Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Verloren familie 2.
Verloren familie 3.
Verloren familie 3a.
Verloren familie 4.
Verloren familie 5
Verloren familie 6
Verloren familie 7
Verloren familie 8
Verloren familie 9
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Deel 8 van de familie fotoschat.

De "soldaten" Kroesen.

 

De foto's zijn prive eigendom en copyright. Met dank aan mijn neef W.P. Boers. U gelieve er rekening mee te houden.

 

Het begon in ergens 1789 (natuurlijk eerder) maar voor het gemak maar, met

Frans Kroesen. Luthers gedoopt te Haarlem op 31 mei 1789 en gestorven 18 gebr 1871 te Vaassen.

Hij huwde 1) Cornelia (Cornelsijn) (de) Valk (1789-1847) en 2) C.C. Dagevos (1806-1878).

Hij was gepensioneeerd kapitein conservateur in het Nederlands Leger  - gepensioneerd 1-1-1844 - met de volgende decoraties: Ridder Nederlandse Leeuw, Drager medaille Slag Citadel Antwerpen en het Metalen Kruis.

Uit het huwelijk met 1) kwamen onder andere de volgende kinderen voort en ik vermeld iets meer gedetaillerder over die kinderen, die wat van doen hadden met het leger, namelijk 3 zonen.

 

 1. Willem Egbert Kroesen ( geboren 7 febr 1817 te Groningen en gestorven te Scheveningen op 22 juni 1873) en gehuwd met Maria Sara Tromp ( geboren 26 april 1831 te Zierikzee en gestorven Den Haag 17 mei 1888).
 2. Carel Martinus Hubertus Kroesen ( geboren 8 juli 1821 te Groningen en gesneuveld 15 dec 1859 bij de Slag om Boni Zuid Celebes). Hij was gehuwd met Josephine Mathilde Albertine Sylvie Gouaix de Coudray.(Kostschool onderwijzeres en geboren te Zwitserland). Na zijn dood huwde zij met Henri Adriaan Louis Bousquet (Lt.Kol. Genie en later directeur Openbare Werken Batavia.)...  Deze Carel had een neef eender naar hem vernoemd, zoon van broer Willem Egbert Kroesen. Zie helemaal onder voor zijn relaas.
 3. Tiemen Cornelis Johannes Kroesen ( geboren 14 sept 1823 te Groningen en gestorven Batavia op 13 mei 1902). Hij was gehuwd met Anna Johannes (Hanai Hovhanes Amikhan) geboren te Semarang op 24 april 1831 en gestorven te Batavia op 15 mei 1894. Op 2 dagen na precies 8 jaar eerder dan haar echtgenoot.
 4. Maria Titia Kroesen (1814-1816)
 5. Huibert Frans Kroesen (1819-1820)
 6. Mathilde Frederika Kroesen (1826-1914)
 7. Johanna Maria Titia Kroesen (1828-1920). Zij huwde een nazaat van KNIP.
 8. Elisabeth Cornelia Kroesen (1830-1916). Zij huwde een nazaat van KNIP.
 9. Frans Hendrik Kroesen (1832-1836). Van alle genoemde kinderen werd slechts Johanna Maria Titia geboren te Antwerpen en de overige kinderen allen in Nederland, maar wel verspreid wegens de stationering van vader Frans, als militair zijnde.

Vader Frans - en misschien wel tot zijn spijt - had derhalve slechts 3 zonen, die hij het soldatenvak bij kon brengen. Van Willem Egbert is mij bekend, dat hij reeds op 12-jarige leeftijd als fuselier in dienst trad in het ned. leger.

Foto onder: Frans Kroesen.

 

 

Ad a) Willem Egbert Kroesen. Zijn militaire loopbaan is bekend en gedocumenteerd terug te vinden in de historische geschriften van Nederland. Hij stierf als Luitenant Generaal en werd door de toenmalige vorst van Nederland na zijn eerste pensioenering in 1868 terug gehaald in het leger te Indië om een beetje orde in de chaos te scheppen en zeer tot ongenoegen van andere legerleiders natuurlijk. In 1873 kreeg hij zijn tweede pensioen, ging terug naar Nederland en overleed kort na zijn terugkeer. Hij was onder andere Ridder 3de Kl MWO, Lid van de Raad van Indië, Commandeur Nederlandse Leeuw.Een schip werd ook naar hem vernoemd, doch dit schip liep ergens in de wateren van Indonesia later op de klippen en verging met enkele slachtoffers. Zijn gehele carriere is onder te vinden. Een van zijn kinderen was Cornelis Alexander Kroesen, opvolger van mijn grootvader Julius Boers als Resident van Banjarmasin en later Gouverneur van Celebes. 

