Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto's uit album 1071 van Jan Vane en andere albums - Foto zoekt familie, tenzij andere bronnen vermeld zijn. 

De Openbare Vakschool voor meisjes.

Het viel me op, dat Jan Vane foto's had gemaakt van een aantal vrij volwassen meisjes en na bestudering ervan, kwam ik tot de conclusie, dat deze foo's hoogstwaarschijnlijk gemaakt zijn door Vane, tijdens één van zijn zwerftochten daar in de buurt van de Schoolweg Noord.

Volgens onderstaand bericht zou de Openbare Vakschool voor meisjes op 3 juli 1928, gevestigd op de Comediebuurt nummer 1, geopend worden.

Dit is niet geheel waar, aangezien deze school al veel eerder bestond, doch niet onder gouvernements beheer viel. Voorheen was deze school namelijk door één of ander Loge opgericht, waarschijnlijk in financiële problemen geraakt doordat het groeide en er geen voldoende fin.middelen genoeg waren en derhalve door het gouvernement overgenomen en maar meteen naar een grotere lokatie overgeplaatst. Het gebouw was eerder al bezet door de school voor opleiding bij de Post en Telegraaf Dienst. Hoogstwaarschijnlijk zal Vane destijds daar op die voormalige Post school ook zijn opleiding had gevolgd, aangezien hij werkzaam was geweest als Post medewerker. (Rang onbekend.)

En misschien daarom ook wel de foto's van zijn oude school had gemaakt of dat misschien Emmy daar ook op school zat? Ik kan Emmy echter niet op de foto's herkennen.

Maar, wat ook een mogelijkheid was: Meta Abuys zat op die school en hoogstwaarschijnlijk lijkt me dat de ware reden om het gezelschap dames te fotograferen.

 

 

En voor de allernieuwsgierigen onder de eventuele lezers, hiernavolgend een plaatje vande buurt van de SCHOOLWEG NOORD en de COMEDIEBUURT. De Vakschool is door middel van een pijl (64) aangeduid en de Schoolweg Noord ligt aan de overkant van de kali. De buurt heb ik omkringeld en een pijl wist de school aan.

 

Ik heb de beschikbare foto's van Vane die hij had gemaakt van de leerlingen van de Openbare Vakschool uit zijn albums maar bij elkaar geraap en ze hieronder geplaatst. Mischien dat eventuele passeerders op deze pagina er wat aan hebben?

De dames leerlingen van deze vakschool waren in elk geval niet van de eendere leeftijd als Elly was, aangezien de toelatingseisen voor de dames waren: een opleiding op MULO niveau en men derhalve al snel toch gauw de leeftijd had van circa 16 á 17 jaar. Emmy zou qua leefijd daar wel in passen, doch Elly zeker niet, want die verschilde 4 jaar met Emmy.

Hiernavolgend de foto's en het valt me op, dat er een "speciale aandacht" aan de dag werd gelegd voor het meisje met de vlechten. Ergens misschien verre familie van Vane of van de familie Haverkamp? Of van goede kennissen?

Rechts het bord met de schoolnaam aanduiding en eronder uitvergroot.

Onder: Meta Abuijs, tweede van rechts. Zie de pagina de familie Abuijs. (Haar pa was Kantoorhoofd Post en Vane was Post ambtenaar).

Onder: Meta Abuijs in het midden.

Hoeveel van de dames zouden later profijt hebben gehad van hun opleiding? Gangbaar was toch, dat men huwde en een huishoudelijk leven opgedrongen kreeg in die jaren van weleer. Het was voor de vrouw een "huisje boompje beestje" mentaliteit, veelal als "broedmachine" dienden en voor de rest apies. Zelden kon een carriere worden opgebouwd.

 

Top