pagina met foto's van graven van Taman Prasati Jakarta Verzamelpagina 2. Een vervolgpagina met foto's gemaakt door Lourens Dinger in 2012 en de foto's dragen zijn copyright. Het betreft de graven van Julius Hoppenstedt, Wassink van Delden en Doornik, Helen Wilhelmina Bouman-van Polanen Petel. Een en ander voorzien van achtergrond details.
 8. 22 nov 2017: geplaatst de pagina Taman Prasasti Verzamelpagina 3. Het betreft de graven van de broeders van de Heilige Aloysius (Peters, Kraakman en op de Woerd), de generaal majoor Arnoldus Meis en Caroline Louise Pfeiffer geboren van Polanen Petel. Een ander natuurlijk zoveel mogelijk voorzien van achtergrond details. De foto's zijn het copyright van Lourens Dinger.
 9. 22 nov 2017: Aanvullingen geplaatst op de pagina's T. Dezentje graven 1 en T.Dezentje graven 3. De aanvullingen heb ik verkregen via email van Boeroeng - webmaster Indisch4ever, die een genealogisch onderzoek naar de familie Dezentje heeft gedaan en er nog steeds mee bezig is. Dank aan Boeroeng voor de info en aanvullingen.
 10. 23 nov 2017: geplaatst de pagina Taman Prasasti Verzamelpagina 4. Het betreft de graven van de heren John Scheel - oud Ass.Resident van Kendal en Dirk Anthonius Varkevisser oud Resident van Pasoeroean,  voorzien van wat tekst en uitleg, achtergrond informatie en foto's gemaakt door Lourens Dinger welke zijn copyright dragen. Saillant detail: Dirk Anthonius Varkevisser had 22 kinderen uit drie huwelijken en een relatie.
 11. 23 nov 2017: geplaatst de pagina Taman Prasasti Verzamelpagina 5, de laatste van een serie. Deze pagina toont de graven van Willem Schenk generaal majoor van het 1ste Grote Indische leger op Java. Vocht mee in diverse legers van Europese landen. Hij was zoogbroeder van de latere koning Willem 1. Tevens op deze pagina het graf van Alexander Loudon. Foto's copyright Lourens Dinger 2012. 
 12. 25 nov 2017: Geplaatst een pagina Jan Dinger deel 2 met foto's over het praalgraf te Djoenggo Batoe uit de 20'er jaren van de vorige eeuw. Jan werd eerst begraven op het terrein van de onderneming te Modjopanggoong en werd in 1919 overgezet naar het rpaalgraf te Djoenggo, waar in 1938 zijn weduwe ook werd in bijgezet. In 1957 werden de stoffelijke overschotten van Jan en zijn echtgenote overgebracht naar het europese kerkhof te Surabaya (Kembang Kuning), omdat - volgens familie informatie - het cultuurland (kina) Djoenggo werd verkocht aan de Indonesische regering (?? of particulier??) Tevens enkele aanvullende details over Jan. De foto's zijn afkomstig van Lourens Dinger en dragen zijn copyright. U gelieve er rekening mee te houden. Met dank.
 13. 28 nov 2017: geplaatst een pagina over Berend Willem van GORKOM,  (1884-1915) controleur BB te Tanjoengbalai. Aangesteld in 1909, gehuwd in 1909, echtgenote overleden in 1909 te Medan en vader overleden in 1909, Zelf werd jij tijdens dienstuitvoering in 1915 neergeschoten door het dorpshoofd Hadji Bakri, die hij op het matje riep wegens verduistering van belasting gelden en "gerbo" gelden (= herendiensten gelden) ter grootte van circa 11.000 guldens. De moordenaar zelf werd dezelfd dag ook neergeschoten door de politie. Berend werd slechts 30 jaren oud en liet geen kinderen na.
 14. 29 nov 2017: geplaatst een pagina over de ass.resident Johannes Dunnewold, (1859-1909) te Tangerang, die door een wedana ten zijne kantore werd doodgeschoten tijdens uitoefening van zijn ambt. De ass.res. onderzocht de kwestie van armoe en had hoogstwaarschijnlijk bemerkt, dat de wedana niet aan het wel en wee van de bevolking dacht maar de inhoud van zijn portemonnaie liet prevaleren. Een later krantenbericht meldde dat de wedana ontslag was aangezegd en dat derhalve wraak werd genomen. De ass. Res. was gehuwd met Louise Angelina Gerrits geboren te Pangkalpinang 1871 en overleden te Laren in 1959. De wedana pleegde na zijn daad zelfmoord en werd te Tangerang begraven zonder aanwezigheid van zijn familie.

 

December 2017. 