Er is iets eigenaardigs met onderstaande foto van Willem Egbert Kroesen. De foto is geproduceerd door Salzwedel te Surabaya en het couvert vertoont onderaan de foto, de onderscheidingen van Salzwedel namelijk Bekroond te Surabaya in 1878 en te Batavia in 1884. Mijns inziens heeft de familie veel later pas deze foto opnieuw laten produceren, aangezien Willem Egbert in 1873 te Scheveningen is gestorven, 5 jaren vóór de eerste bekroning van Salzwedel te Surabaya. Ik zou het kunnen uitzoeken wanneer precies de originele foto is gemaakt aan de hand van de decoraties, maar sudah laat maar zegt deze Indo... ik ben te lui ervoor en trouwens de spaarzame be- en (sensatie) zoeker op deze site heeft waarschijnljk meer interesse in  een portie sate dan aan deze nonsensshit.

 

Een detail van de bekroningen van Salzwedel.

 

Een gedetailleerde scan van de kilo's ijzer aan de borst van Willem Egbert Kroesen.

Zijn carriereverloop:

 • 1836-2de luitenant 
 • 1838-2de luitenant Indisch Leger en idem latere jaren
 • 1840-1ste luitenant 
 • 1845-kapitein 
 • 1853-majoor 
 • 1856-luitenant-kolonel 
 • 1862-kolonel 
 • 1865-generaal majoor
 • 1868 Pensioen en weer terug in dienst. 
 • 1869-luitenant generaal benoemd door Z.M.
 • 1873-13 april wederom met pensioen en naar Nederland terug.en overleden na enkele weken in juni.  
 • Ridder der 3de klasse in de orde van de Militaire Willemsorde 
 • Commandeur in de orde van de Nederlandse leeuw 
 • Metalen Kruis 
 • Citadel medaille 
 • Eervolle vermelding 
 • Ere teken voor belangrijke krijgsverrichtingen 
 • Ereteken voor langdurige en trouwe dienst als officier (30) 
 • Ridder in de orde van Sint Olaf van Zweden en Noorwegen

  

 

Ad b) Carel Martinus Hubertus Kroesen. Over zijn getoonde heldenmoed bij de Slag om Boni is een boek geschreven en ik ga er hier niet verder over uitweiden. Het boek is geschreven door een andere militair. Ik heb helaas geen foto van deze oudoom. Was slechts ongeveer een jaar gehuwd. 

Op 15 febr 1859 was hij majoor Infanterie OIL en overleed aan zijn verwondingen, opgelopen tijdens de Slag om Boni te Palakka. Na zijn verwondingen werd zijn functie als legeraanvoerder bij vervolg van de Slag vervuld door vervanger kapitein Meinders. Er zijn in totaal 4 Boni expedities geweest. Even zelf opzoeken als men er zin in heeft. De Wikipedia noemt zijn naam niet specifiek, (slechts vermeld majoor Kroesen) maar er is wel een boek over hem geschreven, raar.

 

 

Ad c) Tiemen Cornelis Johannes Kroesen. Meer over hem is hier te lezen: KNIL Pensioen. Hij was 2x de schoonvader van mijn opa Julius Boers, vader van Laura Eleonora (1ste vrouw van opa en jong gestorven) en vader van Cornelia Helena Geertruida (2de vrouw van opa en mijn oma).

Enkele foto's hieronder:

Overopa Tiemen op 1 mei 1898, 4 jaren voor zijn dood te Batavia. Met kleindochter Anna bedoelde hij kleindochter Annette Juliana Boers, oudste kind uit het eerste huwelijk van zijn dochter Laura Eleonora Annette Kroesen met mijn opa Julius Boers. Annette Juliana trouwde later met Paul Volkmar Scheel, scheidde van hem en werd later buitenlands correspondente voor diverse bladen. Zij verbleef te Parijs, Brussel, Batavia, Amsterdam, Berlijn, London en Den Haag waar zij uiteindelijk stierf, In 1948 waren zij en haar halfbroer (mijn oom) Willem Egbert Boers aanwezig bij de begrafenis van mijn andere oom Henri Constant Boers, die bezweek aan de gevolgen van het gratis onderdak in jappenkamp Cimahi. Een jaar later stierf tante Annette te Den Haag.

