Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Archief UPDATES 3
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Archief UPDATES DEEL 3

 

 

Juli 2021:  

 1. 01 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam KRIJGSMAN die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkelen later alsnog naar Nederland vertrokken. Voorzien van foto's en achtergrond details. Deze pagina heb ik opgedragen aan een verloren vriend van me JOHN KRIJGSMAN die in 2009 "bye bye en ik zie je wel ooit weer" tegen me zei. In die periode verloor ik 3 goede vrienden bijna allen tegelijkertijd waarvan John er één was....... John kende in zijn leven een héél groot verdriet maar heeft het tegen derden nooit laten merken.
 2. 02 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam LUFTING droegen, die opteerden en waarvan enkele ook oorlogsslachtoffer waren. Madoera was ruimschoots bevolkt door de familie Lufting. Voorzien van achtergrond details.
 3. 04 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam MAAGDENBERG droegen, die opteerden en waarvan ook enkelen oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond informatie en een ietwat meer details dan gebruikelijk. Dat komt omdat ik jaren geleden al iets had geschreven en uit de doeken gedaan over Elly Maagdenberg en haar familie. Zie hiervoor de pagina's KINDEREN MAAGDENBERG en pension HAVERKAMP.  Zie ook de website FOTOZOEKTFAMILIE als men meer wil weten.
 4. 05 juli 2021: Geplaatst een pagina over vader Jacobus Philippus MANDELS en zijn 3 zonen Julius Lodewijk, Johannes Wilhelmus en Johan Gerard, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Julius Lodewijk was geinterneerd en trok later naar Nederland en werd genaturaliseerd. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 5. 06 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie naam MAPHAR die opteerden voor het Indonesich staatsburgerschap. Ik heb bitter weinig aanvullingen geplaatst, omdat er in de Indische navorschers 1996INN9 bladz 97 t/m 104 het hele hebben en houwen van de familie Maphar uit de doeken wordt gedaan. Geïnteresseerden kunnen deze gegevens kopen bij het IGV.nl 
 6. 06 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam CALAMÉ die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Dit keer een ietwat meer extra achtergrond info. Misschien wel omdat de naam Boers erin voorkomt?
 7. 07 juli 2021: Aanvullingen geplaatst op de pagina CALAMÉ en ook andere familieleden die opteerden en later genaturaliseerd werden. (Johannes Jacobus Antonius Calamé en echtgenote Melanie Coelen.)
 8. 08 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren. De register almanakken vermelden als achternaam MEIJNHARD VAN SCHOOR maar ook als achternaam VAN SCHOOR met de voornaam MEIJNHARD. Voorzien van details en achtergrond info, doch ik ben er niet geheel uitgekomen.
 9. 09 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MENICK deel I, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren en later als nog naar Nederland trokken en genaturaliseerd werden. Voorzien van details, foto's graven en achtergrond info. 
 10. 10 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MENICK deel II, die opteerden en oorlogsslachtoffer waren en later als nog naar Nederland trokken en genaturaliseerd werden. Voorzien van details en achtergrond info.
 11. 10 juli 2021: Geplaatst MENICK deel III van de familienaam MENICK en dit keer een teken van eer en respect voor de heer FRANS FREDERIK MENICK. De OGS had aangenomen dat hij in 1945 (leeftijd 72 jaar) overleden was met onbekende begraafplaats en reden van overlijden onbekend. Hij kreeg geen eregraf en ook geen erevermelding in het Gedenkboek. IK heb onderzocht wie hij precies was en nog meer van dat soort aanverwanten zaken en heb onderaan een foto geplaatst van pasarbloemen die men in Indonesia gebruikt om te strooien. Zijn moeder was Johanna Frederika de Blij die met zijn vader Willem Menick gehuwd was en haar graf ligt net buiten Jogja in een klein desa kerkhofje.  
 12. 10 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E door het I4E de graven van de families  POOL HOLTAPPEL te Den Haag en één en ander voorzien van achtergrond details.
