Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Voor GERARDUS MARINUS JOHANNES DRIESSEN.

Uit respect en te zijner ere en van zijn familie. Geboren 21 juli 1921 Tjimahi en overleden 8 januari 1944 Fukuoka kamp.

 

Een jonge onbekende soldaat, die het slachtoffer werd van die rottige oorlog en te Fukuoka Japan het leven liet.

Hij werd slechts 22 jaar en doet me aan mijn gesneuvelde broer denken, die amper 23 jaar oud werd.

Gegevens  afkomstig uit de almanakken en websotes zoals www.openarch.nl e.d.

 

Een FB kennis van me, op leeftijd reeds en geen woord Nederlands sprekend, woonachtig te Madura, plaatste op 5 mei 2019 onderstaande scan ter ere van het feit, dat Nederland haar doden herdacht op 4 mei en de bevrijding vierde op 5 mei.

In een prive gesprek vroeg ik hem het hoe en waarom en hij deelde simpel mede, dat hij op zijn manier zijn medeleven naar Nederland toe openbaarde.....Ik heb hem niet gevraagd waar hij deze scan vandaan haalde.... Het raakte me, destemeer omdat ik op een forum  heel vaak haatzaaiende woorden ten nadele van Indonesia tegenkom van bepaalde personen, die zich zelf meer leed toebedelen dan hun familieleden die het slachtoffer werden, hebben moeten ondergaan...wat een stel egocentrische verloren zielen...ikke ikke ikke voert de boventoon. Het heeft niets met oorlogsellende te maken doch slechts met hun nare karaktertrekken.

Dank meneer Hidrochin Sabarudin SE Sejawaran Laskar Tjakaningrat voor uw toonbeeld van menslievendheid en medelevendheid.!!!! Omgekeerd heb ik dat helaas nog nooit bemerkt bij dat soort lieden.

 

Goed, hieronder de overlijdensacte van de heer Gerardus Marinus Johannes Driessen, een telg uit een oud KNIL soldaten geslacht.

 

Hieronder zijn interneringskaart van openarchieven. (Zie link https://en.wikipedia.org/wiki/Croup inzake de ziekte waar hij binnen 5 dagen aan overleed.) 

 

Zijn ouders waren Willem Hendrik Karel Driessen en Maria Josephina Mattheussens, gehuwd op 31 januari 1917 te Semarang. (Zie eerste scan hieronder) De tweede scan toont de broers en zussen van Gerardus Marinus Johannes.

Zijn opa en oma waren Gerland Driessen en Kardirah. Zie derde scan hieronder. Opa Gerland kreeg 5 jaar krijgsarrest aan zijn broek wegens insubordinatie. Ik kan me best de situatie voorstellen: Opa Gerland zijnde NIET blanke had een BLANKE officier boven zich die hoogstwaarschijnlijk opa Gerland een smerige taak had toebedeeld of iets dergelijks en opa Gerland had hoogstwaarschijnlijk de officier een gratis behandeling in het lokale ziekenhuis bezorgd waarop krijgsraad volgde. Zo ging dat wel eens vaker in die blank/bruine KNIL dagen. En de bruine verloor het bijna altijd want de krijgsraad was ook blank. En soms kon de blanke krijgsraad er niet onderuit, maar bruin behoorde nu eenmaal gestraft te worden, dus kwam er één of andere loze kreet bij aan te pas: "wegens verzachtende omstandigheden"...  Want dan had de raad het gezicht niet verloren en .....me oela

Zijn overopa en overoma waren Frits Hendrik Driessen en Tambing. (Zie derde scan)

 

Hieronder twee scans van het adres Jl Hawa III nummer 9 waar de weduwe Mattheussens woonde in de oorlogsjaren en de situatie anno 2018 via Google vieuw. Uiteraard is er het één en ander veranderd.

 

Waar de auto geparkeerd staat is nummer 11. Rechts het huis met de rode dakpannen is weer nummer 17. Ik vermoed dat nummer 9 onder de bomen verborgen is. Nog iets raars: het grote witte huis op de linkerhoek is weer nummer 16. Beetje raar ingedeeld in de huidige situatie. De jl Hawa III mondt uit in dit pleintje en draagt nog steeds dezelfde naam.

 

Moge zij allen hun eeuwige rust hebben.

De resten van Gerardus Marinus Johannes Driessen - Bron OGS:

 

Top