Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Ary Prins wnd GG
Adriaan Koek
Hend.Merkus de Kock
Schmidt a.Altenstadt
Schm.A.Alt / KARIB
Sch.A.KARIB VERVOLG
Schm.A.Alt. /Burlet
Hamilton-SlvrtonHill
Nahuys + P.B.VI Solo
Nicolaas Coblijn
Notaris CPA Boelen
Een heuse Vader
Anton en Louis
Neef LBV Boelen
Neef KF Boelen
Nicolaas Boelen
Mariana W. Smit
Tellings Brandenburg
v.d.Steur/Graafstal
Notaris P.J.Janssens
Maria Salomonson
Rienk Spekman
Hulpfonds militairen
De HBS Leiden 1893
Notaris Scipio Blume
Ritm.Cav. Sorgdrager
Resident Rijfsnijder
GG's VOC/Ned.Indie
Indische straat 1
Indische straat 2
Indische straat 3
Indische straat 4
Indische straat 5
GJC Gosenson
Barend vd Worm
Johan Heinrich Crena
Pieter Herman Prager
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgverhaal op de pagina KLEINE ANTON EN KLEINE LOUIS.

 

Ter ere van en respect voor achterneven en aangetrouwde familieleden,

1) LOUIS BERNARDUS VINCENTIUS BOELEN, die gehuwd was met JOHANNA MAGDALENA ENDEMAN.

2) KAREL FREDERIK BOELEN. (Zie pagina Karel Frederik Boelen.)

 

Zij werden oorlogsslachtoffer.

 

Hieronder eerst maar wat genealogische gegevens over de voorouders van Louis en Karel.

Uitdrukkelijk vermeld ik erbij dat ik NIET de totale genealogie tot in details hier vermeld, noch van hun familieleden waar zij mee huwden.

 

Simon Christiaan Josephus Boelen (1807-1875) huwde

  1. Johanna Maria van Kleef (1802-1850)
  2. Catharina Angeniet (Agnes) Mesch (1817 - 1852) 
  3. Jacoba Volbregt (1819 - ??)  

Uit alle 3 huwelijken waren in totaal 25 kinderen. (Zal behoorlijk druk geweest zijn op verjaardagen.)

Uit huwelijk 1) waren onder andere de volgende kinderen: 

  1. Constantinus Petrus Antonius Boelen, notaris te Magelang en gehuwd met Sinah, waaruit kinderen en één van de kinderen was mijn tante Pauline Constance Boelen gehuwd met mijn oom Willem Egbert Boers.
  2. Bernardus Franciscus Vincentius Boelen (1842-1891) en hij had 2 relaties met 2 Inlandse vrouwen, waarvan er één genaamd was MOERAH. Bernardus was gepensioneerd officier Pauselijke Zouaaf en werd administrateur van de onderneming Donowari te Malang). Na diens overlijden werd mijn oudoom de notaris Constantinus voogd over de kinderen.

Uit de relatie van Bernardus Franciscus Vincentius Boelen en de Inlandse vrouw Moerah werd o.a. geboren zoon:

Antonius Bernardus Boelen (* 23 aug 1882 en +4-11-1919) en hij huwde met Louisse Henriette Busscher (1887-1971). Op deze pagina over Antonius heb ik een ietwat uit van zijn jeugd uit de doeken gedaan. Hij groeide op in een weeshuis.

Uit deze relatie van Antonius en Louisse werden verschillende kinderen geboren, waaronder: 

 

 

  1. Louis Bernardus Vincentius Boelen * op 13 mrt 1907 te Semarang en vermoord tijdens de internering in de gevangenis te Bandoeng door de Japanse bezetters op 27 nov 1911.
  2. Karel Frederik Boelen

 

Louis' erekruis OGS te Pandu.

Louis' stamkaart OGS

 

Louis huwde met Johanna Magdalena ENDEMAN, geboren 8 maart 1904 en overleden 20 maart 1944 in het ziekenhuis te Bandoeng waar zij tevens geinterneerd was. Zij was een dochter van Leendert Charles Endeman en haar moeder was Katidjah. (Zie trouwakte met de heer van Rijsinge, haar tweede echtgenote, hieronder.)

Uit dit huwelijk werd geboren Rosaline Henriette Boelen op 13 sept 1932 te Magelang.(Akte van Bekendheid bron NA/OGS).

Wanneer zij huwden heb ik niet kunnen traceren. Dit moet in elk geval vóór 14 juli 1931 zijn geweest, omdat volgens het krantenartikel inzake het beroep van Johanna ( Indische Courant 14 juli 1931) Johanna genoemd wordt als J.M. Boelen geboren Endeman.

 

Het huwelijk tussen Louis en Johanna liep stuk en volgens kranten bericht Locomotief vertrok mei 1936 Louis uit Magelang weg en vestigde zich te Ambarawa. Johanna bleef te Ambarawa.

Er volgde een echtscheiding, want Johanna Magdalena Endeman huwde ten tweede met Jozef Johannes van Rijsinge. Wanneer de echtscheiding plaats vond is mij onbekend.

Hieronder de huwelijksakte en de PK van haar echtgenoot. Let op de niet eensluidende huwelijksdatum op de documenten. (12 febr 1940 en 12 febr 1941)

 

In de huwelijksakte staat duiudelijk: Dua belas (=12) Pebruari (februari) seribu sembilan ratus empat puluh satu (negentienhonderdéénenveertig)

 

Na haar dood in het ziekenhuis werd Johanna op de begraafplaats te Bandoeng begraven, doch toen de OGS na de oorlog haar graf wilde overbrengen naar het ereveld, bleek dat het stuk grond op het kerkhof waar Johanna begraven werd, een totale puinhoop was: Men begroef er ook ongeregistreerde overledenen, men had er zelfs een vullishoop van gemaakt en zodoende kon Johanna niet op het ereveld te ruste gelegd worden en staat zij bij de OGS slechts te boek als begraven buiten erevelden. Het was voor de OGS een onmogelijke taak om de overbrenging naar behoren uit te kunnen voeren. Ik hoop dat ik mevr. Johanna Magdalena Endeman hiermee ook mijn eer en respect heb kunnen verstrekken door haar op het internet bekendheid te geven.

 

Extra aanvulling 29 juli 2021:

In de dossiers in het archief NA/OGS vond ik alsnog aanvullende informatie inzake het huwelijksleven van achterneef Louis Bernardus Vincentius Boelen.

Na zijn scheiding van Johanna Endeman, kreeg Louis een verhouding/relatie/GEEN huwelijk met 

Bertha Henriette Agnes Rugebrecht. Uit deze relatie werd geboren een zoon RUDOLF CHRISTIAAN BOELEN geb 12 dec 1938 te Ambarawa en erkend door Louis op 7 maart 1939 te Salatiga. (Bertha huwde later Gerardrs Broos en dit echtpaar emigreerde naar de USA)

Rudolf Christiaan vertrok later naar de USA in 1962, alwaar hij te Salt Lake City werd begraven op 24 maart 2008. (Hij overleed te Chandler Arizona op 16 maart 2008.)

 

Daarbij vond ik de necrologie van Rudolf Christiaan met vermelding van overige familieleden:

 

 

Einde extra aanvulling 29 juli 2021.

 

Voor nadere gegevens en informatie over de broer van Louis: zie de pagina KAREL FREDRIK BOELEN.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top