Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Ary Prins wnd GG
Adriaan Koek
Hend.Merkus de Kock
Schmidt a.Altenstadt
Schm.A.Alt / KARIB
Sch.A.KARIB VERVOLG
Schm.A.Alt. /Burlet
Hamilton-SlvrtonHill
Nahuys + P.B.VI Solo
Nicolaas Coblijn
Notaris CPA Boelen
Een heuse Vader
Anton en Louis
Neef LBV Boelen
Neef KF Boelen
Nicolaas Boelen
Mariana W. Smit
Tellings Brandenburg
v.d.Steur/Graafstal
Notaris P.J.Janssens
Maria Salomonson
Rienk Spekman
Hulpfonds militairen
De HBS Leiden 1893
Notaris Scipio Blume
Ritm.Cav. Sorgdrager
Resident Rijfsnijder
GG's VOC/Ned.Indie
Indische straat 1
Indische straat 2
Indische straat 3
Indische straat 4
Indische straat 5
GJC Gosenson
Barend vd Worm
Johan Heinrich Crena
Pieter Herman Prager
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de familie NICOLAAS BOELEN en nazaten.

Nicolaas behoort tot de andere tak BOELEN als waar ik toe behoor.

Voor hen die slachtoffer werden van de oorlog en de bezetting.

 

Op 31 maart 1909 schreef Nicolaas zich uit de gemeente Soest, zei aju paraplu tegen Nederland, stapte op de boot (welke boot heb ik niet kunnen vinden) en voer richting voormalig Nederlands Indië om aldaar zijn geluk te beproeven in de kina cultuur in de preanger Bandoeng.

 

Nicolaas was geboren te Utrecht op 30 dec 1877 uit ouders Theodorus Boelen en Elisabeth Lucretia Tetterode en huwde te Utrecht op 24 nov 1910 met Adriana Maria de Groot, geboren 9 juni 1880 te Utrecht uit ouders Jacob de Groot en Maria Wilhelmina Burgers.

Nicolaas en Adriana kregen de volgende kinderen:

 

  1. Maria Elisabeth, geboren 30 nov 1911 te Bandoeng
  2. Max, geboren 3 febr 1915 Soekaboemi en hij huwde op 25 maart 1937 Buitenzorg met Wilhelmina Louise Bitterberg. Zij werd geboren te Batavia 13 juli 1915 (Bron OGS).
  3. Nicolaas Eduard, geboren 20 sept 1919 Kediri

 

 

 

Het gezinsleven vond zijn gang en Adriana werd ziek; zij overleed aan de gevolgen ervan op 12 juli 1941 te Soekaboemi tot groot verdriet van de nabestaanden en overige familieleden.

 

Een paar maanden na het overlijden van Adriana, braken wederom donkere tijden aan en brak de oorlog en Indië werd bezet door de Jappo's en de familie werd aansluitend weer geen leed en ellende bespaard.

 

Vader Nicolaas werd geinterneerd en overleed op 13 juni 1944 en heeft zijn erekruis, dankzij de OGS, op Kalibanteng.

 

Dochter Maria Elisabeth werd eveneens geinterneerd en ook zij overleed aan de gevolgen en dank zij de OGS heeft ook zij haar erekruis op Kalibanteng en ligt vlakbij haar vader te rusten.

 

En nog was het leed niet bespaard, want zoon Nicolaas Eduard werd ook geïnterneerd en overleed te Thailand en mede dank zij de OGS heeft hij zijn urn en erenaamplaat.

 

Zoon Max overleefde de oorlog en overleed in Alicante Spanje.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top