 13. 11 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MUNTENAAR die opteerden en oorlogslachtoffer werden. De berichtgevingen van diverse instanties stemmen niet met elkaar overeen en ook niet met de verklaringen gedaan in de aanvraag van het wni-schap. Ik heb getracht het één en ander op een rijtje te zetten en verder uit te pluizen. Voorzien van achtergrond details en foto's graven. Het betreft de personen Eduard Oscar Muntenaar, Francisca Maria Christina Muntenaar-Leeman, Johannes Antonie Muntenaar, Caroline Desson en nog wat andere namen van de kinderen.
 14. 12 juli 2021: Geplaats een pagina FAMILIE NATHALIA DEEL 1 met de focus op DICK TOM NATHALIA en ALEX RUDOLF NATHALIA die opteerden voor het Indonesich staatsburgerschap en vervolgend met de pagina FAMILIE NATHALIA DEEL 2 met de focus op JOHNSON GERTBERT NATHALIA en MAXIMIMILAAN NATHALIA die eveneens opteerden. Voorzien van achtergrond details en foto's van graven. Er zit iets bij voor een "geheime bezoeker" van mijn website die bezig is om namen te verzamelen van Bersiap slachtoffers en die het moeilijk vindt om zelf op sjouw te gaan en iets te vinden, maar wel commentaar geeft omdat anderen wel iets vinden en het publiceren maar niet alfabetisch volgens hem, omdat dan daardoor zijn hersenpan gaat overkoken en er dan rooie tomaten puree begint te pruttelen in het koppie van bedoelde persoon. Succes ermee en vergeet niet Ctrl+C te gebruiken in je Grote Maten (XL) sheet.
 15. 12 juli 2021: Geplaatst en pagina over CHARLY NAZARETH die opteerde en naar Nederland trok en slechts 2 jaar pensioen kreeg wegens opheffing KNIL (vanaf zijn 65ste tot hij overleed in 1967). Hij was KNIL militair vanaf zijn 18de (1918) en werd geinterneerd. Oh ja, NIET toegankelijk voor diegene die hier wel eens rondstruint, kommentaar geeft, maar wel Ctrl-C hanteert en die eens uitriep: "Daar heb je hem met zijn Armeniers."
 16. 14 juli 2021: Geplaatst een pagina DEEL 1 FAMILIE PECHLER, waarvan enkelen opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van veel achtergrond informatie en details en foto's MAAR nog VEEL meer voorzien van vragen en tegenstrijdigheden in de documentatie. Héél véél tegenstrijdigheden/onwaarheden/misleidingen of wat dan ook. Ik heb uiteindelijk 8 paracetamolletjes moeten slikken. Deel 2 volgt. Wanneer? Weet ik niet, als de paracetamol zijn werk heeft gedaan, denk ik.
 17. 15 juli 2021: Geplaatst DEEL 2 FAMILIE PECHLER. Voorzien van véél foto's. Eventuele belangstellenden kunnen het boekje 200 jaar Pechler in Indië raadplegen. Uitgegeven  Zwolle sept 1988. Ter verkijgen via de IGV o.a. zoals ingesloten in de Indische almanak noem ik het maar. 
 18. 16 juli 2021: Geplaatst een pagina over mevr. ALEIDA JOHANNA DOUWES gebr PELSMAEKER, die haar echtgenoot verloor in en door de rottige oorlog, die opteerde in 1951, die in zware tijden haar kinderen grootbracht en later genaturaliseerd werd in 1964 en in Rotterdam overleed en begraven werd. Voorzien van achtergrond details en foto's. 
 19. 18 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele pesonen met de familienaam VAN POLANEN PETEL, die opteerden en waarvan enkelen genaturaliseerd werden en ook slachtoffer van de oorlog waren. Ik heb doelbewust NIET al teveel details vermeld, aangezien de complete stamreeks van deze familie op het internet te zien is en ook in de Indische navorschers. Dus geen dubbel werk mijnerzijds. Ik heb wel een link geplaats naar de website https://docplayer.nl/135909549-Genealogie-van-de-familie-van-polanen-petel.html
 20. 19 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam PORTIER deel I, die opteerden voor het Ind. staatsburgerschap, naar Nederland trokken en/of oorlogsslachtoffer werden. Voorkomende namen in dit deel deel 1 zijn Julius Cesaere Portier, Leentje Johanna Latumeten, Johan Karel Portier, Christiaan Portier,Richard Rijnhold Nitschmann. Ook op19 juli 2021: Geplaatst deel 2 familienaam PORTIER en de voorkomende namen zijn Victor Herdinus Portier, Johanna Wilhelmina Portier, Annie Wilhelmien Portier, Albertine Wilhemine Portier, Johan Nicolaas Pechler, Albertus Wilhelmus Portier. In het familysearch archief zijn nog meer personen te vinden met de familienaam Portier, doch dat werd me te gortig en bovendien zeer tot bitter weining aanknopingspunten te vinden over hen. 
