Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De  9 geëxecuteerde militairen op 5 mei 1942 te Tjimahi. Volgens een tekening van Lodewijk de Geer Boers slechts 7. In werkelijkheid werden op 5 mei 1942 echter 9 militairen geëxecuteerd, waaronder de 7 genoemde op de tekeningen van de Geer Boers.

 

Naar aanleiding van de gevonden eetattributen van mijn oom Han tijdens zijn gevangenschap in het Ursulinen kamp/Kedoeng Badak en Tjimahi, wijd ik deze pagina aan allen die slachtoffer geworden zijn van de Japanse oorlog in voormalig Indië.

Zie hiervoor ook de pagina Verloren familie deel 9, het verhaal van mijn oom Han en het gevangenschap te Tjimahi.

 

Lodewijk de Geer Boers was ook gevangene in Tjimahi en hij maakte tekeningen en aquarellen over de sitiuatie in Tjimahi. Wie Lodewijk de Geer Boers was, kunt u hier vinden.

Afbeeldingen hieronder zijn van het Geheugen van Nederland (copyright Museon) en de OGS.

Lodewijk de Geer Boers maakte onder andere de volgende tekeningen van het massagraf van de  geëxecuteerden:

Tekening 1: Een totaalbeeld van het massagraf plus eronder een tekening van het graf van Isaaks.

Tekening 2 en tekening 3 zijn door mij afgesplitste uitsneden van tekening 1.

Tekening 4 is eveneens een tekening van het massagraf, maar is separaat gemaakt. Duidelijk zijn de verschillen te zien. Met andere woorden: Er zijn dus 2 verschillende tekeningen door Lodewijk de Geer Boers gemaakt.

Hieronder tekening 1: de volledige tekening van het massagraf met erbij de aparte tekening van de heer Isaaks.

Hieronder tekening 2, het bovenste deel, het massagraf. Ik ga verder op de pagina hier op in.

Er is schijnt nog een andere tekening door Lodewijk de Geer Boers van dit massagraf gemaakt te zijn en dat is hieronder te zien. Ook de tekst is anders. Tekening 4.  Het opschrift luidt dat het 7 Ambonezen waren, maar het zijn 2 Ambonezen en 5 Menadonezen.

Hoe het ook moge wezen, de volgende namen van de soldaten zijn als volgt en voor hen en voor medegesneuvelden/omgekomen gevangen mijn respect en moge zij allen in vrede rusten. De namen zijn in volgorde van de tekening geplaatst. 

1) De heer Rauan afkomstig uit Manado Suluun:

2) De heer Tetehuka afkomtig uit Seram:

3) De heer Sasamu afkomstig uit Noord Sulawesi:

4) De heer Tintingon afkomstig uit Noord Minahasa:

5) De heer Watimena afkomstig uit  Haruku (Let wel: op de tekening wordt de naam Watimena geschreven met "t".

 

6) De heer Umboh afkomstig uit Noord Minahasa:

7) De heer Dalimba afkomstig uit Noord Celebes:

Volgens de historische stukken werden echter op 5 mei 1942 ook nog de volgende 2 personen geëxecuteerd, te weten: de heren Peetoom en Braam. Mij rest de vraag waar deze heren dan te Tjimahi werden begraven.

Zie ook de website Javapost.nl voor een meer uitgebreidere uiteenleg waarom de gevangen werden geëxecuteerd.

 


 

Tekening 3:

Omdat de heer Lodewijk de Geer Boers op tekening 1 hierboven ook het graf van de heer H.J.V. Isaaks heeft getekend, doe ik voor de heer Isaaks hierbij ook een aparte vermelding.  Gestorven op 16 juni 1942. Mij rest de vraag waarom de heer Isaaks zijn eregraf te Surabaya heeft gekregen?

 

Moge allen hun vrede en rust hebben in de schoot van hun Here.

 

Kinderen in Jappenkampen - 92 minuten lang. De Japanse inval, vraaggesprekken en privebeelden. Oude beelden uit Indië, Tjideng, en nog veel meer. Nogmaals, neem de tijd, want het duurt anderhalf uur. En voor de jongeren die zoekende zijn naar dat oude Indië en hun Indische roots: Leer er van. !!!! De compilatie is afkomstig onder andere van NIOD, OGS, Timescape, Docsonline,  dus historisch en waardevol. 

 

Top