Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh 18 ELLY MB
Peneleh deel 19
Peneleh B2307
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
Peneleh B2341 Scheep
Penl. Corbet Bianchi
Peneleh B574
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Peneleh B2337 Boers
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 10 ....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 10

Met hulp van her en der, wederom erin geslaagd om een aantal foto's van de graven van Peneleh bij elkaar te schrapen en te voorzien van de aanverwante gegevens en overige informatie.

De foto's zijn eigendom en copyrights van de genoemde eigenaren en dienen respectvol te worden behandeld. 

Op www.krancher.com is een lijst in te zien, welke personen in welk graf liggen. Belangstellenden kunnen derhalve aldaar hun licht opdoen. Mijn doel is enkel een soort opstapje te zijn voor de zoekenden door hier de foto's van de graven te tonen en indien noemenswaardig ook nog voorzien van enkele wetenswaardigheden.

Zin om te luisteren naar Seems so long ago Nancy, van Leonard Cohen? Druk dan HIER.

 

Copyright Sittirasuma.com. De tombe van Eduard Cornelis Bastenhoff. Op graf E6516 ligt begraven Eduard Bastenhoff gestorven op 20 dec 1890. (De RA zegt: Bastenhof met één "f". !!!)


Copyrights Javaisbeautiful.com. De graftombe van Christiaan Dirk Dirksen

Dirksen werd komissaris loodswezen bij KB 12 jan 1860 nummer 11. Er waren meerdere personen behorend tot de familie Dirksen, waaronder een deurwaarder C. Dirksen, een majoor C. Dirksen, een minderjarig persoon Willem Frederik Dirksen die veel kocht op de pof ten laste van zijn vader Dirksen, een zeevarende Dirksen, een scheepskapitein Dirksen.

 

Melanie en August, slechts 1 dag tussen elkaars begrafenis. Zouden zij getroffen zijn door een zelfde ziekte? 

 


Copyrights: Panduan Wisata. 

Eugene Croes ligt begraven in vak E9225.

 


Copyright Wijayardiansyah. 

Graf E9136: L. Fontein, geboren 6 januari 1865 - overleden 25 febr 1910. Hij was gehuwd met A. Illing. Ligt samen met zijn moeder Wed. H. Th. Fontein - Jkvr. Goldman geboren 23 febr 1842 en gestorven 6 okt 1924. Zij was gehuwd met L.D.A. Fontein. (Hij was ook vendumeester te Benkoelen in 1871). Een oom van L. Fontein was L.O.K. Fontein (officier Infanterie),  die op 29 okt 1870 te Poerbolingo gehuwd was met Isoline Koot.(+20-9-1884).

L. Fontein was Opziener 3de klasse Boschwezen Java Madoera in 1893. In 1897 was hij opnemer te Semarang. Een oom Henri Jan Reinhard (+29-7-1868 Jombang Mojokerto) was ook in dienst van het boschwezen.

Het echtpaar L.D.A. Fontein-Goldman had behalve zoon L. Fontein nog de volgende kinderen:

 

  1. Marie Fontein (+ Semarang 28-10-1893 oud 26 jaar), F. Fontein (gehuwd met C.G.S. Begemann) en J. Fontein.

 

Voor de liefhebbers heb ik wel genoeg info gegeven en mogen zij het verder zelf uitzoeken. 

 

 


Copyright: Wijayardiansyah.

De familienaam Franquemont is vrij bekend uit de historie. Derhalve een stuk aanvullende informatie uit de Wikipedia over deze familie.

The Franquemonts in Württemberg descend from Carl Eugen, 12th Duke of Württemberg (1728–1793). He gave the name Franquemont to five of his natural sons. All five were officers in the Württemberg Army (Cape Regiment) which brought them to the Dutch East Indies with the Dutch East India Company (VOC). The eldest, Frederic William von Franquemont (1744-1790) was the colonel in command of the second battalion of the Cape Regiment. Another of them was the well known General Count Frederic von Franquemont (1770–1842) who, after his return from the Indies became a highly decorated army General, leading the Franquemont Regiment of the Württemberg army in the Battle of Nations (1813) and Battle of Waterloo (1815). Count Frederic and his brother Colonel Carl von Franquemont were the only two of their generation to return to Württemberg after a captivity by the British in Ceylon. Descendants of their brothers returned to Europe only several generations later when the East Indies were no longer a colony of the Netherlands and became the Republic of Indonesia.

Carolina Josephina von Franquemont, een Batik koningin. Men kan hier meer over haar lezen.

 

 

 


Copyright: Javaisbeautiful.com alsmede de foto's hieronder van Harms en Hoeke. 

Graf B96: F.J. Gervers. Geen verdere bizonderheden. 


Graf B387 H.A. Harms. Geen verdere bizonderheden. Het wemelde in Indië wel van de leden van de familie Harms. 

 


 

Over de familie Hoeke ga ik zeker niet uitweiden. Alom bekend toch uit de Molukken en de specerijen.

7 sept.2014: Aanvullende foto van Sittirasuna.com een foto van het gehele graf. Het zij me vergeven, dat er ongenode gasten mede op de foto staan. Een ieder die belang heeft bij Peneleh weet, dat dit dagelijkse kost is.

 

Hieronder een foto van Lengkong Sanggar Ginaris genomen in maart 2018: (En zonder geit en zijn keutels.)

 

 


 

 

 

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com