 21. 20 juli 2021: Geplaatst een pagina over KAREL ALPHONS PRINS (commies BB en 4 echtgenotes) te Makassar en diens zonen die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, te lezen op de pagina FAMILIE PRINS DEEL 1. Vervolgend op deze pagina de KLEINKINDEREN van Karel die eveneens opteerden op de pagina FAMILIE PRINS DEEL 2. Op deze pagina tevens 2 files van andere personen PRINS die geen familie waren maar wel opteerden.
 22. 21 juli 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van de wed. mevr. RATMI KREBSER, die - notabane een Javaanse van originie en Nederlandse geworden door huwelijk - de Indonesische nationaliteit moest aanvragen. Boordevol vraagtekens en vraagtekens en vraagtekens.
 23. 21 juli 2021: Geplaatst aanvullingen op de pagina PROF. GERTRUDES JOHANNES RESINK met betrekking tot zijn verklaring voor het opteren van het Indonesisch staatsburgerschap. (Prof Han Resink wordt vermeld in de DBNL en ik heb mijn twijfels geplaatst inzake een opmerking/bemerking in het artikel van de heer Paasman over Prof. Resink. Er wordt geschreven: " .....van zijn moeders kant de Indonesisch Javaanse cultuur....." Nu wil ik me pertinent NIET op hetzelfde hoge niveau van de heer Paasman begeven, omdat ik hem bizonder respecteer en hoog acht, maar in dit geval wil ik wel even mijn twijfels uiten over deze gebruikte "terminologie" van de heer Paasman.
 24. 21 juli 2021: Geplaatst een pagine over enkele personen met de familienaam VAN RENESSE VAN DUIVENBODE die opteerden, naar Nederland trokken en/of oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van achtergrond informatie en details en wat foto's.
 25. 22 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indie - zoals geplaatst door en op het I4E - het graf van de familie MUTTER SCHOEN voorzien van foto en informatie. 
 26. 22 juli 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam MUTTER, die opteerden, oorlogsslachtoffer werden en genaturaliseerd werden. Voorzien van veel details en foto's.
 27. 24 juli 2021: Geplaatst een pagina over mevr. MIEN ROEMINAH HAMAR DE LA BRETHONIERE en mevr. VICTORINE GABELER-HAMAR DE LA BRETHONIERE, beiden opteerden, beiden ruilden de tropenzon in voor de grauwe Nederlandse luchten, beiden werden genaturaliseerd, beiden verloren hun echtgenoot in de oorlog. Voorzien van achtergrond details en foto graf. Mevr.Mien Roeminah ging met haar 3 zonen naar Nederland en kwam terecht in Leeuwarden en mevr. Victorine geheel alleen, want zij had geen kinderen. Zij kwam terecht in Deventer in een oudenvandagen tehuis.
 28. 25 juli 2021: Geplaatst een pagina over Raden Ajoe Kisbandijah die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Zij was gehuwd met Andreas (Hessel) Roorda, ambtenaar binnenvisserij en van hem gescheiden volgens haar verklaring in 1950. Het echtpaar had 2 kinderen die bij de moeder achterbleven en mede opteerden, geb 1940 en 1942. Geen ambtenarenkaart noch interneringskaart te vinden van Andreas Roorda. Hij huwde in 1951 te Rotterdam met mevr. Huizer. Vraagtekens te over.
 29. 26 juli 2021: Geplaatst een pagina over 2 broers EUGENE ROUTIER en LOUIS ROUTIER EN resp 2 van hun kinderen Willem en Alex die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, voorzien van achtergrond informatie en details. Zoon Willem werd in 1967 genaturaliseerd Den Haag. 
