Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Toko PM Johannes
Toko PM Johannes II
Toko PM Johannes III
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Paulus Minas Johannes ten rechte Boghos Minas Hovhanes Amirkhan, deel 2 

Met de nadruk op de heer J.M.J. van Eijck, de koper van toko P.M. Johannes te Magelang.

De ontrafeling van de foto's die op andere pagina's reeds getoond zijn en waar ik vraagtekens bij had gezet.  Oh ja, vergeet niet dat rechtermuisknopje in toom te houden, want alles is dus net als alle andere hier op deze site COPYRIGHT. Wat men met de informatie en foto's van derden doet, moet men zelf weten of men deze rechthebbende eigenaren op hun dak wil hebben. Pik je van mij, dan krijg je geheid zware problemen. Ik heb  nieuwe software en ik kan nu tot op je eetkamer tafel mee koekeloeren, dus ook je IP adres en provider, ook al verschuil je je achter 30.000 verschillende servers in 100 verschillende landen.

De foto van het KITLV van Toko van Eijck en daaronder een uitvergroting van de big boss in zijn witte tropenpakkie. Let op zijn forse houding (beetje dik) en beetje rond koppie. De foto is volgens het KITLV van 1910.

Eerst maar uit de doeken doen, dat de bewuste toko van Eijck inderdaad de heer Johann Maria Julius van Eijck als eigenaar had en dus niet de heer J.M.F. van Eijck. (Heb de lezers lekker op een dwaalspoor gezet op de vorige pagina met de letter "F" en de krullen van de poot van deze letter.) Zie de pagina Toko P.M. Johannes deel 1. Het KITLV heeft derhalve ten dele gelijk aangezien zij beide initialen gebruiken in haar documentatie.

In 1885 kwam de heer J.M.J. als korporaal naar voormalig Indië, in de leeftijd van ?? , kreeg in 1902 verlof om naar "Nederland te gaan en zou in 1903 bij terugkomst dan ergens geplaatst worden. Hij had toen de rang van onderluitenant.

Hij zal circa eind 1906 gepensioneerd zijn en begint een agentschap te Magelang van de Escomptobank te Batavia.

In aug 1907 neemt hij Toko P.M. Johannes over en deze toko wordt na zijn overlijden eind 1930 (circa) in april 1931 geliquideerd en te koop aangeboden, samen met het erachter gelegen park genaamd van Eijck Park te Magelang.

Datum geboorte? Gangbaar zal het zijn, dat een soldaat een jaar of 18 is als ie in dienst gaat? Zeg dat ie op zijn twintigste dan naar Indië vertrekt in 1885? Dan zou hij dus geboren zijn circa 1865. Niet in de Nederlandse boeken na te gaan door mij, aangezien hij de Duitse nationaliteit bezat. En ik heb geen zin om de Duitse genealogie sites af te struinen.

Hij huwde Cecilia Hijke Francine Ehrencron op  2 dec 1896 te Ngawi  en kreeg uit dit huwelijk meerdere kinderen, waaronder 2 zonen.(Éen zoon heet George geboren te Magelang 31-5-1907 en gestorven te Leersum (aangifte Doorn) op 26-6-1960.  J.M.J. 's  echtgenote Cecilia werd geboren op 22 nov 1879 te Ngawi en is overleden en begraven te Roosendaal op 3-11-1962. Haar vader was Charles Lodewijk Ehrencron en haar moeder was Moor, Sienah. (Vlgs overlijdens akte van Cecilia.)

Goed, dat was het werkelijke verhaal achter de letters J.M.J. van Eijck of J.M.F. van Eijck. Het is dus gewoon simpel J.M.J. van Eijck.

Maar uiteindelijk gaat het me om de foto's waar die oudoom Paulus Minas Johannes op staat met een ander gezin.

Feiten:

 1. P.M. Johannes woont en werkt in Magelang en verkoop in 1907 zijn toko P.M. Johannes aan J.M.J. van Eijck.
 2. J.M.J. van Eijck woont en werkt in Magelang en heeft daar zijn toko en is gemeenteraadslid te Magelang en Wijkmeester wijk B te Magelang en is agent van de Escompto bank te Magelang.
 3. Op de groepsfoto's staan innig en broederlijk naast elkaar Paulus Minas en de onbekende heer, samen met hun echtgenotes en oma zus en zo en nog 2 andere dames.
 4. Op de "statie"  foto staan de beide heren en hun beider echtgenotes.

Aanname gebaseerd op de feiten,

 • dat beiden zakelijke belangen met elkaar hadden (Verkoop en koop van de toko welker verkoop maandelijks afgelost diende te worden m.i.v. 01 aug 1907) en dat deze aflossing diende te geschieden in minimaal 26 termijnen, dus uiterlijk afgelost op 1 okt 1909 inclusief de cumulatieve rente over het openstaand restbedrag na elke aflossing.
 • dat de heer Paulus Minas op 1-7-1909 per s.s. VONDEL alleen zonder echtgenote naar Nederland vertrok en dat aangenomen mag worden, dat de gehele koopsom afgelost was, daar meerdere maandaflossingen per keer toegestaan was.
 • dat de heer van Eijck geen ervaring had in het leiden van een toko en derhalve de heer Paulus Minas Johannes dagelijks wel samen met hem optrok,
 • dat beider echtgenotes derhalve ook met elkaar optrokken (en vriendinnen waren)
 • dat het grote huis derhalve te Magelang gelegen moest zijn, gelet op het feit van hun werk te Magelang en dus niet te Batavia gelegen zoals verondersteld door de samensteller van het boek mij meedeelde.
 • dat de bouwstijl in die jaren gangbaar was voor geheel voormalig Nederlandsch Indie waar dan ook in de steden en waar er vraag naar was, dus natuurlijk niet in de bush bush.

dat het onbekende stel op de foto's dus de heer en mevr. van Eijck - Ehrencron moeten zijn.

