Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh 18 ELLY MB
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh B933 Henders
Peneleh B2307
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Peneleh B2337 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Peneleh Stoorvogel
Penl. Corbet Bianchi
Peneleh Schrant
Peneleh Hereman
Peneleh Rademaker
Peneleh Bennewitz
Peneleh Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


M'n oom Arnold is zielig omdat ie gestoord is;
x p/d vertelt ie de wereld hoe idioot ie is.

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 32. 

 

Diverse foto's van diverse begravenen die door diverse fotografen zijn gemaakt. Bij elke foto heb ik hun namen geplaatst en de datum dat de foto's zijn gemaakt. (Uitzonderingen bevestigen de regel).

Met dank. 

Andere foto's van onderstaande graven kunnen ook aangeschaft worden bijj Krancher dot com. Zij zijn u graag van dienst en op hun website kan men meer vinden over de begraafplaats Peneleh.  


 

Hieronder het graf van de nog jonge Mathilda Anetta Theodora Cornelie BIK. Zij werd slechts 21 jaar oud.

Let wel: de foto is gedateerd 2011. Of het graf er anno 2020 nog zo uit ziet (levensgevaarlijk voor passanten) is mij onbekend. Ik heb getracht via foto's van andere graven het graf op te speuren, doch dat is mij helaas niet gelukt.

De zinsnede "God's engelen zijn met haar" staat op het onderstuk.

 

Wie zij was staat op de scan hieronder, kind nummer 10:

Haar overlijdens advertentie, welke geplaatst werd door haar oudste broer Jan Martinus Bik, mede namens overige broeders en zusters. Ik heb geen connecties kunnen met Soerabaja waarom zij daar gestorven was na een lang smartelijk lijden....

 

Tot slot:

Iets meer weten over de familie BIK in de Preanger?

Lees:  https://www.researchgate.net/publication/326715479_Traces_of_the_History_of_South_Cisarua_Plantation_Archives_and_Inscription_of_the_Dutch_Tomb_in_Kebon_Jahe_Cisarua-Bogor_Jawa_Barat/fulltext/5b60648b0f7e9bc79a71591e/Traces-of-the-History-of-South-Cisarua-Plantation-Archives-and-Inscription-of-the-Dutch-Tomb-in-Kebon-Jahe-Cisarua-Bogor-Jawa-Barat.pdf

Beleidsmedewerkster bestuur Bandung met betrekking tot archeologie en de landbouwcultuur in de Preanger/Parahyangan mevr. Lia Nuralia waar ondergetekende aan mocht bijdragen. Zie pagina referenties - derde naam van boven (alfabetische volgorde.) ;-)  

 

 

 

Moge zij in eeuwige vrede rusten.

TopBericht sturen? Zie pagina Homepage bovenaan | skuraeva at gmail dot com