 30. 27 juli 2021: Geplaatst ene pagina over enkele familieleden- afstammelingen van Pieter van RIJK en Caroline BOTTER - die opteerden, later Nederlands onderdaan werden en oorlogsslachtoffer werden, Voorzien van foto's en achtergrond details maar ook voorzien van een verwondering mijnerzijds ten opzichte van de besluitvorming van de OGS, namelijk: Waarom weigert de OGS het verzoek van een echtgenote van een slachtoffer van de oorlog om haar overleden man bij te zetten bij zijn vader op een ereveld Menteng Pulo en waarom honoreert de OGS positief een zelfde verzoek met betrekking tot een neef van de geweigerde. Meten met 2 maten alleen omdat de één geopteerd heeft en de andere naar Nederland vertrok? Is er geen menselijkheid in de besluitvorming opgenomen in de statuten? 2 eregraven van 2 broers. De ene broer mag wel zijn zoon (overleden en begraven in Nederland op 14000 km ver weg verwijderd bij zich hebben en de andere broer mag zijn zoon NIET bij zich hebben, die op nog geen  kilometer van hem vandaan ligt.
 31. 28 juli 2021: Geplaatst een pagina deel 1 over leden van één familie SAMUELS die opteerden, naturaliseerden en waarvan enkelen geinterneerd waren en een pagina deel 2 over enkele personen met de familienaam SAMUELS, eveneens opteerden en genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond details in niet al te ruime mate, want de familienaam SAMUELS was veelvuldig te vinden en dat wordt voor mij ondoenlijk.
 32. 29 juli 2021: Geplaatst aanvulling (helemaal onderaan de pagina) inzake een erkende zoon van Louis Bernardus Vincentius Boelen, een achterneef van me. Hij had na zijn scheiding van Johanna Endeman, een verhouding met Bertha Henriette Agnes Rugebrecht waar een zoon RUDOLF CHRISTIAAN BOELEN in 1938 uit werd geboren en door hem erkend in maart 1939. Zoon Rudolf emigreerde naar de USA alwaar hij in 2008 overleed.
 33. 31 juli 2021: Geplaatst een pagina over twee familieleden RIJBORZ die opteerden en genaturaliseerd werden en daarbij wat uitleg en informatie over hun naasten. Ik heb willens en wetens GEEN extra informatie erbij gedaan over zaken die alom bekend zijn via kranten, TV en boeken, zoals oorlogs nasleep e.d. Oh ja, er is nog iets: één der leden van deze familie had een echtgenote die Armeense roots had en tijdens het opstellen van deze pagina moest ik onwillekeurig weer denken aan de heer Toentomaten, die een keer minachtend (en zichzelf daarmede op een laag fatsoensniveau plaatste) op een forum schreef: "Hij met zijn Armeniërs". Tja, je zult maar behept zijn met een dieet van diazepam en andere kalmeringsmiddelen.
 34. 31 juli 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het Indisch4Ever een pagina over het graf van de familie RAZOUX SCHULZ _ BÜNO HELSINGA, voorzien van achtergrond informatie en details.
 35. 31 juli 2021: Geplaatst een In Memoriam pagina over RUDOLF BERTRAM HARTUNG, geb 1940, in 1955 naar Nederland, in 1992 voorgoed terug naar Indonesia Purworejo en deze aarde verlaten op 30 juli 2021. Hij zou 81 jaar geworden zijn op 31 juli 2021. Hij woonde in de desa Loano nabij Purworjeo alwaar hij op 30 juli 2021 te ruste werd gelegd. Voorzien van foto's. Hij was een vriend en behoort nu tot mijn herinneringen. RIP Rudy Hartung.

  


Augustus 2021:

 • 1) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam WARDENAAR, die opteerden en genaturaliseerd werden en ook slachtoffer van de oorlog werden. Met de trieste nadruk op TROELIE VAN DUIJNE geb WARDENAAR, die uit het voogdijschap over haar 4 kinderen werd gezet, nadat zij ook al haar man VICTOR VAN DUIJNE (slachtoffer oorlog) in 1943 verloor. Voorzien van wat meer details dan gebruikelijk en verwijzingen naar meer info over deze families Wardenaar en van Duijne uit Madoera. Tevens aangevuld de pagina A.J. PELSMAEKER met betrekking tot wetenswaardigheden over een dochter Tine van moeder A.J. Pelsmaeker-Douwes. (Aanvulling met dank aan Boeroeng van het I4E die mij attenteerde op een artikel uit 2008.)