 1. 3 dec 2017: geplaatst een pagina over de Resident Jan Emile Victor Alexander Slors laatstelijk te Madoera. Volgens bron OGS overleed hij te Pamekasan in juni 1945 en volgens andere bronnen enkele dagen na de capitulatie van Japan. Per ultimo december 1941 werd hij gepensioneerd en door de Jappen geïnterneerd te Ngawi, daarna door de Kenpetai overgebracht naar Pamekasan en aldaar doodgemarteld. Op deze pagina een paar details over deze Resident en zijn aktiviteiten. Zie tevens de Pagina Geëxecuteerden Djati bossen Bodjonegoro.
 2.  9 dec 2017: geplaatst een pagina over Lyonette Brandon, roepnaam Nettie. Zij kwam begin jaren 1930 - op circa 10 á 11 jarige leeftijd uit Paramaribo met haar ouders Leo Gijsbertus Brandon en Irene Emeline Dhunpuutteea naar Batavia om een beter leven te hebben. Zij verbleven onder andere in het pension Haverkamp op de Schoolstraat Noord. Hoe weinig konden zij bevroeden, dat zij in 1942 opgepakt werden en in dec 1943 werden geexecuteerd door de moordlustige kampleiders van het kamp Bandjermasin. (Deze werden later terechtgesteld voor de oorlogsmisdaden). Nettie was een nichtje van de President Johan Ferrier van Suriname.Op de pagina heb ik één en ander uit de doeken gedaan. Aan een jong leven kwam een abrupt nodeloos einde. Hoe triest ook de samenloop der omstandigheden: haar oom (vader van de President) werd verwekt door een Japanse werknemer op de plantage waar haar oma werkte als contractarbeidster uit India en die Japanner ging er weer rap vandoor naar Japan en Nettie en haar ouders werden later  vermoord door Japanse kampleiders. Ik heb de pagina opgedragen aan Nettie, haar ouders en alle andere vele slachtoffers van het kamp Bandjermasin.
 3. 18 dec 2017: geplaatst een pagina ter ere  en respect van de familie Johan Karel Lüber destijds begin jaren 50 van de vorige eeuw woonachtig op de Jalan Kacapiring 14 te Surabaya.(Heden ten dage een restaurant) Zij waren onze overburen en hoofd van het gezin - oom Jan zoals ik hem noemde - was tevens jachtvriend van mijn pleegpa. Hun jongste zoontje Hans was mijn speelkameraadje in die dagen. Op deze pagina een deel van het lief en leed van de familie, waaronder bijvoorbeeld het feit, dat oom Jan en zijn familie in 1939 op vakantie ging naar Nederland en in 1940 en passant ook werd opgepakt door de Duitsers en in een concentratiekamp werd neergezet. Het gezin had geleden onder de deportatie en de oorlog. Een echtscheiding was het gevolg. Oom Jan hertrouwde met de weduwe Patiwael-Muller. Zij werd weduwe van Louis Marie Patiwael, omgebracht in 1941 in Buchenwald.
 4. 20 dec 2017: Geplaatst een pagina over de familie Bartman van de Djimertoweg 49 te Soerabaya. Het hoofd van de familie was de heer Gerardus Hendrikus Bartman, jachtvriend/kennis van de familie Lüber en mijn pleegpa Phefferkorn van de Katjapringweg respectievelijk 14 en 11. Deze pagina is een vervolgpagina op de pagina familie J.K. Lüber en het wilde zwijnen jachtgedoe begin  jaren 50 van de vorige eeuw.
 5. 23 dec 2017: geplaatst een pagina over de familie Theodorus Coenraad Jasper van de Kapoeasstraat 64 te Surabaya. Jachtvriend van mijn pa, procuratiehouder van de Nieuwe Soerabajaasche Crt en een stuk achtergrond uit zijn leven. Deze pagina is een vervolgpagina op de pagina familie J.K. Lüber en het wilde zwijnen jachtgedoe begin jaren 50 van de vorige eeuw.
 6.  25 dec 2017: geplaatst een pagina over Otto Knaap (een destijds zeer bekend muziek criticus en redacteur 1907-1910 Telegraaf) en zijn familieleden met enkele details. Otto Knaap was gehuwd met een gerelateerd familielid van me, namelijk Basilia Magdalena Sarkies Martherus....Geen full story, want daar is genoeg (heel veel genoeg zelfs) te vinden in diverse bronnen. Hier een ietwat meer over vooral zijn zonen ARTHUR KNAAP - een gedecoreerde Vreemdelingen Legioen soldaat en over wiens leven in de 1ste WO blogs zijn geschreven en een boek en een film is gemaakt, namelijk PATRIA (zie youtube) en een andere zoon Carel Hendrik Knaap (die voorheen gehuwd was Jacoba Maria Zwier die op haar beurt later huwde met Theodorus Coenraad Jasper (oud jachtvriendje van mijn pleegpa) en nog een zoon Otto Knaap, die aan boord van hospitaalschip Oranje in 1946 stierf en begraven werd te Port Said. Zoon Otto was samen met mijn oom Henri aan bood van dit schip op weg naar Nederland om te genezen van de verschrikkingen van het kamp in de 2de WO. Oom Henri bereikte Europa, werd in de verpleegzorg geplaatst en na een jaar losgelaten om alsnog in febr 1948 het leven te laten. De gevolgen hadden hem er onder gekregen.
 7. 28 dec 2017: geplaatst een pagina over de familie A. van Schalkwijk, die betrokken was in het jagersgebeuren (vlak na de oorlog) en ik verwijs hierbij naar de pagina's over de heren J.K. Lüber, Jasper en Bartman. Helaas heb ik weinig kunnen vinden over de heer van Schalkwijk en zijn familieleden. Met deze pagina eindig ik tevens ook mijn serie over het jagersgebeuren te Soerabaja. Één en ander te lezen op de pagina Familie A. van Schalkwijk. 
 8. 30 dec 2017: Op de valreep van het oude jaar 2017 geplaatst een pagina over de families Gerrit Jan Koopman, Jan Georges Koopman, hun betrokkenheid tot leden van de nazaten van de oud resident Carel van Naerssen, de notaris C.P.A, Boelen, iets over de familie Rubay Bouman en als topstuk iets over Catharina Jacoba Maria Koopman en haar familie, ook wel bekend als TOTO KOOPMAN. Één en ander voorzien van wat stukjes genealogie en achtergrond details. Ook nog erin verwerkt een link naar Vic Hayes ( de bekende wifi meneer) en John van Mierop, een deskundige op genealogisch gebied en kennis/vriend van ondergetekende. Te zien en te lezen op de pagina: KOOPMAN/VAN NAERSSEN/HAYES. 
 9. 31 dec 2017: geplaatst een pagina over de broer van Toto Koopman, geheten Henri Lodewijk George Koopman en roepnaam ODY KOOPMAN, een bekende Nederlandse tennisspler en ralley rijder. Minder beroemd dan zijn zuster Toto maar toch ook wel vaak de kranten en nieuwsberichten gehaald. Te zien en te lezen op de pagina ODY KOOPMAN.
 10. En met deze bovenstaande pagina eindig ik ook nog - wat betreft het jaar 2017 - mijn schrijversgebeuren over voormalig Indië en het nieuwe Indonesia en hoop anno 2018 het één en ander weer te kunnen vervolgen.

