Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Zomaar een paar foto's waar WINNIE GINGNAGEL  op staat, uit het album 930 pagina's 35 en 36 van FotoZoektFamilie.nl

(Bronnen: Foto zoekt familie, almanakken, KB.nl, Roosjeroos.nl en overig internet.) 

 

Ik heb Winny hier op mijn site een plaatsje toebedeeld, niet omdat ze bizonder was of iets dergelijks, maar simpel omdat ik de foto's bekeek en dacht dat ze daar in de zon stond aan zee met een gulle lach, genietend van haar jeugd en onbezorgdheid.

Wie zij verder was, heb ik niet kunnen ontdekken, alhoewel ik het wel getracht heb d.m.v. alle mij beschikbare bronnen. Maar, ik stuitte op teveel onbekende factoren om er iets betrouwbaars van te maken.

De details die gevonden betreffende de familienaam GINGNAGEL vermeld ik wel hieronder en hoop dat eventuele zoekenden er iets aan hebben. Wie weet.

 

Eerst maar de foto van Winnie, zoals duidelijk gekenmerkt in het album pagina 35.

 

In het zelfde album op pagina 36 vond ik - m.b.v. programma gezichtsherkenning - de volgende foto, doch mind: ik kan niet met 100% zekerheid mijn bevindingen als volledig betrouwbaar beschouwen.

Bij de foto hieronder ben ik uitgegaan van de fysieke bouw van de dame en overige details zoals de hoed en het feit dat de foto's genomen zijn op het strand, waar ik van meen dat zij de moeder van Winnie moet zijn. En daarop aansluitend vond ik op dezelfde pagina 36 de foto erboven, maar nu met 3 kinderen. Ik hou het erop, dat het meest rechtse kind dan Winnie moet zijn geweest. Ook hier moet ik erbij vermelden, dat mijn bevindingen niet voor 100% aangenomen mogen worden als betrouwbaar.

 

Voor het overige vond ik de volgende informaties over de familie naam GINGNAGEL, welker naam  toch wel veelvuldig voorkwam in voormalig Indië (en in Nederland - Zeeland veelal.)

 

 1. Er was een Inspecteur bij een Levensverzekening mij: W. GINGNAGEL. Deze verhuist in 1935 van Bondowoso naar Malang. In 1934 advertentie in de kant, dat GERDA Gingnagel uit Bondowoso graag plaatjes wil ruilen. De naam W. Gingnagel verschijnt ook in diverse bridge-verslagen te Djember (vlakbij Bondowoso)(Bron KB)
 2. Er was een WILLEM GINGNAGEL *Amsterdam 5-11-1887, zoon van Dignus en Reinira Theodora Wassink. Deze Willem huwde 29-4-1914 te A'dam met  Rinske KOSTER en scheidde op 4-4-1922. (WieWasWie) om dan na 23 dagen te huwen met zie punt 3 onder.
 3. Willem Gingnagel huwde  op 27-4-1922 met Aartje Wassink (*21-1-1900 Tienhoven en + 17-1-1937 Surabaya en begraven Kembang Kuning Surabaya. Hij was srgt vliegtuigmaker.
 4. Willem Gingnagel huwde  begin december 1938 met LIEM KIEM ING NIO. (Bron KB.nl en genealogie site internet.) (Dezelfde als onder 2 en 3??? )
 5. De overlijdens advertentie van Aartje Wassink (zie voorgaand punt 2) werd slechts ondertekend door de heer W. Gingnagel en geen overige familieleden. (Dus hoogstwaarschijnlijk geen kinderen???)
 6. Aartje Wassink was de dochter van Hendrik Jan Wassink en Aagje Bouwmeester.
 7. Op 17-11-1939 wordt geboren dochter Johanna uit het huwelijk van GINGNAGEL en LIEM KIEM ING NIO te Poedjon (Malang).
 8. In 1938 wordt geboren een kind van het echtpaar GINGNAGEL en LIEM KIEM ING NIO. Geslacht en datum onbekend.
 9. Op 13-7-1936 overleed te Malang de heer J.W. van der Chijs. De advertentie wordt mede ondertekent door de Montfils en OOK door de familie W. GINGNAGEL en echtgenote M. Ch. GINGNAGEL-BECK (of Bech?). De weduwe GINGNAGEL-BECH vertrekt definitief uit Indië naar Nederland in 1952.
 10. In de lijst van 22-6-1944 komen de volgende namen tevoorschijn van geïnterneerden in de Jappenkampen, te weten: 1) Willem Gingnagel oud 56 jaar en beroep timmerman en 2) Willem Gingnagel oud 54 jaar en beroep civ. ing. Ik heb geen openbare interneringskaarten gevonden. De onder 1) genoemde W. Gingnagel met als beroep timmerman zal wel de vliegtuigmaker geweest zijn. Men deed wel vaker andere beroepen noemen om de Jappen te misleiden. De onder 2) genoemde Willem Gingnagel met als beroep civ.ing. is op 29-9-1945 te Bandung gestorven. Zie punt 19.
 11. In de jaren 1930 (ervoor en erna) is werkzaam te Dampit onderneming de heer W. Gingnagel en hij was gehuwd met M. Ch. Beck(Bech??). In 1930 (ervoor en erna) was ook werkzaam te Dampit de heer A. Gingnagel en ongehuwd.
 12. In 1915 woonachtig te Semarang de heer W. Gingnagel.
 13. In 1917 woonachtig te Surabaya de heer W. Gingnagel. Surabaya is een marinehaven en dit zou dan de heer W. Gingnagel geweest kunnen zijn die vliegtuigmaken was bij de marine in de rang van sergeant. (pensioen 1940). In 1935 komt hij uit Nederland terug naar Indië.
 14. In 1937 wordt toegelaten tot het Lyceum te Malang de heer G.A.C. Gingnagel.
 15. Op 28-1-1937 een vendu ten huize van W. Gingnagel, Speelmanstraat 1a te Malang.
 16. Op 11-7-1938 eindigde de Vierdaagsche van Malang waarbij juff. Gingnagel ook finishte.
 17. In 1914 geplaatst als Europees verpleger te Batavia de heer W. Gingnagel.
 18. In 1919 belast met de betekking bevolkingsrubbercultuur te Palembang de heer W. Gingnagel met salaris 250 guldens/mnd. In 1920 ontheven van deze functie.
 19. Op het ereveld Pandu te Bandung ligt de heer Willem Gingnagel, geboren te Goes 2-12-1889 en gestorven te Bandung 29-9-1945. Hij was Dir. Techn.Landb. Bureau. (Zie punt 10)

 

Tot slot nog de volgende informatie uit de kranten:

 

 • Op 19-5-1941 slaagt voor het type diploma juf. W.M. Gingnagel.
 • Op 18-6-1941 slaagt voor het vervolgexamen Steno juf. Winnie Gingnagel.

 

Dat was het dan zo'n beetje wat ik heb kunnen vinden met betrekking tot de familienaam GINGNAGEL in voormalig Indië en wat betreft Winnie? Ik hoop dat ik dat kleine lachende meisje op het strand ook een beetje haar plaats in de internetwereld heb kunnen geven. Wellicht hebben eventuele nazaten er iets aan.

 

 

 

 

 

 

Top