 • 2) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam DE WALICK DEEL 1, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van detail en achtergrond informatie.
 • 3) 03 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met defamilienaam DE WALICK DEEL 2, die opteerden en genaturaliseerd werden en in de pagina de nadruk op mevr. Backer Leegstra - de Walick. Waarom? Omdat mevr. Backer Leegstra geb de Walick in 1951, ten tijde van het opteren, woonde in het B-kamp te Perak Surabaya. Een kamp dat mijn laatste kamp was uit een aaneengesloten serie van 5 kampen totaal, alvorens ik mijn voetsporen op de vrije grond van Surabaya kon neerdrukken.
 • 4) 04 aug 2021: Geplaatst een pagina over CAROLIEN DE WALICK, geboren 1877 en overleden 1945 te Bandung volgens het OGS. Ikheb getracht meer duidelijkheid te verschaffen wie Carolien was en heb mijn bevindingen geplaatst. Voorzien van wat details en achtergrond informatie; volgens mijn bescheiden mening moet zij geheten hebben CAROLINA WILHELMA DE WALICK, geb 2 dec 1877 te Surabaya. 
 • 5) 05 aug 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor FREDERICA MARIA ANTONIA ROOSE WALEF. Zij huwde Marinus Jacobus Couvée (zijn 3de huwelijk) en zowel haar echtgenoot als zij zelf werden oorlogsslachtoffer. Doch haar dossier bij de OGS zit boordevol vraagtekens. Volgens OGS overleed zij 1945 (dag maand onbekend) en haar echtgenoot overleed sept 1944, doch uit de familie stukken kwam een mededeling waarbij verklaard werd, dat haar echtgenoot op haar graf "Lieve Roosje" wilde plaatsen....?? Hij was toch eerder overleden? Hoe kén dese? Daarom voor Frederica mijn eerbetoon. Zie tevens de pagina hierboven nummer 4 d.d. 4 aug, waarbij geopperd werd, dat waarschijnlijk mevr. Couvée geb Roose Walef wel eens geweest zou kunnen zijn mevr. Carolien de Walick, want de C van Couvee kon wel eens de C van Carolien zijn en Walef kon wel eens de Walick zijn. Hoe toch jij Leo?  Waarom zo erg dul jij Leo met zo'n veronderstelling....Wat wil je later toch worden Leo? ...... heeft Leo Spel ooit gezongen https://youtu.be/qay7t5Rj5TY .... Lekker ja Toet.
 • 6) 06 aug 2021: Geplaatst een pagina over PAUL ALPHONSE SCHEMERING REELFS, die geinterneerd werd, opteerde en genaturaliseerd werd in 1960. Voorzien van redelijk veel informatie en een paar foto's. Namen gerelateerd aan deze familie: HAYES (wie had het over WiFi? Oh ja dat was Vic Hayes), CALBO, OUWENS, SLEEBOS, GRASHUIS BOS, WAERSEGERS.....
 • 7) 07 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam SPANGENBERG, die opteerde, oorlogsslachtoffer waren en enkelen genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond informatie en wat details. Niet al te  veel. Wil men meer weten over dit geslacht? De Koninklijke bibliotheek heeft een boek ter INZAGE, geschreven door de heer J.N. Leget over dit geslacht. Oh ja, speciaal voor een XL liefhebber: Er is wat informatie over sabotage te vinden te Kalimantan.
 • 8) 08 aug 2021: Geplaatst een pagina over Willem Johannes Zijmers en zijn zuster Maria Johanna Zijmers die opteerden. Voorzien van achtergrond details en zijdelingse info. Tevens op 08 aug geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië over het graf te Den Haag van de familie MANISA RABOEN, zoals geplaatst door en op het Indisch4Ever.
 • 9) 09 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam Van 't WOUT HOFLAND  die opteerde en enkelen oorlogsslachtoffer werden en genaturaliseerd. Met de nadruk op AGNETTUS THEODORUS van 't WOUT HOFLAND die opteerde samen met enkele van zijn kinderen. Ik heb iets meer details bij elkaar geschraapt en mijn vraagtekens geplaatst bij enkele mededelingen in de INN2007 over Agnettus, want er klopt iets niet. Nog iets: de familie heeft haar oorsprong in het voormalig Brits-Indie conform mededeling van kolonialemonumenten.nl De opa van Agnettus was PETER WILLIAM HOFLAND uit Bengalen en zeer waarschijnlijk nazaat van een oude VOC dienaar in die contreien.