 

Foto onder: sept 1898 Batavia. Overopa Tiemen in de tuin op zijn gemakkie in de sarong broek.

Gereproduceerde foto van overopa Tiemen door Talbot. Zie een paar foto's hieronder voor het origineel.

 

 

 

Foto onder dateert van 9 sept 1887. Overoma Anna (Hanai) leeft dan nog. Zij stierf in 1894 en werd 63 jaar oud. Overoma had hem natuurlijk naar de fotograaf gestuurd, omdat ie nieuwe pasfoto's nodig had. Van deze originele foto zijn later uitsnedes gemaakt door Talbot. Zie foto hierboven. Men had in die dagen nog geen Photoshop van Adobe en men was toch meester in de kunst van retoucheren e.d. Petje af voor die fotografen van eertijds. 

 

 

Foto boven: Mijn opa J. Boers (boven aan de lijst) regelde de nalatenschap te Batavia en kam met nicht Cornelia (onderste op de lijst) terug naar Nederland. Nicht Cornelia was een dochter van Willem Egbert Kroesen. Na aankomst in Nederland startte zij een familie pension in Den Haag.

De echtgenote van Tiemen, mijn overoma Anna Johannes (Hanai Hovhanes Amirkhan), moeder van mijn grootmoeder, nazate van Prins Leo VII van het Bagratouni vorstengeslacht uit het huidige Nogorno Karabakh (Midden in Azerbeijan) en enclave van Armenie. In 1992 eindigde daar de bloedige strijd tussen Christelijke Armeniers en Islamitische Aziri's (Azerbeijani's) door interventie van Rusland.(Wegens politieke redenen en wanneer is een strijd eigenlijk niet om politieke redenen?

 

 

Aanvulling 22 januari 2015 AD a):

Willem Egbert Kroesen, gehuwd met Maria Sara Tromp, had onder andere de volgende zoon, die geheel vernoemd werd naar zijn oom Carel Martinus Hubertus Kroesen gesneuveld bij de Slag van Boni. 

Hieronder een kort relaas over zijn levensloop.

Neef Carel.M.H. Kroesen was in eerste instantie ook een legerman, maar vertrok na ontevredenheid uit het leger en werd President Directeur van de Suinaamsche Bank.

Hij was gehuwd met jonkvrouwe Caroline Ellen Anne Nahuijs, dochter van Huibert Gerard Brian Nahuijs en Caroline Louise Sophie White. (In Magelang was een notaris White die tot dit geslacht behoorde.)

Zij huwden bij volmacht te Batavia en Kota Radja op 17 aug 1891 en kregen een dochter Cornelia Alexandra en zoon Willem Egbert (ook al eender geheten als de grootvader Lt.Gen.W.E. Kroesen.)

 

Maar we zijn er nog niet, want jonkvr. Carolina Ellen Anne had een zuster en dat was jonkvr. Charlotte Louise Hubertha Nahuijs, (geboren Pilang Wetan Semarang 1866)  die gehuwd was met 1) Gijsbertus de Kruijff van Dorssen, van hem scheidde en later huwde met 2) Johannes Alexander Kroesen, die een zwager was van mijn opa Julius Boers.(Oma was de zuster van J.A. Kroesen.) Zie ook de namen bij de overlijdensadvertentie hierboven van Tiemen Cornelis Johannes Kroesen.

Charlotte L.H. destijds nog gehuwd met Gijsbertus de Kruijff van Dorssen scheen in elk geval tijdens haar huwelijksperiode al over de vloer gekomen te zijn bij overopa Tiemen en overoma Anna, aangezien haar portret, die van haar man en van hun twee kinderen op het portrettentaffeltje bij overopa en overoma stonden te Batavia. (Zie de pagina KNIL Pensioen.)

Foto onder: Oudtante Charlotte Nahuijs met haar eerste echtgenoot Gijsbertus de Kruijff van Dorssen.

Tijdens de studiejaren te Wageningen, verbleven mijn vader Thodoor en mijn oom Henri te Arnhem ten huize van hun oom Johannes Alexander Kroesen en tante Charlotte te Arnhem. Ramé dese al die familie verhalen en soaptoestanden.