 


 

Het jaar 2018 is begonnen en ik meen zelfs een vleugje verstand bespeurd te hebben op Oudjaar/Nieuwjaar bij diegenen, die zich bezig hielden met vuurwerk. (Volgens de kranten berichten 68 miljoen?) Een vleugje verstand? Jawel, minder zware kannelers, minder letsels, minder agressie tegen hulpverleners zoals brandweer, ambulance en politie werknemers. Zou er toch redding mogelijk zijn voor dit huidig deel van Nederland, dat zich bezig houdt met dergelijke kwats en nonsens en ik kwalificeer als aso en imbeciel? Neem nou al die wezenlozen die honderden kilo's zooi gewoon in huis of schuur hebben en geen zier malen om de buren die eventueel het slachtoffer kunnen worden en alleen aan winstbejag ten eigen faveure denken. Neem dat zooitje tuig dat vuurwerk gooit naar onschuldige beesten; ik zou met genoegen een cobra-raket kaliber 4 handgranaat in d'r achterste douwen...en wat zoutzuur erop om het brandje te blussen.

 

Januari 2018.

 1. 5 jan 2018: Geplaatst een pagina over Henriette Jacoba Haas, als kind van 6 jaar oud in 1894 geplukt uit het voormalig Nederlands Indie en verkast - zonder mama Roekima - naar Nederland. Was mama Roekima al overleden? Of was zij nog getuige van het feit, dat haar dochtertje de loopplank op liep? Op 13 jarige leeftijd kreeg zij door haar vader Jacob Hermanus Haas een voogd toegewezen de heer Jan Anthony van der Voort van Zijp en huwde zij op 34 jrige leeftijd met ir Gerrit Jan Kam; zij werd in 1940 lid van de gemeenteraad van Helmond en was tevens Presidente van de lokale afdeling van de Ned. Ver. van Huisvrouwen. Zij stierf in oktober 1953 en in december 1953 hertrouwde haar echtgenoot met Maria Adriana Cornelissen.  Niet getreurd over de datum van  zijn tweede huwelijk zo kort na het verscheiden van Henriette, want zij waren toen al gescheiden.... Gerrit Jan Kam en zijn tweede echtgenote Maria liggen bij elkaar in eeuwige vrede te Bussum, daar waar Henriette alleen te Helmond ligt. Henriette was aangetrouwde familie van Toto Koopman, het befaamde topmodel van Vogue en voorheen boegbeeld can Coco Chanell in de jaren 30 van de vorige eeuw, omdat de broer van Toto, namelijk ODY Koopman huwde met een halfzus van Henriette. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's en te zien en te lezen op de pagina HENRIETTE JACOBA HAAS.  Zij was een sterke vrouw en mijn diep respect voor haar.
 2. 22 januari 2018: Aanvullingen geplaatst op de pagina Slag Javazee 1942 helemaal onderaan over de resten der gesneuvelden van de Slag die hoogst vermoedelijk bij elkaar in een massagraf zijn gemieterd te Brodong kerkhof Suko door de slopers en de Nederlandse regering stond erbij, keeek ernaar en was en blijft blind. Zie de berichten in de Telegraaf en het AD hierover.
 3. 22 jan 2018 - eind januari 2018: her en der op de website aanvullingen en of nadere details geplaatst, al naar gelang de behoefte en noodzaak daartoe; tevens - waar ik die onwillekeurig tegenkwam bij het nalopen van mijn website - enkele grammaticale missers gecorrigeerd en eveneens de typo errors. Éen en ander wegens gebrek aan inspiratie en het wachten op informatie van derden op ontbrekende details van datgene wat ik eerder geplaatst heb.

