Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Verloren familie 2.
Verloren familie 3.
Verloren familie 3a.
Verloren familie 4.
Verloren familie 5
Verloren familie 6
Verloren familie 7
Verloren familie 8
Verloren familie 9
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een pagina gewijd aan mijn oom Henri Constant Boers, de één jaar oudere broer van mijn pa Theodoor Cornelis Marie Boers.

 

Zij groeiden samen op, zij studeerden samen, zij trokken samen na hun studietijd terug naar hun geboorteland, zij betrokken beiden uit het zelfde vak in de cultuur hun dagelijks brood.

Er waren wel verschillen: 

  1. Pa was gehuwd en oom Han "genoot" van het leven. Af en toe - volgens de vage en zeldzame familie verhalen - logeerde oom Han wel eens voor een poosje bij mijn pa en ma in Kediri e.o.
  2. Pa was werkzaam in Oost Java en oom Han was werkzaam in West Java.
  3. Pa werd het gevangenkamp in gemieterd en oom Han ook, maar Pa overleefde het kamp en de oorlog niet, daar waar oom Han uit Tjimahi werd bevrijd, meteen richting ziekenboeg werd gedirigeerd, daarna per hospitaalschip Oranje naar Nederland werd gebracht, nog enkele jaartjes in het Indische opvanghuis Duin en Kruidberg ter verpleging verbleef, daarna na veel pijn en lijden te Heemstede in 1948 het aardse verwisselde voor het eeuwige en zich weer bij mijn pa voegde. Oom Han, hij mocht 5 jaar langer op aarde verblijven dan mijn pa werd toegestaan door de Almachtige.
  4. Pa's graf was ooit te Kediri en oom Han's aardse resten liggen op Oud Eik en Duinen in de graftombe van mijn opa Julius. (Zie de pagina Oud Eik en Duinen).

Recentelijk kreeg ik van mijn neef WP wederom enkele gegevens toegestuurd, waarbij de volgende familie historische vondst aanwezig was in de nalatenschap van oom Willem Egbert en dat waren een vork en lepel uit het Ursulinenkamp.

De vork en lepel waren afkomstig van oom Han en waren als volgt gegraveerd:

Op de achterkant ingestanst: 

E.W & Co, Sheffield, Nickelplated.

Op de voorkant gegraveerd:

 H.C. Boers. Intern. kamp Zs. Urs. 9-7-‘42. Kedoeng Badak 9-10-‘42. Buitenzorg

Voor mij persoonlijk is dit gegeven (een vork en lepel verstrekt aan geinterneerden) nieuw en het kan best zo zijn, dat een elke geinterneerde dit destijds kreeg. Ik weet het niet of dit zo is en voor hetzelfde geld is de gravering er later pas ingezet. Ik zou het echt niet weten en moet het t.z.t. onderzoeken.

Hieronder een foto (copyright - privecollectie en via neef WP verkregen)  van oom Han en mijn vader, die ik reeds op een vorige pagina had geplaatst. Wie had het destijds zich kunnen voorstellen, toen deze foto werd gemaakt,  dat deze twee jochies hun leven op dergelijke tragische wijze zouden beëindigen. Links pa en rechts oom Han. Waarom in godesnaam mijn pa eigenwijs werd aangekleed? De andere broers in wit matrozenpakkie en pa in het zwart.

Bij de onderste foto (copyright -prive collectie van neef WP en ondergetekende) moet ik een klein vraagteken zetten. Op de achterkant van de foto rechts staat genoteerd dat dit Th.C.M. Boers is en dat is niet juist, aangezien de linkerfoto mij pa voorstelt. Er staat ook bij geschreven, dat de foto te Soekaboemi is gemaakt. Oom Han was werkzaam te Soekaboemi en ik hou het er derhalve op dat dot oom Han moet zijn op nog vrij jonge leeftijd ergens in de jaren begin 1920. Ik heb slechts een foto van oom Han genomen vlak voor het uitbreken van de oorlog en ik kan geen gezichtsherkenning toepassen. Ik neem aan dat diegene die de tekst achterop de foto schreef, abuis was. Dat het broers zijn is in elk geval duidelijk: zelfde oren, neus, haarinplant, diepliggende ogen, zelfde nekvorm, slechts de kinvorm verschilt

Op de interneringskaart hieronder (en door mij gekregen van het Rode Kruis), staan de volgende gegevens omtrent oom Han:

 

Hieronder een uitsnede van de kampkaart inzake een aantekening door het depart. overz. gebiedsdelen.

 

  1. Ik dacht dat de oorlog ergens midden augustus 1945 was beëindigd daar in dat verre geboorteland van mijn oom Han, mijn pa n ondergetekende. Vreemd.
  2. Vreemd die datum van internering helemaal linksboven op de kaart: 19-2-29. Ook al 19/2 ???

 

 

Via Het Geheugen van Nederland (Copyright Museon) vond ik de volgende tekeningen van het kamp Tjimahi en eveneens een foto van het Ursulinen Klooster 1920/1930. De omschrijving van het kamp is afkomstig van IndischeKampArchieven.nl.  (Niet alle) Tekeningen vervaardigd door Lodewijk de Geer Boers, die eveneens gevangen zat in Tjimahi maar het heeft overleefd.

 

 

 

Bovenstaand extra voor mijn oom Han naar aanleiding van de gevonden eet-attributen in de nalatenschap van oom Willem Egbert. Zie ook de pagina Mijn Ouders in welke ik ook iets aan mijn oom Han heb opgedragen.

Het vervolg over kamp Tjimahi is te lezen en te zien op de pagina Geëxecuteerde Ambonese en Menadonese en twee (Indo)-Europese KNIL militairen 5 mei 1942 te Tjimahi en deze pagina draag ik op aan hen. Er is een merkwaardigheid te bespeuren in de gegevens die ik voor deze pagina heb gebruikt. Lees het zelf maar wat mijn bevindingen zijn hieromtrent. Vreemd is mijn geliefkoosd stopwoordje als ik diskrepanties opmerk in de data van de historische instituten van Nederland. Vreemd.!

 

Moge zij allen rusten in eeuwige vrede.

Top