Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2 VON
Slag Javazee 3 VON
Slag Javazee 4 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

..... 27 febr 2013 ... de 2de Herdenking ter zee op lokatie en in totaal de 71ste Herdenking.

 

 

Ook dit jaar 2013 herdacht de V.O.N. op lokatie in de Javazee de 71ste Herdenking. Hieronder enkele foto's en een korte samenvatting. 

Oorspronkelijk zou de tocht naar de lokatie per ferry gedaan worden, doch door omstandigheden werd de sleepboot Anugerah Lautan I (= Geschenk van de zee) gechartered. Uiteraard was ook Ekko Londo - een bekend media figuur uit Surabaya - van de partij.

 

 

Hieronder een extract uit de website javaisbeautiful.com. Het volledige relaas is te lezen op de volgende link:

(One may find the complete article by clicking on) 

http://www.javaisbeautiful.com/our-blog/the-71st-commemoration-of-de-ruyter-on-java-sea-27-fenruary-2013.html

 

Foto onder: Op lokatie Javazee de bloemen die gestrooid werden ter ere van en respect voor de  gevallenen.

Foto onder: Aan boord van de Anugerah I. Met tropenhelm op Ekko Londo.

Foto onder: Kevin Denlay links.

Foto onder: Het persbericht.

Nota bene: De DVD van deze tocht is voor een ieder kosteloos te verkrijgen. Men gelieve het verzoek te richten aan de heer Joop Nahuijsen, die rechtstreeks te bereiken is via de hierboven genoemde adressen. Dus svp met betrekking tot dit verzoek NIET een bericht sturen naar de webmaster van deze site. Bijvoorbaat dank voor uw attentie in deze.

Voor alle zekerheid doe ik het email adres hiernavolgend herhalen.

joopnahuysen@ing-rail.com

 

 

Ter ere van mijn broer Cornelis Boers, bracht Joop ook een bezoek aan het ereveld Kembang Kuning om aldaar bloemen te strooien bij de naamplaat waar mijn broer op vermeld staat.

Mijn dank aan Joop is - mede namens mijn broer en overige familieleden - groot.

Foto's en reportage eigendom van de heer Joop Nahuijsen.

Geen muziek op de achtergrond. Hier past een ogenblik stilte.

Top