Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2
Slag Javazee 2A
Slag Javazee 3
Slag Javazee GM
Andreas Hub. Emmen
Richard Arthur Cooke
Johannes Kaïn
Martinus Offringa
Hermannus Siemers
Joh. Thom. Martens
Hendrik A. Erkelens
Hij overleefde
SBN Doorman
Peter Steenmeijer
Verstegen Timisela
Dagboek F.J. Prudon
Frits Joh. Prudon
Slag Javazee 2 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een zijdelings vervolg hoofdstuk op de Slag Javazee. Deel 3

 

En wel met betrekking tot het durp BRONDONG / Lamongan Oost Java, alwaar volgens berichten eind 2017/begin januari 2018 de gejatte scheepswrakken gesloopt werden in voorgaande jaren/perioden.

Waarom dan wel een aparte pagina over Brondong?

Zo'n bizonder durp is het nu ook weer niet.

Of toch wel?

 

Brondong:

  1. De sloop van de gejatte wrakken Javazee 1942 vond ten dele hier plaats en
  2. De restbotten van de geneuvelden die in de scheepswrakken lagen, zijn hier op een lokaal kerhof in een kuil bij elkaar gedenderd.

Hieronder enkele beelden geknipt uit de film van Tirto.id (copyright):

Een bosje onkruid is de "ere-bedekking" van het massagraf. Links de reporter van Tirto.id en rechts de kerkhof beheerder die inlichtingen verstrekt over het massagraf waar waarschijnlijk de resten van de gesneuvelden liggen. Alle? Denk het niet. Wiens resten? Dat zal DNA-onderzoek moeten uitwijzen. Geeft de regering hiertoe opdracht? Nee, natuurlijk niet. Kost teveel tijd, geld, moeite en ach, waar praten we toch over, zou de regering zeggen.

Anno 2 maart 2018 schrijft men (AD.nl en ook deze journalist doet niet nauwkeurig zijn werk. Men schrijft SEDAYALAWAS, terwijl het SEDAYU LAWAS moet zijn - oostelijk deel van Brondong) , dat er botresten zijn gevonden van 3 gesneuvelden te Brondong.... meer wil de regering niet zeggen.....

 

 

 

Goed over dit gedeelte hierboven van Brondong gaan we in de wacht en wachten af, terwijl we op de regering wachten toch. Volgens de laatste berichten eind februari schijnt men nu inderdaad iets te doen. Wat? Tja, da's een goeie. Wat weet ik niet, men rommelt maar wat aan, denk. En de media die zo druk de berichtgevingen in het begin had geplubliceerd, zwijgt ook al in alle talen. De sensatie is weer voorbij en de voorpagina's staan weer bol van moordenaars, drugshandelaren en Gordon met zijn opzienbarend boek met familieverhaaltjes uit de oude doos en dat men in Nederland de kindertjes geen Indianen/cowboy spelletjes meer mag laten spelen, want dan gaat er één of andere dame helemaal uit d'r dak, niet dan Anousjjjj?

Oh Nederland, geef mij maar rijst met kousenband.

Ik heb tenminste een foto gezien van 27 febr 2018. Michel Maas had ie geloof ik geschoten. De plek hierboven getoond op de foto's schijnt met één of ander geel lint omheind te zijn. That's all.

 

We gaan verder met wat er te beleven valt in Brondong. Heden ten dage geen bal, geen drol. Het is en blijft een (vissers-)durp somewhere onder de tropenzon aan de noordkust van Oost Java, waar de mensen gezapig hun leventje leiden en zich elke dag afvragen of er morgen wat en zoniet  wel iets op hun bordje zal zijn om op te kanen. Beeld van Google View.

 

 

Tja, in koloniale tijden was er ooit eens de KPM (Kon. Pakketvaart Mij) en later genationaliseerd en omgedoopt tot PELNI Indonesia.