 • 10) 10 aug 2021: Aanvullingen geplaatst wat betreft enkele familieden VAN 'T WOUT HOFLAND en hun relatie tot de FAMILIE VAN STEIN CALLENFELS. Het betreft een kleinzoon van Jacobus Albertus van 't Wout Hofland, geheten FRANCISCUS RIEDEL die gehuwd was met PAULINE SILVYA VAN STEIN CALLENFELS.
 • 11) 11 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VELBERG (Uit Celebes), die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer werden. Met de nadruk op Lien Velberg, Adelheid Petronella Velberg, Maurits Christiaan Velberg, Charles Eduard Velberg, Theodorus Ferdinand Velberg en Alexander Ferdinandus Velberg. Voorzien van achtergrond details. 
 • 12) 12 aug 2021: Geplaatst de pagina DEEL 1 ULLMER VERDOUW en de pagina DEEL 2 ULLMER VERDOUW voorzien van wat achtergrond details. Enkelen opteerden en werden genaturaliseerd.
 • 13) 14 aug 2021: Geplaatst de pagina Familieleden VINCENT deel 1 en de pagina Familieleden VINCENT deel 2, voorzien van wat achtergrond details. Enkelen waren KNIL'rs en enkelen werkzaam in de cultuur. De familienaam Vincent was al in zeer oude tijden aanwezig in de voormalige kolonie. De eerste schoondochter van mijn over2xopa Joseph Johannes was Gielhelmina Vincent en werd al zeer vroeg weduwe. Over2xopa's zoon David stierf reeds op 22-jarige leeftijd, hoogstwaarschijnlijk door een ongeluk op de boot waar hij het bevel over voerde namens zijn vader. Over2xopa Joseph Johannes stierf exact 2 weken na de dood van zijn zoon David. Op het moment dat over2xopa Jospeh overleed te Semarang voer zijn jongste zoon Jacobus voorbij de rede van Semarang naar Nederland en wist niet dat zijn vader op dat moment overleed. Pas na maanden bij aankomst in Nederland werd het hem bericht. Hoe ik dat weet? Simpel: Datum afvaart van de botenlijst bekijken en vergelijken met datum overlijden.
 • 14) 16 aug 2021: Geplaatst een pagina ENKELE PERSONEN VAN VOORST TOT VOORST en met de nadruk op 4 broers, waarvan de oudste opteerde en in 1990 te Flores overleed en begraven werd, de tweede broer werd bij Tarakan januari 1942 door de Jappo's afgeslacht, de derde broer sneuvelde maart 1942 bij de Tjiater stellingen en de vierde broer werd geinterneerd. De broer die sneuvelde bij Tarakan wordt nergens in de officiele documentatie genoemd en slechts anoniem herdacht bij het monument Tarakan. De broer die bij de Tjiaterstellingen sneuvelde is wel door de OGS geëerd met een eregraf te Pandu.
 • 15) 17 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam VIJSMA, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van details en achtergrond informatie. (Ook over aanverwanten zoals FLORENTINUS, BARKEY, ZIJMERS en WASCH). Zie ook de pagina FLORENTINUS. En zie ook de pagina ZIJMERS
 • 16) 19 aug 2021: Geplaatst een pagina over DIRK GERRIT ERSONE WILLEMSE en zijn familie. Dirk opteerde en zijn vader PETRUS ANTHONIUS werd geinterneerd en overleed kamp Teling te Tondano enkele weken voor de bevrijding. Voorzien van details. Ik vind het vreemd, dat de initialen en geboorte datum bekend zijn van Petrus Anthonius en zelfs met wie hij gehuwd was, maar dat de volledige voornamen niet zijn vermeld. 
 • 17) 20 aug 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E een pagina over het graf van de familie FRIESER ZIJMERS REYNEKE voorzien van achtergrond details en foto's. Tevens met verwijzing naar de pagina ZIJMERS m.b.t. enkele familieleden Zijmers die opteerden.