 

Februari 2018.

 1. 10 februari 2018: Een pagina met foto's van George Lazar Apcar, zijn broer Sarkies Lazar Apcar, hun vader priester te Singapore Lazar Apcar, de familie met kinderen en kleinkinderen, de tapioca fabriek Galuhan / Galoehan met hun huis en welker foto's ik in dank heb mogen ontvangen van Evelyn Jordan, een achterkleindochter van George Lazar Apcar, uit het huwelijk van zijn dochter Laura Vergine Apcar en Garnick Arratoon Jordan.  Garnick was de zoon van Jordan Carapiet Jordan (+1940), een in zijn tijden bekende koopman en ingezetene te Surabaya. Met heel veel dank. Te zien op de pagina Foto's Apcar.
 2. 14 februari 2018: Een pagina Pangkalpinang 2 over enkele graven van het europeesch kerkhof te Pangkalpinang met foto's van Hari Kurniawan Hao Hao. Waar mogelijk voorzien van achtergrond details over de rustenden.
 3. 17 februari 2018: Geplaatst een vervolg van de graven te Pangkalpinang speciaal en dit keer met de nadruk op één der graven: van Hermine Antoinette Caroline Eikema. Ik heb de achtergronden van Hermine uitgespit en uitgewerkt ter ere en respect van een nazaat de heer Anton Eikema te Surabaya, lid van de Indo club, vriend van Eddie Samson en weldoener bij de Rotary Club met betrekking tot doofstomme kinderen te Surabaya. Deel informatie met dank verkregen van de heer Anton Eikema en aangevuld of gecorrigeerd.
 4.  21 febr 2018: Geplaatst een pagina over een paar nazaten van George Lazar Apcar en zijn echtgenote Sadiem. Het gaat om de kleinzoon Leon George Garnick Jordan gehuwd in 1947 met Margaretha Emilie van Vassen en waaruit geboren werd Cyril Henri Garwick(Garnick) Jordan, een zeer bekend musicus, gitarist en bandleider te USA. Te zien en te lezen op de pagina Nazaten Apcar TA 4.
 5. 27 febr 2018: Geplaatst de pagina Slag in de Javazee deel 2 met foto's van de Herdenking te Ereveld Kembang Kuning Surabaya. Foto's zijn gemaakt door mijn lokale medewerkster en fotografe aldaar mevr. Nathallia Fidrawati.

 

 

Maart 2018.

 

 1. 01 maart 2018: Geplaatst aanvullingen op de foto van de familie Dezentje te Ampel gekregen van Hendrik Jan webmaster I4E, welke in dank werden ontvangen. De aanvullingen betreffen de kinderen op de stoep gezeten van het huis te Ampel en zie daarvoor de pagina: Graven Dezentje deel 3.
 2.  02 maart 2018: Geplaatst een pagina over Brondong, het durp waar anno maart 2018 de restbotten van de gesneuvelden in een massagraf rusten (voorlopig) totdat beide regeringen van Indonesia en Nederland hun plichten hebben voldaan. Maar Brondong is toevallig ook nog het plaatsje waar een monument is opgericht voor het s.s. van der Wijck in 1936 gezonken in de watern nabij Brondong en waarbij tevens o.a. vermist werd en bleef de marconist MARTINUS JACOBUS UYTERMERK.....Nederland is deze geplichtstrouwe koopvaardij officier van de KPM natuurlijk allang vergeten en daarom een pagina aan hem gewijd.
 3. 10 maart 2018: Geplaatst een pagina met iets over het leven van de broers Wilhelm Julius Boers en Robert Julius Boers. De eerst was Direkteur van de Magelangse afdelingsbank en de tweede was Hoofdingenieur van de Bangka Tin mij. De foto's zijn ten dele afkomstig van de website Redeenportret van het archief Amsterdam. Beiden broers waren in Djokja geboren en deWilhelm stierf ook in voormalig Indië en Robert vertrok na zijn pensioen naar California en is in San Remo overleden. Beide broers hadden een zoon die vroeg stierf: Wilhelm's zoon stierf door een auto ongeluk te Makassar op 39 jarioge leeftijd en Robert's zoon - die arts was - stierf in okt 1945 samen met zijn echtgenote door moord in het hotel te Pematang Sinar. Te zien en te lezen op de pagina REDEENPORTRET.nl
 4. 29 maart 2018: Geplaatst een pagina over de naam JOHANNES, zoals die in voormalig Ned. Indië door de ambtenarij werd geregistreerd (veelal foutief) en tevens de verbintenissen tussen de families AMIRKHAN en JOHANNES. (Mijn over-grootvader heette van voornaam Johannes en had als achternaam Amirkhan, maar werd gemakshalve maar geregistreerd met achternaam Johannes.)
 5. 31 maart 2018: Enkele details aangevuld bij het graf van Claudine van Haak, destijds gehuwd met de oud Resident Henricus Fitz Verploegh wat betreft de kinderen uit het tweede huwelijk van de heer Fitz Verploegh. Hij was weduwnaar van Claudine die in 1865 stierf. Te zien op de pagina Kerkhof Purbalingga net iets na het begin van de pagina. En zo is de maand maart 2018 dus maar weer afgesloten en gaan we door naar de maand april 2018. Op naar de lente en zomer Gode zij dank.