Het was ergens in 1936 dat er ter hoogte van Brondong een schip zomaar als de wiedeweerga zonk en de kranten stonden er bol van, want het was een raadsel en de Javapost.nl publiceerde er een artikel over in 2014, allemaal ging het over dat schip s.s. Van der Wijck en sporadisch werden in de kranten lijsten gepubliceerd met namen van verdronkenen, vermisten en overlevenden....

Over het hoe en waarom van deze ramp ga ik hier over zitten uitweiden. genoeg te vinden als men speurt.

En slechts een enkel bericht over het feit, dat er ook Indonesische mensen aan boord waren, maar daar waren geen namenlijsten van. Neen, natuurlijk niet, dat waren "maar" Inlanders toch.

En nog sporadischer waren er berichten over de radio-telegrafist/marconist aan boord geheten MARTINUS JACOBUS UIJTERMERK (UYTERMERK) en enkele krant maakter er zelfs UYTERMARK van met ook nog verkeerde initialen.

En deze marconist MARTINUS JACOBUS UYTERMERK had meer en beter verdiend, want hij bleef tot aan zijn dood zijn post aan boord trouw.

Zijn nazaten kregen een jaar later iets van een gouden medaille postuum toegekend, that's all.

Oh ja, Nederland plaatste een monument in Brondong, dat later door de Indonesische regering werd opgekalefaterd en van een bordje voorzien met een Indonesische tekts en de Indonesische websites schreven zich het apelazerus erover en Nederland? Ach, de inktpot van Nederland was leeg en kon niet bijgevuld worden en dus bleven de kranten zwijgen erover.

Picture: Nurainiashari-wordpress.com 2014

 

 

Wie was MARTINUS JACOBUS UYTERMERK?

Ik heb getracht hem te achterhalen aan de hand van een spaarzaam artikel over Martinus en kwam tot de volgende conclusies:

Hij zou met groot verlof gaan na 7-jarige dienst en was 29 jaar oud toen hij vermist werd, hetgeen betekent dat hij in 1929 in dienst zou zijn getreden bij de KPM en dat hij dan circa 1907 geboren zou zijn.

Het apelazarus gezocht naar MARTINUS JACOBUS UYTENMERK die omstreeks deze datum geboren zou zijn, ondanks het feit dat er tientallen personen te vinden zijn in openarch.nl en wiewaswie.nl met exact de eendere voor- en achternaam.

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een uittreksek van het militair dossier van MARTINUS JACOBUS UYTERMERK.

Ik beweet ten stelligste NIET, dat dit uittreksel behoort bij de vermiste marconist van het ss. Van der Wijck, maar gelet op de volgende feiten (zie scan hierboven):

  • 29 jaar oud en ongehuwd.
  • 7 jaar in dienst als marconist
  • en de enige Martinus Jacobus Uytermerk die ik in de archieven heb kunnen vinden, geboren omstreeks 1907,

heb ik (voorlopig) aangenomen, dat deze militair de gezochte marconist geweest had kunnen zijn.

Men praat over een brief van 1935 (zie onderste scan) waarin vermeld wordt, dat hij onderhevig blijft in Nederlandsch Indie aan de dienstplicht zoals bepalend in Nederland. Hij was volgens de militaire staat ongehuwd. Hij krijgt een officiers opleiding en bij de KPM heeft de marconist een rang behorende bij het officiers corps aan boord.

Ik heb niet kunnen ontdekken wanneer hij dan naar Ned. Indie is vertrokken. Het zou mogelijk geweest zijn, dat hij in Ned. Indie van zijn dienstplicht vrij kwam en daarna het burgerleven in ging. Het zou geweest kunnen zijn. Nogmaals, het is slechts een veronderstelling mijnerzijds gebasseerd op wat vermoedens en aannames.

 

 

 

 

 

Hoe het ook geweest moge zijn: Moge Martinus Jacobus Uytermerk, de vermist marconist van het gezonken s.s. Van der Wijck zijn eeuwige rust en vrede gevonden hebben in de wateren nabij Brondong.

Opdat Nederland hem niet vergete.... ook al was hij slechts een radertje in het schoepenrad dat Nederland heet......

 

 

Top