Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Ary Prins wnd GG
Adriaan Koek
Hend.Merkus de Kock
Schmidt a.Altenstadt
Schm.A.Alt / KARIB
Sch.A.KARIB VERVOLG
Schm.A.Alt. /Burlet
Hamilton-SlvrtonHill
Nahuys + P.B.VI Solo
Nicolaas Coblijn
Notaris CPA Boelen
Een heuse Vader
Anton en Louis
Neef LBV Boelen
Neef KF Boelen
Nicolaas Boelen
Mariana W. Smit
Tellings Brandenburg
v.d.Steur/Graafstal
Notaris P.J.Janssens
Maria Salomonson
Rienk Spekman
Hulpfonds militairen
De HBS Leiden 1893
Notaris Scipio Blume
Ritm.Cav. Sorgdrager
Resident Rijfsnijder
GG's VOC/Ned.Indie
Indische straat 1
Indische straat 2
Indische straat 3
Indische straat 4
Indische straat 5
GJC Gosenson
Barend vd Worm
Johan Heinrich Crena
Pieter Herman Prager
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De Ritmeester Cavalerie Pieter Sorgdrager.

In het archief van oom Constantinus Boelen (Notaris te Magelang eertijds) zaten een paar foto's waar de Ritmeester Cavalerie op stond met zijn echtgenote.

Het moeten hele goede bekenden van elkaar geweest zijn, wellicht uit hoofde van het feit dat de heren samen in de societeit een borreltje nuttigden of wellicht ook uit zakelijk oogpunt. (Dit laatste kan ik niet staven, aangezien in het notariëel archief geen stukken voorkomen die betrekking hadden op de ritmeester.)

 

Pieter Sorgdrager later de ritmeester Cavalerie - werd te Nes Ameland geboren op 10 mei 1869 als zoon van het echtpaar Pieter Jans Sorgdrager en Catharina Abrahamsz.

In 1889 meldde hij zich te Breda op de KMA en ging op voor Luitenant.(Studbook Openarch.nl)

Wanneer hij vertrok naar Indië is te vinden in zijn stamboek, die ik hier NIET publiceer.

In 1893 was hij gelegerd te Batavia en ontmoette daar mej. Geertruida Maria Debus, dochter van Johannes Jost Carl Debus en de Chinese vrouw Tjoba(Tjoea) Djokbie (Giokbie) Nio. Geertruida werd geboren te ZW Borneo Pengaran op 14 okt 1874 en het stel huwde te Batavia op 15 juni 1893.

Hun eersteling Bastiaan werd te Den Haag geboren op 30-3-1896. Zie foto. Later kwamen er nog Catharina en Pieter bij. Pieter werd later Prof.Dr. Pharmacy.

 

 

Het echtpaar vertrok regelmatig naar Nederland en weer terug en weer naar Nederland en weer terug etc. (Militair leven.)

 

 

 

 

Zoon Bastiaan geboren Den Haag 1896 huwde later Constance Ernestine Pluim Mentz en zij kregen onder andere een zoon Donald geboren te Bandung op 21 november 1923 en overleden 7 febr 2013 en Donald huwde Gerarda Johanna Smit (roepnaam Dee) en dit echtpaar kreeg op hun beurt onder andere een in Nederland bekende dochter. Donald schreef een boek Kamperen met oom Nippon.

Over dochter Catharina - vernoemd naar oma Cartharina Abrahamsz - kan ik niets vermelden.

 

Zoon Pieter geboren 1906 Salatiga werd later een befaamde pharmacist (Prof.Dr.). Zie scan hieronder.

 

De ouders (staand links en zittend 4de van rechts) van Prof. Dr. Pieter Sorgdrager op bezoek te Magelang bij mijn oudoom de notaris C.P.A. Boelen (links zijdelings zittend en vooral niet naar de camera kijken) en daaronder een stukje uitleg wie wie was op de foto. Deze foto moet gedateerd zijn tussen 1900 en 1906 maar in elk geval NIET in 1903, want toen waren de notaris Boelen met zijn kinderen tante Pauline en tante Tilly in Amsterdam

 

Tekst wie wie was op de foto (bron: origineel op achterkant foto.)

  1. Bovenste rij: 1) Sorgdrager (Cavalerie) en 2) de Ridder (Infanterie)
  2. Middelste rij: 1) Notaris C.P.A. Boelen, 2) Annie Scheltes (zus van Corrie en zus van Rosalie), 3) de latere echtgenote van legercommandant Koster, 4) Mevr. Sorgdrager, 5) zuster van mevr. Koster (=derde links).
  3. Onderste rij: 1) Tante Pauline (gehuwd met mijn oom Willem Egbert), 2) Corrie Heijman-Scheltes (zuster van Annie Scheltes) en 3) tante Tilly Boelen (later gehuwd met Barend Strasters - conservator laboratorium Plantentuin Buitenzorg en tante Tilly werd een z.g. buitenkamps slachtoffer in de oorlog.) Omwille van de privacy van nabestaanden, publiceer ik in dit stukje GEEN gedetailleerde achtergronden van genoemde personen. !!!

Er zijn op het internet bepaalde genealogische websites die de Ritmeester Pieter Sorgdrager betitelen als Pieter Pieters Sorgdrager, hetgeen niet juist is, Pieter Pieters was een ander persoon. Tevens wordt de naam van de echtgenote betitelt als Maria de Bres. Fout, zij heette Geertruida Maria Debus. Zie almanakken en de aktes in Wiewaswie / openarch / Archieven.nl en lees wat er staat a.u.b.

Tevens worden op diverse genealogische websites de naam CATHARINA ABRAHAMSZ (moeders naam van de ritmeester Pieter Sorgdrager) ook maar en passant omgetoverd tot CATHARINA ABRAHAMSZ SMIT .   FOUT !! (Smit plakte men eraan net als zegels in een zegelboekje.) Toon toch een beetje respect voor hetgeen of diegenen die je onderzoekt en klier toch maar niet wat aan... !!!! Eigenwijs en niet geloven? Zie de link over het reisverslag van ANNA ABRAHAMSZ die als 10-jarig meisje met vader Abrahamsz meemocht naar Indië en een reisverslag schreef. En in deze link kan men tevens iets lezen over de rol van Multatuli in het leven van de familie ABRAHAMSZ (Multatuli was familie) .  Geschreven door Drs M.A. van Alphen.....Anna was de zuster van Catharina , dus een tante van de ritmeester, ter info.

Inez van Loon schreef ook een boek: Anna's grote reis. ISBN 978 0448 2917 41

 

 

 

De ritmeester en zijn gezin(netje) verbleef tijdens verlof o.a. te Apeldoorn in de Gen. van der Heijdenlaan 32. 

 

 

De ritmeester Pieter Sorgdrager keerde op een gegeven moment definitief terug naar Indië en kwam helaas terecht in een interneringskamp Tjideng alwaar hij op 4 juli 1944 overleed. (Bron OGS). Hij ligt te rusten op de buitenerevelden, maar waar precies heb ik nog niet kunnen ontdekken.

Tevens is mij onbekend wanneer en waar mevr. Sorgdrager - Debus is overleden. Helaas. 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top