 

April 2018:

 

 1. Geplaatst 03 april 2018: Een pagina met afbeeldingen en aanvullende details van het kerkhof Jombang/Mojowarno, destijds een basis plaats voor het zendelingen werk. De foto's zijn gemaakt door Lengkong Sanggar Ginaris, een in 2017 afgestudeerde archeoloog die me welwillend was en de foto's toestuurde waarvoor veel dank. Hij werd vergezeld door Samuel Heru Pribadi, een kennis en vriend. Het betreft de graven van NORTIER, KELIJN VAN DE POL, SWELLENGREBEL, KETEL EN VADER EN ZOON KRUIJT. Allen hadden iets van doen met het zendelingenwerk in hun hoedanigheid als arts of leraar of jong geboren kinderen van de genoemden. Te zien en te lezen op de pagina Kerkhof JOMBANG.
 2. Geplaatst 05 april 2018: Een pagina met afbeeldingen en achtergrond details van de overledenen en die rusten op het kerkhof van Padang. Het zijn hoofdzakelijk personen, die een achtergrond/binding/relatie hadden met de Ombilin mijnen te West Sumatra (Sawah Loento). Het betreft de families Goedegebuure-Essers, de Beuvere, Hageman, van den Eventuin en aanverwanten. Éen en ander te zien en te lezen op de pagina Kerkhof Padang.
 3. Geplaatst 06 april 2018: Enkele aanvullende foto's van de graven van mevr. Blok-Caspari en Jan Marie Pieter Kluit (Kapitein Luitenant ter Zee bij de Marine) te Jambi. Te zien en te lezen op de pagina: Kerkhof Jambi.
 4. Geplaatst 08 april 2018: Een pagina over het kerkhof te Tegal en met nadruk op een deel der familie Wijnhamer die er begraven liggen, te weten: Louis Gregorius Wijnhamer (1881-1932), zijn echtgenote Johanna Francina Inen, hun zoon Louis Victor Wijnhamer alias Pah Wongso en diens echtgenote Leny Gouw Tan Nio (overleden in Nederland maar begraven in Tegal). Één en ander voorzien van foto's en achtergrond details wie nu Pah Wongso was. Één en ander te zien en te lezen op de pagina TEGAL WIJNHAMER.
 5. Geplaatst 10 april 2018: Een pagina Peneleh Kerkhof MACHEREZ met foto's en gegevens over dit familie graf Macherez nummer B3002. in dit graf liggen begraven: de heer Leon Ernest Macherez, zijn schoonzoon Otto Alfred Veerhoff, zijn dochter Magdeleine Henriette van Nes-Macharez en later in 1946 bijgezet (doch NIET vermeld op de grafplaat) zijn echtgenote Henriette Bernardine VINCENT. Één en ander voorzien van nadere details. (Een andere dochter Tilly huwde Willy van Dort - GG arts en oom van Wieteke van Dort.
 6. Geplaatst 12 april 2018: Een pagina Peneleh Kerkhof deel 16 met foto's en nadere details over de begrafenen te Peneleh. Het betreft de families van der SAR, MORREN, DE HAAN, SCHüSSLER en DOUWE VAN DER KRAP. Éen en ander te zien op de pagina PENELEH KERKHOF DEEL 16.
 7. Geplaatst 14 april 2018: Een pagina Peneleh Kerkhof Graf B853 met daarin te rusten een kind DJONGGRING SELOKO MAHAMEROE SEMEORE VOORHOEDE, de kinderen WILHELM PARIZOT en ERNST PARIZOT en de volwassen CHARLES EMILE OSCAR DREGE...Speurwerk bracht aan het licht, dat deze familie aan elkaar gerelateerd waren en dat derhalve deze leden van 3 verschillende families bij elkara rusten te Peneleh SOERABAJA. Te zien en te lezen op de pagina PENELEH KERKHOF GRAF B853.
 8. Geplaatst 16 april 2018: Aanvullingen nieuwe foto's familie Hoeke op de pagina Peneleh Kerkhof deel 10, aanvullende foto van het graf van pastoor van den Elzen op de pagina Peneleh Kerkhof 5 en verder een gehele nieuwe pagina KERKHOF SPECIAAL DIVERSE PLAATSEN met iets over de familie Anderson te Taman Prasasti Jakarta, familie Souisa te Tebing Tinggi Riauw en familie Anthonijs te Pasuruan.
 9. Geplaatst 17 april 2018: Enkele aanvullingen onderaan de pagina Kerkhof Kalibogor/Banjoemaas/Banyumas inzake Edward Cooke Jr's echtgenote, het ongeboren kind van de familie Ottenhoff en Paulina Martina Conrad.
 10. Geplaatst 28 april 2018: Een pagina over het kleine kerkhofje te WLINGI nabij Blitar onder de rook van de Kelud. Ik heb me beperkt tot slechst één graf van de heer Gerardus Antonius WIJNVELDT (de almanak geeft aan Antonius Gerardus Wijnveldt) in detail en voor de rest enkele beelden van het totaal. Het kerhofje gelegen aan de Jl. Masprit te Wlingi omringd door sawahs en serene rust en stilte van een landweggetje. Moge zij in vrede rusten. Te zien en te lezen op de pagina kerkhof WLINGI.