 • 18) 20 aug 2021: Geplaatst een pagina over JAN WIRTJES ex KNIL en later medewerker Sabang Mij - en hij werd geinterneerd en overleed kamp Si Rengorengo 1945 en ligt begraven te Leuwigajah Cimahi. Hij huwde MARIA ALETTA MAÄTITA in 1917, nadat hij in 1910 tekende bij de koloniale troepen. Tevens iets over zijn dochters die opteerden en zijn zoon die overleed Birma spoorweg. Voorzien van details en foto's. 
 • 19) 21 aug 2021: Ik schreef het hiernavolgende ergens op een pagina van deze website:" Willem Henri Versigny overleden 1947 kreeg een eregraf op het Ereveld te Kembang Kuning en ik waardeer het ten zeerste dat de OGS dit voor hem heeft bewerkstelligd en hem heeft geëerd. Ook van mij heeft de heer Willem Henri Versigny mijn respect."
 • 20) 21 aug 2021: Geplaatst 2 pagina's over enkele personen met de familienaam ZEELIG, die opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. Familie ZEELIG DEEL 1 en familie ZEELIG DEEL 2.
 • 21) 22 aug 2021: Geplaatst 2 pagina's over enkele personen met de familienaam VODEGEL, die opteerden en genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details. Familie VODEGEL DEEL 1 en familie VODEGEL DEEL 2.
 • 22) 23 aug 2021: Geplaatst een pagina over GIJSBERTUS VAN ZALINGEN die gehuwd was met GEERTRUIDA VAN LAAR en die opteerden te Surabaya en kozen voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en achtergrond informatie en foto's.
 • 23) 23 aug 2021: Geplaatst een pagina over LOUIS FRANCOIS EMILE van ZITTER die opteerde en iets over zijn leven. 1905-1911 KNIL en daarna hoofdcommies SS. Gehuwd geweest met Alida Geertruida La Valette geb Pamekasan. Voorzien van details en achtergrond informatie. (s.v.p. de naam "van Zitter" niet verwarren met de naam "Zitter".)
 • 24) 25 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam FLORENTINUS, die opteerden en later naar Nederland verkasten en oorlogsslachtoffer werden. Voorzien van details en informatie over de familie betrekkingen met leden van de familie ZIJMERS en de familie VIJSMA.
 • 25) 25 aug 2021: Geplaatst deel 1 familieleden FRANSZ, die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond info en foto's graf en er is een familie relatie met de familie NOWACK.
 • 26) 26 aug 2021: Geplaatst een pagina over mevr. MR. AUGUSTINA LEONORE FRANSZ deel 2, één der eerste Juristen van het voormalig Ned. Indie. Zij opteerde voor het Indonesich staatsburgerschap en keerde huiswaarts naar haar Schepper in 1995. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 • 27) 26 aug 2021: Geplaatst een pagina over diverse personen met de familienaam FRANSZ deel 3, die opteerden genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer werden(of hun verwanten). Voorzien van details en extra info.
 • 28) 27 aug 2021: Geplaatst een pagina over FREDERIK FERDINAND BIERLEE die opteerde en daarbij toegevoegd enkele wetenswaardigheden over de naaste familieleden BIERLEE en nog foto's van de graven. Frederik's vader was Johannes Jacobus Bierlee (sr) die in 1943 Ambarawa overleed in gevangenschap.
 • 29) 28 aug 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie Hogezand-Voorthuysen-Coenraad in de serie de Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het Idisch4Ever, voorzien van achtergrond details en foto graf te Den Haag.
 • 30) 29 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden FREDERIK uit MAKASSAR, die opteerden. Voorzien van details over hun familiebanden met een behoorlijk aantal vraagtekens omdat er destijds in die buiten contreien maar "wat aan gerotzooid" werd wat betreft administratie bij de ambtenaren met de gedachten: Over 200 jaren mag je het allemaal op je gemakkie uitzoeken hoe het precies zat.
 • 31) 30 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden die de familienaam GABELER droegen en die opteerden, genaturaliseerd werden en oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond details, extra info en foto's van enkele graven.
 • 32) 31 aug 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden die de familienaam GILL droegen en die opteerden, genaturaliseerd werden. Voorzien van achtergrond informatie, extra details en foto's graf.
 • 31 aug 2021: Einde updates voor de maand aug 2021.
Top