Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

VICTOR LAFONTAINE en/of VICTOR LA FONTAINE. (Let op de schrijfwijze van La- aan elkaar of los van -Fontaine.)

(Zie ook de pagina Opvangtehuis gerepatriëerden VILLA NUOVA te Zeist 1948)

 

Ik zeg het eerlijk: ik ben er NIET uitgekomen wie nu wie was, op een paar vaststaande feiten na maar voor de rest duizelde het me behoorlijk en heb ik het gelaten voor wat het was.

Ik moest me behelpen met gegevens uit de almanakken, gemeentes en oude kranten en ook zij kwamen er niet goed uit en haalden af en toe de namen door elkaar.

Naar aanleding van het feit dat in 1948 te Huize Nuova Zeist mevr. Caroline Lafontaine-Fredriks overleed en die gehuwd was met Victor Lafontaine besloot ik om Victor's  achtergronden wat nader te bekijken.

Zodoende deze poging van me om hier wat neer te plonken.

 

VASTSTAANDE FEITEN aan de hand van bewijsstukken uit almanakken, archieven e.d.:

 

Overleden huize Nuova 1948 mevr. Caroline Josephine Fredriks weduwe van Victor Lafontaine. Deze Victor was geboren Pekalongan 2 dec 1875 onder de naam La Fontaine.(RA1877/228). Te Malang overleed Victor Lafontaine oud 66 jaar op 14 okt 1942 en geboren Pekalongan en gehuwd op 29 sept 1900 te Banjoemas met C.E. Fredriks. (Akte 184.). Hier komt al de verwarring aangezien de naam zowel als LA Fontaine (los van elkaar) alsmede LAFONTAINE (vast aan elkaar) wordt genoteerd.

Zijn ouders waren Theodoor LAFONTAINE (aan elkaar) en Caroline Josephine HERCULES. (Akte 184).

 


 

Op 6 okt 1892 wordt geboren te Bandjarnegara VICTOR LA FONTAINE (RA1896/363). Deze Victor huwde Paula Amanda Ursula Lucie Agnes (P.A.U.L.A.)  Post.

Men kan meer hierover lezen op de website van Teddy Kessler:  https://vooroudersvanteddykessler.jouwweb.nl/post

(Voor de liefhebbers: Een zeer waardevolle familie website met mooie foto's en duidelijke uitleg gestaafd door documenatie.)

Maar ook wat betreft deze Victor La Fontaine komen in de kranten verwarringen tevoorschijn en wordt de achternaam op beide schijfwijzen gehanteerd.

In elk geval was deze Victor La Fontaine van beroep bedrijfsambtenaar 1ste kl/Hoofdcommies bij de PTT en werd met goud gedecoreerd in 1939 (krantenbericht Tjepoe.) Zijn naam wordt hier weer "misbruikt".

 

Een uittreksel van de website van Teddy Kessler hieronder.

 

 

 

 

Dan hieronder de volgende kaart over zijn decoratie: Ook hier weer verwarring over de schrijfwijze van achternaam. Victor overleed te Druten 1966 en in een krantenbericht werd hem in 1963 het Nederlanderschap verleend. Hij woonde in Puiflijk Druten en Puiflijk was in die dagen letterlijk een durpje in de dop. Waarom werd in godesnaam een Indo aldaar in zo'n boerengat geplaatst?

Helemaal onderaan een notitie: D/631 Goud 1-7-1968. Wordt daarmede bedoeld, dat de gouden decoratie ingeleverd werd? In 1949 kreeg hij een duplicaat gouden medaille. In de oorlog zal de originele gouden medaille waarschijnlijk door de Jappen ingepikt zijn.

 

 


 

Tja... en dan nog een foto van de Ass. resident  afdeling Politie Victor Lafontaine afkomstig uit het KITLV in 1924. De foto is afkomstig uit een boek ter afscheid aangeboden aan de Resident Hillen in 1924. Helaas geen nadere omschrijving erbij.....

Zou hij soms de echtgenoot geweest zijn van Carolne Josephine Fredriks???? Ik heb niets kunnen vinden wie hij was en met wie hij gehuwd was. Vreemd als men ambtenaar is geweet moet er toh een dossier bestaan?

 

 

Graag zie ik aanvullingen tegemoet.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top