Mei 2018: 

 1. Geplaatst 10 mei 2018: Aanvullingen op de pagina Kerkhof Mojokerto Santé - van Eeden met gegevens verkregen van familieleden van Eeden, waarvoor dank.
 2. Geplaatst 11 mei 2018: een pagina over het kerkhof te Tjilatjap (Cilacap) met enkele foto's van de graven (niet alle) en foto's van de lokatie. Dank aan Lengkong Sanggar Ginaris voor het beschikbaar stellen van de foto's, welke te zien zijn op de pagina Kerkhof Cilacap. (Enkele namen: Lehnhausen, de la Combé, Herz, Lüders, Romijn, Wedding en anderen.)
 3. Geplaatst 12 mei 2018: aanvullingen onderaan de pagina Kerkhof Cilacap.
 4. Geplaatst 13 mei 2018: idem als boven nummer 3. (Onderaan de pagina de Sornie-Vincent o.a.)
 5. Geplaatst 20 mei 2018: een pagina over het kerkhof van Purwokerto met highlights over de graven van Johannes Pieter Dom en zijn echtgenote Marie van Vugt (familie van me), de heer Jan Willem van Dapperen, de heer Petrus Jacobus Tadema en echtgenote Theresia Undina de Mey (Meij). één en ander voorzien van enkele details en met behulp van www.banjoemas.com (admin Milo Milo Wicaksono) en nazaten van de familie Dom te Indonesia, de heer Pieter Dom en zijn zoon Gorba Dom. Waarvoor dank aan allen.

 

Juni 2018: 

 1. Geplaatst 02 juni 2018: enkele aanvullingen wat betreft de familie Volborth te Soemenep. De gegevens heb ik gekregen van de heer Cor Horzelenberg, die deze aanvullingen in het gastenboek schreef. Dank hiervoor. Zie de pagina Madura Soemenep deel 3.
 2. Geplaatst 08 juni 2018: enkele aanvullingen betreffende het graf van Johanna Albertina van Affelen van Saemsfoort (*1865+1866) (Pasar Bringharjo Jogja). Zie hiervoor de pagina Jogja Speciaal.
 3. Geplaatst 12 juni 2018: Aanvullingen op de pagina kerkhof Pekalongan d.m.v. achtergrond details Hein Willem Johannes Meijer voorzien van foto's. Zie de pagina Kerkhof Pekalongan.
 4. Geplaatst 15 juni 2018: Een pagina NGAWI KERKHOF DEEL 3 met de nadruk op het graf van Johannes Dirk Antonius SCHIEFFELERS ( zoon van Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers en SAIPA) en details over de familieleden. (Brasz, Wijs, Spaargaren etc.). Met medewerking (foto graf) van de heer Lengkong Sanggar Ginaris, archeoloog te Indonesia, waarvoor dank.
 5. Geplaatst 19 juni 2018: Aanvullingen op de pagina TEGAL KERKHOF met betrekking tot de collectie WIJNHAMER (Pah Wongso) geschonken aan het KITLV en mij opmerkzaam gemaakt door de heer Drs. Nico van Horn - researcher KITLV, waarvoor dank. De heer van Horn heeft de collectie geinventariseerd.
 6. Geplaatst 20 juni 2018: Aanvullingen op de pagina Johan Coenradus Boers met betrekking tot een digitaal kopie van een schilderij gemaakt door de kunstschilder Menso Kamerling Onnes in 1887 mijn overopa Johan afbeeldend. Verkregen van mevr. Drs. Lidy Thijsse - voormalig directeur/conservator van het museum Paul Tetar van Elven te Delft, waarvoor grote dank.