 

Aanvulling 23 januari 2015 AD a):

Iets over de familie Tromp. Willem Egbert Kroesen, één der bovengenoemde broers Kroesen, was gehuwd met Maria Sara Tromp.

Maria werd geboren uit het tweede huwelijk van Cornelis Jr. Tromp met Hadwig Anna van der Halen. Zij werd geboren op 26 april 1831 te Zierikzee en stierf 17 mei 1888 in Den Haag, 15 jaar na de dood van echtgenoot Willem Egbert Kroesen te Scheveningen.

Cornelis Jr. Tromp (1793- + in elk geval vóór 28 juli1849 gelet op het passeren van volmachten bij de notaris - zie scan hieronder) was gehuwd met: 

 1. Susanna Adrianan Hoelands (1791-1819) en
 2. Hadwig Anna van der Halen (1796-1838) en
 3. Brnsse Jacoba Dana Anthonia Johanna van Dopff (1798- + in elk geval na 3 aug 1849). De laatst genoemde familie Dopff had weer wat van doen met de families van der Palm, Bentinck, van Heemskerck, Gunterstein. En een van der Palm had weer wat van doen met Tromp. Meer weten? Graag zelf verder maar uitzoeken.
 4.  

 

Maria Sara Tromp had  onder meer de volgende broers: 

 • August Eliza Marinus Tromp (*1827 Middelburg en + 19-4-1868 Batavia), die in 1846 scheepsklerk bij de Marine werd en op één of andere manier in Indië zonder beroep geraakte (Wanneer??). Hij scheen gewoond te hebben op Watutulis dat destijds een suikerfabriek was.  Na de dood van zijn moeder Hadwig in 1838 raakte hij een beetje op drift en werd onder de hoede genomen van zijn oom Augustus Eliza Tromp die hoofdingenieur bij de marine was. Bij de plannen van de Kerkeraad Surabaya werd deze ingenieur betrokken om mee te werken aan de bouw van een nieuw kerkhof te Peneleh, aangezien het oude kerkhof Krambangan overvol was. Dit was in 1835. De plannen werden in tweede instantie afgewezen omdat men (het residentiële bestuur van Soerabaya) vond dat de afstand naar het kerkhof te groot en te duur was alhoewel de Kerkeraad zelf met 2000 guldens uit eigen middelen over de brug kwam.
 • Johannes Franciscus Tromp (*1829 Middelburg - + 1879 Soerabaya en hij was gehuwd met Anna Hendrika Verbruggen (*29-11-1831 en + ??). Zij waren op 20 febr 1879 precies 25 jaar getrouwd Krian Sidoarjo en hij stierf enkele maanden erna, die ook naar Indië trok en aldaar tabaksplanter werd te Mojosari. (Wanneer??). Zij huwden te Axel op 20-2-1854 en Anna vertrok later pas in 1864 met 3 kinderen naar Indië.

 

 

Dat het leven van de elite ook niet vlekkeloos en zonder zorgen verliep getuige de hieronder genoemde scan van een proces bij de rechtbank Zeeland. Het ging "slechts" om een bedrag van circa 15000 guldens en nog wat in de jaren 1864 en volgend. Maria Sara, Augustus Eliza Marinus en Johannes Franciscus worden in het arrest genoemd.

In het arrest wordt de rang van W.E. Kroesen betiteld als Majoor terwijl dit Generaal Majoor moet zijn. De plaats Watatoeli is ook niet juist en moet zijn Watoetoelis. De naam Ido Ardjo is ook niet juist en moet zijn Sido Ardjo = Sidoarjo. Ik kan het me best voorstellen dat zo'n tiepmiep helemaal van de kaart is geraakt door al die "vreemde koloniale namen met terasi smaak" als zij slechts het spoorlijntje Hoogezand Sappemeer uit d'r blote kop heeft moeten opdreunen. Misschien was het geen tiepmiep maar een tieppiet?

Balang Nissan = Balangnisan in Zuid Borneo. Willem Egbert Kroesen was hier de commandant Generaal majoor alvorens met pensioen te gaan in 1868 om daarna alras maar weer in dienst te gaan als Lt.Gen. te Batavia op last en order van ZKH Willem en een nummer erachteraan

 

 

Top