Ik ben er helaas nog niet achter wie de beide oma's zijn op de foto's, wie de twee verschillende jeugdige meisjes zijn ( 2 zusjes), wie dan weer de derde oma is op de foto, wie de dame is op de foto's met een witte bloes en zwarte rok.

 

Wat er echter wel vaststaat is het feit, dat de foto's vóór 1-7-1909 gemaakt zijn, omdat Paulus op deze bewuste dag aan boord zat van het ss VONDEL richting Nederland genezing zoekende en nooit meer Java terug zal zien. Zijn geboorteland ligt circa halverwege het land Indonesia waar hij 15 jaar van zijn leven doorbracht en het land Nederland dat hij slechts 1,5 jaar bewoont om er dan ook te sterven in den vreemde. Over diaspora gesproken.

 

 

Ik heb me er veder niet in verdiept, maar de onbekende dames zouden wel eens zusters en/of oudere halfzusters geweest kunnen zijn van Cecilia Ehrencron. Hun vader was namelijk 2x gehuwd. De twee jonge meisjes???? Yo no se.

 

Foto onder: De foto van de graftombe toont de foto van mevr. Cecilia van Eijck-Ehrencron. Te wazig en onduidelijk voor me om een treffende gelijkenis te staven met de foto's boven. Jammer. Nu moet ik het slechts doen met aannames en veronderstellingen, welke m.i. toch wel redelijk zijn.....

 

 

 

 

Aanvulling d.d. 21 dec 2016 met betrekking tot het huis te Magelang - zoals hierboven getoond - waar mijn familie in de grote voortuin poseerde.

Ik heb wat speurwerk verricht en via Google View en andere bronnen één en ander nagezocht.

Het huis bestaat nog steeds anno januari 2016 en hieronder enkele afbeeldingen, vergezeld van oudere afbeeldingen uit het KITLV bijvoorbeeld.

In de jaren '30 e.v.  van de vorige eeuw woonde ook in het betreffende huis de legerarts dr. J.W. Bijleveld met zijn gezin en hij was gehuwd met mevr. Visser, die zelf een tandartsenpraktijk had. In jet KITLV zijn diverse foto's van dit gezin te vinden en welker foto's geschonken waren door mevr. Visser aan het KITLV.

In die serie foto's heb ik echter niet kunnen ontdekken (aan de hand van de bijgevoegde kommentaren door het KITLV) of het gezin Bijleveld-Visser ook woonachtig was geweest in het generaalshuis te Magelang. Wel worden er foto's getoond van het generaalshuis en bij mij blijft de vraag wanneer precies het gezin Bijleveld dan woonde in het bewuste huis zoals hierboven op deze pagina getoond en wanneer zij vetrokken naar het generaalshuis.

Overigens: de lezer dient de namen - zoals op deze pagina genoemd - niet door elkaar te halen. Per toeval zijn bij dit huis de namen betrokken van 2 verschillende personen, namelijk de heer G. VAN BIJLEVELT en de bedoelde arts dr. BIJLEVELD.

Nog een saillant detail: Vóór 1935 (sommige foto's uit het KLITV doen mij bevestigen, dat in elk geval het gezin van dr. Bijleveld het bewuste huis bewoonde in de jaren 1935 en 1936. Bij vergelijk van de foto's uit mijn prive collectie hierboven en de foto's van derden en van het gezin Bijleveld, moeten er in elk geval vóór 1935 renovaties plaats gevonden hebben aan het huis.

De zij ingang bijvoorbeeld is ietwat verbeterd en verfraaid, de deuren zijn vernieuwd, de pilaren aan de voorkant van het huis zijn niet meer Romeins maar glad getrokken en de hoekpilaren zijn vierkant van vorm en het dak is versterkt en verfraaid.

Tegenwoordig staat het huis bekend als WISMA DIPONEGORO 2 en is een soort museum o.i.d. geworden en behoort tot het militaire complex ernaast gelegen.

Het huis anno 1935 uit de KITLV collectie Bijleveld-Visser.

 

Hieronder een foto van "toen" in vegelijk met de situatie anno 2016.

 

Ter info: Op de foto hieronder is het midden talud (geel) goed zichtbaar. Dit was voorheen de spoorlijn die dwars door Magelang liep en circa 1898 werd aangelegd. Wanneer deze spoorlijn weer weggehaald werd is mij onbekend.

In oude tijden werd deze weg genoemd De Groote Straatweg Noord en heden ten dage heet deze straat Jl. Ahmad Yani.

Zomaar ter overdenking:

Het huis werd in 1894 bewoond door mijn familie en toen reeds bestond het al. Anno 2016 staat het er nog.... Minimaal 122 jaren later. !!!!!

 

Einde aanvulling d.d. 21 dec 2016.

-------------------------------------------------------------------- 

Aanvulling d.d. 3 januari 2017. Foto's gemaakt door Mas Aga Yurista P (Facebook naam), die voor mij speciaal naar Magelang ging om foto's anno dec 2016 te maken. De foto zijn het copyright van Mas Aga Yurista P.

 

Dit gebouw is veel later erbij gebouwd en ik kan het op de oude foto's niet traceren.

Einde aanvulling 4 januari 2017. Met dank nogmaals aan Aga Yurista P. 

 

 

 

 

 

 

Top