Juli 2018:

 1. Geen donder gedaan aan mijn website. Waarom? Omdat het te warm was (aug. nog steeds) en omdat ik midden in een GEDWONGEN verhuizing/verbouwing zit. Gedwongen? U leest het goed geachte bezoeker/bezoekster. Ons aller regeringsbeleid betreffende wonen en leven in Nederland heeft er toe geleid, dat het apartementenblok (waar ik met genoegen 12 van de in totaal 15 jaren heb gewoond), gedurende de laatste 3 jaren veranderde het in een ghetto, volgepropt met bewoners/bewoonsters die totaal geen benul/besef hebben wat "wonen in Nederland" inhoudt.....Voorbeeldjes: Piesen, poepen in openbare ruimtes zoals liften en hallen, huisvuil losgestort in de vuilcontainers en dat geeft me een enorme stankoverlast, timmeren en verbouwen tot en met midden in de nacht, lorren voor de ramen hangen, fietsen kapot trappen, inbreken in kelders, kelder ruimtes benutten als waterpijp festijnen vergezeld van drugsparties, woningen verduisteren zodat men ongestoord binnenshuis handelingen pleegt die in strijd zijn met de wet... en de verantwoordelijken stonden erbij, keken er naar en deden niets....Sorry: ze deden (doen)  wel wat. Ze zorg(d)en ervoor dat de goede bewoners stuk voor stuk hun biezen pakten en hun heil elders zochten en opgezadeld werden met extra kosten en moeite.... en ze blijven maar aan komen varen.... Nog even en het continent is helemaal leeggestroomd en een ander continent raakt overbevolkt.

 

 

Augustus 2018:

 1. Laat ik maar voorop stellen dat ik deze maand hoogstwaarschijnlijk ook niet veel zal werken aan mijn website. Nog steeds teveel tijd en energie kwijt aan de verbouwing/renovatie en dan ook nog steeds de hitte die in huis blijft hangen. Schiet niet op zo.
 2. Geplaatst 05 aug 2018: Aanvullingen op het graf van mevr. Triebert, welke ik gekregen heb van een nazaat geheten de heer Christiaan Triebert, waarvoor dank. Zie hiervoor de pagina Ambarawa kerkhof 5
 3. Geplaatst 08 aug 2018: Aanvullingen op de pagina Johan Coenradus Boers ( mijn overopa) inzake zijn bijdrage aan de muziekuitvoeringen 1868 door de Delftse Studenten Maskerades. (Aanvulling onderaan de pagina). Één en ander in verband met de per 30 juni 2018 geopende tentoonstelling over deze Studenten Maskerades in het museum Paul Tetar van Elven te Delft. Met dank aan Drs. Lidy Thijsse voormalig directeur conservator van genoemd museum.
 4. Geplaatst 11 aug 2018: Het weer is redelijk koeler dan voorgaande weken en de renovatie werkzaamheden liggen even stil en ik heb derhalve van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat achterstallige website werkzaamheden op te pakken. Een pagina gemaakt over MACKERTICH CARAPIET, die in 1828 op 18-jarige leeftijd in Indië arriveerde en circa anderhalf jaar later zijn carriere begon als assistent opziener Indigo cultuur in 's lands dienst. Één en ander voorzien van enkele details natuurlijk en met dank aan John Mierop die mij een scan van zijn stamboke kaart verschafte. De families (en of nazaten) die wat met Mackertich Carapiet te maken hadden: MAIJOR, EHRENCRON, VAN NAERSSEN, SOEKIAS, MEENG, JOHANNES, BOERS, VAN LEYDEN, DIELWART, VAN DER EB en anderen.
 5. Geplaatst 13 aug 2018: Deel 2 over Mackertich Carapiet en met name de nadruk op de familie MAIJOR, waarvan Mackertich's eerste echtgenote van afstamde. Zie de pagina Mackertich Carapiet deel 2.
 6. Geplaatst 16 aug 2018: Op de pagina Kerhof Tjigoegoer (Cigugur) - nabij Cheribon/Koeningan enige details en wetenswaardigheden en vraagtekens geplaatst inzake een "mausoleum" - in de Indonesische volksmond genoemd "Makam van Beck/van Deck, Beks, Beek en meer". Kortom veel vraagtekens over dit "mausoleum". Één en ander te zien en te lezen op de pagina KERKHOF TJIGOEGOER. Families betrokken bij dit kerkhofje: Lutgens, Cannaarts, van Dugteren.
 7. Geplaatst 18 aug 2018: Een pagina over Carapiet Minas Johannes Amirkhan (een oudoom van me) met enkele details over de familie Stoorvogel (hij huwde met Wilhelmina Stoorvogel) en de aanverwante families CLARK, VAN LEUNEN, VAN DER EERDEN (gehuwd met zusjes Stoorvogel), TEMPERMAN, SUNDBERG, FEHR, SOEKIAS. Die was met die getrouwd en daarna weer met die en die was weer een zusje van die enz enz. Kortom, hoe meer zielen hoe meer vreugd, luidt het spreekwoord toch.

