Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Voor mijn vader
Voor mijn moeder
Dag mijn zus
Voor cherubijnen
Vertrokken vrienden
Scotty ging heen
Romeo ging heen
Moossie ging heen
Liefdes gingen heen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Voor mijn moeder, die stierf op de dag dat de lente de aarde nieuw leven inblaast. Mijn ma echter blies op deze dag haar laatste adem uit.

 

Zij werd te Pasuruan Oost Java geboren op 3 maart 1902 uit ouders Gerrit Willem ten Cate en Louisse Albertine Meijer en was de op één na oudste uit het gezin.

Zij huwde op 18 mei 1931 te Blitar met mijn vader Theodoor Marie Cornelis Boers en uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: mijn veel oudere zus en ondergetekende.

Mijn vader stierf in het Jappenkamp Purwoasri (ex SF te Oost Java) op 3 februari 1944 en zij stierf op 21 maart 1946 in het kamp Bergenbuurt/ De Wijk, nalatende haar twee kinderen.

Na de dood van mijn vader in februari 1944 tot aan haar dood op 21 maart 1946 leefde zij haar leven als een zombie: ziek van ellende en verzwakt door de oorlogs- en kamptoestanden.

Op Facebook had ik op 7 maart 2016 een kort Engels gedicht gemaakt, ter harer Ere en Respect, zodat anderen buiten Nederland en de Nederlandse taal niet machtig zijn, het ook kunnen lezen.

Zij hield van Lobelia's, de blauwachtige bloemtrossen die als een pijl omhoog groeien. Ik heb getracht in een notendop iets over haar korte leven te schrijven.

 

21 maart is de dag dat men de terugkomst van de lente gedenkt. Voor mij is het tevens de dag dat mijn moeder stierf.

 

It was love at first sight

When she noticed his smile so bright.

 

In her vase then, flowers so blue,

given by him with “ I love you”.

 

In her body’s fields grew his seed

planted by him with all his love indeed.

 

His second son child was born and he never knew.

For him there was never a paternal morning dew.

 

In war internment camp he was dying all alone

and his wife hummed elsewhere her mourn tone.

 

In war internment camp her children watched her dying,

unbelief on their faces as they saw her motionless lying.

 

On her grave 2 vases with flowers so blue

given by her children with “Mama, we love you”.

 

From heaven above subsequently she looks down

at her children who once were jewels in her marriage crown.

 

Each year spring is returning on March twenty first.

Reminding those who live with parental love thirst.

 

 

Foto onder: Mijn zus neemt afscheid van het graf te Sukun Malang circa november 1959, toen mijn zus richting Nederland voer voorgoed. Ik zou het een jaar later ook doen. In tegenstelling tot mijn zus, ben ik daarna nog heel wat keren teruggekeerd naar het land waar onze ouders stierven.  

 

Top