Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2
Slag Javazee 2A
Slag Javazee 3
Slag Javazee GM
Andreas Hub. Emmen
Richard Arthur Cooke
Johannes Kaïn
Martinus Offringa
Hermannus Siemers
Joh. Thom. Martens
Hendrik A. Erkelens
Hij overleefde
SBN Doorman
Peter Steenmeijer
Verstegen Timisela
Dagboek F.J. Prudon
Frits Joh. Prudon
Slag Javazee 2 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Mijn respect aan de familie VERSTEGEN - TIMISELA.

18 Jaren lang waren hij en zijn echtgenote de steun/toeverlaat/beheerders van het ereveld Kembang Kuning te Surabaya vanaf 1972 t/m 1990. Mijn dank.

 

Uit hoofde van mijn belangstelling voor het ereveld Kembang Kuning te Surabaya hiernavolgend een artikeltje van me en daarbij mijn respect voor deze familie Verstegen - Timisela. (Mijn broer sneuvelde in de Slag bij de Javazee op 27 febr 1942 en zijn naam is vereeuwigd op het monument.)

Over tig-jaren zal de naam OGS blijven bestaan en zal Nederland deze naam OGS niet vergeten zijn, maar ik vind dat de naam van de familie Verstegen - Timisela evenzo niet in de vergetelheid mag geraken, uit hoofde van hun betrokkenheid bij de OGS en met name het Ereveld Kembang Kuning te Surabaya.

Bronnen: Moesson 15/10/1990, almanakken, delpher, openarch.nl, etc. etc.

Hieronder een foto van het echtpaar Verstegen - Timisela.

Onnodig hier weer alles te schrijven wat al reeds is geschreven en bekend gemaakt is doro de familieleden. Daartoe kan men in de Moesson Online van 15 okt 1990 het artikel opzoeken.

Hieronder een scan van het artikel. In de Moesson online kan men het artikel duidelijker lezen door het te vergroten.

De overlijdens advertentie van de heer Verstegen:

 

Ook ik wil hierbij het echtpaar Verstegen-Timisela danken voor hun inzet, inbreng, energie, liefde betoond voor het ereveld Kembang Kuning te Surabaya en mede namens mijn gesneuvelde broer.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn in alle eeuwige vrede rusten en moge zij nooit vergeten worden.

Top