 

September 2018:

Was wat druk bezig met verbouwen en renoveren van mijn nieuwe stulp en eindelijk nu eens wat meer tijd over om verder te oreren over van alles en nog wat en gode zij dank is de extreme hitte ook over en zitten we al weer bijna in de herfst,

 1. Geplaatst 10 sept 2018: Een pagina over de Kali Bogowonto nabij Purworejo waar Rudy Hartung al weer een jaartje of 25 woont. Hij is definitief burger van Indonesia geworden en heeft een geadopteerd gezin die hem aldaar bijstaat. Te lezen op de pagina Kali Bogowonto.
 2. Geplaatst 22 sept 2018: De pagina JOHAN HEINRICH CRENA - gepensioneerd Lt. Generaal aangevuld met enkele wetenswaardigheden over het wel en wee en nazaten. Wel een paar dingen priv gehouden, want het is familie.
 3. Geplaatst 30 sept 2018: Een nieuwe pagina genoemd Familie Marcar en hun relatie tot de Familie Apcar met foto's en wat achtergrond informatie verkregen van Titus Leeuw, een nazaat van de Fam. Marcar. Één en ander naar aanleiding van zijn bezoek aan mijn website. (Men gelieve tevens hierin te betrekken de pagina's Peneleh kerkhof graf 574 en Peneleh kerkhof graf B574 Vervolg.) Ook de Familie Marcar maakten de verschrikkingen van de oorlog mee. (Kamp Tjideng, internering, als gevangene richting Japan slachtoffer van een geallieerd bombardement.) Deze pagina is tevens een eerbetoon aan wijlen mevr. Ank Leeuw Marcar, voormalig conservatrice van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Op de pagina tevens details over andere (aanverwante) families Galstaun, Hacobian, Carapiet, Apcar, Joseph voorzien van foto's.

 

Oktober 2018: 

 1. Geplaatst 5 okt 2018: Aanvullingen wat betreft achtergrond informatie over de personen en foto's op de pagina BASIL JOHANNES(S) en de pagina FAMILIE MARCAR. De aanvullingen en foto's heb ik van Paul Lucas' website JULFAHYE.
 2. Geplaatst 12 okt 2018: Een pagina over Jordan Carapiet Jordan, geboren circa 1860 te New Julfa, in 1880 aangekomen te Semarang als koopman zijnde, trok al snel naar Soerabaya om zich aldaar voorgoed te vestigen; stichtte er zijn gezin en stierf in 1940 op 80-jarige leeftijd in het Darmo ziekenhuis. Hij was 25 jaar lang een lid van de Schutterij en voorman van de Armeense kerk te Soerabaja. Schreef een boek over de Armeniërs in Indië "History of Amenians In Indonesia" in het Armeens. Voorzien van enkele achtergronddetails en foto's. Te zien en te lezen op de pagina Jordan Carapiet Jordan.
 3. Geplaatst 14 okt 2018: Een pagina over ASHKHEN HOVAKIMIAN , ook genoemd Agnes Joaquim, geboren en gestorven te Singapore uit Armeense ouders. Zij was cultiveerde de wereldberoemde orchidee Vanda Miss Joaquim en welke per  1981 de nationale bloem van Singapore werd. Op de pagina tevens iets meer achtergrond details over de familie en aanverwanten. Te zien en te lezen op de pagina AGNES JOAQUIM.
 4. Geplaatst 20 okt 2018: Aanvullingen op de pagina's Marcar en Apcar, gevonden in de archieven van wijlen oom Armen Joseph. Het betreft de heer George Van Apcar, geboren ca 1890 en overleden 1940. Eigenaar directeur ener steenfabriek te Buitenzorg. Na zijn overlijden werd de zaak voortgezet door een neef uit de familie Marcar. George Van Apcar huwde Siranoush Weskin geboren 1903 te Bakoe (het huidige Azerbeijan.). Ik weet niet waar Siranoush de oorlog doorbracht, maar in 1972 woonde zij in De Bilt en vroeg en kreeg naturalisatie aan. Zij was - volgens het Staatsblad - werkzaam als stenotypiste op 69-jarige leeftijd !!!! Waarschijnlijk viel zij dus buiten de (volle) AOW-boot????
TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....